Informace k aktivní účasti

Informace o zařazení, případně odmítnutí, abstrakta bylo autorovi zasláno e-mailem v březnu 2017. 
V témže čase dostali potvrzení o zařazení sdělení i autoři vyzvaných přednášek v blocích pracovních skupin /odborných společností či firemních sympozií.

Ústní sdělení:

jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina
audiovizuální technika: počítačová projekce

Prezentaci bude možné nahrát předem (do soboty 6.5.), pokyny obdržíte od společnosti zajišťující AV techniku nejpozději měsíc před konáním sjezdu. Dále je možné prezentaci odevzdat do slide-room po příjezdu na sjezd nebo nejpozději 2 hodiny před začátkem bloku, kde je přednáška zařazena (buď v pavilonu A nebo v pavilonu E, není podstatné, ve kterém sále je prezentace zařazena, slide-rooms jsou propojeny). 
Slide-rooms budou otevřeny takto:

7.května od 10,00 do 20,00 hodin
8 a 9. května od 7,00 do 18,00
10. května od 7,00 do 12,00 hod)

Prezentace bude možná nahrát předem, instrukce budou odeslány I. autorům ústních prezentací nejpozději do 20 dubna.

U videosouborů je nutnost dodat prezentaci 24 hodin předem (u nedělních přednášek pak zaslat předem nebo odevzdat v registraci sjezdu v sobotu 6.5.2017).
Při nedodržení dodání v uvedeném časovém předstihu si pořadatelé vyhrazují právo z technických důvodů prezentaci nepřijmout.

Na počítačích je standardně nainstalován Microsoft Office s programy Power Point a Word. 
Obrazové soubory ve formátu: .jpg, .gif, .bmp.
Videosoubory ve formátu: .avi, .mpeg. Prezentace ve formátu .ppt, .pptx, .pps.
Media, která se mohou přehrávat:  DVD, USB Flashdisk
Promítací zařízení: dataprojektor pro PC

Posterová sdělení - lékařská

budou rozdělena do 2 sekcí - pondělí  (8.5.) a úterý (9.5.). 
Z přijatých posterů vybere hodnotící komise složená ze zástupců všech asociací 2 vítězné postery, které budou vyhlášeny na Gala večeru ČKS (9. května v hotelu Voroněž) a předána odměna. 

Pro lékařské postery bude vyhrazen prostor v pavilonu E, I. patro (foyer sálu Praha). Velikost panelu pro postery je 86 x 156 cm (výška x šířka), číslo panelu odpovídá číslu přednášky dle Programu.

Instalace posterů pro pondělní sekci bude 7.5. od 17,00 do 19,00 hod a 8.5. od 7,30 do 9,00 hod. 
Instalace posterů pro úterní sekci bude 8.5. od 17,45 do 18,30 hod a 9.5. od 7,30 do 9,00 hod

Posterová sdělení - nelékařská

Pro nelékařské postery je vyhrazen prostor u sálu Morava, každý poster bude mít svůj panel o velikosti 86 x 156 cm. Číslo na panelu se shoduje s číslem přednášky dle programu (tištěného). Postery je možné vyvěsit během neděle nebo pondělí a odstranit postery je nutné nejpozději 10.května ve 12,30 hod, kdy končí sjezd. Pokud nebudou postery odstraněny, budou zlikvidovány při demontáži panelů. 
U sesterských posterů není nutná přítomnost autora po celou dobu sjezdu.

Soutěž mladých kardiologů

K prezentaci je vybráno 10 nejlépe hodnocených přihlášek (8. května od 8,30 hod v sále Olomouc), ostatní jsou přesunuta do volných sdělení či na postery. Prosíme, aby se autoři vybraných prezentací ujistili, zda splňují podmínky pro zařazení do této soutěže, tj. věk prvního autora práce do 35 let a originální výsledkové sdělení.
Z prezentovaných sdělení budou vybrány tři nejlepší, jejich autoři obdrží od ČKS cestovní grant na kongres ESC v Barceloně.

To nejlepší z české kardiologie

K prezentaci je vybráno 10 přihlášených prací (dle Impact Factoru). Ostatní práce budou uveřejněny v pdf programu. Sekce proběhne v úterý 9.5. od 13,00 hodin v sále Plzeň. 
První tři práce s nejvyšším IF budou finančně ohodnoceny (1. místo 50 tis. Kč, 2. místo 30 tis. Kč, 3. místo 20 tis. Kč)

Abstrakta:
Abstrakta (krátné souhrny sdělení) budou součástí odborného programu uveřejněného na webové stránce ČKS - Program - aktivní odkaz jednotlivých sdělení v programu. Abstrakta přednášek budou uveřejněna ve virtuální Knize abstrakt.

Tištěný Program
Upozorňujeme účastníky sjezdu, že nebudou mít automaticky k dispozici TIŠTĚNÝ PROGRAM SJEZDU
, pdf je možné si stáhnout z webu cca měsíc před akcí, případně si vytisknout jen "Můj osobní program" či si stáhnout aplikaci do mobilních zařízení. V případě zájmu o tištěný program je možné si jej přiobjednat při registraci na sjezd (za 50,- Kč).