Úvodní slovo

Milé dámy, vážení pánové, vážení členové České kardiologické společnosti, vážení hosté,

   rádi bychom Vás přivítali na jubilejním XXV. výročním sjezdu České kardiologické společnosti s mezinárodní účastí, který se koná ve dnech 7. - 10. května 2017. Letošní ročník bude mít velmi intenzivní program složený převážně z edukačních bloků navržených asociacemi a pracovními skupinami naší společnosti a vědeckými sděleními účastníků.

   Na základě Vašich námětů a návrhů z ankety prováděné v minulém roce jsme zařadili více interaktivních sekcí, debat pro a proti a ponechali osvědčené edukační bloky, včetně bohatých sekcí určených především pro mladé kardiologii v předatestační přípravě. Výrazně bohatší by měla být i účast zahraničních hostí, včetně prezidenta Evropské kardiologické společnosti prof. Jeroena Baxe. Jedním z nosných témat sjezdu bude role kardiologa u nemocných s vysokým rizikem kardioembolizačních mozkových příhod a v jejich řešení.

   Je samozřejmé, že v průběhu sjezdu není možno fyzicky zvládnout všechna zajímavá sdělení a bloky. Proto jsme pro vás stejně jako v loňském roce připravili přístup k prezentacím se svolením autorů na webových stránkách ČKS. Kdykoliv se pak k nim budete moci vrátit. I letos se náš sjezd bude snažit o maximální integraci elektronických médií včetně elektronického programu. Pro ty z Vás, kteří nejsou s tímto trendem srozuměni, bude stále v limitovaném množství zachován program tištěný. Byli bychom však rádi, aby i s ohledem na ekonomickou a ekologickou zátěž využití elektronických médií převládlo.

   Pevně věříme, že Vás program našeho sjezdu zaujme a těšíme se na setkání s Vámi v Brně 

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc
předseda organizačního výboru

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA
předseda České kardiologické společnosti

prof._Linhart_-_duben_2017.jpg

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc, FESC. FCMA
předseda programového výboru

Kam dál?