Firemní účast

Pronájem výstavní plochy v pavilonu A1

Cena za 1 m2 výstavní plochy je 7.800,- Kč (bez DPH).

Plochu je nutné objednat do 31. března 2018.
Po tomto datu bude cena za 1 m2 výstavní plochy zvýšena o 10%, tedy na 8.580,- Kč (bez DPH).

Objednat můžete jednu ze tří možností:
a) Standardní kóji vč. vybavení na klíč
b) Vlastní expozice
c) Výstavba společností Veletrhy Brno

Při rastrování stánků je brán zřetel na několik hledisek – umístění stánků z předchozích let, doba přihlášení a míra sponzorského přispění nad rámec standardní účasti (stánek, sympozium či reklama). Generální a hlavní sponzoři jako jediní mají právo si vybrat výstavní plochu, ostatním vystavovatelům je přidělena dle výše popsaných pravidel.

Firemní sympozium

Firemní sympozium je možné objednat do 10. ledna 2018, do tohoto data je nutné zadat alespoň délku sympozia a jeho preferované umístění, jména předsedajících a názvy sdělení (včetně jmen autorů) je možné zadávat do 15. března 2018. Dodržujte prosím tyto termíny.

Cena za 1 minutu firemního sympozia je 2.500,- Kč (bez DPH), bez ohledu na den a sál. V nabídce jsou sály Rotunda, Morava, Praha, Brno, Hradec Králové, Plzeň.

Objednat a zadat firemní sympozium můžete opět pouze prostřednictvím registračního on-line systému – viz objednání výstavní plochy, pouze v Přihlášce firmy zvolíte „Firemní sympozium".

Inzerce v programu sjezdu

Inzerce v definitivním Programu, který bude k dispozici v pdf na webu sjezdu a v omezeném počtu i v tištěné formě (pro ty, kteří si objednali při on-line registraci) 30.000,- Kč /stránku A5.

Objednávání je možné v on-line systému, poté budete informováni o technických parametrech pro dodání inzerátu. Cena uvedena bez DPH.

Venkovní reklama

Pronájem mobilního poutače o velikosti 2x2m (oboustranný). Tyto billboardy budou umístěny na hlavní spojnici mezi pavilony A a E. Cena pronájmu je 50.000,- Kč bez DPH, tato cena nezahrnuje výrobu polepu, pouze jeho montáž na poutač a demontáž.

Objednat je možné přes on-line systém, poté budete informováni o způsobu předání, event. výroby polepu.

Registrace účastníků

Lze registrovat nejen pozvané lékaře (přes Skupinovou registraci), ale je nutné zaregistrovat i všechny zástupce firmy/společnosti, kteří se budou sjezdu účastnit. Bez jmenovky  nebude umožněn vstup do sj ezdových prostor. Pro personál, který bude p řítomen pouze na stánku a nebude navštěvovat odborný program je určena kategorie "Vystavovatel - částečná registrace", za 500,- Kč, která obsahuje i poukázky na dva obědy a umožňuje vstup do pavilonu A1 (výstavníexpozice). Ostatní se registrují jako "Vystavovatel" za  2.000,-/2.500,- Kč.

V rámci objednání výstavní plochy poskytujeme zdarma vystavovatelské registrace, a to v tomto poměru:
Do 10 m2 - 2 registrace zdarma
11 – 15 m2 - 4 registrace zdarma
16 – 20 m2 - 6 registrací zdarma
21 – 25 m2 - 8 registrací zdarma
26 – 30 m2 - 10 registrací zdarma
31 – 40 m2 - 12 registrací zdarma
41 – 50 m2 - 14 registrací zdarma
Po 10 m2 se vždy navyšuje o 2 registrace zdarma navíc

Na všechny bezplatné vystavovatelské registrace obdrží firmy vždy pouze JEDNU kongresovou tašku (včetně poukázek na teplé obědy 7. a 8. května), pokud budou další vystavovatelské registrace již hrazeny (nad rámec bezplatných), je samozřejmě již součástí i kongresová taška a poukázky na obědy. Každý vystavovatel také obdrží VIP kartu,  která je určena pro 2 osoby pro vstup do VIP restaurace (v pavilonu A3), kde budou vydávány teplé obědy.

Pokud budete mít zájem získat talony na oběd, je možné je objednat na webu, cena jednoho talonu je 120,- Kč.

Kam dál?