Možnosti sponzoringu

Prague Prevention 2024, 24.1.2024, Autoklub Praha

GENERÁLNÍ PARTNER – 110.000,- + DPH

 • Přednáška v programu o délce 15min.
 • 5 m2 pro stánek
 • umístění banneru (max. 2 m2) v konferenčním sále
 • umístění loga na webu registrace
 • inzerce v programu akce

ZLATÝ PARTNER – 88.000,- + DPH

 • 5 m2 pro stánek
 • umístění banneru (max. 2 m2) v konferenčním sále
 • umístění loga na webu registrace
 • inzerce v programu akce

STŘÍBRNÝ PARTNER – 66.000,- + DPH

 • 4 m2 pro stánek
 • umístění loga na webu registrace

PARTNER – 44.000,- + DPH

 • 4 m2 pro stánek

VYSTAVOVATEL - 44.000,- + DPH

 • 3,5 m2 pro stánek

Další možnosti

 • Umístění  banneru (max. 2 m2) v konferenčním sále
  22.000,-
 • Inzerce celostránková v programu akce (obálka 2., 3. strana)
  22.000,-
 • Inzerce celostránková v programu akce - vnitřek
  15.000,-
 • Logo na webových stránkách akce
  15.000,-