Program 15.05.2023

    HRADEC KRÁLOVÉ (pavilon E - I. patro)  -  pondělí 15.05.2023  

 8:00 - 9:30  PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělostispolupráce: PS Pediatrická kardiologieDlouhodobé problémy po intervenční léčbě vrozených srdečních vad. Předsedající: J. Rubáčková Popelová, J. Janoušek (Praha)
 8:00511. FALLOTOVA TETRALOGIE – OPRAVENA ANO, VYLÉČENA NE. R. Gebauer (Praha) (UID: 96)
 8:15512. VROZENÁ AORTÁLNÍ STENÓZA – CO ČEKAT OD PACIENTŮ LÉČENÝCH V DĚTSTVÍ? O. Materna (Praha) (UID: 97)
 8:30513. TRANSPOZICE VELKÝCH TEPEN PO FYZIOLOGICKÉ A ANATOMICKÉ KOREKCI (MUS A SEN) P. Antonová (Praha) (UID: 98)
 8:38514. TRANSPOZICE VELKÝCH TEPEN PO FYZIOLOGICKÉ A ANATOMICKÉ KOREKCI (SWITCH) K. Koubský (Praha) (UID: 99)
 8:46515. JEDNOKOMOROVÁ CIRKULACE – TO NEJLEPŠÍ ZE VŠECH ŠPATNÝCH MOŽNOSTÍ. J. Rubáčková Popelová (Praha) (UID: 100)
 9:01516. MĚLI BY SE PACIENTI S VSV BÁT "CIVILIZAČNÍCH" NEMOCÍ? T. Zatočil (Brno) (UID: 101)
 9:16  Diskuze  
 9:30  Přestávka  
 9:40 - 10:40  Česká asociace intervenční kardiologieMýty a realita intervenční kardiologie Předsedající: P. Červinka, V. Kočka, M. Branny (Hradec Králové, Praha, Ostrava)
 9:40517. STENT JAKO PREVENCE INFARKTU MYOKARDU O. Hlinomaz (Brno) (UID: 395)
 9:48518. KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ JEN PŘI KONTRAINDIKACI AK LÉČBY B. Janek (Praha) (UID: 396)
 9:56519. FUNKČNÍ MITRÁLNÍ REGURGITACE JE DOMÉNOU KARDIOCHIRURGIE J. Januška (Třinec) (UID: 397)
 10:04520. CT KORONAROGRAFIE INDIKUJE REVASKULARIZACI M. Sluka (Olomouc) (UID: 398)
 10:12521. PLICNÍ EMBOLII JE MOŽNÉ LÉČIT POUZE FARMAKOLOGICKY V. Kočka (Praha) (UID: 399)
 10:20522. PODÁNÍ KONTRASTNÍ LÁTKY JE KONTRANDIKOVÁNO U PACIENTŮ S POKROČILOU RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ M. Porzer (Ostrava) (UID: 400)
 10:28  Diskuze  
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:40  Česká asociace intervenční kardiologieJak správně sledovat pacienty po strukturální katetrizační intervenci Předsedající: M. Mates, P. Kala, T. Kovárník (Praha, Brno)
 11:10523. KAZUISTIKA V. Kočka (Praha) (UID: 375)
 11:15524. ...PO TAVI M. Branny (Ostrava) (UID: 376)
 11:25525. KAZUISTIKA - TEER D. Zemánek (Praha) (UID: 377)
 11:30526. KAZUISTIKA - TENDYNE R. Špaček (Ústí n. Labem) (UID: 378)
 11:35527. ...PO KATETRIZAČNÍ PLASTICE MITRÁLNÍ CHLOPNĚ M. Želízko (Praha) (UID: 379)
 11:45528. KAZUISTIKA - ASD/PFO K. Kopřiva (Praha) (UID: 380)
 11:50529. ...PO UZÁVĚRU ASD/PFO J. Bis (Hradec Králové) (UID: 381)
 12:00530. KAZUISTIKA - LAA I. Varvařovský (Pardubice) (UID: 383)
 12:05531. ...PO UZÁVĚRU LAA B. Janek (Praha) (UID: 384)
 12:15  Diskuze  
 12:40  Oběd  
 13:30 - 14:30  Česká asociace srdečního selháníspolupráce: PS Kardiovaskulární farmakoterapieFarmakoterapie srdečního selhání: Pro a proti Předsedající: J. Krejčí, A. Linhart (Brno, Praha)
