Program 15.05.2023

    MORAVA (pavilon A)  -  pondělí 15.05.2023  

 8:00 - 9:30  Volná sdělení - sekundární prevence Předsedající: V. Tuka, O. Toman (Praha, Brno)
 8:00384. PREVALENCE HYPERTENZE V TĚHOTENSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 2012-2021 J. Václavík, J. Jarkovský, R. Pohlová, J. Jírová, A. Zouharová (Ostrava, Brno, Praha) (UID: 481)
 8:09385. 6 MINUT PRO ZDRAVÍ- PILOTNÍ PROJEKT VYUŽITÍ TESTU ŠESTIMINUTOVÉ CHŮZE VE VEŘEJNÉM PROSTORU KE ZLEPŠENÍ ADHERENCE K LÉČBĚ U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM A JAKO PREVENCE CIVILIZAČNÍCH CHOROB I. Petrová, L. Palubová (Ústí nad Labem) (UID: 429)
 8:18386. POROVNÁNÍ PŘESNOSTI VZORCŮ PRO STANOVENÍ MAXIMÁLNÍ TEPOVÉ FREKVENCE SPORTOVCŮ: RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA DAT Z AMBULANCÍ TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘE O. Jiravský, B. Jiravská Godula, P. Pešová, L. Jelínek, K. Moravcová, J. Ožana, E. Sovová (Třinec, Třinec Podlesí, Olomouc) (UID: 354)
 8:27387. RODINNÁ ANAMNÉZA NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI A KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ U SPORTOVCŮ: RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA B. Jiravská-Godula, P. Pešová, L. Jelínek, K. Moravcová, J. Ožana , E. Sovova, O. Jiravský (Karviná, Třinec Podlesí, Olomouc) (UID: 213)
 8:36388. BEDREST AND CARDIOVASCULAR DISEASES N. Goswami (Graz, Austria) (UID: 239)
 8:45389. ATTENUATION OF HYPOCRETIN/OREXIN SIGNALING IS ASSOCIATED WITH INCREASED MORTALITY RISK AFTER MYOCARDIAL INFARCTION P. Wohlfahrt, V. Melenovský, P. Jarolím, M. Kotrč, D. Jenča, D. Dlouhá, M. Šramko, M. Kotrč, J. Mrázková, J. Piťha, V. Adámková, J. Kautzner (Praha, Boston, United States) (UID: 214)
 8:54390. SPORTOVEC V CENTRU SPORTOVNÍ KARDIOLOGIE: JSOU ROZDÍLY MEZI POHLAVÍMI? B. Jiravská-Godula, P. Pešová, D. Krausová, M. Pleva, M. Pirchala, J. Smýkal, R. Špaček, A. Táborská, D. Hreňo, L. Škňouřil, P. Zajíček, I. Rašková, O. Jiravský (Karviná, Třinec Podlesí, Nový Jičín, Valašské Meziříčí, Třinec) (UID: 196)
 9:03391. PROČ PRÁVĚ JÁ KDYŽ JSEM SPORTOVEC? D. Krausová, O. Jiravský, B. Jiravská-Godula, P. Pešová (Třinec) (UID: 145)
 9:12392. EFEKT KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACE A VARIABILITA KREVNÍHO TLAKU U PACIENTŮ PO INFARKTU MYOKARDU A. Havelková, L. Mífková, J. Siegelová, P. Dobšák (Brno) (UID: 42)
 9:21393. ROZDÍLY MEZI ADOLESCENTNÍMI A DOSPĚLÝMI SPORTOVCI: RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA DAT Z CENTRA SPORTOVNÍ KARDIOLOGIE O. Jiravský, J. Smýkal, B. Jiravská Godula, P. Pešová , R. Špaček, D. Krausová, T. Štěrbová, M. Pirchala, D. Hreňo, P. Zajíček, L. Škňouřil (Třinec, Přerov, Třinec Podlesí, Havířov, Frýdek Místek, Valašské Meziříčí) (UID: 347)
 9:30  Přestávka  
 9:40 - 10:40  Česká asociace preventivní kardiologieCo trápí ženy? Předsedající: R. Cífková, M. Vrablík (Praha)
 9:40394. LÉČBA NEPLODNOSTI, KOMPLIKACE TĚHOTENSTVÍ A NÁSLEDNÉ KV RIZIKO R. Cífková (Praha) (UID: 270)
 9:55  Diskuze  
 10:00395. PERIPETIE NA CESTĚ ZA VYTOUŽENÝM DÍTĚTEM (POHLED GYNEKOLOGA) M. Novotná (Brno) (UID: 272)
 10:15  Diskuze  
 10:20396. VZESTUP KREVNÍHO TLAKU A METABOLICKÝCH PARAMETRŮ SPOJENÝ S MENOPAUZOU P. Vysočanová (Brno) (UID: 275)
 10:35  Diskuze  
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:40  Česká asociace ambulantních kardiologůKazuistiky z běžné praxe kardiologické ambulance Předsedající: V. Danzig, R. Jirmář, J. Veselý (Praha, Náchod)
 11:10397. ASYMPTOMATICKÁ PACIENTKA S DISKRÉTNÍMI ZMĚNAMI NA EKG B. Aldhoon (Praha) (UID: 128)
