PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

RUPTURA MYOKARDU JAKO KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU
Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské , Číslo v programu: 77

Blatnerová H.1

1 Koronární jednotka, FN Brno Bohunice, Brno


Cíl: Tato práce je pojata formou odborné prezentace zaměřené na vážné komplikace spojené s AIM. Cílem je sdělit u těchto komplikací incidenci, příznaky, léčbu a následnou ošetřovatelskou péči.

Úvod: Ruptura myokardu představuje závažnou komplikaci akutního srdečního infarktu s vysokou mortalitou. Základem léčby je agresivní přístup k hemodynamické stabilizaci a časně indikovaný kardiochirurgický výkon. Incidence v posledních desetiletích stále klesá s progresivním rozvojem a dostupností reperfúzní léčby. Mezi nejčastější typy řadíme rupturu volné srdeční stěny, rupturu mezikomorového septa a rupturu papilárního svalu s akutní mitrální regurgitací.

Soubor a metodika: Ruptura volné stěny levé komory se podílí na incidenci v rozmezí 1 až 6 % pacientů s AIM a na úmrtnosti kolem 10 až 15 %. Léčbu není zpravidla možné zahájit. Nemocný musí být co nejrychleji převezen na kardiochirurgické oddělení. V případě ruptury mezikomorového septa je incidence i úmrtnost nižší. Výskyt této komplikace se pohybuje kolem 2 % všech AIM. Osud nemocných závisí na velikosti ruptury nebo-li zkratu mezi levou a pravou komorou. Zhruba 50 % nemocných umírá krátce po vzniku ruptury. Racionálním léčebným postupem je časný chirurgický zákrok. Ruptura papilárního svalu se vyskytuje stejně vzácně jako ruptura mezikomorové přepážky. Úplné odtržení papilárního svalu se projeví náhlou mitrální regurgitací. Částečné odtržení papilárního svalu nemívá tak dramatický průběh a umožňuje uskutečnit urgentní operaci, při níž se provede náhrada mitrální chlopně.

Závěr: Ruptura myokardu představuje závažnou komplikaci akutního srdečního infarktu s vysokou mortalitou. Pro přežití pacienta je rozhodující rychlá diagnostika a intenzivní léčba, s včasnou indikací k chirurgické intervenci.