Záštita sjezdu

Záštita: doc. PhDr. Mikuláš BEK, PhD,
rektor Masarykovy univerzity Brno
Záštita: Ing. Andrej Babiš,
předseda vlády České republiky
zastita_26_sjezd_CKS_Mikulas_Bek.jpg zastita_26_sjezd_CKS_Andrej_Babis.jpg

Záštita: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Záštita: Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch,
ministr zdravotnictví České republiky
zastita_26_sjezd_CKS_Bares_Martin.jpg zastita_26_sjezd_CKS_Vojtech_Adam.jpg

Záštita: JUDr. Bohumil Šimek
hejtman Jihomoravského kraje


zastita_26_sjezd_CKS_Simek_Bohumil.jpg