Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 6969 / vypisuji: 91 - 120

DYSFUNKCE IMPLANTOVANÉ TREPROSTINILOVÉ PUMPY PO MECHANICKÉM INZULTU U PACIENTKY S PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ

J. Přeček, M. Hutyra, M. Rada, M. Táborský (Olomouc)

Úvod: Treprostinil je prostacyklinový analog používaný k léčbě plicní arteriální hypertenze. Nejčastější cestou pro aplikaci treprostinilu je subkutánní kontinuální infuze,...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ LÉČBA KOARKTACE AORTY A STENÓZY AORTÁLNÍ BIOPROTÉZY V JEDNÉ DOBĚ

M. Branny, T. Jonszta, V. Procházka, M. Porzer, J. Mrozek, R. Jursa, R. Madry, J. Dudíková, T. Veiser (Ostrava)

Úvod: Předmětem sdělení je kazuistika nemocné s významnou koarktací aorty a zdegenerovanou stenotickou aortální bioprotézou, u níž byl zvolen netradiční...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

VÝSTUPY MULTICENTRICKÉ STUDIE PŘÍČIN NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI (SCD) V ČESKÉ REPUBLICE A PRIMÁRNÍ PREVENCE SRDEČNÍ ZÁSTAVY U PŘÍBUZNÝCH

A. Krebsová, P. Votýpka, P. Peldová, Š. Pohlová - Kučerová, M. Kulvajtová, A. Gřegořová, M. Segeťová, H. Wünschová, J. Hašková, T. Tavačová, K. Rücklová , J. Houšťková, A. Pilin, M. Bílek, P. Tomášek, J. Petřková, M. Dobiáš, M. Macek, J. Janoušek, J. Kautzner (Praha, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc)

Cíl: Identifikace případů náhlé kardiální smrti (SCD) a jejich post mortem genetické vyšetření je důležitým krokem k primární prevenci srdeční...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace preventivní kardiologie

SVÍZELNÁ DIAGNOSTIKA PŘÍČINY FIBRILACE KOMOR – HYPERTROFICKÁ KARDIOMYOPATIE ČI BRUGADA SYNDROM?

S. Lietava, T. Novotný, I. Andršová, M. Kozák, P. Kala (Brno)

Úvod: Primární (idiopatická) fibrilace komor je diagnóza stanovena u pacienta bez strukturálního postižení srdce a po vyloučení sekundární etiologie. Jedná...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

COR TRIATRIATUM SINISTRUM V TĚHOTENSTVÍ: CASE REPORT

M. Cipovová, T. Zatočil, L. Koc, A. Nečasová, D. Žáková, P. Janků, R. Gerychová, P. Kala (Brno)

Úvod: Cor triatriatum sinistrum (CTS) představuje vzácnou vrozenou srdeční vadu (VSV) charakterizovanou přítomností nekompletní fibromuskulární přepážky, která odděluje prostor mezi...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

AMIODARONEM INDUKOVANÉ POSTIŽENÍ PLIC

M. Hudec, P. Vysočanová, V. Brázdil, P. Kala (Brno)

Úvod:I v dnešní době patří amiodaron mezi nejčastěji užívaná antiarytmika vůbec a to v léčbě komorových i supraventrikulárních arytmií. Jeho...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

EFEKTIVITA A BEZPEČNOST ZJEDNODUŠENÉHO TAVI PROTOKOLU

M. Branny, M. Porzer, J. Mrozek, R. Jursa, R. Madry, J. Dudíková, V. Fonioková, K. Vrkočová (Ostrava)

Cíl:počet nemocných se závažnou aortální stenosou léčených metodou TAVI každoročně roste.Cílem projektu bylo ověřit, zda zjednodušený protokol a management nemocných...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

DEDIKOVANÝ PROGRAM CTO PCI – ZKUŠENOSTI A VÝSLEDKY

V. Novotný, I. Varvařovský, T. Lazarák (Pardubice)

CílPředstavení a aktualizace dat dedikovaného programu rekanalizací chronických totálních uzávěrů (CTO). Srovnání dat z let 2019-2020 a předchozích roků z...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

ZKUŠENOSTI S INTRAVASKULÁRNÍ LITOTRYPSÍ RÁZOVOU VLNOU SYSTÉMEM SHOCKWAVE

V. Novotný, I. Varvařovský, T. Lazarák, V. Rozsíval, J. Matějka, M. Plíva, D. Vindiš, A. Herman (Pardubice)

CílKalicifikace koronárních tepen představují jednu z hlavních překážek a výzev pro úspěšné provedení PCI. V roce 2019 bylo v ČR...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

PREDIKCE VELIKOSTI KATETRIZAČNĚ IMPLANTOVANÉHO OKLUDERU OUŠKA LEVÉ SRDEČNÍ SÍNĚ POMOCÍ 3D TISKU

M. Hudec, J. Chovančík, O. Jiravský, J. Hečko, L. Škňouřil (Třinec)

Cíl: zjistit, zda lze pomocí detailního preprocedurálního plánování s 3D tiskem modelu ouška levé srdeční síně určit správnou velikost okluderu...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

