Program 14.05.2023

    MORAVA (pavilon A)  -  neděle 14.05.2023  

 8:30 - 10:40  To nejlepší z české kardiologie Předsedající: P. Widimský, V. Melenovský (Praha)
 8:3089. Effect of Intra-arrest Transport, Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation, and Immediate Invasive Assessment and Treatment on Functional Neurologic Outcome in Refractory Out-of-Hospital Cardiac Arrest A Randomized Clinical Trial. J. Bělohlávek (Praha) (UID: 105)
 8:4090. Metabolic risk factors and effect of alirocumab on cardiovascular events after acute coronary syndrome: a post-hoc analysis of the ODYSSEY OUTCOMES randomised controlled trial P. Ošťádal, P. Steg, Y. Poulouin, D. Bhatt, V. Bittner, T. Chua, R. Diaz, S. Goodman, Y. Huo, W. Jukema, Y. Karpov, R. Pordy, M. Scemama, M. Szarek, H. White, G. Schwartz (Praha, Paris, France, Boston, United States, Birmingham, United States, Singapore, Singapore, Rosario, Argentina, Edmonton, Canada, Peking, China, Leiden, Netherlands, Moscow, Russian Federation, Tarrytown, United States, Chilly-Mazarin, France, Brooklyn, United States, Auckland, New Zealand, Aurora, United States) (UID: 199)
 8:5091. Extracorporeal Membrane Oxygenation in the Therapy of Cardiogenic Shock: Results of the ECMO-CS Randomized Clinical Trial P. Ošťádal, R. Rokyta, J. Karásek, A. Krüger, D. Vondráková, M. Janotka, J. Naar, J. Šmalcová, M. Hubatová, M. Hromádka, Š. Volovár, M. Seyfrydová, J. Jarkovský, M. Svoboda, A. Linhart, J. Bělohlávek (Praha, Plzeň, Brno) (UID: 193)
 9:0092. Outcomes of patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy and pacemaker implanted after alcohol septal ablation J. Veselka (Praha) (UID: 3)
 9:1093. Multiparametric Strategy to Predict Early Disease Decompensation in Asymptomatic Severe Aortic Regurgitation R. Kočková, H. Línková, Z. Hlubocká, K. Mědílek, M. Tuna, .. A další (Praha, Hradec Králové) (UID: 528)
 9:2094. A pilot randomised trial of catheter-directed thrombolysis or standard anticoagulation for patients with intermediate-high risk acute pulmonary embolism J. Kroupa, V. Kočka, H. Línková, Z. Moťovská, M. Kozel (Praha) (UID: 114)
 9:3095. Surgery and outcome of infective endocarditis in octogenarians: prospective data from the ESC EORP EURO-ENDO registry M. Pazderník (Praha) (UID: 7)
 9:4096. The decline in stroke hospitalization due to COVID-19 is unrelated to COVID-19 intensity P. Šedová (Brno) (UID: 489)
 9:5097. Initial rhythm and survival in refractory out-ofhospital cardiac arrest. Post-hoc analysis of the Prague OHCA randomized trial Š. Havránek, Z. Fingrová, D. Rob, J. Šmalcová, P. Kaválková, O. Franěk, O. Šmíd, M. Huptych, M. Dusík, A. Linhart, J. Bělohlávek (Praha) (UID: 534)