 13:30532. DIGOXIN V LÉČBĚ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ - PRO J. Krejčí (Brno) (UID: 53)
 13:45533. DIGOXIN V LÉČBĚ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ - PROTI A. Linhart (Praha) (UID: 55)
 14:00534. BETABLOKÁTORY V TERAPII HFPEF - PRO J. Vítovec (Brno) (UID: 57)
 14:15535. BETABLOKÁTORY V TERAPII HFPEF - PROTI J. Veselý (Náchod) (UID: 58)
 14:30  Přestávka  
 15:00 - 16:00  10 let endovaskulární léčby iktů ve FNKV: příklad interdisciplinární spolupráce neurologů, kardiologů a radiologů Předsedající: P. Toušek, H. Malíková (Praha)
 15:00536. DIAGNOSTIKA ISCHEMICKÝCH CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD H. Malíková (Praha) (UID: 543)
 15:06  Diskuze  
 15:12537. KDY POUŽÍT K LÉČBĚ IKTU TROMBOLÝZU, KDY TROMBEKTOMII A KDY OBOJE T. Peisker (Praha) (UID: 545)
 15:18  Diskuze  
 15:24538. JAK SE PROVÁDÍ TROMBEKTOMIE PŘI AKUTNÍM ISCHEMICKÉM IKTU? D. Kučera (Praha) (UID: 547)
 15:30  Diskuze  
 15:36539. VÝSLEDKY PROSPEKTIVNÍHO REGISTRU PRAGUE-16 ZA OBDOBÍ 2012-2022 J. Sulženko (Praha) (UID: 549)
 15:42  Diskuze  
 15:48540. ANTITROMBOTICKÁ LÉČBA PO CMP: ANTIKOAGULANCIA ČI ANTIAGREGANCIA? P. Widimský (Praha) (UID: 551)
 15:54  Diskuze  
 16:00  Přestávka  
 16:10 - 17:10  Volná sdělení - arytmologie 5 Předsedající: P. Neužil, J. Kautzner (Praha)
 16:10541. KOMBINACE RF/PF ENERGIE MŘÍŽKOVÝM KATETREM SPHERE-9 PŘI KATETRIZAČNÍ ABLACI PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ, JEDNOROČNÍ VÝSLEDKY Z JEDNOHO CENTRA J. Škoda, V. Reddy, J. Petrů, T. Funasako, L. Šedivá, M. Janotka, M. Chovanec, P. Hála, P. Neužil (Praha, New York, United States) (UID: 518)
 16:20542. DUAL CARDIOMYOCYTE CLUSTER DETECTION OF THE DIFFERENT TYPES OF ARRHYTHMOGENIC POTENTIAL OF DRUGS M. Pešl, R. Pivato, Š. Klimovič, D. Kabanov, F. Svěrák, J. Přibyl, J. Krejčí, Z. Stárek, V. Rotrekl (Brno, Rosice) (UID: 517)
 16:30543. ABLACE ENERGIÍ PULZNÍHO POLE PRO REZISTENTNÍ SÍŇOVÉ TACHYKARDIE PO PŘEDCHOZÍ ABLACI PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ M. Fiala, M. Černošek, V. Bulková, F. Lehár, T. Funasako, J. Bahník, L. Rybka, J. Maňoušek, O. Toman, P. Kala (Brno) (UID: 467)
 16:40544. KATETROVÁ ABLACE PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACE SÍNÍ LASER BALONOVÝM KATÉTREM – UŽITEČNÁ ALTERNATIVA M. Černošek, V. Bulková, M. Funasako, F. Lehar, L. Rybka, J. Maňoušek, O. Toman, P. Kala, M. Fiala (Brno) (UID: 437)
 16:50545. EKG V PREDIKCI POOPERAČNÍ MORTALITY B. Čapek, J. Václavík, K. Benešová, J. Jarkovský (Krnov, Ostrava, Brno) (UID: 348)
 17:00546. FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ÚČINNOSŤ LIEČBY PRIAMYMI ORÁLNYMI ANTIKOAGULANCIAMI (DOAK) U PACIENTOV S FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ - NAŠE SKÚSENOSTI T. Bolek, M. Samoš, I. Škorňová, J. Staško, M. Mokáň (Martin, SR, Martin) (UID: 140)
 17:10  Konec programu