Program 15.05.2023

    OLOMOUC (pavilon E - I. patro)  -  pondělí 15.05.2023  

 7:50 - 9:30  Volná sdělení - arytmologie 2 Předsedající: P. Peichl, M. Fiala (Praha, Brno)
 7:50469. TACHYKARDII INDUKOVANÁ KARDIOMYOPATIE -MECHANIZMUS, ETIOLOGIE, LÉČBA J. Plášek (Ostrava) (UID: 941)
 8:00470. RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA ZPŮSOBU RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPIE U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM – VÝSLEDKY JEDNOHO CENTRA K. Čurila (Praha) (UID: 440)
 8:10471. ÚSPĚŠNOST STEREOTAKTICKÉ RADIOTERAPIE V LÉČBĚ KOMOROVÝCH TACHYKARDIÍ – NEJNOVĚJŠÍ UPDATE VÝSLEDKŮ V ČESKÉ REPUBLICE J. Hašková, D. Wichterle, J. Kautzner, P. Peichl, M. Šramko, L. Knybel, O. Jiravský, R. Neuwirth, J. Cvek (Praha, Ostrava, Třinec) (UID: 288)
 8:20472. BIORESORBOVATELNÁ KARDIOSTIMULAČNÍ TECHNIKA D. Pospíšil, T. Novotný, P. Kala (Brno) (UID: 273)
 8:30473. STEREOTAKTICKÁ RADIOTERAPIE PRO KOMOROVÉ TACHYKARDIE VEDE K PRODLOUŽENÍ DÉLKY CYKLU ARYTMIE P. Peichl, D. Wichterle, J. Hašková, J. Cvek, P. Stojadinović, R. Čihák, J. Kautzner (Praha, Ostrava) (UID: 228)
 8:40474. BEZPEČNOST STEREOTAKTICKÉ RADIOTERAPIE V LÉČBĚ REFRAKTERNÍCH KOMOROVÝCH TACHYKARDIÍ – ZKUŠENOSTI Z ČESKÉ REPUBLIKY J. Hašková, D. Wichterle, P. Peichl, M. Šramko, L. Knybel, O. Jiravský, R. Neuwirth, J. Cvek, J. Kautzner (Praha, Ostrava, Třinec) (UID: 286)
 8:50475. KATETRIZAČNÍ OKLUZE OUŠKA LEVÉ SÍNĚ – KONKURENCE ANTIKOAGULACE? TÉMĚŘ 20LETÁ ZKUŠENOST V NEMOCNICI NA HOMOLCE M. Tousek, P. Hála, B. Chudiak, V. Lekešová, L. Šedivá, V. Reddy, M. Funasako, J. Petrů, T. Mráz, M. Prokopová, P. Neužil (Praha, New York, United States, Osaka, Japan) (UID: 224)
 9:00476. OXID DUSNATÝ UVOLŇUJÍCÍ MATERIÁLY V PREVENCI INFEKČNÍCH KOMPLIKACÍ STIMULAČNÍCH ELEKTROD P. Hála, O. Lautner-Csorba, R. Gorur, V. Somaya, D. Janák, M. Mlček, P. Neuzil, O. Kittnar, T. Major, R. Bartlett, M. Meyerhoff (Praha, Ann Arbor, United States, Ann Arbor) (UID: 219)
 9:10477. REVERZNÍ REMODELACE U PACIENTŮ LÉČENÝCH BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACÍ J. Lipoldová, M. Matejková, A. Nagy, P. Leinveber, P. Jurák, F. Plešinger, M. Novák (Brno) (UID: 215)
 9:20478. REGISTR REPACE: ANALÝZA DAT DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ S TRVALOU KARDIOSTIMULACÍ. M. Táborský, J. Kautzner, T. Skála, M. Fedorco, J. Jarkovský, J. Daněk, D. Klimeš, P. Rohánek (Olomouc, Praha) (UID: 18)
 9:30  Přestávka  
 9:40 - 10:40  Volná sdělení - arytmologie 3 Předsedající: D. Wichterle, L. Haman (Praha, Hradec Králové)
