Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 6809 / On the page: 1 - 30

KARDIOGENETIKA, HEREDITÁRNÍ ARYTMICKÉ SYNDROMY

A. Krebsová (Praha)

Type: Presentation - doctors, Vše co potřebuji vědět o arytmiích ke kardiologické atestaci a do života!

PREVENCE NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI, ICD, S-ICD

L. Krýže (Praha)

Type: Presentation - doctors, Vše co potřebuji vědět o arytmiích ke kardiologické atestaci a do života!

SVT UPDATE

P. Peichl (Praha)

Type: Presentation - doctors, Vše co potřebuji vědět o arytmiích ke kardiologické atestaci a do života!

ZÁKLADY ELEKTROFYZIOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ A KATETRIZAČNÍ ABLACE

T. Roubíček (Liberec)

Type: Presentation - doctors, Vše co potřebuji vědět o arytmiích ke kardiologické atestaci a do života!

DIAGNOSTIKA A LÉČBA SYNKOP, KARDIONEUROABLACE

D. Wichterle (Praha)

Type: Presentation - doctors, Vše co potřebuji vědět o arytmiích ke kardiologické atestaci a do života!

LÉČBA BRADYKARDIÍ, SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBA HIS PACING

P. Jarkovský (Praha)

Type: Presentation - doctors, Vše co potřebuji vědět o arytmiích ke kardiologické atestaci a do života!

ROLE MARKERŮ ZÁNĚTU A OXIDAČNÍHO STRESU U PACIENTŮ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM S OHLEDEM NA KOMORBIDITY (DATA Z REGISTRU FAR NHL)

M. Špinarová, J. Pařenica, J. Špinar, O. Ludka, K. Lábr, J. Krejčí, F. Málek, P. Ošťádal, J. Tomandl, K. Benešová, J. Jarkovský, L. Špinarová (Brno, Praha)

Cíl:Cílem práce je zhodnotit roli zánětlivých markerů PTX3 (pentraxin 3) a sLOX1 (soluble lectin-like oxidised low-denstity lipoprotein receptor1) a markeru...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 28th CSC Annual Congress

EFEKT BLOKÁDY ENDOTELINOVÉHO RECEPTORU TYPU A NA PRŮBĚH CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ: PREKLINICKÁ STUDIE NA REN-2 TRANSGENNÍCH HYPERTENZNÍCH POTKANECH S AORTO-KAVÁLNÍ PÍŠTĚLÍ

P. Kala, Z. Honetschlagerová, P. Škaroupková, Z. Husková, V. Melenovský, J. Sadowski, J. Veselka, L. Červenka (Praha, Varšava)

Cíl: Vzhledem ke stále nepříznivé dlouhodobé mortalitě a morbiditě pacientů s chronickým srdečním selháním (CHSS) je potřeba aktivní výzkum nových...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 28th CSC Annual Congress

NEFARMAKOLOGICKÁ LÉČBA FIBRILACE SÍNÍ A SÍŇOVÝCH TACHYKARDIÍ U PACIENTŮ PO ENDARTEREKTOMII PLICNICE PRO CHRONICKOU TROMBOEMBOLICKOU PLICNÍ HYPERTENZI

M. Dusík, Z. Fingrová, Š. Havránek, D. Ambrož, P. Jansa, J. Lindner, J. Kunstýř, D. Wichterle, A. Linhart (Praha)

Úvod: Prevalence fibrilace síní (FS) a síňových tachykardií (ST) včetně typického flutteru síní (FLS) je u pacientů s chronickou tromboembolickou...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 28th CSC Annual Congress

FAMILIÁRNÍ SCREENING U PACIENTŮ S DIAGNÓZOU NONKOMPAKTNÍ KARDIOMYOPATIE

T. Schimerová, M. Kubánek, A. Krebsová, L. Piherová, T. Paleček, R. Kočková, F. Málek, P. Solařová, M. Solař , T. Roubíček, V. Vančura, J. Petřková, V. Stará, M. Lukášová, V. Melenovský, J. Kautzner (Praha, Hradec Králové, Liberec, Plzeň, Olomouc)

Úvod: Nonkompaktní kardiomyopatie (LVNC) je charakterizovaná nadměrnou tloušťkou spongiozní vrstvy myokardu levé komory (LK) a ztenčením vrstvy kompaktní. Vyskytuje se...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 28th CSC Annual Congress

HODNOCENÍ FUNKCE LEVÉ KOMORY S VYUŽITÍM METODY FEATURE TRACKING U NOSIČEK GENŮ PRO DUCHENNOVOU MUSKULÁRNÍ DYSTROFII

L. Masárová, M. Pisciotti, R. Panovský, V. Kincl, M. Pesl, L. Opatřil, J. Novák, J. Máchal (Brno, ICRC)

Úvod Duchennova muskulární dystrofie (DMD) představuje X-vázané recesivní onemocnění projevující se dominantně postižením kosterního svalstva. U chlapců s DMD, kteří se...

Topic: Echocardiography
Type: Presentation - doctors, 28th CSC Annual Congress

HODNOCENÍ EXPANZE A APOZICE STENTU A DETEKCE PROLAPSU PLÁTU PŘI KAROTICKÉM STENTINGU POMOCÍ ANGIOGRAFIE VE SROVNÁNÍ S INTRAVASKULÁRNÍM ULTRAZVUKEM A OPTICKOU KOHERENČNÍ TOMOGRAFIÍ.

R. Roland, C. Štěchovský, J. Veselka (Praha)

Cíl: Angiografie je suboptimální metoda k hodnocení výsledku karotického stentingu (CAS). Cílem této studie je srovnaní angiografie jako zlatého standardu...