AKCELEROVANÁ NEOINTIMÁLNÍ HYPERPLAZIE JAKO PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA RECIDIVUJÍCÍCH AKUTNÍCH KORONÁRNÍCH SYNDROMŮ

J. Obrová, J. Václavík, A. Obr, D. Richter, M. Táborský (Olomouc, Ostrava)

ÚvodIntimální hyperplazie je univerzální reakce cévní stěny na její poškození a může být důvodem stenóz a restenóz po intervenčních i...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ POČÍTAČOVÉ TOMOGRAFIE, JÍCNOVÉ A INTRAKARDIÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFIE A FLUOROSKOPIE NA SPRÁVNÝ VÝBĚR VELIKOSTI OKLUDÉRU PŘI KATETRIZAČNÍM UZÁVĚRU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ

P. Osmančík, D. Heřman, H. Línková, M. Hozman, M. Laboš (Praha, Karlovy Vary)

Úvod: Katetrizační uzávěr ouška levé síně (LAAC) má stale poměrně velké riziko komplikací. Ke komplikacím mohou přispívat i opakované výměny...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

PACIENTI S RESUSCITACÍ SDRUŽENÝM TRAUMATEM MAJÍ HORŠÍ 30 DENNÍ PROGNÓZU A NEUROLOGICKÝ STATUS

J. Karásek, J. Slezák, R. Štefela, M. Topinka, R. Polášek, P. Ošťádal (Liberec, Praha)

Introduction CPR related injuries were not properly observed since were established new guidlines for resuscitation (CPR) 2015 Aim To determine impact of trauma...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

TRAUMA SDRUŽENÉ S RESUSCITACÍ: PŘEŽIVŠÍ VERSUS ZEMŘELÍ PACIENTI

J. Karásek, J. Slezák, R. Štefela, M. Topinka, R. Polášek, P. Ošťádal (Liberec, Praha)

Introduction:CPR related injuries were not properly observed since were established new guidlines for resuscitation (CPR) 2015 with stronger recomandation for...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

EOSINOFILNÍ MYOKARDITIDA S PRIMOMANIFESTACI SRDEČNÍHO SELHÁNÍ V.S. NA PODKLADĚ SYNDROMU CHURG-STRAUSSOVÉ

L. Masárová, J. Krejčí, E. Ozábalová, J. Godava, L. Opatřil, R. Panovský, L. Špinarová (Brno)

Jedná se o 36-letého pacienta sledovaného pro hypereosinofilní syndrom, nález plicních infiltrací dle CT od 5/2020, který přichází pro progresi...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

ARNI V TERAPII DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE – KAZUISTIKA FAMILIÁRNÍ DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE S VÝZNAMNĚ SNÍŽENOU EF LK (20%) S DOSAŽENÍM KOMPLETNÍ REVERSNÍ REMODELACE

J. Pudich, J. Václavík, M. Branny (Ostrava)

Kazuistika popisuje případ 45letého muže doposud bez sledovaných onemocnění, který byl referován ke kardiologickému vyšetření pro symptomy srdečního selhání. ECHO...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

FLOWCYTOMETRICKÉ STANOVENÍ SUBPOPULACÍ LYMFOCYTŮ Z PERIFERNÍ KRVE PACIENTŮ S TAKOTSUBO SYNDROMEM

J. Maňoušek, V. Hrabčáková, K. Marcinechová, J. Pařenica, P. Lokaj, T. Zatočil, T. Ondrúš, P. Kala (Brno)

Cíl. Stanovit typy subpopulací lymfocytů přítomných v periferní krvi pacientů s akutní atakou Takotsubo syndromu a porovnat je s týmiž...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

MULTISYSTEM INFLAMMATORY SYNDROME IN ADULTS (MIS-A) A SARS-COV-2 INFEKCE - NOVÝ HRÁČ, SE KTERÝM MUSÍME POČÍTAT PŘI DIAGNOSTICE AKUTNÍCH MYOKARDITID (KAZUISTIKA)

M. Mikolášková, M. Holická, L. Kubková, S. Nehyba, J. Maňoušek, M. Felšöci, P. Kala (Brno)

Na naše pracoviště byl z okresní nemocnice referován nemocný ve věku 38 let, který tam byl přijat o dva dny...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

DLOUHODOBÉ NÁSLEDKY INFEKCE COVID-19 S LEHKÝM PRŮBĚHEM

M. Navrátilová, T. Janota, B. Švihelová, A. Slavíčková (Praha)

Následky onemocnění infekce COVID-19 se týkají širokého spektra nemocných včetně osob s lehčím průběhem vlastního onemocnění. Vedle charakteristické anosmie nebo...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXIX. výroční sjezd ČKS

ECMO V PRAXI

J. Nakládal (Praha)

Mimotělní orgánová podpora selhávajícího krevního oběhu postiženého akutním infarktem myokardu či arytmickou bouří se v intenzivní medicíně velice rychle etablovala...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXIX. výroční sjezd ČKS

CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ A JEHO VLIV NA KVALITU ŽIVOTA

J. Haluzíková (Opava)

Úvod: Srdeční selhání je stav, kdy srdce není schopno přečerpávat krev v souladu s metabolickými potřebami organismu. Autorka se zaměřila...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXIX. výroční sjezd ČKS

SOCIOEKONOMICKÉ CHARAKTERISTIKY PACIENTŮ S ICHS VE VZTAHU K JEJICH KARDIOVASKULÁRNÍMU RIZIKOVÉMU PROFILU.

