Doprovodný program

Slavnostní zahájení

 • neděle 7. května 2017, v 19.00 hodin, Rotunda pavilonu A
 • Program: 
  Uvítání 
  - prof. MUDr. Miloš Táborský, PhD, MBA, předseda ČKS
    prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., předseda org. výboru sjezdu)

  Udělení čestných členství ČKS:
   
  - prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
  - MUDr. Robert Čihák, CSc.
  - prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
  - prof. MUDr. Jan Marek, CSc.

  Udělení Zlatých medailí Libenského:

  - prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

  Udělení cen za celoživotní přínos kardiologii:

  - doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc.
  - prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.
  - prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.
  - prof. MUDr. Vladimír Staněk, DrSc.
  - prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.


 • Slavnostní přednáška XXIV. výročního sjezdu: 
  PŘÍBĚH FIBRILACE SÍNÍ: OD POČÁTKŮ DIAGNOSTIKY PO ÚČINNOU TERAPII
  prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

 • Kulturní program: Štěpánka Vojtášová, klavír
 • po Slavnostní přednášce, předání Čestných členství a Medaile Libenského následuje raut v pavilonu A1
 • vstup pro všechny registrované zdarma - pouze se jmenovkou bez nutnosti objednání vstupenek
 • Slavnostním zahájením bude provázet moderátor Jakub Železný

 

Gala večer České kardiologické společnosti

 • úterý 9. května 2017, 20.00 hodin
 • hotel Voroněž (hlavní host - skupina No Name)
 • cena vstupenky 400,- Kč - vstupenky objednávejte on-line z nabídky vašeho sjezdového menu
 • Program:
  20:00 - příchod hostů (začátek produkce v 1. patře - jazzové variace)
  20:10 - přivítání hostů
  20:30 - vystoupení skupiny No Name
  21:30 - oficiality a slavnostní vyhlášení vítěžů soutěží (Kardioběh J. Tomana, To nejlepší z české kardiologie, Nejlepší postery, Soutěž mladých kardiologů)
  22:00 - vystoupení DJ
  01:00 - konec akce

Vstup na Gala večer na základě předložené vstupenky. Vstupenky si vyzvednou ti, kteří si je registrovali on-line přes webové stránky ČKS nejpozději 9.května do 12.00 hodin, poté budou prodávány dalším zájemcům.  Počet objednaných vstupenek je možné až do uzavření on-line registrací (20. dubna) upravovat či rušit bez sankcí.

Platbu za vstupenky můžete spojit s úhradou registračního poplatku nebo zaplatit zvlášť, ale vždy s uvedením vašeho registračního čísla = variabilního symbolu.

Platby za vstupenku na Gala večer poukazujte nejpozději do 28. dubna, poté až na místě, výše se nemění.

Objednávku vstupenek můžete provést na vaší sjezdové stránce v on-line reg.systému - v tuto chvíli jsou už všechny vstupenky VYPRODÁNY

I. workshop pro nelékaře - PS Kardiologických sester a spřízněných profesí

Téma: Čtení a klasifikace EKG záznamů pro praxi
Lektor: Mgr. Jan Pospíchal, vedoucí Katedry klinických oborů
Datum: 9. května, 9,00 - 11,00 hod
Kapacita: 40 účastníků
Místo: salonek ve foyer za sálem Brno, pavilon E - I. patro vzadu

Vstup na workshop je bezplatný (v rámci registrace na kongres), umožněn bude pouze prvním 40ti přihlášeným (dle jmenovky).
Kontrolu vstupu bude provádět hosteska u salonku.

Registrovat je možné do vyčerpání kapacity přes on-line systém (objednáním vstupu). 

 

Hands-on workshop PS KardioTech

Datum: 8. května, 9,00 - 15,00 hod
Místo: pravá chodba vedle sálu Praha, pav. E, I. patro
Pořadatel: PS KardioTech
Vstup volný dle zájmu

 

Kurzy resuscitace

Datum: 8. a 9. května, vždy od 11,00 nebo 13,00 hodin
Téma: možnost tréninku postupů a dovedností KPR v podmínkách menšího ambulantního zdravotnického zařízení
Pořadatel: Česká asociace akutní kardiologie ČKS ve spolupráci s Českou resuscitační radou 
Vstup na kurz je bezplatný (v rámci registrace na kongres), umožněn bude pouze prvním 12ti přihlášeným (dle jmenovky). 

Registrovat je možné do vyčerpání kapacity přes on-line systém (objednáním vstupu) v rámci Doprovodného programu (na vaší sjezdové stránce)