Informace k pasivní účasti

Registrace k pasivní účasti je možná pouze přes on-line registrační systém - Váš účetdo 20. dubna 2018.

Pro přihlášení používejte přístupové heslo a jméno, které jste si zvolili při dřívější registraci, či které Vám bylo přiděleno jako členovi ČKS. Nečlenové ČKS, kteří se v minulosti neregistrovali, musí zadat novou registraci (Nový uživatel - jednotlivec nebo Nový uživatel - firma).

Registraci přes Firmu prosím využívejte i v případě, že budete hlásit větší počet účastníků a budete potřebovat vystavit fakturu na firmu s IČO.

V případě, že si přihlašovací údaje nepamatujete, můžete využít funkci "zapomenuté heslo", nebo Vám je na vyžádání rádi sdělíme e-mailem.

Požadavek na vystavení daňového dokladu (u registrací přes účet Jednotlivců) prosím zadejte při registraci nebo o něj požádejte nejpozději do konce měsíce, kdy jste platbu poukázali. Na pozdější žádosti nebude z účetních důvodu možné zaslat.!!!!

REGISTRAČNÍ POPLATKY

  

 

  
  

zaplaceno do 28.4.2018

  
  

zaplaceno na místě

  

Členové ČKS

1.000,- Kč

1.500,- Kč

Členové ČKS do 30 let

500,- Kč

1.000,- Kč

Nečlenové ČKS

2.000,- Kč

2.500,- Kč

Nelékařští zdr.pracovníci - členové ČKS

500,- Kč

1.000,- Kč

Nelékařští zdr.pracovníci

1.000,- Kč

1.500,- Kč

Jednodenní účast

600,- Kč

700,- Kč

Čestní členové ČKS, důchodci, studenti (pregraduální studium), hosté

zdarma

zdarma

Předsedající, první autoři vyzvaných sdělení v blocích PS, odborných společností

zdarma

zdarma

Vystavovatelé (dle velikosti stánku)

zdarma/2.000,-   Kč

zdarma/2.500,- Kč

Vystavovatelé - částečná registrace (vstup pouze do pav. A1)

500,- Kč

500,- Kč

Registrační poplatek zahrnuje vstup na odborná jednání, kongresovou tašku, dvě poukázky na obědy (7. a 8. května), coffee break 7. a 8. května, poukázky na občerstvení v kavárně a bezplatný vstup na Slavnostní zahájení sjezdu s uvítacím koktejlem.

Obědy budou vydávány v přízemí pav. E a v pavilonu A2, coffee break bude vydáván v pondělí a úterý od 10,30 do 11,00 hod ve stejných prostorách, jako oběd.

REGISTRACE BUDE OTEVŘENA NA MÍSTĚ: (pavilon E, II. patro)
Neděle 6.5.. od 10,00 do 20,00 hod
Pondělí 7.5.. od 7,30 do 18,00 hod
Úterý 8.5.. od 7,30 do 18,00 hod
Středa 9.5. od 8,00 do 12,00 hod (vč. vydávání certifikátů)

Tištěný Program
Upozorňujeme účastníky sjezdu, že nebudou mít automaticky k dispozici TIŠTĚNÝ PROGRAM SJEZDU, pdf je možné si stáhnout z webu cca měsíc před akcí, případně si vytisknout jen "Můj osobní program" či si stáhnout aplikaci do mobilních zařízení. V případě zájmu o tištěný program je možné si jej přiobjednat při registraci na sjezd (za 50,- Kč).

Bezplatné vystavovatelské registrace opravňují pouze ke vstupu do pavilonu A1 a na odborná jednání, u částečných vystavovatelských registrací pouze do pavilonu A1 + poukázka na oběd

Snížený registrační poplatek platný pro on-line registraci je nutné uhradit nejpozději do 28. dubna 2018. Ti, kteří se registrují předem (on-line) a nestihnou platbu provést, jsou povinni uhradit zvýšený registrační poplatek na místě.

Platby za registrační poplatek posílejte na účet ČKS až po obdržení e-mailového potvrzení registrace, kde budou uvedeny i všechny platební instrukce. Jako variabilní symbol uvádějte vaše registrační číslo.

V případě, že budete požadovat o zaplacení reg. poplatku (vstupenky na Spol. večer, programu) potvrzení (daňový doklad), je nutné o něj zažádat buď přímo při registraci nebo nejpozději v měsíci, kdy byla platba poukázána. Na pozdější žádosti nebude možné brát zřetel.

V případě, že budete požadovat vystavení faktury PŘED ÚHRADOU, je nutné o vystavení faktury požádat e-mailem (cks@kardio-cz.cz).

UHRAZENÝ REGISTRAČNÍ POPLATEK JE MOŽNÉ VRÁTIT NEJPOZDĚJI DO 28. DUBNA 2018 PO ODEČTĚNÍ 25% STORNO POPLATKU.

Pro skupinovou registraci (2 a více osob) platí stejné zásady jako pro individuální. Provádí se taktéž přes on-line systém - "Můj účet" zadavatele skupinové registrace.
Primárně se registruje nejdříve jednotlivec (firma) a poté ve své sjezdové nabídce zvolí "skupinovou registraci".

Při zadávání jednotlivých členů skupinové registrace je požadováno příjmení, jméno, dále typ registrace a požadavek na vystavení certifikátu. Po ukončení zadávání dojde zadavateli e-mailové potvrzení s potvrzením všech registrací včetně uvedení subregistračních čísel jednotlivých skupinově registrovaných. Při úhradě registračního poplatku je tedy možné buď poukázat celou platbu za skupinu pod hlavním registrační číslem (var.symbol) nebo mohou jednotliví skupinově registrovaní platit pouze za sebe s uvedením svého subregistračního čísla. Pokud bude uhrazena částka pod hlavním reg.číslem, která nebude odpovídat celkové částce za registraci, nebude připsána ke skupině. Pokud hradíte za část skupinově registrovaných, vždy informujte organizační sekretariát, za které členy je úhrada provedena.