PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

DLOUHODOBÝ REGISTR CTO PCI V PARDUBICÍCH - OD INDIKACE K VÝSLEDKŮM
Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 416
Etický kodex:
Konzultant: Terumo, Teleflex
Přednášková činnost: Terumo, Teleflex

Novotný V.1, Varvařovský I.2, Lazarák T.3, Plíva M.1, Matějka J.4, Zdráhal P.1

1 Kardiologie, Kardiologické centrum Agel, Pardubice, 2 kardiologie, Kardiologické centrum Agel, Pardubice, 3 Kardiologie, Pardubická krajská nemocnice, kardiologie; Kardiologické centrum Agel, Pardubice, 4 kardiologie, Pardubická krajská nemocnice, kardiologie; Kardiologické centrum Agel, Pardubice


Cíl
Aktualizace výsledků nejstaršího českého registru dedikovaného programu rekanalizací chronických totálních uzávěrů (CTO). Srovnání jednotlivých etap learning curve z hlediska obtížnosti prováděných výkonů, rekanalizačních technik a úspěšnosti.

Soubor a Metodika
Dedikovaný program CTO PCI na našem pracovišti funguje od září 2016, od počátku je veden prospektivní registr výkonů. Celkem jsme ve sledovaném období provedli 321 CTO PCI.

Výsledky
Úspěšnost CTO PCI od zahájení registru je 85,4%, úspěšnost včetně opakovaných výkonů je 88,7%. Z hlediska obtížnosti nálezů je průměrné JCTO skóre 2,2. Zastoupení retrográdního přístupu činí 28,3%, průměrná doba výkonu je 1:41h, fluoro time 35min, množství kontrastní látky 253ml, počet implantovaných stentů na výkon je 2,3. Výskyt veškerých komplikací v našem souboru činí 6,9%, závažných komplikací bylo 2,5%. Úspěšnost výkonů v roce 2022 dosáhla 93,0%.
Zároveň přinášíme postřehy a zkušenosti z organizace programu CTO PCI včetně procesu indikace ve světle aktuálních doporučených postupů.

Závěr
Aktualizací dat našeho dlouhodobého souboru demonstrujeme rozvoj programu CTO PCI. Narůstající počet výkonů a získané zkušenosti s komplexními technikami a speciálním materiálem umožňují dosáhnout vysoké úspěšnosti při nízkém výskytu komplikací. Z CTO PCI se na našem pracovišti stal zavedený program, který rozšířil možnosti léčby symptomatických pacientů s chronickými formami ICHS.