Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 8465 / vypisuji: 1 - 30

KAZUISTIKA Č. 5

T. Kníže (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách

KAZUISTIKA Č. 4

P. Doškář (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách

KAZUISTIKA Č. 3

K. Kyšperská (Praha 2)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách

KAZUISTIKA Č. 2

M. Brtko (Hradec Králové)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách

SUBKLINICKÁ TROMBÓZA BIOPROTÉZ- MÁME SE JÍ OBÁVAT?

J. Bis (Hradec Králové)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách

ANTITROMBOTICKÁ A ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA U CHLOPENÍCH VAD A NÁHRAD: STATE OF THE ART

K. Linhartová (Plzeň)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách

ABLACE FIBRILACE SÍNÍ – CO DNES MŮŽEME NABÍDNOUT PACIENTŮM

J. Kautzner (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách

ABLACE FIBRILACE SÍNÍ PŘISPÍVÁ KE ZMENŠENÍ MITRÁLNÍ REGURGITACE

J. Škoda (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách

VÝSKYT ARYTMIÍ U MITRÁLNÍCH VAD

D. Marek (Přerov)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách

OKTOGENERIÁNI A ANESTEZIE

J. Kunstýř (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách

CHIRURGICKÁ LÉČBA MITRÁLNÍCH VAD U OSMDESÁTNÍKŮ

R. Kočková (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách

TAVI U DEVADESÁTNÍKŮ - KDY UŽ NE?

H. Línková (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách

MINIINVAZIVNÍ VÝKONY NA MITRÁLNÍ CHLOPNI, METODA VOLBY ?

Š. Černý (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách

KATETRIZAČNÍ INTERVENCE MITRÁLNÍ CHLOPNĚ - MOŽNÉ KOMPLIKACE

D. Zemánek (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách

CO VŠECHNO BYCHOM MĚLI VĚDĚT O MITRÁLNÍ CHLOPNI PŘED INDIKACÍ K INTERVENCI?

H. Línková (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách

POZDNÍ INTERVENCE U TRANSPOZICE

P. Antonová (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách

POZDNÍ UZÁVĚRY ZKRATŮ - KDY A KOMU

D. Žáková (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách

ELEKTIVNÍ ELEKTROFYZIOLOGICKÉ INTERVENCE PŘED PULMONÁLNÍ REVALVULACÍ?

R. A. Gebauer (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách

PERKUTÁNNÍ PULMONÁLNÍ REVALVULACE – NOVÉ SMĚRY

O. Materna (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách

VÝVOJ PŘÍSTUPU K CHIRURGICKÉ REKONSTRUKCI PLICNÍHO CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ

R. Poruban (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách

KARDIOCHIRURG - BIKUSPIDÁLNÍ AORTÁLNÍ CHLOPEŇ A DILATACE VZESTUPNÉ AORTY: JAK SPRÁVNĚ NAČASOVAT PROFYLAKTICKOU NÁHRADU AORTY

P. Fila (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách

KOMENTÁŘ KARDIOCHIRURG

Š. Černý (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách

LIMITACE SAVR

P. Kala (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách

KOMENTÁŘ INTERVENČNÍ KARDIOLOG

T. Kovárník (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách

LIMITACE TAVI

J. Vojáček (Hradec Králové)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 24. symposium o chlopenních vadách

PROSTOROVÁ DISTRIBUCE FIBRÓZY MYOKARDU LEVÉ SÍNĚ A JEJÍ VLIV NA REKURENCI FIBRILACE SÍNÍ PO IZOLACI PLICNÍCH ŽIL: DÍLČÍ STUDIE AF WAVE-MAP PROJEKTU

Z. Stárek, J. Jež, F. Souček, K. Doležalová, M. Pešl, I. Jordánová, A. Širůčková, E. Kubalová, J. Krejčí (Brno)

Úvod: Prostorové rozložení oblastí nízké voltáže charakterizující fibrózu síňového myokardu na elektroanatomických mapách může předpovídat potřebu dalších ablací nad rámec...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

IMPLANTACE LEADLESS (BEZDRÁTOVÝCH) KARDIOSTIMULÁTORŮ MICRA TPS – ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

Z. Marešová, P. Neužil, J. Šimon, L. Dujka, M. Chovanec, L. Šedivá, M. Mudroch, J. Petrů (Praha)

Cíl: Leadless kardiostimulátory (LKS) eliminují riziko komplikací a infekcí spojenýchs tradičními transvenózními kardiostimulátory. Prezentujeme naše zkušenosti se zaměřenímna výskyt komplikací spojených...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

PRŮBĚŽNÁ ANALÝZA PROSPEKTIVNÍHO RANDOMIZOVANÉHO SROVNÁNÍ ABLACE ENERGIÍ PULZNÍHO POLE VS. RADIOFREKVENČNÍ ABLACE PRO DLOUHODOBOU PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ

M. Fiala, M. Černošek, V. Bulková, F. Lehár, T. Funasako, J. Bahník, L. Rybka, J. Maňoušek, O. Toman, P. Kala (Brno)

Cíl: Benefity ablace energií pulzního pole (PFA) ve srovnání s radiofrekvenční ablací (RFA) nejsou u pacientů s dlouhodobou perzistentní fibrilací...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

RADIOFREKVENČNÍ ABLACE DLOUHODOBÉ PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ: PROSPEKTIVNÍ RANDOMIZOVANÉ SROVNÁNÍ MAPOVÁNÍ MULTIPOLÁRNÍM VS. ČTYŘPOLÁRNÍM ABLAČNÍM KATÉTREM

M. Fiala, M. Černošek, V. Bulková, L. Rybka, J. Maňoušek, F. Lehár, O. Toman, P. Kala (Brno)

Cíl: U pacientů s dlouhodobou perzistentní fibrilací síní (DPFS) může mapování multipolárním katétrem urychlit identifikaci arytmogenních zdrojů běžící FS nebo...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

ZDROJE RECIDIVUJÍCÍCH ARYTMIÍ PO ABLACI ENERGIÍ PULZNÍHO POLE PRO FIBRILACI SÍNÍ

F. Lehar, M. Černošek, V. Bulková, J. Bahník, L. Rybka, M. Funasako, J. Maňoušek, O. Toman, P. Kala, M. Fiala (Brno)

Cíl: Zdroje recidiv fibrilace síní (FS)/síňové tachykardie (AT) po ablaci FS mají různé lokalizace i příčiny. Ablace energií pulzního pole...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS