Úvodní slovo

Milé kolegyně a kolegové,

   Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN v Motole slaví tento rok 45 let od svého založení profesorem Milanem Šamánkem v roce 1977. Je jediným pracovištěm v ČR poskytujícím komplexní péči všem dětským pacientům se srdečním onemocněním v ČR. Za dobu existence bylo v DKC provedeno téměř 20 000 operací srdce a velkých cév a 14 000 dnes z větší části intervenčních katetrizací. Díky celorepublikové péči a těsné kooperaci se sítí dětských kardiologů a regionálních dětských lůžkových pracovišť klesla úmrtnost po operaci vrozené srdeční vady pod 1 % a naprostá většina dětí se srdečním onemocněním se dnes dožívá dospělosti s dobrou kvalitou života. Osud pacientů s tímto dříve smrtícím onemocněním se zásadně změnil.

  Rádi bychom Vás pozvali na slavnostní mezinárodní symposium, které se k výročí Dětské kardiocentra uskuteční v sobotu 5. listopadu 2022 v Břevnovském klášteře.

Těšíme se na setkání s Vámi,

Jan Janoušek
Přednosta Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN v Motole