Hemodynamika akutních stavů - program

WORKSHOP HEMODYNAMIKA AKUTNÍCH STAVŮ

na 16. konferenci ČAAK 2018 v Karlových Varech

 

2. 12. 2018

10.00 – 13.30

S podporou firmy Edwards Lifesciences, s.r.o

Invazivní hemodynamika patří k důležitým aspektům v akutní kardiologii, kde jsme nuceni k rychlému rozhodování. A právě správně interpretovaná měření nám mohou pomoci k objasnění stavu nemocného a nastavení správné léčby. Kurz je určen pro lékaře, kteří chtějí podrobněji objasnit invazivně měřené parametry jako centrální žilní tlak, arteriální křivka, plicnicové tlaky. Sekce bude mít část teoretickou a praktickou.

 

Předsedající: Kovárník T (Praha), Krüger A (Praha)

 

Přednášky

Diferenciální diagnostika šokových stavů. Karásek J (Liberec) (20 min)

Arteriální křivka, centrální žilní tlak – co vše přináší. Kovárník T (Praha) (20 min)

Měření srdečního výdeje centrální a periferní termodilucí. Krüger A (Praha) (20 min)

Funkční hemodynamické vyšetření  a měření mikrocirkulace. Kovárník T (Praha) (20 min)

Hemodynamika u mechanických podpor oběhu. Krüger A (Praha) (20 min)

Laboratorní parametry hemodynamiky. Janotka M (Praha) (20 min)

 

Přestávka na občerstvení (15 min)

 

Praktická část

Simulace různých hemodynamických stavů, interaktivní hodnocení klinických situací.