Program 08.05.2017

    PLZEŇ (pavilon E II. patro)  -  pondělí 8.5.2017  

 8:30 - 9:30  Česká asociace intervenční kardiologieSpecifické situace v intervenční kardiologii Předsedající: D. Horák, P. Kmoníček, M. Mates, T. Kovárník, M. Želízko (Liberec, Praha)
 8:30173. NEATEROSKLEROTICKÉ POSTIŽENÍ VĚNČITÝCH TEPEN D. Horák (Liberec)
 8:40  Diskuze  
 8:45174. STRESOVÁ KARDIOMYOPATIE P. Toušek (Praha)
 8:55  Diskuze  
 9:00175. DIABETICI S. Šimek (Praha)
 9:10  Diskuze  
 9:15176. ŽENY P. Kmoníček (Praha)
 9:25  Diskuze  
 9:30 - 10:30  Česká asociace intervenční kardiologieAmbulantní katetrizace - jak na to! Předsedající: I. Bernat, P. Kala, M. Mates, D. Horák, I. Varvařovský (Plzeň, Brno, Praha, Liberec, Pardubice)
 9:30177. AMBULANTNÍ INTERVENČNÍ VÝKONY - PROČ RADĚJI NE I. Varvařovský (Pardubice)
 9:40  Diskuze  
 9:45178. AMBULANTNÍ INTERVENČNÍ VÝKONY - PROČ URČITĚ ANO I. Bernat (Plzeň)
 9:55  Diskuze  
 10:00179. JEDNODENNÍ KATETRIZACE - SOUČASNÝ STAV V ČR D. Horák (Liberec)
 10:10  Diskuze  
 10:15180. KONSENSUS V ROCE 2017 P. Kala (Brno)
 10:25  Diskuze  
 10:30  Přestávka  
 11:00 - 12:30  Volná sdělení - poruchy rytmu, kardiostimulace Předsedající: L. Šedivá, P. Peichl (Praha)
 11:00181. FOKÁLNÍ SÍŇOVÁ TACHYKARDIE BEZ PŘEDCHOZÍ INTERVENCE NEBO STRUKTURÁLNÍHO POSTIŽENÍ SRDCE M. Fiala, O. Toman, L. Rybka, V. Bulková, M. Černošek, L. Křivan, J. Maňoušek, J. Januška, P. Vít, J. Špinar (Brno, Třinec)
 11:10182. MORTALITA PACIENTŮ S KOMOROVOU TACHYKARDIÍ PŘI STRUKTURÁLNÍM POSTIŽENÍM MYOKARDU: VÝZNAM ČASNÉ REKURENCE ARYTMIE PO KATETRIZAČNÍ ABLACI B. Aldhoon, D. Wichterle, P. Peichl, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)
 11:20183. ZHORŠUJE NUTNOST IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU OSUD NEMOCNÝCH PO TRANSPLANTACI SRDCE ? K. Lefflerová, I. Málek, V. Melenovský, J. Pirk, K. Sedláček, J. Kautzner (Praha)
 11:30184. SROVNÁNÍ CT S RETROSPEKTIVNÍM EKG GATINGEM S HELIKÁLNÍM CT BEZ EKG GATINGU PŘI PROVEDENÍ 3D CT MODELU LEVÉ SÍNĚ PŘED KATETRIZAČNÍ ABLACÍ FIBRILACE SÍNÍ – PROSPEKTIVNÍ, RANDOMIZOVANÁ, DVOJITĚ-ZASLEPENÁ STUDIE T. Skála, Z. Tűdős, O. Moravec, M. Hutyra, K. Langová, M. Kőcher, M. Táborský (Olomouc)
 11:40185. AKTIVAČNÍ EPIKARDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ VEDE K LEPŠÍ „ELEKTRICKÉ“ POZICI LEVOKOMOROVÉ ELEKTRODY PŘI TORAKOSKOPICKÉ IMPLANTACI OPROTI ENDOVAZÁLNÍMU PŘÍSTUPU T. Roubíček, T. Martinča, J. Sedláková, D. Wichterle, J. Štros, I. Skalský, R. Polášek (Liberec, Praha)
 11:50186. DLOUHODOBÁ MORTALITA PO KATETRIZAČNÍ ABLACI PRO FIBRILACI SÍNÍ ZÁVISÍ NA DOSAŽENÉ KONTROLE RYTMU D. Wichterle, P. Peichl, B. Aldhoon, P. Stojadinovič, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)
