Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 7532 / vypisuji: 91 - 120

ABLAČNÍ LÉČBA LASEROVÝM BALONOVÝM KATÉTREM U POPULACE S PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACÍ SÍNÍ.

V. Bulková, M. Černošek, M. Funasako, B. Pavlíčková, L. Rybka, J. Maňoušek, M. Bártlová, M. Fiala (Brno)

Cíl: Laserové balónové katetry jsou již několik let alternativním zdrojem ablační energie v léčbě fibrilace síní (PFS). Cílem je prezentace...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SROVNÁNÍ KONVENČNÍ METODY ABLACE SUPRAVENTRIKULÁRNÍCH ARYTMIÍ S METODOU VYUŽÍVAJÍCÍ 3D ELEKTROANATOMICKÉ MAPOVACÍ SYSTÉMY BEZ POTŘEBY FLUOROSKOPIE

A. Širůčková (Brno)

ÚvodIntegrace 3D elektroanatomického mapovacího (EAM) systému redukuje radiační zátěž zdravotnického personálu a pacienta. U operátéra a zdravotních sester se jedná...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

TŘETÍ GENERACE LASERBALONU CARDIOFOCUS X3

M. Hrachovina, P. Neužil, J. Petrů, M. Funasako, M. Mudroch (Praha)

Metoda laserové izolace plicních žil je známá a standardně klinicky používaná přes více než 10 let. Laserbalon 3. generace X3...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

POINT BY POINT KOMBINOVANÁ ABLACE PULZNÍM POLEM A HIGH POWER/SHORT DURATION RADIOFREKVENČNÍ ENERGII

M. Mudroch, Š. Královec, M. Mráček, M. Hrachovina, J. Baroch, J. Brada, T. Drtina Gabera, L. Kalistová, J. Petrů, P. Neužil (Praha)

Úvod: Použití pulzního pole (PF) pro účely ablace srdečních arytmií se rozvíjí od roku 2017, kdy proběhla první klinická studie....

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

DENERVACE SINUSOVÉHO UZLU PŘI KARDIONEUROABLACI: RANDOMIZOVANÉ POROVNÁNÍ PRAVOSÍŇOVÉHO A LEVOSÍŇOVÉHO PŘÍSTUPU

H. Jansová, P. Štiavnický, P. Peichl, P. Stojadinovič, R. Čihák, J. Kautzner, D. Wichterle (Praha)

Úvod: Radiofrekvenční katetrizační ablace v oblasti superiorních paraseptálních ganglií je zásadní pro účinnou supresi vagové odpovědi sinusového uzlu při léčbě...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KATETRIZAČNÍ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ A SÍŇOVÝCH TACHYKARDIÍ U NEMOCNÝCH S PLICNÍ HYPERTENZI

Z. Fingrová, T. Skála, D. Wichterle, A. Reichenbach, M. Dusík, D. Ambrož, V. Dytrych, P. Jansa, D. Klimeš, Š. Havránek (Praha, Olomouc)

Úvod: Fibrilace síní (AF) / síňové tachykardie (AT), jsou častou komplikací u nemocných s plicní hypertenzí (PH). Mechanismy vzniku a...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

TELEMEDICÍNSKÉ SYSTÉMY V AKUTNÍ KARDIOLOGICKÉ PÉČI A JEJICH PROPOJENÍ V MEDICÍNSKÉ PRAXI

L. Nečasová, H. Myšáková, M. Šramko, M. Holek, P. Merhaut (Praha, Kladno)

Úvod: S rozvojem telemedicíny a s vývojem nových telemedicínských systémů se nabízí jejich vzájemné propojování a další krok k zefektivnění...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SMĚREM K INTERPRETABILNÍ AUTOMATICKÉ DIAGNOSTICE PORUCH SRDEČNÍHO RYTMU POMOCÍ HLUBOKÝCH NEURONÁLNÍCH MODELŮ A MULTI-TASK UČENÍ.

