Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 8109 / vypisuji: 1 - 30

CASE REPORT - REPOZICE AORTÁLNÍ CHLOPNĚ 4 DNY PO TAVR PRO MIGRACI DO LVOT SPOJENOU S VÝZNAMNOU AORTÁLNÍ REGURGITACI

M. Rezek, H. Moravcová, M. Novák, J. Sitar  (Brno)

Prezentujeme case report 69ti letého pacienta, diabetika po opakovaných PCI, který podstoupil TAVR pro symptomatickou hemodynamicky významnou kalcifikovanou aortální stenozu....

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20. konference ČAAK

ANEURYZMA HRUDNÍ AORTY.

D. Olejníková, V. Adámková (Praha)

72letá pacientka s hypertenzi a bolesti na hrudníku, bez vazby na námahu, s postupným zhoršením obtíží, s negativním troponinem, dušností...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20. konference ČAAK

DETEKCE VULNERABILNÍCH PLÁTŮ U PACIENTŮ S AKS A PŘEDČASNOU ICHS – KONCEPT PROJEKTU A PILOTNÍ DATA

J. Kaňovský, M. Hudec, P. Kala (Brno)

Manifestace předčasné ischemické choroby srdeční (ICHS) u mladší populace je jedním z klíčových témat v kardiologii. Vznik akutního koronárního syndromu...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20. konference ČAAK

DRAMA PÁR DNÍ PO PORODU

R. Špaček, J. Chovančík, L. Rucki, R. Hanák (Třinec)

Úvod: Tako-Tsubo KMP je onemocnění s většinou relativně klidným průběhem, jež se typicky vyskytuje u žen ve věku 60-65 let....

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20. konference ČAAK

HEMOLÝZA U KRÁTKODOBÝCH MECHANICKÝCH PODPOR SRDCE A MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVÉ OXYGENACE.

A. Krüger, P. Ošťádal, M. Janotka, J. Naar, D. Vondráková, P. Neužil (Praha)

Úvod. Rozvoj používání mimotělní membránové oxygenace (ECMO) a krátkodobých mechanických podpor oběhu zlepšily šance na přežití u kriticky nemocných. Spolu...

Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20. konference ČAAK

DLOUHODOBÁ PROGNÓZA PACIENTŮ S REFRAKTERNÍM KARDIOGENNÍM ŠOKEM A SRDEČNÍ ZÁSTAVOU LÉČENÝCH S POMOCÍ VENOARTERIÁLNÍHO ECMO NA PRACOVIŠTI BEZ KARDIOCHIRURGIE

J. Seiner, J. Karásek, M. Strýček, T. Roubíček, R. Polášek (Liberec, Praha)

Úvod: Venoarteriální extrakorporální membránová oxygenace (VA-ECMO) je jednou z metod oběhové podpory uplatňující se v léčbě pacientů s refrakterním kardiogenním...

Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20. konference ČAAK

PURULENTNÍ PERIKARDITIDA JAKO VZÁCNÁ PŘÍČINA SRDEČNÍ TAMPONÁDY

M. Strýček, J. Seiner, P. Tomašov, R. Polášek (Liberec)

Úvod: V době cílené antibiotické léčby je purulentní perikarditida relativně vzácnou diagnózou. Predisponující faktory jsou imunosuprese, abusus alkoholu, poranění hrudníku...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Poster - lékařský, 20. konference ČAAK

REGIONÁLNÍ SATURACE KYSLÍKU NAD FRONTÁLNÍM KORTEXEM V PROGNOSTIKACI PACIENTŮ PO MIMONEMOCNIČNÍ OBĚHOVÉ ZÁSTAVĚ V PODMÍNKÁCH KARDIOLOGICKÉ INTENZIVNÍ PÉČE

M. Kleissner, J. Kettner, J. Kautzner, M. Šramko (Praha)

Východiska: Spektroskopie v blízké infračervené oblasti umožňuje monitoraci regionální saturace O2 (rSO2) frontálního kortexu. Studie využití rSO2 k určení prognózy...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Poster - lékařský, 20. konference ČAAK

VZÁCNÁ ARYTMICKÁ KOMPLIKACE TAKO -TSUBO KARDIOMYOPATIE

V. Mála, M. Hozman (Karlovy Vary)

Tako-tsubo syndrom (TTS) představuje reverzibilní postižení myokardu v důsledku zvýšené sympatetické stimulace charakterizované přechodnou systolickou dysfunkcí apikální nebo midventrikulární části...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Poster - lékařský, 20. konference ČAAK

SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE LÉKAŘŮ MEZI SEBOU Z POHLEDU SESTRY

M. Navrátilová, E. Horálková, T. Janota, J. Malík (Praha)

Důležitost komunikace a spolupráce mezi lékaři na jedné straně a sestrami na druhé straně je opakovaně diskutována a je jí...