 9:40479. SUBKUTÁNNÍ IMPLANTABILNÍ DEFIBRILÁTOR (S- ICD) – OBSERVAČNÍ STUDIE JEDNOHO CENTRA P. Neužil, M. Chovanec, J. Petrů, L. Šedivá, J. Šimon, L. Dujka, M. Janotka, J. Baroch, P. Moučka, M. Mudroch, M. Mráček (Praha) (UID: 502)
 9:50480. ARYTMIE ZACHYCENÉ VE VŠEOBECNÉ POPULACI CHYTRÝMI HODINKAMI PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍ APLIKACE TELEMEDICÍNSKÉHO CENTRA V. Bulková, J. Brada, R. Kozubík, F. Plesinger, J. Gandalovičová, M. Černošek, M. Fiala (Brno, Praha) (UID: 483)
 10:00481. KANYLACE JUGULÁRNÍCH ŽIL PRO STIMULACI N. VAGUS PŘI KARDIONEUROABLACI – PROCEDURÁLNÍ ASPEKTY P. Štiavnický, D. Wichterle, H. Jansová, P. Stojadinović , J. Hašková, P. Peichl, R. Čihák, J. Kautzner (Praha) (UID: 482)
 10:10482. PULSED FIELD ABLATION FOR PAROXYSMAL AND PERSISTENT ATRIAL FIBRILLATION USING AN OPTIMIZED BIPHASIC WAVEFORM: SINGLE CENTER OBSERVATIONAL STUDY P. Neužil, J. Petrů, L. Šedivá, M. Chovanec, M. Janotka, M. Funasako, J. Škoda, P. Hála, L. Dujka (Praha) (UID: 501)
 10:20483. ZDROJE RECIDIVUJÍCÍCH ARYTMIÍ PO ABLACI ENERGIÍ PULZNÍHO POLE PRO FIBRILACI SÍNÍ F. Lehar, M. Černošek, V. Bulková, J. Bahník, L. Rybka, M. Funasako, J. Maňoušek, O. Toman, P. Kala, M. Fiala (Brno) (UID: 475)
 10:30484. RADIOFREKVENČNÍ ABLACE DLOUHODOBÉ PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ: PROSPEKTIVNÍ RANDOMIZOVANÉ SROVNÁNÍ MAPOVÁNÍ MULTIPOLÁRNÍM VS. ČTYŘPOLÁRNÍM ABLAČNÍM KATÉTREM M. Fiala, M. Černošek, V. Bulková, L. Rybka, J. Maňoušek, F. Lehár, O. Toman, P. Kala (Brno) (UID: 473)
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:40  Volná sdělení - arytmologie 4 Předsedající: A. Bulava, Š. Havránek (České Budějovice, Praha)
 11:10485. PRŮBĚŽNÁ ANALÝZA PROSPEKTIVNÍHO RANDOMIZOVANÉHO SROVNÁNÍ ABLACE ENERGIÍ PULZNÍHO POLE VS. RADIOFREKVENČNÍ ABLACE PRO DLOUHODOBOU PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ M. Fiala, M. Černošek, V. Bulková, F. Lehár, T. Funasako, J. Bahník, L. Rybka, J. Maňoušek, O. Toman, P. Kala (Brno) (UID: 477)
 11:19486. IMPLANTACE LEADLESS (BEZDRÁTOVÝCH) KARDIOSTIMULÁTORŮ MICRA TPS – ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA Z. Marešová, P. Neužil, J. Šimon, L. Dujka, M. Chovanec, L. Šedivá, M. Mudroch, J. Petrů (Praha) (UID: 350)
 11:28487. PROSTOROVÁ DISTRIBUCE FIBRÓZY MYOKARDU LEVÉ SÍNĚ A JEJÍ VLIV NA REKURENCI FIBRILACE SÍNÍ PO IZOLACI PLICNÍCH ŽIL: DÍLČÍ STUDIE AF WAVE-MAP PROJEKTU Z. Stárek, J. Jež, F. Souček, K. Doležalová, M. Pešl, I. Jordánová, A. Širůčková, E. Kubalová, J. Krejčí (Brno) (UID: 342)