J. Hejč, D. Pospíšil, P. Novotná, M. Pešl, O. Janoušek, M. Ronzhina, Z. Stárek (Brno)

Hluboké neuronální modely patří mezi nejvíce pokročilé metody pro efektivní automatizaci diagnostických a dalších úkolů v medicíně. Typický hluboký model...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

LZE HODNOTIT SMĚR TRANSMURÁLNÍ KOMOROVÉ AKTIVACE POMOCÍ POUZE 12 SVODOVÉHO EKG?

P. Leinveber, J. Halámek, P. Jurák, M. Matejková, F. Plešinger, R. Smíšek, J. Lipoldová, A. Nagy, K. Čurila, M. Novák (Brno, Praha)

Výskyt vysokofrekvenčních komponent v QRS komplexu poskytuje objemovou informaci o elektrické depolarizaci komor. Intrinsikoidní deflexe v QRS komplexu je na...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

VYUŽITÍ BĚŽNĚ DOSTUPNÝCH NOSITELNÝCH TECHNOLOGIÍ PRO SLEDOVÁNÍ SRDEČNÍHO RYTMU A AKTIVITY PACIENTŮ V PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ KARDIOLOGICKÉ PREVENCI.

J. Vacek, K. Hovorková, V. Vejvoda (Plzeň)

Běžně dostupné a používané technologie, jako jsou chytré hodinky, sporttestry, smartphony, aplikace eHealth a další zařízení, patřící k nositelným technologiím,...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SROVNÁNÍ MĚŘENÍ RADIOFREKVENČNÍCH ABLAČNÍCH LÉZÍ Z MRI SNÍMKŮ A Z PATOLOGICKÝCH ŘEZŮ

E. Odehnalová, L. Valíková, G. Caluori, T. Kulík, V. Římalová, T. Jadczyk, M. Pešl, E. Dražanová, I. Pavlova, Z. Stárek (Brno)

Cíl: Animální experimenty jsou nezbytnou součástí testování nových ablačních systémů. Pro úspěšné vyhodnocení je nutná přesná evaluace ablačních lézí v...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

POROVNANIE SINGLE SITE A MULTI SITE BIVENTRIKULÁRNEJ STIMULÁCIE

M. Matejková, J. Lipoldová, P. Leinveber, J. Halámek, F. Plešinger, P. Jurák, A. Nagy, M. Novák (Brno)

Cieľ: Vysokofrekvenčné EKG (UHF-ECG) bolo využité k porovnaniu štandardnej biventrikulárnej stimulácie (singlesite pacing, SS) a biventrikulárnej stimulácie z dvoch pólov...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

STIMULACE PROXIMÁLNÍ OBLASTI LEVÉHO TAWAROVA RAMÉNKA JAKO NÁHRADA EPIKARDIÁLNÍ BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACE U NEMOCNÝCH SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM V NEMOCNICI NA HOMOLCE

T. Gabera Drtina, M. Mudroch, M. Hrachovina, M. Mráček, J. Baroch, J. Brada, Š. Královec, F. Müller, M. Chovanec, P. Neužil (Praha 5)

Úvod: Standardním nefarmakologickým přístupem u pacientů se srdečním selháním je resynchronizační léčba (CRT-D), tzn. zavedení endovazální epikardiální stimulační elektrody na...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

DOČASNÁ ZEVNÍ KARDIOSTIMULACE EXTERNALIZOVANÝM KARDIOSTIMULÁTOREM S AKTIVNĚ FIXOVANOU STIMULAČNÍ ELEKTRODOU.

T. Čerbáková, J. Popelka, K. Sedláček (Hradec Králové)

Dočasná zevní transvenózní kardiostimulace, řešící akutní poruchy srdečního rytmu, patří mezi rutinně prováděné výkony. Použití standardního instrumentária je spojeno s...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

NÁHLÁ SRDEČNÍ SMRT A GENETICKÁ ANALÝZA U MLADÝCH JEDINCŮ

M. Sepši, I. Synková, M. Zeman, M. Hliboká, S. Lietava, T. Novotný, P. Kala (Brno)

Úvod: Na ÚSL Brno je ročně pitváno cca 10 mladých zemřelých, u kterých ani extenzivní pitvou nejde přesně stanovit příčina...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SROVNÁNÍ RŮZNÝCH VZORCŮ KOREKCE QT INTERVALU S INDIVIDUÁLNÍ KOREKCÍ V DĚTSKÉ I DOSPĚLÉ POPULACI

