Organizační informace

Místo a datum konání:  2. - 4. 12. 2018, SPA HOTEL THERMAL ****, Karlovy Vary

Registrace
Všechny formy registrace budou přijímány pouze prostřednictvím webových stránek ČKS přes on-line registrační systém. Registrační systém je spuštěn od 1. 9. 2018, k dispozici jsou všechny formy přihlášek (aktivní, pasivní – individuální, skupinová, firemní), pro přihlášení používejte přístupové jméno a heslo, které jste zvolili při dřívější registraci, např. na Výroční sjezd ČKS. Nově registrovaní použijí ikonu „nový uživatel“. Pokud si své přihlašovací údaje nepamatujete, kontaktujte e-mailem koordinátora akce, rádi Vám pomůžeme.

Abstrakta k aktivní účasti je možno posílat opět přes on-line systém ČKS do 15. 10. 2018, 24:00h v českém jazyce.  Můžete si zadat sdělení jako preferenčně ústní či poster, ústní sdělení budou vybrána programovým výborem. Potvrzení o zařazení sdělení či jeho odmítnutí bude odesláno autorovi e-mailem do 10. 11. 2018. Definitivní tištěný program bude součástí kongresových materiálů ( k dispozici na místě při registraci). V elektronické podobě bude finální program před konferencí k dispozici na webových stránkách České kardiologické společnosti.  

Registrace na kurz Ultrazvuková diagnostika na JIP a na workshopy Kardiopulmonální resuscitace (KPR) a Hemodynamika akutních stavů je možná od 1. 9. 2018 pouze společně s registrací na konferenci. Počet účastníků bude  omezen. Tyto  akce budou probíhat současně, a proto bude možné registrovat se pouze na jednu z nich. Platba na tyto tři akce musí být provedena předem, nikoli až na místě.

Společenský večer se bude konat dne 3. prosince 2018 od 20:00 h v GH Ambassador. Objednané vstupenky obdržíte při registraci. Vstupné je 500 Kč.

Vzdělávací akce bude pořádána dle stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.

Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání dle vyhlášky MZ ČR č. 321/2008 Sb. a ohodnocena kredity pro SZP

Registrační poplatky od začátku registrace

Člen ČKS - 900 Kč

Čestný člen ČKS - 0 Kč

Zdravotní sestra, nelékařský zdr. pracovník - člen ČKS - 600 Kč

Nečlen ČKS - 1000 Kč

Zdravotní sestra, nelékařský zdr. pracovník - 650 Kč

Jednodenní účast - 600 Kč

Student (pregraduální studium) - 600 Kč

Host ČKS - 0 Kč

Vystavovatel - 1000 Kč

Zvaný řečník - 0 Kč

Workshopy KPR a Hemodynamika akutních stavů - 700  Kč

Ultrazvuková diagnostika na JIP - 700 Kč

Registrační poplatky OD: 15.10.2018 ve 24:00 hod. a placené na místě

Člen ČKS - 1000 Kč

Čestný člen ČKS - 0 Kč

Zdravotní sestra, nelékařský zdr. pracovník - člen ČKS - 700 Kč

Nečlen ČKS - 1100 Kč

Zdravotní sestra, nelékařský zdr. pracovník - 750 Kč

Jednodenní účast - 600 Kč

Student (pregraduální studium) - 700 Kč

Host ČKS - 0 Kč

Vystavovatel - 1100 Kč

Zvaný řečník - 0 Kč

Workshopy KPR a Hemodynamika akutních stavů - 800 Kč

Ultrazvuková diagnostika na JIP - 800 Kč

Registrační poplatky OD: 20.11.2018 ve 24:00 hod.

Člen ČKS - 1100 Kč

Čestný člen ČKS - 0 Kč

Zdravotní sestra, nelékařský zdr. pracovník - člen ČKS - 800 Kč

Nečlen ČKS - 1200 Kč

Zdravotní sestra, nelékařský zdr. pracovník - 850 Kč

Jednodenní účast - 600 Kč

Student (pregraduální studium) - 800 Kč

Host ČKS - 0 Kč

Vystavovatel - 1200 Kč

Zvaný řečník - 0 Kč

Workshopy KPR a Hemodynamika akutních stavů - 800 Kč

Ultrazvuková diagnostika na JIP - 800 Kč