Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 8477 / vypisuji: 91 - 120

FEOCHROMOCYTOM JAKO VZÁCNÁ ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ PŘÍČINA SEKUNDÁRNÍ HYPERTENZE

M. Hnidka, R. Špaček, L. Škňouřil (Třinec)

Úvod:Feochromocytom je vzácný neuroendokrinní tumor z chromafinní tkáně, nejčastěji lokalizovaný adrenálně. Symptomy vznikají v důsledku nadměrné sekrece katecholaminů do cirkulace....

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

SUPERAKUTNÍ FULMINANTNÍ PRŮBĚH INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY A ENDOFTALMITIDY - KAZUISTIKA

T. Gistinger, K. Papugová, V. Talafa, K. Zeman (Frýdek-Místek)

Úvod: Polymorbidní nemocní po vicečetných kardioimplantačních intervencích představují vysoce rizikovou skupinu pacientů z hlediska infekčních komplikací. I při dodržení všech...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

NAČASOVÁNÍ A PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVA K VELKÉMU CHIRURGICKÉMU VÝKONU U KOMPLIKOVANÉ POLYMORBIDNÍ PACIENTKY PO NEDÁVNÉM INFARKTU MYOKARDU – KAZUISTIKA

T. Gistinger, R. Hluchníková, K. Zeman, V. Talafa (Frýdek-Místek)

Úvod: Akutní infarkt myokardu má i v době současných akutních koronárních intervenčních možností léčby nezanedbatelnou mortalitu. Riziko stoupá u polymorbidních...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

ANALÝZA ARYTMOLOGICKÝCH VÝKONŮ PROVÁDĚNÝCH CESTOU JEDNODENNÍ HOSPITALIZACE V NEMOCNICI AGEL TŘINEC-PODLESÍ

J. Chovančík, B. Szmek, M. Hrošová, J. Mikovčák, R. Neuwirth, R. Jančar, J. Hečko, J. Pindor, R. Rusnoková, K. Zeman, O. Jiravský (Třinec)

Metodika: Cestou jednodenní hospitalizace (JH) jsou arytmologické výkony v naší nemocnici realizovány od roku 2008. Kromě leadless kardiostimulátorů (KS), provádíme...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

VÝSKYT REVERZNÍ REMODELACE LEVÉ KOMORY U PACIENTŮ S NOVĚ VZNIKLOU NEISCHEMICKOU DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIÍ

R. Pudil, I. Jurčová, M. Lazárová, J. Hrečko, J. Stulík (Hradec Králové, Praha, Olomouc)

Remodelace levé komory srdeční jedním z hlavních parametrů asociovaných s prognózou pacientů s nově vzniklou neischemickou dilatační kardiomyopatií (RODCM). Cíl studie: analýza...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ MYOKARDITIDA SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM U PACIENTKY SE SARS-COV-2 PNEUMONIÍ

K. Vykoupil, J. Galuszka, M. Hutyra, M. Táborský (Olomouc)

Úvod: Myokarditida je progresivní zánětlivé onemocnění myokardu. Infekční a neinfekční příčiny myokarditidy určují její prognostické výsledky. Byly popsány případy infekce...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

PRAKTICKÝ PRŮVODCE SRDEČNÍ AMYLOIDÓZOU

P. Binar (Přerov)

Cíl: Účelem sdělení je zdůraznit klinickou významnost srdeční amyloidózy (CA) a pragmatickou formou zpřístupnit tuto problematiku širšímu spektru lékařů tak,...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

DERMATOMYOSITIDOU ASOCIOVANÁ AKUTNÍ MYOKARDITIDA - KAZUISTIKA

M. Wolfová, J. Hrečko (Hradec Králové)

Úvod: Dermatomyositída je získané chronické zánětlivé onemocnění postihující příčně pruhované svaly. Nejčastěji se projevuje kožními změnami a symetrickou svalovou slabostí...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

DOPAD LABORATORNÍCH HODNOT KARDIOSPECIFICKÝCH MARKERŮ A ISCHEMICKÉHO ČASU NA MORTALITU PACIENTŮ PO STEMI LÉČENÝCH PRIMÁRNÍ ANGIOPLASTIKOU.

