Pokyny k aktivní účasti

Projekci a hlasování zajišťuje firma GeminiTrade, pan Martin Růžička
martin.ruzicka@geminitrade.cz, tel. 602 605 356

Při přípravě ústní prezentace, prosím, nezapomeňte zahrnout povinný slide s uvedením údajů o konfliktu zájmů. Vzor najdete na webu ČKS zde.
Dodržte čas, který je pro Vaši prezentaci v programu vyměřen. Po vypršení Vám určeného času bude Vaše prezentace automaticky vypnuta.
Prezentaci předejte včas p. Růžičkovi – pošlete předem nebo odevzdejte s časovým předstihem v přednáškovém sále přímo technikům.
Před Vaším vystoupením budete požádáni o doplnění a podpis (ne)souhlasu s převodem práv k uvedení Vaší prezentace na webu ČKS v části Vzdělávání.

Pokyny pro využití hlasovacího zařízení
Prosíme o zaslání prezentace s předstihem – nejlépe jeden týden před zahájením konference poslat soubor (word, powerpoint), který obsahuje otázky a možnosti pro hlasování (je možné 1 až 10 odpovědí) – aby bylo možné naprogramovat hlasovací zařízení.  Nemusí to být kompletní prezentace.  
Pokud to přednášející nestihne, je možné provést ad hoc hlasování (pak ale nebude u promítání výsledku patrné, jaká byla otázka a jaké možnosti odpovědí, případně to bude na druhém plátně – bude upřesněno) 

Protože samotné hlasování zabere určitý čas (cca 30 až 60 sec.), je třeba s tím při přípravě přednášky počítat. 

Pokyny pro postery
Postery budou opět prezentovány v elektronické podobě. Podrobnější informace k jejich přípravě budou autorům zaslány spolu s oznámením o přijetí posteru k prezentaci.