I. Andršová, K. Helánová, K. Hnátková, T. Novotný, P. Kala, M. Malik (Brno, London, United Kingdom)

Úvod: Hodnocení korigovaného intervalu QT (QTc)je nedílnou součástí běžné kardiologické praxe. Hodnota QTc vykazuje značnou variabilitu nejen v populaci, ale...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

AUTOMATICKÁ KLASIFIKACE EKG V POPULAČNÍ STUDII KARDIOVIZE: VYUŽITÍ DEEP LEARNING MODELU RESNET

M. Pešl, J. Hejč, T. Kulík, T. Vičar, P. Novotná, M. Ronzhina, P. Leiveber, J. Jakubík, J. Gonzalez-Rivas, Z. Stárek (Brno)

Průřezová studie kardiovaskulárních rizikových faktorů Kardiovize zařadila dosud více než 6 tis. dobrovolníků a automatická klasifikace EKG je u ní...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

NALEPOVACÍ EKG ZÁZNAMNÍK NA JEDNO POUŽITÍ EZYPRO, ZKUŠENOSTI Z PILOTNÍ STUDIE

J. Galuszka, M. Táborský, J. Flašík (Olomouc)

Úvod: Využití nalepovacích EKG záznamníků v USA bylo publikováno již téměř před 10 lety, doposud však nebyly dostupné v tuzemské praxi. Cíl: Ověřit...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SROVNÁNÍ KATÉTROVÉ ABLACE KLASICKÝCH PRAVOSÍŇOVÝCH ARYTMIÍ ŘEŠENÝCH V RÁMCI JEDNODENNÍ A VÍCEDENNÍ HOSPITALIZACE

Z. Stárek, F. Lehar, J. Jez , M. Pešl, F. Souček, T. Kulík, I. Jordánová, E. Kubalová, A. Širůčková (Brno)

Úvod: Radiofrekvenční katétrová ablace (RFA) srdečních arytmií je u klasických pravosíňových arytmií metoda první volby. Standardem je výkon za vícedenní...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

NÁLEZY PŘI POKRAČUJÍCÍCH ARYTMIÍCH PO ABLACI KOLEM AV UZLU U PACIENTŮ BEZ INDUKCE SVT PŘI ELEKTROFYZIOLOGICKÉM VYŠETŘENÍ

M. Fiala, M. Černošek, V. Bulková, L. Rybka, J. Maňoušek, O. Toman, P. Kala (Brno)

Cíl: U pacientů podstupujících ablaci pro SVT, u nichž není při elektrofyziologickém vyšetření (EFV) arytmie indukována nebo nález není správně...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ZEROFLUORO ABLACE SRDEČNÍCH ARYTMIÍ U GRAVIDNÍCH – ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

P. Peichl, J. Kautzner, F. Lehár, D. Wichterle, P. Stojadinovič, J. Hašková, R. Čihák (Praha)

Úvod: Katetrizační ablace je účinnou léčebnou metodou srdečních arytmií. Konvenčně se k vedení výkonu používá skiaskopie. V případě, že je...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

RANDOMIZOVANÉ SROVNÁNÍ RADIOFREKVENČNÍ ABLACE AVNRT A TYPICKÉHO FLUTTERU SÍNÍ S POUŽITÍM POUZE 3D MAPOVACÍHO SYSTÉMU NEBO S PODPOROU SKIASKOPIE.

