PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

VYUŽITÍ INTEGRACE CT MODELU DO RTG SYSTÉMU PŘI ABLACI PERZISTENTNÍ FIS POMOCÍ PULZNÍHO POLE.
Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - technik , Číslo v programu: 498

Müller F.1, Mudroch M.1, Hrachovina M.1, Kralovec S.1, Baroch J.1, Brada J.1, Gabera-Drtina T.1, Neuzil P.1, Petru J.1

1 Kardiologie, Nemocnice Na Homolce, Praha


Úvod:
CT segmentace se při katetrizační léčbě fibrilace síní využívá jako nástroj pro zjednodušení a zpřesnění orientace v srdečních oddílech, především v levé síni při léčbě fibrilace síní. Doposud se její integrace omezovala na 3D mapovací systémy. Cílem sdělení je seznámit účastníky s možností integrace CT segmentace přímo při v "live" zobrazování RDG systému a tím usnadnit, zpřesnit a zefektivnit samotný výkon.


Soubor a metoda:
Integraci CT segmentace do RDG systémů se v NNH využívá od druhé poloviny roku 2021. Nejčastěji u pacientů s perzistentní formou fibrilace síní léčených ablací pulsním polem, jejíž léčba vyžaduje rozsáhlejší soubor lézí. Díky možnosti značení pozice katetru přímo na CT model si lze vymezit ablovanou část v reálném čase a zjednodušit tak představu o dalším postupu při výkonu. Jednou z mnoha výhod integrace CT modelu přímo do RTG systému je absence nutnosti 3D mapování a přesto zachování povědomí o anatomickém rozložení LS. Registrace a přesné ukotvení CT modelu ve správné anatomické pozici se provádí za pomoci okolních tkáňových struktur v závislosti na automatickém algoritmu jednotlivých výrobců (Philips EP Navigator - průdušnice, Siemens EP Fusion - páteř).


Závěr:
Za pomoci využití integrace CT modelu srdečních oddílů do RTG systému, lze výrazným způsobem usnadnit orientaci v ablovaných místech během výkonu a tím docílit efektivnější a bezpečnější ablace persistentní formy FIS.