Program 14.05.2023

    OLOMOUC (pavilon E - I. patro)  -  neděle 14.05.2023  

 8:30 - 9:30  Volná sdělení - intervenční kardiologie Předsedající: P. Kala, K. Kopřiva (Brno, Praha)
 8:30177. STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY LÉČBY MITRÁLNÍ REGURGITACE POMOCÍ MITRACLIPU M. Hudec, J. Januška, O. Jiravský, M. Dorda, L. Gajdušek, M. Urban (Třinec) (UID: 369)
 8:40178. ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM KRÁTKODOBÉ MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY SYSTÉMEM IMPELLA U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍ AKUTNÍ ČI ELEKTIVNÍ VYSOCE RIZIKOVOU PCI V CENTRU BEZ ZÁZEMÍ KARDIOCHIRURGIE - POHLED INTERVENČNÍHO KARDIOLOGA M. Plíva, I. Varvařovský, T. Lazarák, V. Novotný, P. Zdráhal, J. Matějka (Pardubice) (UID: 202)
 8:50179. LEFT ATRIAL APPENDAGE OCCLUSION GUIDED BY INTRACARDIAC ECHOCARDIOGRAPHY - SINGLE CENTRE EXPERIENCE M. Podolec, B. Janek, P. Peichl, J. Kautzner (Praha) (UID: 366)
 9:00180. KATETRIZAČNÍ LÉČBA MITRÁLNÍ REGURGITACE A UZÁVĚRU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ V JEDNÉ DOBĚ M. Branny, D. Šipula, J. Mrozek, M. Ráchela, E. Lichnerová, J. Dudíková, R. Madry, M. Warmužová (Ostrava) (UID: 312)
 9:10181. MÍŠNÍ STIMULACE V LÉČBĚ REFRAKTERNÍ ANGINY PECTORIS: 23LETÉ ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA P. Volf, J. Naar, D. Urgošík, P. Michálek, P. Neužil (Praha) (UID: 295)
 9:20182. ASYMPTOMATICKÁ EMBOLIZACE OKLUDERU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ - INTERVENČNÍ ŘEŠENÍ M. Plíva, I. Varvařovský, J. Vondrák, J. Matějka (Pardubice) (UID: 198)
 9:30  Přestávka  
 9:40 - 10:40  Volná sdělení - chlopenní vady Předsedající: D. Marek, H. Línková (Přerov, Praha)
 9:40183. PRVNÍ ZKUŠENOSTI S INTERSKALENICKÝM BLOKEM U TAVI CESTOU SUBKLAVIÁLNÍHO PŘÍSTUPU M. Branny, K. Netri, R. Jursa, D. Tavačová, J. Gloger, R. Madry, J. Dudíková, M. Porzer, J. Mrozek (Ostrava) (UID: 504)
 9:48184. USKALÍ ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY U TEHOTNÉ PACIENTKY S MECHANICKOU CHLOPENNÍ NÁHRADOU. K. Kubišová (Třinec) (UID: 382)
 9:56185. PERFORACE STĚNY LEVÉ KOMORY S RUPTUROU MARGINÁLNÍ VĚTVE KORONÁRNÍ TEPNY PO TAVI P. Keprt, M. Sluka, M. Špaček, M. Gwozdziewicz, M. Táborský (Olomouc) (UID: 248)
 10:04186. IMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PO VÝKONU TAVI V ROCE 2022 – ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA J. Boček, J. Beneš, H. Wünschová, M. Segeťová, L. Krýže, M. Želízko, J. Kautzner (Praha) (UID: 227)
 10:12187. POSTIŽENÍ PRAVOSTRANNÝCH CHLOPNÍ U PACIENTKY S KARCINOIDOVÝM SYNDROMEM I. Šimková, R. Aiglová, F. Koubek, M. Táborský (Olomouc) (UID: 152)
 10:20188. NESPECIFICKÉ RECIDIVUJÍCÍ POTÍŽE JAKO PROJEV ZÁVAŽNÉHO ONEMOCNĚNÍ SRDCE A. Červenka, K. Zeman, T. Gistinger (Frýdek-Místek) (UID: 143)
 10:28189. INFEKČNÁ ENDOKARDITÍDA PO ORTOTOPICKEJ TRANSPLANTÁCII SRDCA INFECTIVE ENDOCARDITIS AFTER ORTHOTOPIC HEART TRANSPLANTATION P. Snopek, J. Hasilla, L. Patrovič, D. Juskanič (Nitra, SR) (UID: 2)
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:40  Volná sdělení - sesterská sekce 1 Předsedající: Š. Kuchtová, K. Voříšková (Praha, Plzeň)
