Ultrazvuková diagnostika na JIP - program

Vážení kolegové,

i v roce 2018 jsme pro Vás v rámci 16. konference Akutní Kardiologie v Karlových Varech připravili workshop: Ultrazvuk v urgentní diagnostice a kanylaci cév (s podporou firmy GE Ultrasound), který se uskuteční před zahájením konference 2.12.2018 od 10 do 13,30 hod v salónku hotelu Thermal. Kurz bude mít 2 části: teoretickou a praktickou.

 

Předsedající:  Hromádka M, Hutyra M

Přednášky: ( 130 min včetně diskuze )

1.  Diferenciální diagnostika dušnosti (15 min)

        Milan Hromádka (FN Plzeň)

2.  Diferenciální diagnostika šoku (20 min)
        Jan Lhotský (FN Plzeň)

3.  Ultrazvuk břicha u šokového pacienta (10 min)

        Jaroslav Ulman (FNKV Praha)

4.  Predikce volumresponze u šoku (10 min)
        Vratislav Pechman (FN Plzeň)

5.  Akutní stavy po strukturálních intervencích (20 min)

        Martin Kotrč (IKEM Praha)

6. Ultrazvuk během KPR (20 min) (20 min)

        Martin Hutyra (FN Olomouc)   

7.  Kanylace centrálního žilního systému (20 min)
       Tomáš Piksa (nemocnice Písek)

8.  Zavedení ECMO kanyl během KPR  (15 min)
        Jan Bělohlávek (VFN Praha)

 

Občerstvení (10 min)

 

Demonstrace: (70 min, 5 stanovišť)

5 echokardiografických přístrojů s možností vyšetření dobrovolníků:

 

I.   správné nastavení echo přístroje (Ing. Novák)
II.  dušnost
III. neinvazivní hemodynamika
IV. USG cév 
V.  kanylace