Z. Komorová, L. Groch (Brno)

Cílem studie bylo vyhodnotit nemocniční, 30- denní a dvanácti měsíční mortalitu pacientů s akutním STEMI a dopad jednotlivých faktorů (šokový...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

ÚSKALÍ HODNOCENÍ DIASTOLICKÉ DYSFUNKCE LEVÉ KOMORY POMOCÍ MÉNĚ ČASTÝCH PARAMETRŮ U PACIENTKY S HFPEF

A. Večeřová (Praha)

68-letá pacientka s BMI 31, která nikdy vážněji nestonala, NYHA II-III.  Laboratorně opakovaně elevace NT-pro BNP v hodnotách mezi 265...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

HUMAN EPIDYMIDIS PROTEIN 4 U SYSTÉMOVÉ SKLERODERMIE JAKO MOŽNÝ MARKER FIBROTICKÉHO POSTIŽENÍ MYOKARDU

M. Hromádka, D. Suchý , R. Miklík, O. Topolčan, J. Baxa, R. Rokyta (Plzeň)

Cíl: Human epidymidis protein 4 (HE4) se podílí na patofyziologii fibrotického postižení inhibicí metalloproteináz a je považován za možný fibrózní...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

RECIDIVUJÍCÍ STAFYLOKOKOVÁ SEPSE JAKO KOMPLIKACE IMPLANTACE DVOUDUTINOVÉHO KARDIOSTIMULÁTORU

V. Sai, K. Zeman, T. Gistinger (Frýdek-Místek)

Infekční endokarditida u intrakardiálních implantabilních přístrojů má v posledních letech neustálé narůstající tendenci a je spojena s vysokou morbiditou a...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

PRE-HOSPITAL DELAY, CLINICAL CHARACTERISTICS, ANGIOGRAPHIC FINDINGS, AND IN-HOSPITAL MORTALITY IN YOUNG AND MIDDLE-AGED ADULTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME: A SINGLE-CENTER REGISTRY ANALYSIS

D. Bauer, M. Neuberg, M. Nováčková, V. Kočka, P. Toušek (Praha)

There are several differences between younger and older adults with acute coronary syndrome (ACS). We analyzed the prehospital time interval...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

VÝVOJ SYNDROMU SPÁNKOVÉ APNOE U PACIENTA SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM PŘED A PO ORTOTOPICKÉ TRANSPLANTACI SRDCE

L. Zikmund Galková, J. Hlásenský, L. Špinarová, J. Vítovec, P. Němec, J. Krejčí (Brno)

V této práci popisujeme případ pacienta se syndromem spánkové apnoe při srdečním selhání a následně po ortotopické transplantaci srdce (OTS)...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

ZMĚNY PARAMETRŮ PULZOVÉ VLNY U PACIENTŮ S BIKUSPIDÁLNÍ AORTÁLNÍ CHLOPNÍ A PŘIDRUŽENÝMI PATOLOGIEMI ASCENDENTNÍ AORTY

Ľ. Bartko, X. Budínská, D. Žáková, H. Bedáňová, P. Fila , V. Svízela, Z. Nováková (Brno)

Bikuspidální aortální chlopeň (BAV) patří mezi nejčastější vrozené abnormality srdce. Prevalence v populaci je udávána v rozmezí 0,5–2 %. BAV...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY V LÉČBĚ KARDIOGENNÍHO ŠOKU PŘI INFEKČNÍ ENDOKARDITIDĚ.

M. Černohorská, J. Vojáček, P. Polanský, M. Brtko (Hradec Králové)

Infekční endokoarditida je stále, i přes velký pokrok v zobrazovacích a terapeutických postupech, velmi závažné onemocnění s vysokou mortalitou. V této kazuistice prezentujeme...

