Nabídka pro firmy

GENERÁLNÍ PARTNER  finanční příspěvek 250.000 Kč

Exkluzivita (jeden generální partner)
Výstavní plocha 15 m2 v rámci doprovodné výstavy konference
Plocha pro reklamu v programu/sborníku abstrakt (formát A5, barva, obálka)
Plocha pro dva reklamní bannery v konferenčním sále (2x max. 2m2)
Plocha pro dynamický banner na webu akce
3 x registrace, 3 x vstup na společenský večer
Zveřejnění pozice v programu akce
Projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu do 30 s v konferenčním sále v přestávkách odborného programu (statické obrázky nebo animace, bez ozvučení)

ZLATÝ PARTNER  finanční příspěvek 150.000 Kč

Výstavní plocha 15 m2 v rámci doprovodné výstavy konference
Plocha pro reklamu v programu/sborníku abstrakt (formát A5, barva, obálka)
Plocha pro dva reklamní bannery v konferenčním sále (2x max. 2m2)
Plocha pro dynamický banner na webu akce
3 x registrace, 3 x vstup na společenský večer
Zveřejnění pozice v programu akce
Projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu do 30 s v konferenčním sále v přestávkách odborného programu (statické obrázky nebo animace, bez ozvučení)

STŘÍBRNÝ PARTNER  finanční příspěvek 80.000 Kč

Výstavní plocha 10 m2 v rámci doprovodné výstavy konference
Plocha pro reklamu v programu/sborníku abstrakt (formát A5, barva, vnitřní strana)
Plocha pro reklamní banner v konferenčním sále (max. 2m2)
Plocha pro dynamický banner na webu akce
1 x registrace, 1 x vstup na společenský večer
Zveřejnění pozice v programu akce
Projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu do 30 s v konferenčním sále v přestávkách odborného programu (statické obrázky nebo animace, bez ozvučení)

PARTNER  finanční příspěvek 50.000 Kč

Výstavní plocha 5 m2 v rámci doprovodné výstavy konference
Plocha pro reklamu v programu/sborníku abstrakt (formát A6 na šířku, barva, polovina vnitřní stránky)
Plocha pro reklamní banner v konferenčním sále (max. 1m2)
Plocha pro statický reklamní banner na webu akce
1 x registrace, 1 x vstup na společenský večer
Zveřejnění pozice v programu akce
Projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu do 5 s v konferenčním sále v přestávkách odborného programu (statický obrázek bez ozvučení)

MEDIÁLNÍ PARTNER  finanční příspěvek 25.000 Kč

Výstavní plocha 3 mv rámci doprovodné výstavy konference
Plocha pro reklamu v programu/sborníku abstrakt (formát A6 na šířku, barva, polovina vnitřní stránky)
Plocha pro reklamní banner v konferenčním sále (max. 1m2)
Plocha pro statický reklamní banner na webu akce
1 x registrace, 1 x vstup na společenský večer
Zveřejnění pozice v programu akce
Projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu do 5 s v konferenčním sále v přestávkách odborného programu (statický obrázek bez ozvučení)

 

INZERCE V PROGRAMU  
obálka str. 2, obálka str. 3 (pouze pro partnery konference) 15.000 Kč
vnitřní strana A5 10.000 Kč
vnitřní strana A6    6.000 Kč
UMÍSTĚNÍ DODANÉHO REKLAMNÍHO BANNERU  
v přednáškovém sále (pouze pro partnery konference) 15.000 Kč
u vchodu do přednáškového sálu   8.000 Kč
v prostoru registrace   6.000 Kč
LOGO NEBO BANNER NA WEBU KONFERENCE  
logo   7.000 Kč
statický banner 10.000 Kč
dynamický banner 20.000 Kč
REKLAMNÍ SPOT  
projekce dodaného reklamního spotu do 30 sekund 15.000 Kč
projekce dodaného reklamního spotu do 5 sekund    8.000 Kč

 

NABÍDKA PREZENTACE V RÁMCI KONFERENCE  
NEPROPAGAČNÍ SYMPOSIUM S FIREMNÍ PODPOROU

CENA zahrnuje pokrytí výloh na edukační blok                                          40.000 Kč
(pronájem sálu 15.000,- Kč, projekce 10.000,- Kč, technické zabezpečení 15.000,- Kč)

V případě zájmu kontaktujte:
doc. MUDr. Jana Bělohlávka, Ph.D., prezidenta konference a člena org. výboru (jbelo@vfn.cz) nebo Radku Tichou, koordinátorku akce (radka.ticha@kardio-cz.cz)