Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 8949 / On the page: 1 - 30

GENETIKA KARDIOMYOPATIÍ PODLE ESC GUIDELINES 2023

A. Krebsová (Praha)

Type: Presentation - doctors, 7. sjezd ČAAMK

CO PŘINESLA NOVÁ KMP GUIDELINES?  

J. Krejčí (Brno)

Type: Presentation - doctors, 7. sjezd ČAAMK

KYSELINA BEMPEDOOVÁ (PODPOŘENO SPOLEČNOSTÍ ZENTIVA)

J. Václavík (Ostrava)

Type: Presentation - doctors, 7. sjezd ČAAMK

INFEKČNÍ ENDOKARDITIS Z POHLEDU KARDIOCHIRURGA

Š. Černý (Praha)

Type: Presentation - doctors, 7. sjezd ČAAMK

INFEKČNÍ ENDOKARDITIS Z POHLEDU KARDIOLOGA

M. Hutyra (Olomouc)

Type: Presentation - doctors, 7. sjezd ČAAMK

NOVINKY V LÉČBĚ CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ (PODPOŘENO SPOLEČNOSTÍ BOEHRINGER INGELHEIM)

M. Táborský (Olomouc)

Type: Presentation - doctors, 7. sjezd ČAAMK

POKROČILÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ - MOŽNOSTI LÉČBY

J. Bínová (Praha)

Type: Presentation - doctors, 7. sjezd ČAAMK

AKTUALIZACE DOPORUČENÍ PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ 2023

F. Málek (Praha)

Type: Presentation - doctors, 7. sjezd ČAAMK

VEDENÍ CHRONICKÉ ANTITROMBOTICKÉ LÉČBY V PERIOPERAČNÍM OBDOBÍ U SENIORŮ

Z. Moťovská (Praha)

Type: Presentation - doctors, 7. sjezd ČAAMK

PERIOPERAČNÍ ÚPRAVA MEDIKACE U KARDIAKŮ SENIORŮ

V. Danzig (Praha)

Type: Presentation - doctors, 7. sjezd ČAAMK

NEKARDIÁLNÍ OPERACE

H. Skalická (Praha)

Type: Presentation - doctors, 7. sjezd ČAAMK

PACIENT PO INFARKTU MYOKARDU (PODPOŘENO SPOLEČNOSTÍ SERVIER)

T. Švarcová (Hradec Králové)

Type: Presentation - doctors, 7. sjezd ČAAMK

ČASNÁ FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA

R. Rokyta (Plzeň)

Type: Presentation - doctors, 7. sjezd ČAAMK

KARDIODIABETOLOGIE V KAŽDODENNÍ PRAXI: GUIDELINES ESC/CKS X REÁLNÉ MOŽNOSTI

M. Táborský (Olomouc)

Type: Presentation - doctors, 7. sjezd ČAAMK

KARDIOREHABILITACE - VÝHLED DO BUDOUCNOSTI

H. Skalická (Praha)

Type: Presentation - doctors, 7. sjezd ČAAMK

PRIMÁRNÍ PREVENCE

E. Sovová (Olomouc)

Type: Presentation - doctors, 7. sjezd ČAAMK

ÚVODNÍ SLOVO - KARDIOREHABILITACE

V. Tuka (Praha)

Type: Presentation - doctors, 7. sjezd ČAAMK

ARNI V LÉČBĚ HFREF- V ČEM TKVÍ EFEKT TÉTO LÉČBY (PODPOŘENO SPOLEČNOSTÍ NOVARTIS)

T. Paleček (Praha)

Type: Presentation - doctors, 7. sjezd ČAAMK

KARDIOPROTEKTIVNÍ ÚČINKY ANTIDIABETIK Z POHLEDU DIABETOLOGA

M. Haluzík (Praha)

Type: Presentation - doctors, 7. sjezd ČAAMK

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE PACIENTA S LVAD NA LŮŽKOVÉM ODDĚLENÍ

T. Skokňa, A. Chaloupka, J. Krejčí, P. Němec (Brno)

Úvod: Dlouhodobá levokomorová srdeční podpora (left ventricular assist device – LVAD) představuje etablovanou přístrojovou terapii terminálního srdečního selhání. Počet pacientů...

