Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 5985 / On the page: 1 - 30

MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY

P. Němec (Brno)

Type: Presentation - doctors, Vše, co potřebuji vědět o srdečním selhání před atestací

INDIKACE K OTS A POTRANSPLANTAČNÍ SLEDOVÁNÍ

L. Špinarová (Brno)

Type: Presentation - doctors, Vše, co potřebuji vědět o srdečním selhání před atestací

FARMAKOTERAPIE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ - NOVINKY

J. Špinar (Brno)

Type: Presentation - doctors, Vše, co potřebuji vědět o srdečním selhání před atestací

SRDEČNÍ SELHÁNÍ V GRAVIDITĚ (ESC CLINICAL PRACTICE GUIDELINES 2018)

J. Krejčí (Brno)

Type: Presentation - doctors, Vše, co potřebuji vědět o srdečním selhání před atestací

KARDIOHEPATÁLNÍ SYNDROM

O. Ludka (Brno)

Type: Presentation - doctors, Vše, co potřebuji vědět o srdečním selhání před atestací

KATETROVÁ ABLACE U SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

O. Toman (Brno)

Type: Presentation - doctors, Vše, co potřebuji vědět o srdečním selhání před atestací

REVASKULARIZACE U SRDEČNÍHO SELHÁNÍ (ESC CLINICAL PRACTICE GUIDELINES 2018)

P. Kala (Brno)

Type: Presentation - doctors, Vše, co potřebuji vědět o srdečním selhání před atestací

KARDIOGENNÍ ŠOK

J. Pařenica (Brno)

Type: Presentation - doctors, Vše, co potřebuji vědět o srdečním selhání před atestací

FARMAKOTERAPIE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ V TĚHOTENSTVÍ

J. Vítovec (Brno)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, Den srdečního selhání 2018

ANTIDIABETIKA

J. Špinar (Brno)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, Den srdečního selhání 2018

KARDIOMYOPATIE A TĚHOTENSTVÍ

J. Krejčí (Brno)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, Den srdečního selhání 2018

CO MŮŽE (A MĚL BY) KARDIOLOG OČEKÁVAT OD PALIATIVNÍHO TÝMU

M. Gřiva (Zlín)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, Den srdečního selhání 2018

POMŮŽE NÁM PAMĚŤ IMPLANTOVANÉHO PM/ICD PŘI LÉČBĚ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ?

J. Střítecký (Hradec Králové)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, Den srdečního selhání 2018

MOŽNOSTI DG. KARDIOTOXICITY V PRAXI

R. Pudil (Hradec Králové)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, Den srdečního selhání 2018

GRAVIDITA PO TRANSPLANTACI SRDCE

M. Kubánek (Praha)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, Den srdečního selhání 2018

SAKUBITRIL/VALSARTAN A KVALITA ŽIVOTA U SYMPTOMATICKÝCH PACIENTŮ S HFREF (PODPOŘENO SPOLEČNOSTÍ NOVARTIS)

F. Málek (Praha)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, Den srdečního selhání 2018

ELEKTRICKÁ ANIZOTROPIE INTERVENTRIKULÁRNÍHO VEDENÍ U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH IMPLANTACI PŘÍSTROJE PRO CRT A JEJÍ VÝZNAM V PROCESU OPTIMALIZACE

D. Pospíšil (Brno)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, Den srdečního selhání 2018

DEFICIT ŽELEZA U CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ: PŘÍČINY, DŮSLEDKY A LÉČBA

V. Melenovský (Praha)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, Den srdečního selhání 2018

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU U MLADÝCH FOTBALISTŮ V NÁVAZNOSTI NA SPORT

M. Rezek, J. Sitar , J. Semenka, O. Hlinomaz , M. Novák, L. Groch (Brno)

Prezentujeme kazusitická sdělení do jjisté míry podobných případů 3 mladých fotbalistů s rozsáhlým akutním infarktem myokardu přední stěny, který vznikl...

Topic: Zajímavé případy
Type: Presentation - doctors, 16. konference ČAAK

LÉČBA PACIENTKY S MASIVNÍ MITRÁLNÍ REGURGITACÍ A KARDIOGENNÍM ŠOKEM OBJEMOVOU SUBSTITUCÍ KRYSTALOIDY

P. Syrovátka, M. Bystroň, M. Ziaei, Z. Peroutka, A. Schee (Karlovy Vary)

60ti letá alkoholička, po operaci žaludku pro vředy v minulosti, nyní po kolapsu s bolestí na hrudi a dušností referována na katetrizační sál jako akutní infarkt myokardu s LBBB. Při příjezdu záchranné služby hypotenzní...

Topic: Zajímavé případy
Type: Presentation - doctors, 16. konference ČAAK

ULTRAZVUKEM NAVIGOVANÁ BLOKÁDA GANGLION STELLATUM V EMERGENTNÍ LÉČBĚ MALIGNÍ BOUŘE.