 10:0098. Autonomic Changes Are More Durable After Radiofrequency Than Pulsed Electric Field Pulmonary Vein Ablation P. Stojadinović, D. Wichterle, P. Peichl, H. Nakagawa, R. Čihák, J. Hašková, J. Kautzner (Praha, Cleveland, Ohio, United States) (UID: 14)
 10:1099. Aminophylline Induces Two Types of Arrhythmic Events in Human Pluripotent Stem Cell–Derived Cardiomyocytes M. Pešl, Š. Klimovič, M. Ščurek, D. Beckerová, Š. Jelínková, T. Urban, D. Kabanov, Z. Stárek, M. Bebarová, V. Rotrekl, J. Přibyl, K. Brat (Brno) (UID: 22)
 10:20100. Long-Term Survival of Adult Patients With Atrial Septal Defect With Regards to Defect Closure and Pulmonary Hypertension J. Rubáčková Popelová, M. Tomková, J. Tomek, R. Živná (Praha) (UID: 10)
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:40  Volná sdělení - srdeční selhání Předsedající: R. Pudil, J. Veselý (Hradec Králové, Broumov)
 11:10101. THE RELATIONSHIP BETWEEN ECHOCARDIOGRAPHICALLY ASSESSED E/EM AND INVASIVELY MEASURED LEFT ATRIAL PRESSURE K. Kroupová, M. Kotrč, M. Šramko, P. Peichl, D. Wichterle , J. Kautzner, V. Melenovský, J. Beneš (Praha) (UID: 490)
 11:20102. POTENCIÁLNÍ PŘÍNOS SPOLEHLIVÉHO TELEMONITORINGU DOMÁCÍHO MĚŘENÍ TK PRO LÉČBU A REHABILITACI PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM J. Peleška, J. Mužík, R. Čamek, D. Fiala, M. Doksanský, K. Hána, J. Vranka, D. Doležil, M. Jozífová, J. Reissigová (Praha) (UID: 466)
 11:30103. ANALÝZA VÝVOJE A DETERMINANTŮ EJEKČNÍ FRAKCE LEVÉ KOMORY U PACIENTŮ S INFARKTEM MYOKARDU V SOUČASNÉ ÉŘE KORONÁRNÍCH INTERVENCÍ D. Jenča, P. Wohlfahrt, M. Šramko, V. Melenovský, M. Kotrč, M. Želízko, J. Mrázková, J. Piťha, V. Adámková, J. Kautzner (Praha) (UID: 364)
 11:40104. INDIKÁTORY ČASNÉ DYSFUNKCE SRDEČNÍCH KOMOR U GENOTYP-POZITIVNÍCH PŘÍBUZNÝCH PACIENTŮ S DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIÍ- VÝSLEDKY PILOTNÍ STUDIE. M. Kotrč, A. Krebsová, J. Beneš, J. Bínová, M. Lukášová, L. Piherová, P. Peldová, R. Dobrovolný, M. Macek, S. Kmoch, J. Kautzner, M. Kubánek (Praha) (UID: 346)
 11:50105. INVASIVE VALIDATION OF H2FPEF SCORE FOR DIAGNOSIS OF HEART FAILURE WITH PRESERVED EJECTION FRACTION (HFPEF) M. Podolec, M. Šramko, P. Peichl, D. Wichterle, J. Kautzner, V. Melenovský, J. Beneš (Praha) (UID: 340)
 12:00106. PŘÍTOMNOST A STUPEŇ HEMOLÝZY U KRÁTKODOBÝCH MECHANICKÝCH PODPOR SRDCE A MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVÉ OXYGENACE A. Krüger, P. Ošťádal, M. Janotka, J. Naar, D. Vondráková, P. Neužil (Praha) (UID: 298)
