Úvodní slovo

Milé dámy, vážení pánové, vážení členové České kardiologické společnosti, vážení hosté,
rádi bychom Vás, jako tradičně přivítali na jubilejním XXVI. výročním sjezdu České kardiologické společnosti s mezinárodní účastí, který se koná ve dnech 6. - 9. května 2018. Letošní ročník bude mít velmi zajímavý program složený převážně z edukačních bloků navržených asociacemi a pracovními skupinami naší společnosti a vědeckými sděleními aktivních účastníků.

Budeme pokračovat jako v minulém roce s interaktivními sekcemi, debat pro a proti a ponecháme osvědčené edukační bloky, včetně edukativních sekcí určených především pro mladé kardiology v předatestační přípravě. Budemem se snažit zajistit i účast zahraničních hostí, včetně prezidenta Evropské kardiologické společnosti. Jedním z nosných témat sjezdu bude role kardiologa u nemocných s vysokým rizikem kardioembolizačních mozkových příhod a v jejich řešení.

Je samozřejmé, že v průběhu sjezdu není možno fyzicky zvládnout všechna zajímavá sdělení a bloky. Proto jsme pro vás stejně jako v předchozích letech připravili přístup k prezentacím se svolením autorů na webových stránkách ČKS. Kdykoliv se pak k nim budete moci vrátit. I letos se budeme snažit o maximální integraci elektronických médií včetně elektronického programu. Pro ty z Vás, kteří dávají přednost papírové verzi, bude stále v limitovaném množství zachován program tištěný. Byli bychom však rádi, aby i s ohledem na ekonomickou a ekologickou zátěž využití elektronických médií převládlo.

Pevně věříme, že Vás program našeho sjezdu zaujme a těšíme se na setkání s Vámi v Brně.

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc
předseda organizačního výboru

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA
předseda České kardiologické společnosti

prof_Linhart

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc, FESC. FCMA
předseda programového výboru