PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

STRUKTURACE TEXTU ZDRAVOTNICKÉ PRO REAL TIME SLEDOVÁNÍ FAKTORŮ V NEMOCNIČNÍM INFORMAČNÍM SYSTÉMU.
Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - technik , Číslo v programu: 502

Kantor M.1, Bílka M.2, Jiravský O.2, Hečko J.2, Neuwirth R.2, Chovančík J.2

1 TelMed, Agel Třinec nemocnice podlesi, Třinec, 2 AGEL Třinec nemocnice Podlesí


Strukturace textu zdravotnické pro real time sledování faktorů v nemocničním informačním systému.

Cíl: Nemocnice zpravidla disponuje vylkým množstvím nevyužitých dat. Tyto data se zpravidla nachází v textové, nikoli strukturované podobě. Prostatistické zpracování nebo praktické vizuální zobrazení je velmi výhodné převést zápis ze zdravotní dokumentace do strukturované podoby. Cílem je vytvořit model, který vybranou problematiku, např. zprávy z echo vyšetření převést do strukturované podoby.

Metodika: Navržený program filtruje podstatná data v textu. Vyhledává klíčová slova, vyhodnocuje správnost vyhledávaného slova. K danému slovu program vytvoří kontext, který může být dále strukturován. Program vyhodnotí i popis negativního nálezu např. bez insuficience. Program využívá regex analýzy, neurolingvistického programování, vstupní model pro danou problematika, množství implementovaných vyhledavačů. Výsledkem jsou strukturovaná data v tabulce excel. Nalezené klíčové parametry, jejich kontext pomocí implementované funkce program zvýrazní ve formátu PDF.  

Výsledky: V rámci této práce byly vytvořeny modely pro strukturaci konkrétní tématiky zdravotní dokumentace. Jedná se o selekci a strukturaci dat tykajících se bakteriálních infekcí a strukturaci echo zpráv pro sportovce. Výsledná ukázková data v tabulkovém
formátu a algoritmem upraveném PDF se nachází v příloze tohoto abstraktu. Takto lze i vyselektovat laboratorní hodnoty jako např. CRP a vyhodnotit jejich průběh. Vytvořený program, lze použit i pro strukturací jiné tematické oblasti, za předpokladu vytvoření vstupního modelu vhodného pro danou tématiku. Program byl použitý jako algoritmický výběr dat pro vytvoření studie. 

Závěr: Navržený model slouží k strukturalizaci textu vybraného tématu zdravotní dokumentace a taktéž k určení jednotlivých číselných hodnot.