 12:10107. VLIV STIMULAČNÍ FREKVENCE NA MECHANICKOU A ELEKTRICKOU DYSSYNCHRONII LEVÉ KOMORY U PACIENTŮ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM LÉČENÝCH SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBOU J. Naar, F. Prinzen, P. Volf, P. Doškář, J. Lumens, L. Heckmann, M. Prokopová, P. Neužil, M. Ståhlberg (Praha, Maastricht, Netherlands, Stockholm, Sweden) (UID: 293)
 12:20108. MORTALITA U KARDIOGENNÍHO ŠOKU PŘI INFARKTU MYOKARDU PO ZAVEDENÍ STANDARDIZOVANÉHO PROTOKOLU S VYUŽITÍM MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY IMPELLA-CP. M. Šramko, A. Benák, M. Želízko, B. Janek, V. Pořízka, M. Hrnčárek, V. Karmazín, M. Kleissner, M. Pazderník, M. Holek, J. Kettner, J. Malý, O. Szárszoi, I. Netuka, J. Kautzner (Praha) (UID: 287)
 12:30109. FGF-23 IS A BIOMARKER OF RV DYSFUNCTION AND CONGESTION IN PATIENTS WITH HFREF J. Beneš, K. Kroupová, M. Kotrč, J. Petrák, P. Jarolím, V. Novosadová, J. Kautzner, V. Melenovský (Praha, Boston, United States) (UID: 106)
 12:40  Oběd  
 13:30 - 14:30  Volná sdělení - choroby myokardu a perikardu Předsedající: A. Krebsová, T. Paleček (Praha)
 13:30110. STANOVENÍ VLIVU POHLAVÍ NA VÝVOJ ECHOKARDIOGRAFICKÝCH A FUNKČNÍCH PARAMETRŮ U NEMOCNÝCH S ČERSTVĚ VZNIKLOU DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIÍ. H. Poloczková, J. Krejčí, P. Hude, E. Ozábalová, J. Godava, T. Honek, S. Littnerová, V. Žampachová, T. Freiberger, L. Špinarová (Brno) (UID: 515)
 13:40111. LöFFLEROVA ENDOKARDITIDA U 32 – LETÉHO PACIENTA S NOVĚ DIAGNOSTIKOVANOU EOSINOFILNÍ GRANULOMATÓZOU S POLYANGIITIS (CHURG - STRAUSS SYNDROM): KAZUISTIKA J. Pudich, M. Pleva, J. Václavík, P. Šulc (Ostrava, Třinec) (UID: 476)
 13:50112. LYMENSKÁ KARDITIDA, DIAGNOSTIKA A TERAPIE - SOUBOR KAZUISTIK K. Luxová, T. Novotný, P. Vysočanová, L. Křikavová, P. Kala (Brno) (UID: 432)
 14:00113. TRNITÁ CESTA K DIAGNÓZE A ZAHÁJENÍ TERAPIE PROGREDUJÍCÍ NÁMAHOVÉ DUŠNOSTI K. Zeman, T. Gistinger, M. Pleva, R. Kološová, L. Pohludková, I. Pavlas, A. Mališová, R. Hluchníková (Frýdek-Místek, Třinec) (UID: 212)
 14:10114. MORTALITA PACIENTŮ S HYPERTROFICKOU KARDIOMYOPATIÍ SE NELIŠÍ MEZI PACIENTY S POZITIVNÍM A NEGATIVNÍM GENOTYPEM J. Bonaventura, E. Rowin, M. Chin, V. Puchnerová, E. Gleta, M. Macek Jr., B. Koethe, J. Veselka, B. Maron, M. Maron (Praha, Burlington, MA, United States, Boston, MA, United States) (UID: 107)
 14:20115. SOUČASNÁ DETEKCE AL I TTR AMYLOIDÓZY U PACIENTA SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM R. Aiglová, M. Táborský, I. Šimková, E. Mázsárová, P. Flodrová, P. Flodr, M. Kamínek, Z. Tüdös (Olomouc) (UID: 38)
 14:30  Přestávka  
 15:00 - 16:00  Sympozium Novo Nordisk s.r.o. OBEMožnosti řešení nadváhy a obezity v ambulanci kardiologa Předsedající: J. Václavík, J. Mlíková Seidlerová (Ostrava, Plzeň)