 11:19398. KOMPLEXNÍ MULTIOBOROVÁ LÉČBA NEMOCNÉHO SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM P. Franc, J. Krupička, R. Králík (Brandýs nad Labem) (UID: 129)
 11:28399. JE TENTO PACIENT ZPŮSOBILÝ PRO PROFESIONÁLNÍ ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL? R. Jirmář (Praha) (UID: 130)
 11:37400. COVID-19: POSTVAKCINAČNÍ MYOKARDITIDA? ZKUŠENOST Z AMBULANTNÍ PRAXE KARDIOLOGA. R. Králík, J. Krupička, P. Franc (Brandýs nad Labem) (UID: 319)
 11:46401. PLICNÍ EMBOLIE JAKO MANIFESTACE NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ - NEMOCNIČNÍ A AMBULANTNÍ ANTITROMBOTICKÁ LÉČBA. A. Novák (Ústí nad Labem) (UID: 132)
 11:55402. MŮŽEME NALÉZT (TÉMĚŘ) SMRTÍCÍ TRIAS I V KARDIOLOGII? J. Píšová (Hradec Králové) (UID: 133)
 12:04403. ÚSPĚCH KARDIOCHIRURGICKÉ INTERVENCE Z POHLEDU PACIENTA - KDY JEJ HODNOTIT. M. Polášková, J. Veselý (Náchod) (UID: 134)
 12:13404. PŘÍBĚH SRDEČNÍHO SELHÁNÍ ANEB NIKDY TO NEVZDÁVEJ. V. Řezníček, O. Šmíd (Praha) (UID: 135)
 12:22405. OD LAZARA K DŘEVORUBCI - ALESPOŇ NA ČAS. T. Švarcová, J. Veselý (Náchod) (UID: 136)
 12:31406. EOSINOFILNÍ MYOKARDITIDA. V. Vejtasová, M. Hoňková (Praha) (UID: 137)
 12:40  Oběd  
 13:30 - 14:30  PS Kardiovaskulární rehabilitaceZÁTĚŽOVÉ TESTY 2023, UP TO DATE Předsedající: R. Pudil, H. Skalická (Hradec Králové, Praha)
 13:30407. ERGOMETRIE KDY A PRO KOHO, DO JAKÉ MÍRY JSOU ZÁTĚŽOVÉ TESTY NAHRAZOVÁNY JINÝMI METODAMI NAPŘ. SPECT? V. Tuka (Praha) (UID: 241)
 13:55408. SPIROERGOMETRIE DO KARDIOCENTER I DO KARDIOLOGICKÝCH AMBULANCÍ – POKUD ANO JAKÝ PŘÍNOS. CO STOJÍ PROTI ROZŠÍŘENÍ – PLATBY OD POJIŠŤOVEN? E. Sovová, J. Radvanský (Olomouc, Praha) (UID: 242)
 14:20409. LZE VYUŽÍT ERGOMETR PRO REHABILITACI KARDIAKŮ – ZA JAKÝCH PODMÍNEK (PŘI NEDOSTATKU PRACOVIŠŤ AMBULANTNÍ KARDIOLOGIE) H. Skalická (Praha) (UID: 243)
 14:30  Přestávka  
 15:00 - 16:00  Sympozium Sanofi s.r.o.Sekundární prevence po AKS: Co můžeme zlepšit? Předsedající: P. Ošťádal (Praha)
 15:00410. STRATEGIE SEKUNDÁRNÍ PREVENCE PO AKS P. Ošťádal (Praha) (UID: 671)
 15:20411. SEKUNDÁRNÍ PREVENCE, CO JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ A NA CO ZAPOMÍNÁME? M. Vrablík (Praha) (UID: 672)
 15:40412. DIGITÁLNÍ EDUKACE LÉKAŘŮ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ MODERNÍ MEDICÍNY 3. TISÍCILETÍ (INTERAKTIVNÍ PREZENTACE) M. Táborský (Olomouc) (UID: 673)
 16:00  Přestávka  
 16:10 - 17:10  Volná sdělení - intervenční kardiologie 2 Předsedající: T. Kovárník, P. Toušek (Praha)
 16:10413. VZÁJEMNÁ KOMBINACE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ VEDOUCÍ K TRVALÉ KARDIOSTIMULACI U PACIENTŮ PO KATETRIZAČNÍ NÁHRADĚ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ M. Sluka, R. Nykl, J. Ostřanský, M. Špaček (Olomouc) (UID: 511)
 16:20414. PCI CTO HYBRIDNÍM PŘÍSTUPEM V LETECH 2021-2022 R. Surovčík, M. Erbrt, M. Lindovská, S. Šimek (Praha) (UID: 487)
 16:30415. NOVÉ POZNATKY V PREVENCI KONTRASTEM INDUKOVANÉ NEFROPATIE V KARDIOLOGICKÉ PÉČI M. Sůva, V. Brázdil, M. Hudec, J. Kaňovský , M. Poloczek , R. Štípal , P. Kala (Brno) (UID: 478)
 16:40416. DLOUHODOBÝ REGISTR CTO PCI V PARDUBICÍCH - OD INDIKACE K VÝSLEDKŮM V. Novotný, I. Varvařovský, T. Lazarák, M. Plíva, J. Matějka, P. Zdráhal (Pardubice) (UID: 451)
 16:50417. TERAPIE IN-STENT RESTENÓZ 2 (STUDIE TIS 2) L. Pleva, P. Kukla, T. Kovárník, M. Paďour (Ostrava, Praha) (UID: 436)
 17:00418. VLIV REZIDUÁLNÍCH ZKRATŮ PO UZÁVĚRU PFO OCCLUDEREM NA VZNIK KARDIOEMBOLIZAČNÍ MOZKOVÉ ISCHÉMIE NEBO PERIFERNÍ PARADOXNÍ EMBOLIZACE L. Gajdušek, J. Januška, M. Hudec, O. Jiravský, L. Škňouřil, P. Pešová, M. Dorda (Třinec) (UID: 291)
 17:10  Konec programu