 11:37488. ABLACE ENERGIÍ PULZNÍHO POLE PRO VŠECHNY TYPY FIBRILACE SÍNÍ/SÍŇOVÉ TACHYKARDIE: ZKUŠENOSTI S INDIVIDUALIZOVANÝM PŘÍSTUPEM U 300 PACIENTŮ M. Fiala, M. Černošek, V. Bulková, F. Lehár, J. Bahník, L. Rybka, T. Funasako, J. Maňoušek, O. Toman, P. Kala (Brno) (UID: 471)
 11:46489. VÝSKYT VÝZNAMNÝCH CÉVNÍCH KOMPLIKACÍ PŘI ABLACI KOMOROVÝCH ARYTMIÍ VE VELKOOBJEMOVÉM EXPERTNÍM CENTRU J. Kautzner, P. Peichl, P. Stojadinovič, J. Hašková, E. Borišincová, P. Štiavnický, A. Ševčík, E. Sinčiaková, V. Kotyza, R. Čihák, D. Wichterle (Praha) (UID: 326)
 11:55490. „IDIOPATICKÁ“ FIBRILACE KOMOR – PRVOTNÍ ANALÝZA SOUBORU PACIENTŮ S. Lietava, T. Novotný, M. Sepši, I. Synková, J. Zídková, O. Toman, P. Kala (Brno) (UID: 325)
 12:04491. IMPLANTABILNÍ EKG ZÁZNAMNÍKY - ZKUŠENOST KARDIOCENTRA NNH L. Dujka, J. Petrů, L. Šedivá, M. Chovanec, P. Hála, J. Šimon, M. Mudroch, P. Neužil (Praha) (UID: 317)
 12:13492. DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA ADRENERGNĚ ZÁVISLÝCH POLYMORFNÍCH KOMOROVÝCH TACHYKARDIÍ D. Kučerová, T. Novotný, I. Andršová, T. Chlupová, A. Floriánová, P. Kala (Brno, Česká republika) (UID: 307)
 12:22493. POROVNÁNÍ KOGNITIVNÍHO DEFICITU PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍ HYBRIDNÍ LÉČBU FIBRILACE SÍNÍ VS PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍ KATETRIZAČNÍ IZOLACI PLICNÍCH ŽIL. D. Heřman, A. Javůrková, J. Raudenská, P. Budera, V. Rizov, P. Kačer, T. Peisker, M. Malý, P. Osmančík (Praha, Praha 10) (UID: 301)
 12:31494. ABLACE PERSISTENTNÍ FS PULSNÍM POLEM, ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA L. Šedivá, J. Petrů, M. Funasako, J. Škoda, M. Janotka, M. Chovanec, P. Hála, P. Neužil (Praha, Osaka, Japan) (UID: 138)
 12:40  Oběd  
 13:30 - 14:30  PS KardioTechMožnosti sledování pacientů se srdečním selhání v kombinaci ambulantní kontrol a telemedicíny Předsedající: V. Bulková, D. Pospíšil (Brno)
 13:30495. DOPORUČENÉ POSTUPY SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM M. Vyskočilová (Brno) (UID: 333)
 13:48  Diskuze  
 13:50496. TELEMEDICÍNA V LÉČBĚ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ D. Jenča (Praha) (UID: 335)
 14:08  Diskuze  
 14:10497. PALIATIVNÍ PÉČE U PACIENTŮ SE SRDEČNÍMI IMPLANTÁTY V TERMINÁLNÍ FÁZI SRDEČNÍHO SELHÁNÍ L. Nečasová (Praha) (UID: 337)
 14:28  Diskuze  
 14:30  Přestávka  
 15:00 - 16:10  Volná sdělení - technická sekce Předsedající: V. Bulková, D. Pospíšil (Brno)
 15:00498. VYUŽITÍ INTEGRACE CT MODELU DO RTG SYSTÉMU PŘI ABLACI PERZISTENTNÍ FIS POMOCÍ PULZNÍHO POLE. F. Müller, M. Mudroch, M. Hrachovina, S. Kralovec, J. Baroch, J. Brada, T. Gabera-Drtina, P. Neuzil, J. Petru (Praha) (UID: 510)
