Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 4799 / vypisuji: 1 - 5

NEUROSTIMULACE V LÉČBĚ REFRAKTERNÍ ANGINY PECTORIS

M. Mudroch, K. Holdová, E. Kronusová (Praha)

Úvod:U nemocných s vysokým stupněm reverzibilní ischemie myokardu, kdy již není indikována nebo je technicky neschůdná revaskularizace myokardu je v...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik, XXV. výroční sjezd ČKS

PRAVIDELNÁ SÍŇOVÁ TACHYKARDIE V ELEKTRICKY IZOLOVANÉM OUŠKU PRAVÉ SÍNĚ, JINAK ELEKTRICKY EXTRÉMNĚ NEMOCNÉ PRAVÉ SÍNĚ – KAZUISTIKA

R. Procházková, J. Žďárská, P. Štros, D. Heřman, K. Čurila, P. Osmančík (Praha)

80 letá pacientka s implantovaným dvoudutinovým stimulátorem v roce 2013, indikována k ablaci flutteru síní. Pacientce při běžné roční kontrole...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik, XXV. výroční sjezd ČKS

IZOLACE PLICNÍCH ŽIL BALÓNKOVÝM KATETREM S VYUŽITÍM RADIOFREKVENČNÍ ENERGIE

Š. Královec, M. Mudroch, J. Baroch, M. Mráček, K. Holdová, J. Brada, T. Gabera-Drtina, J. Petrů, P. Neužil (Praha)

Úvod: Izolace plicních žil je již standartní metodou léčby paroxysmální fibrilace síní a je rutinně prováděna na mnoha pracovištích v...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik, XXV. výroční sjezd ČKS

„SINGLE-STAGE“ HYBRIDNÍ RFA PERMANENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ

T. Kulík, Z. Stárek, T. Ostřížek, V. Horváth, F. Lehar, J. Wolf (Brno)

Hybridní ablace fibrilace síní sestávající z torakoskopické (chirurgické) a elektrofyziologické části je indikována u nemocných se symptomatickou permanentní fibrilací síní,...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik, XXV. výroční sjezd ČKS

BALÓNKOVÉ METODY IZOLACE PLICNÍCH ŽIL

M. Mudroch, Š. Královec, K. Holdová, J. Baroch, J. Brada, M. Mráček, T. Drtina Gabera, J. Petrů, P. Neužil (Praha)

Úvod: Fibrilace síní (FiS) je celosvětově nejrozšířenější arytmií, jejíž prevalence se zvyšuje se stoupajícím věkem pacientů. Jednou z metod léčby...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik, XXV. výroční sjezd ČKS