 11:10190. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U PACIENTA SE SRDEČNÍ PODPOROU IMPELLA M. Šulc, P. Ošťádal (Praha) (UID: 499)
 11:19191. SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE O PACIENTY PO INTERVENČNÍCH VÝKONECH DISTÁLNÍM RADIÁLNÍM PŘÍSTUPEM VE FN PLZEŇ K. Voříšková, M. Kolářová, J. Stočesová, I. Bernat, R. Rokyta, M. Hromádka (Plzeň) (UID: 424)
 11:28192. SPECIFIKA UPV V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU SESTRY M. Navrátilová, J. Malík (Praha) (UID: 423)
 11:37193. PROFESE ZDRAVOTNÍ SESTRY NA KATETRIZAČNÍM SÁLE VČERA, DNES A..... E. Zvolánková, D. Grymová (Ostrava) (UID: 331)
 11:46194. CTO- CHRONICKÝ TOTÁLNÍ UZÁVĚR KORONÁRNÍ TEPNY L. Maňasová, J. Kupčíková, L. Pleva (Ostrava) (UID: 322)
 11:55195. INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA V TĚHOTENSTVÍ Š. Kuchtová (Praha) (UID: 296)
 12:04196. LEADLESS KARDIOSTIMULÁTORY - NAŠE 10TILETÉ ZKUŠENOSTI M. Kadlecová, K. Kemzová, O. Doškářová , P. Neužil (Praha) (UID: 221)
 12:13197. UPLAVANÁ MIKRA A DALŠÍ EXTRAKCE CIZÍCH PŘEDMĚTŮ Z CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ V. Funioková, J. Dudíková (Ostrava) (UID: 210)
 12:22198. ROLE SESTRY V ÚPRAVĚ ŽIVOTOSPRÁVY U OSOB S VYSOKÝM KARDIOVASKULÁRNÍM RIZIKEM L. Šedová (České Budějovice) (UID: 83)
 12:31199. INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA U NITROSRDEČNÍCH IMPLANTABILNÍCH PŘÍSTROJŮ,LASEROVÁ EXTRAKCE SYSTÉMU. J. Přichystalová (Olomouc) (UID: 24)
 12:40  Oběd  
 13:30 - 14:30  PS Kardiologických sester a spřízněných profesíNaše - Vaše zkušenosti a dovednosti v kardiologii Předsedající: D. Hetclová, J. Doležel, L. Klemsová, J. Kovalčíková, Š. Kuchtová, J. Pospíchal, L. Šedová (Olomouc, Ostrava, Praha, Pardubice, České Budějovice)
 13:30200. VZDÁLENÝ MONITORING PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM J. Doležel (Ostrava) (UID: 41)
 13:42201. VÝHODY VYUŽITÍ PICC (NEJEN) V KARDIOLOGII J. Hrončok, L. Klemsová (Ostrava) (UID: 323)
 13:54202. SÚČASNÉ MOŽNOSTI LIEČBY DYSLIPOPROTEINÉMIÍ M. Mikátová (Bratislava, SR) (UID: 208)
 14:06203. PRAKTICKÝ KOMENTÁŘ K DOPORUČENÍ STRAVY PRO PREVENCI KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ (ESC 2021) V. Boháčová, T. Starnovská (Praha) (UID: 246)
 14:18204. SCHOPNOST VYHODNOTIT EKG KŘIVKU KARDIOLOGICKOU SESTROU J. Pospíchal, J. Kovalčíková, Š. Kuchtová, D. Hetclová, L. Klemsová, J. Doležel (Pardubice, Praha, Olomouc, Ostrava) (UID: 244)
 14:30  Přestávka  
 15:00 - 16:00  Volná sdělení - sesterská sekce 2 Předsedající: J. Callerová, J. Haluzíková (Beroun, Opava)
 15:00205. TELEMONITORING – KLÍČ KE ZLEPŠENÍ EFEKTU LÉČBY PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE – ROLE SESTRY K. Kubová, D. Hetclová, J. Přeček, M. Štýbnar (Olomouc) (UID: 522)
 15:08206. SLEDOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA U PACIENTŮ S LEVOSTRANNOU MECHANICKOU SRDEČNÍ PODPOROU J. Haluzíková (Opava) (UID: 486)
 15:16207. SIMULAČNÍ MEDICÍNA JAKO PRAKTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY S. K. Corea Gamboa (Praha 5) (UID: 441)
 15:24208. PŘÍSTUP K PACIENTOVI S DUŠNOSTÍ V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI J. Callerová (Kladno) (UID: 430)