Topic: Mechanické podpory oběhu
Type: Poster - doctors, 21. konference ČAAK

TAKOTSUBO SYNDROM: JE OXIDAČNÍ STRES NEZBYTNÝ PRO AKUTNÍ ATAKU? NEPŘÍMÉ DŮKAZY SVĚDČÍ O GLOBÁLNÍM DOPADU NA METABOLISMUS, ORGANELY A MYOKARD

J. Maňoušek, J. Hlásenský, J. Pařenica, M. Pávková Goldbergová, P. Kala (Brno)

Nepřímé důkazy v přehledových článcích i kazuistikách o takotsubo syndromu (TTS) ukazují, že přítomnost / zvýšená intenzita oxidačního stresu (OS)...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 21. konference ČAAK

ATYPICKÁ PŘÍČINA NEMOCNIČNÍ NÁHLÉ ZÁSTAVY OBĚHU

P. Kala, T. Hnát, P. Ošťádal (Praha)

Kazuistika66letý pacient po Tx plic hospitalizovaný pro rejekci štěpu. V den plánované dimise vytažen dialyzační katetr z VJI, krátce po...

Topic: Srdeční zástava
Type: Presentation - doctors, 21. konference ČAAK

RECIDIVA FULMINANTNÍ MYOKARDITIDY PO NÁKAZE VIREM SARS-COV-2 – KDYŽ JEDNA MECHANICKÁ PODPORA NESTAČÍ

T. Ondrúš, J. Pařenica, J. Stašek, L. Šujaková, T. Zatočil, J. Kaňovský, M. Poloczek, O. Boček, P. Jeřábek, P. Kala (Brno)

Úvod: Fulminantní myokarditida je zánětlivé onemocnění myokardu charakterizované progredujícím akutním srdečním selháním vedoucím až ke kardiogennímu šoku a úmrtí. Infekce...

Topic: Mechanické podpory oběhu
Type: Presentation - doctors, 21. konference ČAAK

ECMO A TAVI V JEDNOM SEZENÍ - NENÍ TO UŽ PŘÍLIŠ?

M. Novák, P. Kala, A. Tomášek, M. Třetina, J. Sikora, P. Malík (Brno)

Popisujeme kazuistiky dvou pacientů. 1) muž, 73 let, s kritickou aortální stenozou, již kompletně nachystaný k TAVI. U pacienta došlo k...

Topic: Mechanické podpory oběhu
Type: Presentation - doctors, 21. konference ČAAK

MALIGNÍ VASOSPASMUS JAKO PŘÍČINA FIBRILACE KOMOR U MLADÉHO MUŽE - CASE REPORT S NEPŘÍZNIVÝM KONCEM. MÁME PACIENTŮM PODÁVAT DLOUHODOBĚ PŮSOBÍCÍ NITRÁTY?

M. Rezek, H. Moravcová, J. Sitar , T. Štípalová, A. Nagy (Brno)

Prezentujeme kazuistiku 48letého muže přijatého resuscitaci pro fibrilaci komor. EKG z urgentního příjmu ukazuje RBBB, echo srdce depresi funkce LK...

Topic: Zajímavé případy
Type: Presentation - doctors, 21. konference ČAAK

TESTOVÁNÍ VASOREAKTIVITY KORONÁRNÍCH TEPEN POMOCÍ ACETYLCHOLINU – PILOTNÍ PROJEKT

H. Moravcová, M. Rezek, O. Hlinomaz (Brno)

Úvod: Spasmy koronárních tepen mohou být jednou z možných příčin akutních i chronických koronárních syndromů. Jsou spojeny i se vznikem...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 21. konference ČAAK

VZÁCNÉ KOMPLIKACE PO TEVAR BĚHEM SLUŽBY NA JIP

J. Holub, P. Procházka (Praha)

Endovaskulární ošetření hrudní aorty (TEVAR) je léčebná modalita, která se dostala dramaticky do popředí jako terapie volby při onemocněních hrudní...

Topic: Zajímavé případy
Type: Presentation - doctors, 21. konference ČAAK

"APICAL BALLOONING" - VZÁCNÁ KOMPLIKACE HYPERTROFICKÉ KARDIOMYOPATIE

M. Strýček, P. Tomašov, J. Seiner, R. Polášek, J. Karásek (Liberec, Praha)

Hypertrofická kardiomyopatie i Takotsubo syndrom mohou být doprovázeny dynamickou obstrukcí výtokového traktu levé komory, která je jednou z velmi vzácných...

Topic: Zajímavé případy
Type: Presentation - doctors, 21. konference ČAAK