Organizační a programový výbor

Jan JANOUŠEK

Václav CHALOUPECKÝ

Roman GEBAUER

Peter KUBUŠ

Oleg REICH

Ondřej MATERNA (sekretář)

Jana MATUŠÍKOVÁ