 15:32209. SRDEČNÍ SELHÁNÍ A NEČEKANÉ KOMPLIKACE - KAZUISTIKA M. Zelinková (Olomouc) (UID: 84)
 15:40210. MENTOR NA ODDĚLENÍ AKUTNÍ KARDIOLOGIE Ž. Paroulková, A. Zezulková (Olomouc) (UID: 43)
 15:48211. SRDEČNÍ SELHÁNÍ V KOSTCE R. Sedláčková, L. Spáčilová, K. Brotanová (Olomouc) (UID: 25)
 16:00  Přestávka  
 16:10 - 17:10  Volná sdělení - sesterská sekce 3 Předsedající: K. Rabelová, P. Vrábelová (Olomouc, Praha)
 16:10212. FYZIOLOGICKÁ STIMULACE PŘEVODNÍHO SYSTÉMU U NEMOCNÝCH SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM. K. Horáčková, A. Pařízková, M. Stránská, V. Kycltová, T. Drtina, M. Chovanec, J. Petrů, P. Neužil (Praha) (UID: 420)
 16:17213. MONITORACE TKÁŇOVÉ OXYMETRIE U NEMOCNÝCH S KARDIOGENNÍM ŠOKEM P. Vrábelová, K. Neusserová, A. Krüger, P. Ošťadal (Praha) (UID: 361)
 16:24214. S EKG SYNCHRONIZOVANÁ PULZATILNÍ EXTRAKORPORÁLNÍ MEMBRÁNOVÁ OXYGENACE ZACHOVÁVÁ FUNKCI LEVÉ KOMORY A KORONÁRNÍ PRŮTOK PŘI KARDIOGENNÍM ŠOKU ANEB VLAŠTOVKA MEZI ECMO TECHNOLOGIEMI P. Vrábelová, D. Šturmová, M. Šulc , P. Ošťádal (Praha) (UID: 359)
 16:31215. V HLAVNÍ ROLI PULSNÍ POLE P. Kobližková, M. Prajzlerová, V. Kycltová, M. Stránská, H. Machová, K. Horáčková, M. Mudroch, J. Petrů, P. Neužil (Praha 5) (UID: 238)
 16:38216. HISTORIE KARDIOSTIMULACE P. Dobšíčková Bílková, K. Kemzová, M. Kadlecová (Praha) (UID: 229)
 16:45217. TLAKOVÝ HOLTER V INTERNÍ ORDINACI P. Školková (České Budějovice) (UID: 40)
 16:52218. PANE DOKTORE, TEN PACIENT JE „DIVNÝ“ ANEB, CO VŠE ŘEŠÍ SESTRA NA ODDĚLENÍ AKUTNÍ KARDIOLOGIE. K. Rabelová, A. Jelínková (Olomouc) (UID: 26)
 16:59219. KATETRIZAČNÍ LÉČBA FIBRILACE SÍNÍ ELEKTROPORACÍ Z POHLEDU SESTRY M. Glosová, H. Lásková, P. Stojadinovič , M. Macková (Praha) (UID: 5)
 17:10  Přestávka  
 17:15 - 18:15  Volná sdělení - akutní stavy v kardiologii Předsedající: J. Malík, M. Pazderník (Praha)
 17:15220. MIMONEMOCNIČNÍ OBĚHOVÁ ZÁSTAVA ZPŮSOBENA FIBRILACÍ KOMOR PŘI INTRAMURÁLNÍ CÉVNÍ MALFORMACÍ VĚNČITÉ TEPNY J. Šimka, R. Bánszky, M. Fialová, T. Kvasnička, L. Haman, K. Sedláček, P. Pařízek (Hradec Králové) (UID: 426)
 17:25221. KDYŽ UDĚLÁME VŠECKO, CO MÁME UDĚLAT A JEŠTĚ NĚCO TROCHU NAVÍC MŮŽEME ZACHRÁNIT ŽIVOT. K. Kubišová (Třinec) (UID: 418)
 17:35222. 20-YEAR FOLLOW UP OF UNSELECTED STEMI PATIENTS TREATED WITH PRIMARY PCI P. Toušek, V. Kočka, V. Klančík , M. Neuberg, P. Widimský (Praha) (UID: 351)
 17:45223. AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM ZPŮSOBENÝ AKUTNÍ TOTÁLNÍ OKLUZÍ KMENE LEVÉ KORONÁRNÍ TEPNY: RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA JEDNOHO PCI CENTRA. F. Holm, J. Kaisler, O. Kánský, M. Erbrt (Praha) (UID: 327)
 17:55224. VLIV INFEKCE SARS-COV-2 A OČKOVÁNÍ PROTI NÍ NA KLINICKÉ A LABORATORNÍ PARAMETRY U MLADŠÍCH PACIENTŮ S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM. T. Eckhardt, I. Králová Lesná, P. Wohlfahrt, J. Mrázková, Š. Nováková, P. Stávek, M. Šramko, J. Kautzner, J. Piťha (Praha) (UID: 225)
 18:05225. ZÁŽITKY BLÍZKÉ SMRTI (NDE – NEAR DEATH EXPERIENCE) SE NELIŠÍ U PACIENTŮ S OHCA LÉČENOU STANDARTNÍ ČI EXTRAKORPORÁLNÍ RESUSCITACÍ. J. Kovářová, D. Rob, F. Trantina, J. Bělohlávek (Praha 12, Praha) (UID: 17)
 18:15  Konec programu