Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9502 / vypisuji: 1 - 30

TTR AMYLOIDÓZA DIVOKÉHO TYPU: CESTA K DIAGNÓZE V ČESKÉ REPUBLICE; VÝSLEDKY PROJEKTU ČKS

B. Chocholová , I. Jurčová, H. Poloczková, E. Mazsárová, R. Aiglová , M. Kubánek , J. Krejčí, T. Paleček (Praha, Brno, Olomouc)

Východiska a cíl studie: Transthyretinová srdeční amyloidóza divokého typu (ATTRwt-CA) je stále více diagnostikovanou, a navíc cíleně léčitelnou příčinou srdečního...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2024

VZÁCNÁ ETIOLOGIE NESARKOMERICKÉ FORMY HYPERTROFICKÉ KARDIOMYOPATIE

N. Kubínová, P. Kuchynka, P. Jelínek, M. Mašek, T. Honzík, T. Paleček (Praha, České Budějovice)

Autoři prezentují případ 48leté pacientky s anamnézou dlouhodobě známé hypertrofické kardiomyopatie, referovanou do ambulance Centra pro choroby myokardu a perikardu...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2024

KURZY ECMO A VYUŽITÍ SIMULÁTORŮ OBĚHOVÝCH PODPOR

M. Volt (Hradec Králové)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXIII. workshop ČAIK

KAM PATŘÍ IMPELLA VE SPEKTRU OBĚHOVÝCH PODPOR

H. Vondráčková (Hradec Králové)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXIII. workshop ČAIK

NOVÉ MOŽNOSTI V TX SRDCE - ORGAN CARE SYSTEM TRANSMEDIC

J. Vtípilová (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXIII. workshop ČAIK

KATETRIZAČNÍ LÉČBA AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE - POMOCÍ SYSTÉMU FLOWTRIEVER

K. Machová (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXIII. workshop ČAIK

ALERGICKÉ REAKCE NA OKLUDÉRY PRO PFO, ASD

A. Šipková (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXIII. workshop ČAIK

POUŽITÍ KAOLINU PŘI KOMPRESI RADIÁLNÍ TEPNY NA ZÁPĚSTÍ I DISTÁLNĚ

M. Krausová (Plzeň)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXIII. workshop ČAIK

TECHNOLOGIE PRO VYUŽITÍ V INTERVENČNÍ KARDIOLOGII (3D TISK, VR)

T. Pokorný (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXIII. workshop ČAIK

TECHNICKÁ A KLINICKÁ PODPORA - ZOBRAZOVACÍ METODY HEMODYNAMICKÁ MĚŘENÍ A TERAPEUTICKÉ SYSTÉMY (IVUS, OCT, FFR, IFR, ROTAČNÍ ATEREKTOMIE, INTRAVASKULÁRNÍ LITOTRYPSE)

A. Kajzarová (Třinec)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXIII. workshop ČAIK

ECHO VYŠETŘENÍ PŘED A PO STRUKTURÁLNÍCH A INTERVENČNÍCH VÝKONECH

J. Štoček (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXIII. workshop ČAIK

INŽENÝR NEBO TECHNIK JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST ,TAVI TÝMU

L. Bočková (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXIII. workshop ČAIK

IMPLEMENTACE BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRA NEBO TECHNIKA DO TÝMU INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE

F. Holý (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXIII. workshop ČAIK

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCE CHRONICKÝCH UZÁVĚRŮ VĚNČITÝCH TEPEN V KRAJSKÉ NEMOCNICI LIBEREC - ZKUŠENOSTI, PÉČE O PACIENTA

V. Dolejšová (Liberec)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXIII. workshop ČAIK

LÉČBA MITRÁLNÍ REGURGITACE TRANSAPIKÁLNÍM PŘÍSTUPEM POMOCÍ CHLOPNĚ TENDYNE

P. Gajdošová (Třinec)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXIII. workshop ČAIK

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCE CHRONICKÝCH TOTÁLNÍCH UZÁVĚRŮ - KOMPLIKACE A JEJICH ŘEŠENÍ

M. Hašková  (Liberec)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXIII. workshop ČAIK

NAŠE ZKUŠENOSTI S INTERSKALENICKÝM BLOKEM U TAVI CESTOU PODKLIČKOVÉHO PŘÍSTUPU

R. Madry (Ostrava)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXIII. workshop ČAIK

ČECHY VS. BAHRAJN ANEB ROZDÍL V PRÁCI SESTRY NA ODDĚLENÍ INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE

M. Lapčíková (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXIII. workshop ČAIK

CASE REPORT

M. Mates (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXIII. workshop ČAIK

AORTÁLNÍ STENÓZA POHLEDEM INTERVENČNÍHO KARDIOLOGA

V. Kočka (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXIII. workshop ČAIK

LÉKOVÉ BALONKOVÉ KATETRY V KORONÁRNÍCH INTERVENČNÍCH

L. Pleva (Ostrava)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXIII. workshop ČAIK

INTERVENČNÍ LÉČBA PLICNÍ EMBOLIE

M. Plíva (Pardubice)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXIII. workshop ČAIK

DISTÁLNÍ RADIÁLNÍ PŘÍSTUP: JE VŮBEC PŘÍNOSNÝ?

I. Bernat (Plzeň)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXIII. workshop ČAIK

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU S KARDIOGENNÍM ŠOKEM: VČASNÉ POUŽITÍ SYSTÉMU IMPELLA

M. Podolec (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXIII. workshop ČAIK

KOMPLETNÍ REVASKULARIZACE VČETNĚ CTO PŘI AKUTNÍM INFARKTU NA IMPELLE

V. Novotný (Pardubice)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXIII. workshop ČAIK

KDYŽ JE POTŘEBA ZVÝŠIT OTÁČKY ANEB MECHANICKÉ PODPORY V CATHLABU

T. Kovárník (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXIII. workshop ČAIK

CASE REPORT

V. Kočka, T. Buděšínský, H. Línková (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXIII. workshop ČAIK

CASE REPORT

J. Bis (Hradec Králové)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXIII. workshop ČAIK

PŘEHLEDNÉ SDĚLENÍ - INTERVENCE MITRÁLNÍCH CHLOPNÍ OD A DO Z

J. Januška (Třinec)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXIII. workshop ČAIK

SHOCKWAVE - LÉPE DŘÍVE NEŽ POZDĚJI

Š. Jirouš (Plzeň)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXIII. workshop ČAIK