Certifikáty

  • certifikát ČLK (lékařský)
  • certifikát Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče  (pro nelékařské zdr. pracovníky)

Certifikáty ČLK 

budou vydávány u registrace od úterý v odpoledních hodinách do středy do 13.00 hodin.

Certifikáty Odborového svazu zdravotnictví a soc. péče za pasivní účast 

se budou vydávat od neděle od 13.00 hodin v prostorách registrace, počet přidělených kreditů záleží na počtu absolvovaných dnů, tzn. za každý den (od registrace) náleží 4 kreditní body (neděle, pondělí, úterý). Maximálně je tedy možní získat 12 kreditů. 

Certifikáty Odborového svazu zdravotnictví a soc. péče za aktivní účast 

a spoluautorství (předsednictví) budou vydávány během celého kongresu. Prosíme ty, kteří mají nárok na certifikát za aktivní účast (jsou přednášejícími v některém ze sesterských bloků, předsedají v těchto blocích nebo jsou spoluautory sdělení v sesterských blocích), aby toto uvedli při vyzvednutí certifikátu, budou jim tak vydány certifikáty dva -  za pasivní i aktivní účast. Dle novelizace vyhlášky č. 423/2004 Sb. §3b odst.(5)  účast se kredity za souběžnou pasivní i aktivní účast sčítají a máte tedy nárok na získání kreditů za obě formy účasti.

Požadavek na vystavení certifikátů (lékařského i nelékařského) je součástí on-line registrace a je možné o jeho vystavení požádat po celou dobu kongresu. Ti nelékařští zdr.pracovníci, kteří se budou registrovat na místě, obdrží certifikát na vyžádání ve výše uvedené časy.

Po skončení sjezdu NEBUDOU CERTIFIKÁTY ZASÍLÁNY POŠTOU.