J. Bruthans, O. Mayer , D. De Bacquer , K. Kotseva, D. De Smedt (Praha, Plzeň, Ghent, London, United Kingdom)

Cíl: Socioekonomický status (SES) osob má zásadní vliv na vznik a rozvoj aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění. Na vzorku pacientů se stabilní ICHS...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

DIABETES A PREDIABETES U PACIENTŮ S ICHS VE STUDII EUROASPIRE V.

J. Bruthans, O. Mayer, G. Ferranini, D. De Bacquer, P. Wood, L. Rydén (Praha, Plzeň, Turin, Italy, Ghent, Belgium, Londýn, United Kingdom, Stockholm, Sweden)

Cíl: Diabetes mellitus (DM) a prediabetes výrazně zhoršují prognózu pacientů s ICHS. V celoevropské studii pacientů se stabilní ICHS jsme...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

METFORMIN IS ASSOCIATED WITH BETTER QUALITY OF LIFE AND OUTCOME IN DIABETIC PATIENTS WITH ADVANCED HEART FAILURE WITH REDUCED EJECTION FRACTION (HFREF): A SINGLE CENTER STUDY

J. Beneš, M. Kotrč, K. Kroupova, P. Wohlfahrt, J. Kovář, J. Franeková, P. Jarolím, J. Kautzner, V. Melenovský (Praha, Boston, United States)

Background: There is insufficient evidence about the role of metformin (MET) for treatment of patients with advanced heart failure with...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

VÝSKYT KARDIOVASKULÁRNÍCH A RENÁLNÍCH PŘÍHOD U PACIENTŮ S REZISTENTNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ

J. Václavík, M. Pumprla, T. Kvapil, L. Jelínek , J. Jarkovský, K. Benešová, E. Kociánová, M. Kamasová (Ostrava, Olomouc, Brno)

Cíl: Cílem práce bylo zhodnotit výskyt kardiovaskulárních a renálních příhod u pacientů léčených pro rezistentní hypertenzi.Soubor a metodika: Prospektivně jsme...

Tématický okruh: Hypertenze, ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

HYPERTROFIE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ U PACIENTŮ S REZISTENTNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ VE VZTAHU K PŘÍTOMNOSTI DIABETES MELLITUS.

E. Kociánová, J. Václavík, M. Kamasová, L. Jelínek, M. Táborský (Olomouc, Ostrava)

Cíl: Neadherentní pacienti s arteriální hypertenzí mají podle dostupné evidence vyšší výskyt kardiovaskulárních komplikací a horší prognózu. Jedním z markerů...

Tématický okruh: Hypertenze, ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

SYNDROM SUPINAČNÍ HYPERTENZE S ORTOSTATICKOU HYPOTENZÍ

J. Galuszka, M. Kaiserová, M. Kamínek, K. Vykoupil, M. Táborský (Olomouc)

Cíl.Prezentace problematiky protichůdných hemodynamických situací u nemocného se supinační hypertenzí a ortostatickou hypotenzíSoubor a metodika: Kazuistická prezentace 75letého pacienta kavkazské...

Tématický okruh: Hypertenze, ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. výroční sjezd ČKS

RECIDIVUJÍCÍ SPONTÁNNÍ KORONÁRNÍ DISEKCE – KAZUISTIKA

M. Višňovský (Prešov, SR)

Úvod: Spontánní koronární disekce (SKD) je méně častou etiologii akutního koronárního syndromu (AKS) postihující převážně ženy pod 50 a je...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

TROMBUS PRAVÉ SÍNĚ ASOCIOVANÝ S PERIFERIÍ IMPLANTOVANÝM CENTRÁLNÍM ŽILNÍM KATETREM – LOKÁLNÍ TROMBOLÝZA JAKO MOŽNÉ ŘEŠENÍ?

M. Brabec, M. Radvan, L. Koc, M. Kameník, P. Čučková, S. Lietava, P. Kala (Brno)

Úvod: Periférií implantované centrální žilní katetry (PICC) jsou stále četněji využívány k aplikaci chemoterapie u onkologicky nemocných. Až u 8...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS

PRVNÍ ZKUŠENOSTI KARDIOVASKULÁRNÍHO SIMULAČNÍHO CENTRA

J. Kaňovský, R. Smitalová, K. Hlaváčová, I. Prokopová, M. Poloczek, P. Kala (Brno)

Cíl: Analyzovat první zkušenosti v ČR s vytvořením a počátečním rozvojem simulačního centra pro kardiovaskulární medicínu. Metodika: Prezentace prvních zkušeností a...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXIX. výroční sjezd ČKS