Topic: Interventional cardiology
Type: Presentation - doctors, 28th CSC Annual Congress

DYSFUNKCE SINUSOVÉHO UZLU PO COX-MAZE-IV PROCEDUŘE - KAZUISTIKA

D. Wichterle, P. Budera, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Konkomitantní Cox-MAZE-IV procedura je účinnější než chirurgická ablace omezená jen na levou síň, ale je spojena se signifikantně vyšším...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 28th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: Česká asociace pro srdeční rytmus

ALKOHOLOVÁ ABLACE MITRÁLNÍHO ISTMU TRANSFEMORÁLNÍ KANYLACÍ MARSHALLOVY ŽÍLY

P. Stojadinović, D. Wichterle, P. Peichl, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Perimitrální flutter (PMF) je levosíňová makroreentry arytmie, která se typicky vyskytuje u pacientů po předchozí komplexní ablaci pro fibrilaci...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 28th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: Česká asociace pro srdeční rytmus

ABLACE AVNRT U PACIENTŮ BEZ INDUKCE SVT PŘI ELEKTROFYZIOLOGICKÉM VYŠETŘENÍ – ČASTĚJŠÍ NEBEZPEČNÁ CHYBA NEŽ SI MYSLÍME?

M. Fiala, M. Černošek, O. Toman, V. Bulková, L. Rybka, J. Maňoušek, P. Kala (Brno)

Cíl: U pacientů indikovaných k ablaci pro SVT, u nichž není při elektrofyziologickém vyšetření (EFV) indukována žádná arytmie, bývá často...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 28th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: Česká asociace pro srdeční rytmus

ADENOSIN-SENZITIVNÍ FOKÁLNÍ SÍŇOVÁ TACHYKARDIE Z OBLASTI ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO UZLU (IESAKA) – SÉRIE 2 KAZUISTIK

T. Roubíček, P. Stojadinovič, P. Kučera, R. Čihák (Liberec, Praha)

Úvod: Adenosin-senzitivní fokální síňová tachykardie z oblasti atrioventrikulárního uzlu byla popsána Iesakou et al v roce 1997. Jedná se o...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 28th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: Česká asociace pro srdeční rytmus

SÍŇOVÁ TACHYKARDIE Z LOKALIZOVANÉHO ZDROJE NA PŘEDNÍ STĚNĚ STRUKTURÁLNĚ POSTIŽENÉ LEVÉ SÍNĚ - JAK JI ODSTRANIT BEZ IZOLACE OUŠKA?

M. Černošek, M. Fiala, O. Toman, V. Bulková, L. Rybka, J. Maňoušek, P. Kala, V. Bulková, J. Maňoušek (Brno, Třinec)

Cíl: Při reablacích pro původní FSse lze setkat se síňovými tachykardiemi (AT) z lokalizovaných reentry zdrojů v oblasti přední stěny...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 28th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: Česká asociace pro srdeční rytmus

INCESANTNÍ EKTOPICKÁ AKTIVITA Z A. PULMONALIS S NEPRAVIDELNÝM UCHVÁCENÍM KOMOR JAKO SKUTEČNÝ ZDROJ KOMOROVÝCH EXTRASYSTOL Z RVOT

M. Černošek, M. Fiala, O. Toman, V. Bulková, L. Rybka, J. Maňoušek, P. Kala (Brno)

Cíl: Úspěšné ablaci idiopatické komorové ektopické aktivity může zabránit absence arytmie při výkonu. To implikuje, že se ektopická aktivita vyskytuje...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 28th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: Česká asociace pro srdeční rytmus

ÚSPĚŠNÉ POTLAČENÍ RECIDIV KOMOROVÉ TACHYKARDIE OPAKOVANOU STEREOTAKTICKOU RADIOABLACÍ

E. Borišincová, P. Peichl, M. Šramko, J. Cvek, R. Neuwirth, R. Čihák, J. Kautzner (Praha, Ostrava, Třinec)

  Úvod: Katetrizační ablace a modifikace arytmogenního substrátu je účinná metoda bránící recidivám komorových tachykardií (KT). V případě selhání konvenčního přístupu...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 28th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: Česká asociace pro srdeční rytmus

CO TEĎ A CO DÁLE?

V. Kočka (Praha)

Type: Presentation - doctors, IV. sjezd ČAAMK

PACIENT 2

P. Kala (Brno)

Type: Presentation - doctors, IV. sjezd ČAAMK

ESC A NOVÁ DOPORUČENÍ V LÉČBĚ CHRONICKÉ ICHS

A. Linhart (Praha)

Type: Presentation - doctors, IV. sjezd ČAAMK

PACIENT 3

M. Branny (Ostrava)

Type: Presentation - doctors, IV. sjezd ČAAMK

REHABILITACE U NEMOCNÝCH S CHRONICKOU FORMOU ICHS

I. Karel (Praha)

Type: Presentation - doctors, IV. sjezd ČAAMK

ANTITROMBOTICKÁ LÉČBA PŘI KORONÁRNÍ A/NEBO PERIFERNÍ ATEROSKLERÓZE

P. Widimský (Praha)

Type: Presentation - doctors, IV. sjezd ČAAMK

KOMPLEXNÍ POHLED NA PÉČI O NEMOCNÉHO PO IM

M. Vrablík (Praha)

Type: Presentation - doctors, IV. sjezd ČAAMK

SVT A ZNALOSTI EKG HODNOCENÍ, KVÍZ

P. Peichl (Praha)

Type: Presentation - doctors, IV. sjezd ČAAMK

ANTIKOLAGULAČNÍ TERAPIE U PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ: KDE JSME A KAM KRÁČÍME – POHLED AMBULANTNÍ SFÉRY

M. Táborský (Olomouc)

Type: Presentation - doctors, IV. sjezd ČAAMK