F. Lehar, J. Jež, F. Souček, Z. Stárek (Brno)

Úvod:Intervenční výkony s podporou skiaskopie se sebou nesou riziko stochastických účinků radiačního záření pro pacienty a personál, u kterého je...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

EVIDENCE ZÁCHYTU EMBOLU U PACIENTŮ S IMPLANTOVANÝMI KAROTICKÝMI FILTRY, STUDIE CAPTURE I, II - SOUBOR NNH

L. Dujka, J. Petrů, L. Šedivá, V. Lekešová, P. Hála, P. Moučka, P. Neužil (Praha)

Úvod: Karotický filtr (Implantát S3TM, VineTM, Javelin Medical Ltd., Jokneam, Izrael) používány v rámci klinických studií CAPTURE I a II...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

NEFARMAKOLOGICKÁ PREVENCE CMP POMOCÍ IMPLANTACE KAROTICKÉHO FILTRU JAVELIN (STUDIE CAPTURE I, CAPTURE II)

P. Neužil, L. Dujka , V. Lekešová, P. Hála, E. Jirešová, J. Petrů, K. Molnárová, M. Novotná (Praha)

Úvod: Fibrilace síní (FiS) je nejčastější arytmií v dospělé populaci. Zavedená mechanická okluze ouška levé síně je spojena stále s...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ U PACIENTŮ STARŠÍCH 80 LET

P. Hála, V. Lekešová, J. Petrů, K. Molnárová, L. Dujka, L. Šedivá, M. Funasako, M. Chovanec, T. Mráz, P. Neužil (Praha)

U pacientů ve vyšším věku je popisován vyšší výskyt kardioembolických příhod spojených s fibrilací síní i komplikací spojených s dlouhodobou...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ÚSPĚŠNOST KATETRIZAČNÍ OKLUZE OUŠKA LEVÉ SÍNĚ – KOMPLETNÍ ANALÝZA SOUBORU NEMOCNÝCH Z JEDNOHO CENTRA

P. Neužil, P. Hála, V. Lekešová, K. Molnárová, L. Dujka, F. Moritoshi, J. Petrů, T. Mráz, M. Mráček, M. Mudroch (Praha)

Úvod: Fibrilace síní v některé ze svých forem postihuje 1-2% dospělé populace a je tak nejčastěji se vyskytující setrvalou arytmií....

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

VÝZNAM MULTIPLANÁRNÍ CT REKONSTRUKCE CT PRO PLÁNOVÁNÍ KATETRIZAČNÍHO UZÁVĚRU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ

P. Osmančík, D. Heřman, H. Línková, M. Hozman, M. Laboš (Praha, Karlovy Vary)

Cíl Správný výběr velikosti okludéru při katetrizačním uzávěru ouška levé síně (LAAC) představuje jeden ze zásadních momentů zákroku. Výsledky měření...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

POUŽITÍ 3D MODELU PŘI KATETRIZAČNÍM UZÁVĚRU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ OKLUDEREM

J. Chovančík, M. Hudec, O. Jiravský, J. Hečko, T. Muchová, R. Štěpánová, L. Škňouřil (Třinec, Praha)

Úvod: Katetrizační uzávěr ouška levé srdeční síně (LAA) okluderem se používá v prevenci tromboembolických komplikací u pacientů s nevalvulární fibrilací...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

VYUŽITÍ 3D TISKU A MULTIPLANÁRNÍHO CT K OPTIMALIZACI MÍSTA TRANSSEPTÁNÍ PUNKCE A VÝBĚRU VELIKOSTI OKLUDÉRU PŘI KATETRIZAČNÍM UZÁVĚRU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ

M. Hozman, O. Fišer, D. Heřman, D. Vrba, P. Osmančík (Karlovy Vary, Praha)

Cíl: Lokalizace transseptální punkce (TSP) a výběr optimální velikosti okludéru dle šíře ouška v tzv. landing zone (LZ) hrají významnou...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

PILOTNÍ ZKUŠENOSTI S ENDOKARDIÁLNÍ RADIOFREKVENČNÍ ABLACI SEPTÁLNÍ HYPERTROFIE U PACIENTŮ S HYPERTROFICKOU OBSTRUKČNÍ KARDIOMYOPATII

K. Doležalová, Z. Stárek, F. Lehar, J. Jež, M. Pešl, F. Souček (Brno)

Úvod: Endokardiální radiofrekvenční ablaci septální hypertrofie (ERASH) je novou účinnou intervenční metodou v léčbě hypertrofické obstrukční kardiomyopatie (HOKMP). Cílem našeho...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS