Informace k pasivní účasti

Registrace k pasivní účasti je v tuto chvíli možná pouze na místě

 

REGISTRAČNÍ POPLATKY

  zaplaceno do 28.4.2017 zaplaceno na místě
Členové ČKS 1.000,- Kč 1.500,- Kč
Členové ČKS do 30 let 500,- Kč 1.000,- Kč
Nečlenové ČKS 2.000,- Kč 2.500,- Kč
Nelékařští zdr.pracovníci - členové ČKS 500,- Kč 1.000,- Kč
Nelékařští zdr.pracovníci 1.000,- Kč 1.500,- Kč
Jednodenní účast 600,- Kč 700,- Kč
Čestní členové ČKS, důchodci, studenti (pregraduální studium), hosté zdarma zdarma
Předsedající, první autoři vyzvaných sdělení v blocích PS, odborných společností zdarma zdarma
Vystavovatelé (dle velikosti stánku) zdarma/2.000,- Kč zdarma/2.500,- Kč
Vystavovatelé - částečná registrace (vstup pouze do pav. A1) 500,- Kč 500,- Kč

Registrační poplatek zahrnuje vstup na odborná jednání , kongresovou tašku, dvě poukázky na obědy (8. a 9. května), bezplatný coffee break 8. a 9. května, poukázky na občerstvení v kavárně, voucher na palačinku a bezplatný vstup na Slavnostní zahájení sjezdu s uvítacím koktejlem.

Obědy budou vydávány v přízemí pav. E a na galerii pav. A1 (nad firemními expozicemi), coffee break bude vydáván v pondělí a úterý od 10,30 do 11,00 hod ve stejných prostorách, jako oběd. Oběd bude vydáván v pondělí v úterý od 12,30 hod do 13,00 hod. 

REGISTRACE BUDE OTEVŘENA NA MÍSTĚ: (pavilon E, II. patro)
Neděle 7.5.. od 10,00 do 20,00 hod
Pondělí 8.5.. od 7,30 do 18,00 hod
Úterý 9.5.. od 7,30 do 18,00 hod
Středa 10.5. od 8,00 do 12,00 hod (vč. vydávání certifikátů)

Tištěný Program
Upozorňujeme účastníky sjezdu, že nebudou mít automaticky k dispozici TIŠTĚNÝ PROGRAM SJEZDU, pdf je možné si stáhnout z webu, případně si vytisknout jen "Můj osobní program" či si stáhnout aplikaci do mobilních zařízení. 

Bezplatné vystavovatelské registrace opravňují ke vstupu do pavilonu A1 a do všech přednáškových sálů, u částečných vystavovatelských registrací pouze do pavilonu A1 + poukázka na oběd

Snížený registrační poplatek platný pro on-line registraci je nutné uhradit nejpozději do 28.dubna 2017.Ti, kteří se registrují předem (on-line) a nestihnou platbu provést, jsou povinni uhradit zvýšený registrační poplatek na místě.

Platby za registrační poplatek posílejte na účet ČKS až po obdržení e-mailového potvrzení registrace, kde budou uvedeny i všechny platební instrukce. Jako variabilní symbol uvádějte vaše registrační číslo.

V případě, že budete požadovat o zaplacení reg. poplatku (vstupenky na Spol. večer, programu) potvrzení (daňový doklad), je nutné o něj zažádat buď přímo při registraci nebo nejpozději v měsíci, kdy byla platba poukázána. Na pozdější žádosti nebude možné brát zřetel. 

V případě, že budete požadovat vystavení faktury PŘED ÚHRADOU, je nutné o vystavení faktury požádat e-mailem (cks@kardio-cz.cz). 

UHRAZENÝ REGISTRAČNÍ POPLATEK JE MOŽNÉ VRÁTIT NEJPOZDĚJI DO 28. DUBNA 2017 PO ODEČTĚNÍ 25% STORNO POPLATKU.