 12:00187. IDENTIFIKACE PACIENTŮ S PŘEVÁŽNĚ LEVOSTRANNOU FORMOU ARYTMOGENNÍ KARDIOMYOPATIE PRAVÉ KOMORY V SOUBORU PACIENTŮ S FAMILIÁRNÍ DCM POMOCÍ SEKVENOVÁNÍ NOVÉ GENERACE (NGS) A. Krebsová, M. Kubánek, L. Piherová, J. Paděrová, P. Norambuena, V. Stránecký, S. Kmoch, M. Macek Jr., J. Kautzner (Praha)
 12:10188. SROVNÁNÍ DVOU BEZ ELEKTRODOVÝCH KARDIOSTIMULÁTORŮ -NANOSTIM A MICRA J. Šimon, J. Petrů, V. Reddy, P. Neužil (Praha, New York, United States)
 12:20189. LONG-TERM OUTCOME OF PATIENTS WITH CONGENITAL HEART DISEASE UNDERGOING CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY P. Kubuš, J. Rubáčková Popelová, J. Kovanda, K. Sedláček, J. Janoušek (Praha)
 12:30  Oběd  
 13:00 - 14:00  Společné sympozium České internistické společnosti, České společnosti pro aterosklerózu a České kardiologické společnosti Předsedající: M. Vrablík, R. Češka (Praha)
 13:00190. FOURIER R. Češka (Praha)
 13:20191. SPIRE M. Vrablík (Praha)
 13:40192. EBBINGHAUS T. Kovárník (Praha)
 14:00  Přestávka  
 14:10 - 15:10  Sympozium MSD1,8 mmol/L: málo nebo moc? Předsedající: R. Češka (Praha)
 14:10193. KOMBINACE HYPOLIPIDEMIK: KOMU ANO A KOMU NE? H. Rosolová, M. Vrablík (Plzeň, Praha)
 14:40194. NOVÉ DOPORUČENÍ EAS/ESC 2016 ( JAK SNADNO ČÍST NOVÝCH DOPORUČENÍCH EAS/ESC 2016) J. Hradec (Praha)
 15:00  Diskuze  
 15:10  Přestávka  
 15:15 - 16:15  Česká angiologická společnostKritická končetinová ischemie Předsedající: D. Kučera, R. Staffa (Ostrava, Brno)
 15:15195. ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA KRITICKÉ KONČETINOVÉ ISCHEMIE D. Kučera (Ostrava)
 15:30196. PERIFERNÍ BYPASS V LÉČBĚ KRITICKÉ KONČETINOVÉ ISCHEMIE R. Staffa (Brno)
 15:45197. KOMPLEXNÍ PODIATRICKÁ PÉČE O PACIENTY S KRITICKOU KONČETINOVOU ISCHEMIÍ V. Fejfarová (Praha)
 16:00198. MOŽNOSTI BUNĚČNÉ TERAPIE U PACIENTŮ S KRITICKOU KONČETINOVOU ISCHEMIÍ V. Procházka (Ostrava)
 16:15  Přestávka  
 16:20 - 17:50  Česká asociace ambulantních kardiologůKazuistiky - co přináší každodenní praxe Předsedající: L. Berka, P. Lindovský (Jindřichův Hradec, Praha)
 16:20199. „RANNÍ PTÁČE DÁL DOSKÁČE ... JE TOMU TAK?" ANEB KARDIAK V KRITICKÉ SITUACI V ORDINACI J. Leso, P. Plangesis, P. Razák, M. Erbrt (Praha)
 16:30200. ROLE PNEUMOLOGA V DIAGNOSTICE GERBODEHO DEFEKTU J. Marek, T. Paleček, V. Danzig (Praha)
 16:40201. SYNDROM DLOUHÉHO QT V PRAXI E. Ligačová, Z. Klimsa (Jihlava)
 16:50202. JAK POZNAT RIZIKO NÁHLÉ SMRTI V KARDIOLOGICKÉ AMBULANCI J. Jakabčin (Ústí nad Labem)
 17:00203. SEKUNDÁRNÍ HYPERTENZE V AMBULANCI KARDIOLOGA L. Goláň (Praha)
 17:10204. STŘÍPKY Z KARDIOLOGICKÉ AMBULANCE - ZAJÍMAVÉ KAZUISTIKY M. Rýzlová (Praha)
 17:20205. DIF. DG. BOLESTÍ NA HRUDI U 24-LETÉ NEMOCNÉ G. Dostálová, J. Marešová, I. Richterová, Š. Havránek, P. Kuchynka, A. Linhart (Praha)
 17:30206. „CO SE MŮŽE POKAZIT, TO SE URČITĚ POKAZÍ” (E. A. MURPHY) J. Píšová (Hradec Králové)
 17:40207. „NORMÁLNÍ ZÁKLADNÍ ANATOMIE SRDCE" I. Karel (Praha)
 17:50  Konec programu