PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

EKG V PREDIKCI POOPERAČNÍ MORTALITY
Tématický okruh: Kardio 35 - původní sdělení
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 545

Čapek B.1, Václavík J.2, Benešová K.3, Jarkovský J.3

1 Interní oddělení, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, Krnov, 2 Interní a kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, 3 Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Brno


Cíl: Existují protichůdná data o vztahu mezi předoperačním elektrokardiogramem (EKG) a pooperační mortalitou a komplikacemi. Cílem této studie bylo posoudit prediktivní hodnotu předoperačního EKG na celkovou pooperační mortalitu u pacientů podstupujících neelektivní nekardiální operační výkon.

Metodika: Retrospektivně jsme revidovali záznamy hospitalizovaných pacientů, kteří podstoupili interní předoperační vyšetření v letech 2015-2021. Zaznamenali jsme komorbidity pacientů, vitální funkce, výsledky biochemických testů a EKG. Primárním cílem byla 90 denní celková pooperační mortalita, sekundárním cílem byl výskyt pooperačních komplikací.

Výsledky: Zařadili jsme celkem 2219 pacientů průměrného věku 63 let (48 % ženy). Během 90 dnů po operaci zemřelo 152 pacientů (6,4 %), 292 pacientů mělo pooperační komplikace (12,4 %). Existovala statisticky významná souvislost mezi 90 denní celkovou pooperační mortalitou a abnormálními nálezy na předoperačním EKG, a to u srdeční frekvence, nesinusového rytmu, poruchy intraventrikulárního vedení, některých změn ST segmentu a změn T vln (nejvyšší relativní riziko u fibrilace síní a bloku levého Tawarova raménka). Tato souvislost nebyla vyjádřena u abnormálních PQ a QT intervalů, stimulovaného rytmu, nekompletní blokády pravého Tawarova raménka a jiných výše neuvedených abnormalit. Srovnatelné výsledky byly získány z analýzy pooperačních komplikací.

Závěry: Pacienti s abnormálním EKG nálezem mají (až na některé vyjímky) zvýšené riziko 90 denní pooperační mortality a pooperačních komplikací. V dalším výzkumu bychom se měli pokusit implementovat EKG testování do perioperačních prediktivních rizikových modelů.