PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

PREVALENCE HYPERTENZE V TĚHOTENSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 2012-2021
Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 384

Václavík J.1, Jarkovský J.2, Pohlová R.3, Jírová J.3, Zouharová  A.4

1 Interní a kardiologická klinika, FN Ostrava, Ostrava, 2 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha, Institut biostatistiky a analýz, Brno, 3 UZIS, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha, 4 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha


Úvod: Arteriální hypertenze v těhotenství postihuje asi 5-10% těhotenství s nepříznivými dopady na výsledky těhotenství u matky, plodu a novorozence. Cílem této studie bylo analyzovat vývoj prevalence hypertenzních onemocnění v těhotenství v České Republice během uplynulého desetiletí.
Metodika: Údaje o všech porodech a potratech v období 2012-2021 byly získány z Národního registru reprodukčního zdraví (NRRZ) a Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS). Jako preexistující hypertenze byly zahrnuty ženy, kterým byla rok před začátkem těhotenství vykázána diagnóza I10 dle definice a zároveň jim bylo předepsáno léčivo z vybraných ATC skupin (C02, C03, C07, C08, C09). Jako hypertenze v těhotenství byly zahrnuty ženy, kterým byla během těhotenství vykázána diagnóza diagnóza O13, nebo diagnóza I10 a zároveň předepsáno léčivo z vybraných ATC skupin. Pro zhodnocení prevalence byly použity popisné statistiky.
Výsledky: V roce 2012 bylo v ČR 105 790 porodů, v roce 2021 108 350 porodů. Podíl žen s preexistující hypertenzí byl mezi lety 2012-2021 stacionární, mezi 0,86-0,94%. Celkový podíl žen s hypertenzí v těhotenství ukončených porody byl rovněž stacionární a osciloval mezi 5,6%-5,9% (Obrázek 1). Vyšší prevalence hypertenze byla zjištěna u žen s porody dětí s nižším gestačním stářím. Počet potratů mezi lety 2012-2021 poklesl z 37 897 na 28 547. Podíl žen s potratem a hypertenzí zjištěnou před těhotenstvím v těchto letech vzrostl z 1,05% na 1,38%, celkový podíl žen s hypertenzí v těhotenství ukončeném potratem narostl z 1,2% na 1,6% (Obrázek 2). U všech těhotenství zůstal během sledovaného období konstantní výskyt hypertenzních onemocnění v těhotenství mezi 4,44%-4,74% (Obrázek 3).
Závěr: Prevalence hypertenze v těhotenství v České Republice byla ve sledovaném období 2012-2021 stacionární a obdobně vysoká, jako v ostatních západních zemích.