Tématický okruh: Sestry lékařům
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 20. konference ČAAK

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU ŘEŠENÝ URGENTNÍ PCI S MECHANICKOU PODPOROU IMPELLA (ANEB SILVESTROVSKÁ KAZUISTIKA)

B. Musilová, I. Ondroušková, I. Vičíková, J. Kaňovský, R. Štípal, P. Kala (Brno)

Akutní koronární syndrom je dominantní diagnózou řešenou v rámci akutní péče v katetrizační laboratoři. U pacientů s komplexním koronárním nálezem...

Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 20. konference ČAAK

KARDIOGENNÍ ŠOK U KOJÍCÍ PRVORODIČKY

E. Kufová, A. Rusnáková, R. Špaček (Třinec)

Úvod: Kardiogenní šok u mladé kojící a dosud zdravé ženy je velmi vzácný a je vždy velkou psychickou zátěží jak...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 20. konference ČAAK

DRENÁŽ PNEUMOTHORAXU „STATE-OF-THE-ART“

A. Rusnáková, E. Kufová, R. Špaček (Třinec)

Úvod: Množství intervenčních výkonů v Kardiologii v posledních desetiletích exponenciálně roste.S tím samozřejmě ruku v ruce narůstá množství nejrůznějších komplikací,...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 20. konference ČAAK

VENO-ARTERIÁLNÍ EXTRAKORPORÁLNÍ MEMBRÁNOVÁ OXYGENACE Z POHLEDU SESTRY

P. Vrábelová, D. Šturmová, P. Ošťádal (Praha)

Úvod. Veno-arteriální (VA) extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) patří mezi nepulsatilní mechanické podpory oběhu a používá se v léčbě těžkého kardiogenního...

Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 20. konference ČAAK

POST MORTEM KARDIOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ PŘÍPADŮ NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI.

A. Krebsová, Š. Pohlová - Kučerová (Praha, Hradec Králové)

Náhlá srdeční smrt (SCD) u jedinců mladších 40 let je ve významném procentu způsobena dědičným kardiovaskulárním onemocněním. Identifikace těchto případů,...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20. konference ČAAK

OCCLUSIO AURICULI U FIBRILACE SÍNÍ

D. Olejníková (Praha)

72-léty hypertonik po CABG LIMA to RIA et ad RD autovenosus et revisio RPLD, occlusio auriculi sin. cum Atriclip 2/2022...

Tématický okruh: Co se nepovedlo
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20. konference ČAAK

OPERACE PACIENTKY - ANEURYSMA A. BASILARIS S LYONES-DIETZOVÝM SYNDROMEM , PROGNOSTICKY NEOPERABILNÍ.

D. Olejníková, V. Adámková (Praha)

32 letá žena - pacientka s Loeys-Dietzovým syndromem, pozitivní RA disekce aorty, dle aktuálního CT (23.2.2022) s konfirmací mírné dilatace...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20. konference ČAAK

DRENÁŽ HRUDNÍKU – AKTUÁLNÍ POSTUPY A EVIDENCE

R. Špaček (Třinec)

Úvod: Spektrum diagnóz a komplikací na jednotkách kardio-intenzivní péče v posledních desetiletích exponenciálně roste. Ať již jako komplikace intervenčních výkonů,...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20. konference ČAAK

DEVELOPING MYOCARDIUM AND OXYGEN DEPRIVATION

B. Ošťádal (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Symposium on Congenital Heart Disease 2022

HOW TO VISUALISE PAEDIATRIC CARDIAC SURGERY FOR THE PUBLIC

R. Poruban (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Symposium on Congenital Heart Disease 2022

ANATOMY REVISITED

R. Anderson (London, United Kingdom)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Symposium on Congenital Heart Disease 2022

REMEMBERING MARC DE LEVAL - GIANT IN PAEDIATRIC CARDIAC SURGERY

J. Stark (London, United Kingdom)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Symposium on Congenital Heart Disease 2022

CHILDREN’S HEART CENTRE – ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES

J. Janoušek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Symposium on Congenital Heart Disease 2022

ADULTS WITH CONGENITAL HEART DISEASE - HAPPY END OR GROWING PROBLEMS?

J. Rubáčková Popelová (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Symposium on Congenital Heart Disease 2022

LONG-TERM SURVIVAL IN HYPOPLASTIC LEFT HEART SYNDROME

M. Záhorec (Bratislava, SR)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Symposium on Congenital Heart Disease 2022

KAWASAKI DISEASE

F. Kučera (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Symposium on Congenital Heart Disease 2022

HOW TO TREAT ARRHYTHMIAS IN CONGENITAL HEART DISEASE PATIENTS?

R. A. Gebauer (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Symposium on Congenital Heart Disease 2022

PREVALENCE AND IMPACT OF ARRHYTHMIAS IN ADULTS WITH CONGENITAL HEART DISEASE

T. Paul (Göttingen, Germany)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Symposium on Congenital Heart Disease 2022

LIFE OF A PAEDIATRIC CARDIAC SURGEON

V. Hraška (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Symposium on Congenital Heart Disease 2022

MECHANICAL SUPPORT AND HEART TRANSPLANT IN END-STAGE PAEDIATRIC HEART FAILURE

K. Koubský (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Symposium on Congenital Heart Disease 2022