PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

ULTRAZVUKOVĚ NAVIGOVANÁ BLOKÁDA GANGLIA STELLATUM V KARDIOLOGICKÝCH INDIKACÍCH: RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA ZKUŠENOSTÍ JEDNOHO CENTRA
Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 507

Jiravský O.1, Špaček R.2, Chovančík J.2, Škňouřil L.2

1 Kardiocentrum, Nemocnice Agel Třinec Podlesí, Třinec, 2 Nemocnice Agel, Třinec Podlesí


Úvod:
Ganglion stellatum je nervová struktura, která se nachází na C7-Th1 úrovni páteře. Ultrazvukově navigovaná blokáda ganglia stellata se v současnosti stává stále více populární metodou v rámci kardiologické diagnostiky a léčby. Především při léčbě maligních arytmií a refrakterní angíny pectoris se jeví jako efektivní a bezpečná metoda.
Cíl a metoda:
Prezentovat zkušenosti jednoho centra s ultrazvukově navigovanou blokádou ganglia stellata formou retrospektivní analýzy registru.
Výsledky:
V rámci algoritmu léčby maligních arytmií bylo provedeno celkem 99 blokád ganglia stellata, z toho 17 u žen a 82 u mužů. Levé ganglion stellatum bylo blokováno v 79 případech, pravé v 15 případech a bilaterálně v jednom výkonu bylo provedeno 5 výkonů. Pouze jedna komplikace byla zaznamenána, a to bilaterální paréza nervu recurens s nutností jednodenní umělé plicní ventilace. Efektivita celého algoritmu léčby maligní bouře včetně blokády ganglia stelata je v našem souboru  90 % v porovnání počtu  terapií ICD 48 hodin před a 48 hodin po blokádě.
V diagnostickém procesu refrakterní anginy pectoris bylo provedeno 20 blokád ganglia stellata, z toho 15 u levého a 5 u pravého ganglia. Efekt blokády stellata na dočasné vymizení anginy pecotris přetrvává minimálně 7 dní a postupně ustupuje v průběhu dalších 7 dní.  Dále byla jedna blokáda provedena u pacienta s vasospastickou anginou pectoris, dvě blokády u pacientů s refrakterními síňovými arytmiemi a dvě blokády ganglia stellata byly provedeny v rámci klinické studie jako součást analgosedace při radiofrekvenční ablaci fibrilace síní.
Závěr:
V závěru lze konstatovat, že ultrazvukově navigovaná blokáda ganglia stellata se jeví jako efektivní a bezpečná metoda v rámci kardiologické diagnostiky a léčby, především při léčbě maligních arytmií a refrakterní angíny pectoris.