 15:10499. ZKUŠENOSTI SE SYSTÉMEM FARAPULSE V BĚŽNÉ KLINICKÉ PRAXI M. Hrachovina, Š. Královec, M. Mudroch, J. Petrů, P. Neužil (Praha) (UID: 484)
 15:20500. PREDIKCE DEKOMPENZACE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ U PACIENTŮ S IMPLANTOVANÝM SRDEČNÍM PŘÍSTROJEM SE ZAVEDENOU DÁLKOVOU MONITORACÍ L. Nečasová, S. Vogeltanzová, P. Bílek, M. Segeťová (Praha) (UID: 480)
 15:30501. NAKLÁDÁNÍ S IMPLANTABILNÍMI SRDEČNÍMI PŘÍSTROJI PO SMRTI PACIENTA H. Myšáková, K. Vieweghová, H. Wünschová (Praha) (UID: 357)
 15:40502. STRUKTURACE TEXTU ZDRAVOTNICKÉ PRO REAL TIME SLEDOVÁNÍ FAKTORŮ V NEMOCNIČNÍM INFORMAČNÍM SYSTÉMU. M. Kantor, M. Bílka, O. Jiravský, J. Hečko, R. Neuwirth, J. Chovančík (Třinec) (UID: 352)
 15:50503. PERIOPERAČNÍ PODPORA POMOCÍ MIXOVÁNÉ REALITY PŘI KATETRIZAČNÍCH ABLACÍCH A NEKORONÁRNÍCH INTERVENCÍCH J. Hečko, O. Jiravský, J. Januška, J. Chovančík, T. Štěrbová, T. Kubát, M. Kantor, R. Neuwirth (Třinec) (UID: 329)
 16:00504. LÉČBA PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU METODOU KARDIONEUROABLACE U PACIENTŮ S IMPLANTABILNÍM EKG ZÁZNAMNÍKEM M. Mudroch, M. Hrachovina, T. Gabera Drtina, M. Mráček, F. Müller, J. Baroch, J. Brada, Š. Kralovec, J. Petrů, P. Neužil (Praha) (UID: 218)
 16:10 - 17:10  Volná sdělení - vrozené vady, plicní hypertenze, varia Předsedající: J. Rubáčková Popelová, T. Zatočil (Praha, Brno)
 16:10505. HISTORIE A SOUČASNOST NEUROKARDIOLOGIE J. Galuszka (Olomouc) (UID: 494)
 16:20506. MÉNĚ ČASTÁ PŘÍČINA DUŠNOSTI, HYPOXÉMIE A POLYCYTÉMIE: VROZENÁ CÉVNÍ ANOMÁLIE - ANOMÁLNÍ VĚTEV PLICNICE ÚSTÍCÍ DO LEVÉ SÍNĚ. M. Kamasová, M. Hutyra, K. Indrák, M. Köcher, Z. Tüdös, J. Přeček , J. Látal, M. Táborský (Olomouc) (UID: 485)
 16:30507. ULTRAZVUKOVĚ NAVIGOVANÁ BLOKÁDA GANGLIA STELLATUM V KARDIOLOGICKÝCH INDIKACÍCH: RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA ZKUŠENOSTÍ JEDNOHO CENTRA O. Jiravský, R. Špaček, J. Chovančík, L. Škňouřil (Třinec, Třinec Podlesí) (UID: 465)
 16:40508. TELEMEDICÍNA U PACIENTŮ S PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ J. Přeček, M. Štýbnar, D. Hetclová, K. Kubová, M. Hutyra (Olomouc) (UID: 435)
 16:50509. KOREKCE ANOMÁLNÍHO ODSTUPU LEVÉ KORONÁRNÍ TEPNY Z PLICNICE U STARŠÍ PACIENTKY – KAZUISTICKÉ SDĚLENÍ A. Suchá, L. Škňouřil, P. Branny, M. Urban, M. Pleva (Třinec) (UID: 371)
 17:00510. VYSOKÝ VÝSKYT AKUTNÍCH A SUBAKUTNÍCH ISCHEMICKÝCH LOŽISEK PŘI VYŠETŘENÍ MOZKU MAGNETICKOU REZONANCÍ U PACIENTŮ S DIAGNOSOU AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A POTVRZENÝM PATENTNÍM FORAMEN OVALE R. Nykl, M. Hutyra, J. Přeček, D. Vindiš, D. Richter, M. Táborský (Olomouc) (UID: 8)
 17:10  Konec programu