Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 8477 / On the page: 1 - 30

KAZUISTIKA Č. 5

T. Kníže (Praha)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 24. symposium o chlopenních vadách

KAZUISTIKA Č. 4

P. Doškář (Praha)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 24. symposium o chlopenních vadách

KAZUISTIKA Č. 3

K. Kyšperská (Praha 2)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 24. symposium o chlopenních vadách

KAZUISTIKA Č. 2

M. Brtko (Hradec Králové)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 24. symposium o chlopenních vadách

SUBKLINICKÁ TROMBÓZA BIOPROTÉZ- MÁME SE JÍ OBÁVAT?

J. Bis (Hradec Králové)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 24. symposium o chlopenních vadách

ANTITROMBOTICKÁ A ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA U CHLOPENÍCH VAD A NÁHRAD: STATE OF THE ART

K. Linhartová (Plzeň)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 24. symposium o chlopenních vadách

ABLACE FIBRILACE SÍNÍ – CO DNES MŮŽEME NABÍDNOUT PACIENTŮM

J. Kautzner (Praha)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 24. symposium o chlopenních vadách

ABLACE FIBRILACE SÍNÍ PŘISPÍVÁ KE ZMENŠENÍ MITRÁLNÍ REGURGITACE

J. Škoda (Praha)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 24. symposium o chlopenních vadách

VÝSKYT ARYTMIÍ U MITRÁLNÍCH VAD

D. Marek (Přerov)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 24. symposium o chlopenních vadách

OKTOGENERIÁNI A ANESTEZIE

J. Kunstýř (Praha)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 24. symposium o chlopenních vadách

CHIRURGICKÁ LÉČBA MITRÁLNÍCH VAD U OSMDESÁTNÍKŮ

R. Kočková (Praha)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 24. symposium o chlopenních vadách

TAVI U DEVADESÁTNÍKŮ - KDY UŽ NE?

H. Línková (Praha)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 24. symposium o chlopenních vadách

MINIINVAZIVNÍ VÝKONY NA MITRÁLNÍ CHLOPNI, METODA VOLBY ?

Š. Černý (Praha)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 24. symposium o chlopenních vadách

KATETRIZAČNÍ INTERVENCE MITRÁLNÍ CHLOPNĚ - MOŽNÉ KOMPLIKACE

D. Zemánek (Praha)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 24. symposium o chlopenních vadách

CO VŠECHNO BYCHOM MĚLI VĚDĚT O MITRÁLNÍ CHLOPNI PŘED INDIKACÍ K INTERVENCI?

H. Línková (Praha)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 24. symposium o chlopenních vadách

POZDNÍ INTERVENCE U TRANSPOZICE

P. Antonová (Praha)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 24. symposium o chlopenních vadách

POZDNÍ UZÁVĚRY ZKRATŮ - KDY A KOMU

D. Žáková (Brno)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 24. symposium o chlopenních vadách

ELEKTIVNÍ ELEKTROFYZIOLOGICKÉ INTERVENCE PŘED PULMONÁLNÍ REVALVULACÍ?

R. A. Gebauer (Praha)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 24. symposium o chlopenních vadách

PERKUTÁNNÍ PULMONÁLNÍ REVALVULACE – NOVÉ SMĚRY

O. Materna (Praha)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 24. symposium o chlopenních vadách

VÝVOJ PŘÍSTUPU K CHIRURGICKÉ REKONSTRUKCI PLICNÍHO CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ

R. Poruban (Praha)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 24. symposium o chlopenních vadách

KARDIOCHIRURG - BIKUSPIDÁLNÍ AORTÁLNÍ CHLOPEŇ A DILATACE VZESTUPNÉ AORTY: JAK SPRÁVNĚ NAČASOVAT PROFYLAKTICKOU NÁHRADU AORTY

P. Fila (Brno)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 24. symposium o chlopenních vadách

KOMENTÁŘ KARDIOCHIRURG

Š. Černý (Praha)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 24. symposium o chlopenních vadách

LIMITACE SAVR

P. Kala (Brno)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 24. symposium o chlopenních vadách

KOMENTÁŘ INTERVENČNÍ KARDIOLOG

T. Kovárník (Praha)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 24. symposium o chlopenních vadách

LIMITACE TAVI

J. Vojáček (Hradec Králové)

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, 24. symposium o chlopenních vadách

KOMPLEXNÍ MANAGEMENT PACIENTŮ S PORUCHAMI SRDEČNÍHO RYTMU VE TŘETÍM TISÍCILETÍ

Chairpersons: M. Táborský, J. Kautzner (Olomouc, Praha)

SympoziumXXXI. výroční sjezd ČKS

JAK PRAKTICKY NA GDF-15

Chairpersons: M. Hutyra (Olomouc)

SympoziumXXXI. výroční sjezd ČKS

FORXIGA: KONEČNĚ NĚCO PRO SRDCE A LEDVINY

Chairpersons: F. Málek (Praha)

SympoziumXXXI. výroční sjezd ČKS

MODERNÍ TECHNIKY A DIAGNOSTIKA V KARDIOVASKULÁRNÍ OBLASTI

Chairpersons: M. Táborský (Olomouc)

SympoziumXXXI. výroční sjezd ČKS

ZAOSTŘENO NA LIPOPROTEIN(A): GENETICKY PODMÍNĚNÝ, KAUZÁLNÍ A PREVALENTNÍ RIZIKOVÝ FAKTOR PRO ASKVO

Chairpersons: M. Vrablík (Praha)

SympoziumXXXI. výroční sjezd ČKS