Firemní účast

 Všechny aktivity, tzn. pronájem výstavní plochy, inzerci, firemní sympozium, registraci pozvaných účastníků lze objednat pouze přes on-line registrační systém - Váš účet.

Pronájem výstavní plochy v pavilonu A1

Cena za 1 m2 výstavní plochy je 7.800,- Kč (bez DPH).

Plochu je nutné objednat do 31. března 2017. Po tomto datu bude cena za 1 m2 výstavní plochy zvýšena o 10%, tedy na 8.580,- Kč (bez DPH).

Objednat můžete jednu ze tří možností:
a)      Standardní kóji vč. vybavení na klíč (Popis vybavení koje ZDE)
b)      Vlastní expozice
c)       Výstavba společností Veletrhy Brno

Při rastrování stánků je brán zřetel na několik hledisek – umístění stánků z předchozích let, doba přihlášení a míra sponzorského přispění nad rámec standardní účasti (stánek, sympozium či reklama). Generální a hlavní sponzoři jako jediní mají právo si vybrat výstavní plochu, ostatním vystavovatelům je přidělena dle výše popsaných pravidel.

Firemní sympozium

Firemní sympozium je možné objednat do 28. února 2017, do tohoto data je nutné zadat alespoň délku sympozia a jeho preferované umístění, jména předsedajících a názvy sdělení (včetně jmen autorů) je možné zadávat do 15. března 2017. Dodržujte prosím tyto termíny.

Cena za 1 minutu firemního sympozia je 2.500,- Kč (+21% DPH), bez ohledu na den a sál. V nabídce jsou sály Rotunda, Morava, Praha, Brno, Hradec Králové, Plzeň

Objednat a zadat firemní sympozium můžete opět pouze prostřednictvím registračního on-line systému – viz objednání výstavní plochy, pouze v Přihlášce firmy zvolíte „Firemní sympozium“.

Inzerce

Inzerce v definitivním Programu, který bude k dispzici v pdf na webu sjezdu a v omezeném počtu i v tištěné formě (pro ty, kteří si objednali při on-line registraci)

30.000,- Kč /stránku A5 

Objednávání je možné v on-line systému, poté budete informováni o technických parametrech pro dodání inzerátu. Cena uvedena bez DPH.

Venkovní reklama

Pronájem mobilního poutače o velikosti 2x2 m (oboustranný). Tyto billboardy budou umístěny na hlavní spojnici mezi pavilony A a E.

Cena pronájmu je 50.000,- Kč (+21% DPH), tato cena nezahrnuje výrobu polepu, pouze jeho montáž na poutač a demontáž.

Objednat je možné přes on-line systém, poté budete informováni o způsobu předání, event. výroby polepu.

Registrace účastníků

Lze registrovat nejen pozvané lékaře (přes Skupinovou registraci), ale je nutné zaregistrovat i všechny zástupce firmy/společnosti, kteří se budou sjezdu účastnit. Bez jmenovky nebude umožněn vstup do sjezdových prostor. Pro personál, který bude přítomen pouze na stánku a nebude navštěvovat odborný program je určena kategorie "Vystavovatel - částečná registrace", za 500,- Kč, která obsahuje i poukázky na dva obědy a umožňuje vstup do pavilonu A1 ( výstavní expozice). Ostatní se registrují jako "Vystavovatel" za 2.000,- /2.500,- Kč. 
V rámci objednání výstavní plochy poskytujeme zdarma vystavovatelské registrace, a to v tomto poměru: 
Do 10 m2   ……….     2 registrace zdarma 
11 – 15  m2   ……..     4 registrace zdarma 
16 – 20 m2    ……..     6 registrací zdarma 
21 – 25 m2    ……..     8 registrací zdarma 
26 – 30 m2    ……..   10 registrací zdarma 
31 – 40 m2    ……..   12 registrací zdarma 
41 – 50 m2    ……..   14 registrací zdarma    
Po 10 m2 vždy se navyšuje o 2 registrace navíc 

Na všechny bezplatné vystavovatelské registrace obdrží firmy vždy pouze JEDNU kongresovou tašku (včetně poukázek na teplé obědy 8. a 9. května), pokud budou další vystavovatelské registrace již hrazeny (nad rámec bezplatných), je samozřejmě již součástí i kongresová taška a poukázky na obědy. Každý vystavovatel také obdrží VIP kartu, která je určena pro 2 osoby pro vstup do VIP restaurace (v pavilonu A3), kde budou vydávány teplé obědy.
Pokud budete mít zájem získat talony na oběd,  je možné je objednat na webu, cena jednoho talonu je 120,- Kč.

Tištěný Program
Upozorňujeme účastníky sjezdu (a samozřejmě i ty, kteří budou provádět skupinovou registraci), že nebudou mít automaticky k dispozici TIŠTĚNÝ PROGRAM SJEZDU, pdf je možné si stáhnout z webu cca měsíc před akcí, případně si vytisknout jen "Můj osobní program" či si stáhnout aplikaci do mobilních zařízení. 
V případě zájmu o tištěný program je možné si jej přiobjednat při registraci na sjezd (za 50,- Kč).

Další možnosti (parkovací karty, dodatečné stravenky na oběd, e-mailové rozesílání pozvánek atd.) jsou k dispozici na Vaší sjezdové stránce v části "Přihláška firmy"

Kam dál?