PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

ZKUŠENOSTI SE SYSTÉMEM FARAPULSE V BĚŽNÉ KLINICKÉ PRAXI
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik , Číslo v programu: 499

Hrachovina M.1, Královec Š.1, Mudroch M.1, Petrů J.1, Neužil P.1

1 Kardiologie, Nemocnice Na Homolce, Praha


Ablace pulzním polem je převratná metoda v katetrizační léčbě srdečních arytmií. Díky formě aplikace energie nejsou buňky ničeny termálním poškozením, ale odumírají fyziologickou cestou porušením buňečné membrány. První certifikovaný systém pro léčbu arytmií pulzním polem, systém Farapulse, je na našem pracovišti v běžném provozu od dubna 2021. V rámci registru pacientů MANIFEST-AF jsme shromáždili základní data z výkonů provedených do prosince 2021.
Sledována je základní demografie, indikace k výkonu, parametry výkonu, procedurální a další komplikace, antiarytmická medikace a dostupná data z dalšího sledování, včetně rekurencí a případných reablací.
Zavedení systému Farapulse do běžného provozu na našem pracovišti zcela změnilo organizaci ablačního programu, zejména pro výraznou úsporu času při nezměněné akutní efektivitě oproti radiofrekvenčním ablačním technikám. Metoda je bezpečná, dlouhodobou efektivitu prokáže následující klinické sledování.