R. Špaček, O. Jiravský, R. Neuwirth, J. Chovančík, B. Szmek, M. Hrošová, M. Palowski, L. Škňouřil (Třinec)

Úvod:Maligní bouře je život ohrožující stav definovaný 2 symptomatickými epizodami komorové arytmie za 24 hodin, respektive 3 adekvátními výboji u...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 16. konference ČAAK

VLIV PRODLOUŽENÉHO TRANSPORTU PACIENTŮ DO CARDIAC ARREST CENTRA PO MIMONEMOCNIČNÍ ZÁSTAVĚ OBĚHU (OHCA) NA VSTUPNÍ HEMODYNAMICKÉ PARAMETRY A OUTCOME

J. Karásek, J. Seiner, R. Polášek, J. Lejsek, M. Renza, M. Moudrý, F. Šalanda, M. Strýček, P. Ošťádal (Liberec, Praha)

Úvod: Centralizace péče o pacienty po mimonemocniční zástavě oběhu (OHCA) je doporučována na základě konsenzu odborných společností z roku 2017. Cíl:...

Topic: Srdeční zástava
Type: Presentation - doctors, 16. konference ČAAK

DIAGNOSTIKA AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU PO OBĚHOVÉ ZÁSTAVĚ

M. Solař, R. Pelouch, H. Ševčíková, I. Blažková, F. Varhaník (Hradec Králové)

Potvrzení nebo vyloučení diagnózy akutního infarktu myokardu po oběhové zástavě je důležitou informací pro stanovení optimální sekundárně preventivní strategie. Nemocní,...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 16. konference ČAAK

SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE (SKG) A PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCE (PCI) U MIMONEMOCNIČNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVY (OHCA) S ČASNÝM NÁVRATEM OBĚHU V POROVNÁNÍ S REFRAKTERNÍ ZÁSTAVOU

D. Rob, T. Kovárník, O. Šmíd, J. Šmalcová, A. Linhart, J. Bělohlávek (Praha)

Úvod: Dosud bylo publikováno minimum dat týkající se etiologie, koronárních nálezů a PCI u pacientů s refrakterní srdeční zástavou. Prezentujeme...

Topic: Srdeční zástava
Type: Presentation - doctors, 16. konference ČAAK

SPOLUPRÁCE KARDIOLOGICKÉ KLINIKY FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ A NÁSLEDNÉ INTENZIVNÍ PÉČE MULAČOVY NEMOCNICE PLZEŇ

R. Sviták (Plzeň)

Spolupráce Kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a Následné intenzivní péče Mulačovy nemocnice Plzeň Sviták Roman Spolupráce výše uvedených pracovišt je příkladem organizace...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 16. konference ČAAK

MIMONEMOCNIČNÍ ZÁSTAVY A AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROMY VE ZLÍNSKÉM KRAJI V R. 2017

Z. Coufal, M. Gřiva, P. Kopřiva, M. Slabák, J. Šťastný, D. Pfeifer (Zlín)

V průběhu roku 2017 registrovala Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje 361 případů mimonemocniční zástavy (OHCA), z nichž 96 případů bylo...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 16. konference ČAAK

EXTRAKORPORÁLNÍ RESUSCITACE U REFRAKTERNÍ ZÁSTAVY OBĚHU, KLINICKÉ VÝSLEDKY

A. Krüger, P. Ošťádal, M. Janotka, D. Vondráková, I. Skalský, P. Neužil (Praha)

Úvod. Použití extrakorporální kardiopulmonální resuscitace u nemocných s refrakterní zástavou oběhu představuje jedinou možnost k překlenutí tohoto kritického stavu. Soubor a...

Topic: Srdeční zástava
Type: Presentation - doctors, 16. konference ČAAK

DVOULETÉ ZKUŠENOSTI KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC S FUNGOVÁNÍM REGIONÁLNÍHO CENTRA PRO NEMOCNÉ PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ

J. Seiner, J. Karásek, M. Strýček, R. Polášek (Liberec)

Úvod: Mimonemocniční srdeční zástava (OHCA) patří mezi hlavní příčiny úmrtí dospělé populace. Nejčastější příčinou OHCA jsou kardiovaskulární onemocnění. Od dubna 2016...

Topic: Srdeční zástava
Type: Presentation - doctors, 16. konference ČAAK

ETIOLOGIE A PŘEŽITÍ PACIENTŮ S MIMONEMOCNIČNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVOU (OHCA) PŘEDPOKLÁDANÉ KARDIÁLNÍ ETIOLOGIE PŘIJATÝCH DO CENTRA PRO SRDEČNÍ ZÁSTAVY

D. Rob, T. Kovárník, O. Šmíd, J. Šmalcová, A. Linhart, J. Bělohlávek (Praha)

Úvod: V České republice je propuštěno z nemocnice domů bez významnějšího neurologického deficitu 15 % nemocných po resuscitaci. Na základě...

Topic: Srdeční zástava
Type: Presentation - doctors, 16. konference ČAAK

AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE S REFRAKTERNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVOU ÚSPĚŠNĚ ŘEŠENÁ ECPR

R. Špaček, D. Vician, M. Bílka, P. Branny, A. Kubiczek, D. Stebel, L. Škňouřil (Třinec)

Úvod: Akutní „high-risk“ plicní embolie je častou příčinou mimonemocniční srdeční zástavy. Historicky bylo možno těmto nemocným nabídnout pouze periresuscitačně podanou...

Topic: Srdeční zástava
Type: Poster - doctors, 16. konference ČAAK