Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 4990 / vypisuji: 1 - 5

MNOHOČETNÉ TROMBY V SRDEČNÍCH ODDÍLECH U PACIENTA S FIBRILACÍ SÍNÍ A DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY. KAZUISTIKA

K. Koubek, T. Mráz, M. Prokopová (Praha 5, Praha)

58- letý pacient byl přivezen RZP na koronární jednotku pro těžkou oboustrannou kardiální dekompenzaci, s fibrilací síní s rychlou odpovědí...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2017

ECHOKARDIOGRAFIE PŘI IMPLANTACI BEZDRÁTOVÉHO STIMULAČNÍHO SYSTÉMU DO LEVÉ KOMORY

T. Mráz, M. Prokopová (Praha)

Úvod a metodika: Srdeční resynchronizační léčba se zavedením levokomorové stimulace je nedílnou součástí léčby řady nemocných s chronickým srdečním selháním....

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2017

3D ECHO VOLUMETRIE LEVÉ SÍNĚ: SROVNÁNÍ 3 METOD

J. Nečas, S. Kovalová (Brno)

Úvod Objem levé síně (LAV) je důležitým morfologickým parametrem anatomie srdce. Index objemu levé síně je prediktorem kardiovaskulární morbidity a mortality...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2017

GEOMETRIE AORTÁLNÍHO KOŘENE BIKUSPIDNÍ CHLOPNĚ S REGURGITACÍ A BEZ REGURGITACE – 3D ECHO STUDIE

S. Kovalová, J. Nečas (Brno)

Úvod: Přesná chirurgická remodelace aortálního kořene je důležitá pro dobrý efekt aortální plastiky. Cíl: Zjistit rozdíly ve tvaru aortálního kořene bikuspidní...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2017

ECHOKARDIOGRAFICKÉ MĚŘENÍ PLICNÍ HYPERTENZE A PRŮTOKOVÝCH GRADIENTŮ V POROVNÁNÍ S KATETRIZACÍ A MAGNETICKOU REZONANCÍ. KDE DĚLÁME CHYBY?

P. Antonová, V. Rohn (Praha)

Echokardiografie významně přispěla k pokroku v pochopení patofyziologie plicní cirkulace a je velmi užitečná při skríninku a stanovení prognózy plicní...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2017