 15:00116. MOŽNOSTI ŘEŠENÍ NADVÁHY A OBEZITY V AMBULANCI KARDIOLOGA K. Hálová Karoliová, J. Mlíková Seidlerová, K. Kenardžievová, P. Karnosová (Praha, Plzeň) (UID: 981)
 16:00  Přestávka  
 16:10 - 17:10  Sympozium Roche s.r.o., Diagnostics DivisionKardiomarkery: Pohled z druhé strany. Předsedající: M. Hutyra (Olomouc)
 16:10117. VYSOCE SENZITIVNÍ TROPONIN: ZA HRANICE INFARKTU MYOKARDU. A. Linhart (Praha) (UID: 956)
 16:40118. ECHO VERSUS NT-PROBNP J. Kořínek (Praha) (UID: 957)
 17:10  Přestávka  
 17:15 - 18:15  Volná sdělení - arytmologie 1 Předsedající: L. Šedivá, P. Pařízek (Praha, Hradec Králové)
 17:15119. ELEKTROFYZIOLOGICKÉ NÁLEZY PŘI REABLACI FIBRILACE SÍNÍ U NEMOCNÝCH PRVOTNĚ LÉČENÝCH PULSNÍM POLEM SYSTÉMEM FARAPULSE J. Petrů, M. Funasako, L. Šedivá, J. Škoda, M. Chovanec, P. Hála, M. Janotka, M. Mudroch, S. Královec, J. Baroch, J. Brada, P. Neužil (Praha) (UID: 233)
 17:23120. VLIV POUŽITÍ TECHNOLOGIÍ TYPU „SMART“ NA ZMĚNU HMOTNOSTI U PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ VE STUDII HOBIT-FS K. Koščálová, J. Kautzner, M. Haluzík, I. Jakubíková (Praha) (UID: 226)
 17:31121. KARDIONEUROABLACE - VÝKON S VYSOKOU ÚSPĚŠNOSTÍ B. Chudiak, J. Petrů, M. Chovanec, M. Funasako, M. Janotka, L. Šedivá, J. Škoda, P. Hála, M. Tousek, P. Neužil (Praha, Osaka, Japan) (UID: 220)
 17:39122. RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA PŘÍPADŮ MITRÁLNÍ ANULÁRNÍ DISJUNKCE (MAD) PŘI PROLAPSU MITRÁLNÍ CHLONĚ (MVP) U GENETICKY VYŠETŘENÝCH PACIENTŮ S KOMOROVÝMI ARYTMIEMI A. Krebsová, M. Segeťová, K. Bouzková, B. Skalická, P. Votýpka, P. Peldová, M. Macek, M. Kotrč, J. Kautzner (Praha) (UID: 111)
 17:47123. TRANSVENÓZNÍ EXTRAKCE KARDIOSTIMULAČNÍCH A DEFIBRILAČNÍCH ELEKTROD - ANALÝZA ÚSPĚŠNOSTI A KOMPLIKACÍ VELKOOBJEMOVÉHO CENTRA ZA OBDOBÍ 10 LET M. Fedorco, J. Pyszko, O. Moravec, T. Skála, P. Šantavý, M. Šimek, M. Táborský (Olomouc) (UID: 211)
 17:55124. AKÉ SÚ KONCENTRÁCIE DOAK U PACIENTOV S FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ V ČASE NEŽIADUCICH PRÍHOD? - VÝSLEDKY PILOTNEJ MULTICENTRICKEJ ŠTÚDIE M. Samoš, T. Bolek, V. Nosáľ, I. Škorňová, A. Petrovičová, A. Kamenišťáková, J. Staško , G. Hajaš, E. Kurča, M. Mokáň (Martin, SR, Martin, Nitra, SR) (UID: 6)
 18:03125. VÝSTUPY GENETICKÉHO VYŠETŘENÍ JEDINCŮ PŘEŽIVŠÍCH NEISCHEMICKOU SRDEČNÍ ZÁSTAVU (CARDIAC ARREST SURVIVORS) A. Krebsová, P. Votýpka, P. Peldová, T. Tavačová, V. Zoubková, M. Kubánek, P. Peichl, M. Segeťová, J. Hašková, H. Wünschová, M. Macek, J. Janoušek, M. Šramko, J. Kautzner (Praha) (UID: 109)
 18:15  Konec programu