Tématický okruh: Kardio 35 - kazuistiky
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

OBJEMNÝ ASYMPTOMATICKÝ MYXOM LEVÉ SÍNĚ

M. Vícha, M. Šimek, F. Koubek, V. Hanák, P. Marcián, M. Troubil, J. Konečný, P. Šantavý  (Olomouc)

Kazuistika: Autoři popisují případ doposud zcela asymptomatického 47letého muže, který byl původně přijatý na traumatologickou kliniku po pádu z vlečky. Při výpočetní...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

IDIOPATICKÁ KOMOROVÁ TACHYKARDIE POCHÁZEJÍCÍ Z OBLASTI LATERÁLNÍHO TRIKUSPIDÁLNÍHO ANULU

O. Moravec (Olomouc)

Úvod: Zdroje fokálních idiopatických komorových extrasystol či komorových tachykardií (KT) jsou obvykle lokalizovány ve výtokovém traktu pravé komory (RVOT). Méně...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

VÝZNAMNÁ STENOSA RENÁLNÍ TEPNY PŘI FIBROMUSKULÁRNÍ DYSPLASII JAKO PŘÍČINA PATOLOGIE TĚHOTENSTVÍ

R. Kološová, D. Hreňo, M. Válka, J. Krátký, K. Zeman (Frýdek-Místek, Ostrava)

Úvod : Hypertense v těhotenství se vyskytuje u 8-10% všech těhotenství a patří k jeho nejčastějším zdravotním komplikacím. Většina těhotných...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

NÁHLÁ KARDIÁLNÍ ZÁSTAVA U MLADÉ ZDRAVÉ PACIENTKY NA PODKLADĚ IDIOPATICKÉ KOMOROVÉ FIBRILACE

D. Weissová, A. Linhart, J. Bělohlávek, J. Hřídel, J. Burešová, B. Rácz, A. Kotková (Slaný, Praha)

Komorová fibrilace je život ohrožující stav, který vede k náhlé srdeční zástavě. Bez včasně zahájené kardiopulmonální resuscitace zahrnující podání defibrilačního...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

NÁHODNÁ DIAGNÓZA CHRONICKÉ DISEKCE TYPU B V KOINCIDENCI MARFANOVA SYNDROMU A PRAVOSTRANNÉHO OBLOUKU AORTY

P. Lang, D. Němec (Jablonec nad Nisou)

Cíl: popis vzácného případu koincidence chronické disekce aorty typu B v terénu pravostranného oblouku aorty u dosud nediagnostikované pacientky s...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

ZÁŽITKY BLÍZKÉ SMRTI (NDE – NEAR DEATH EXPERIENCE) SE NELIŠÍ U PACIENTŮ S OHCA LÉČENOU STANDARTNÍ ČI EXTRAKORPORÁLNÍ RESUSCITACÍ.

J. Kovářová, D. Rob, F. Trantina, J. Bělohlávek (Praha 12, Praha)

Cíl: Zážitky blízké smrti (near death experience, NDE) dosud nebyly studovány u pacientů s refrakterní srdeční zástavou. Cílem tohoto pilotního...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

VLIV INFEKCE SARS-COV-2 A OČKOVÁNÍ PROTI NÍ NA KLINICKÉ A LABORATORNÍ PARAMETRY U MLADŠÍCH PACIENTŮ S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM.

T. Eckhardt, I. Králová Lesná, P. Wohlfahrt, J. Mrázková, Š. Nováková, P. Stávek, M. Šramko, J. Kautzner, J. Piťha (Praha)

Úvod: Infekce SARS-CoV-2, případně očkování proti ní mohou mít výrazný negativní vliv na kardiovaskulární systém starších osob. Vliv na osoby...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM ZPŮSOBENÝ AKUTNÍ TOTÁLNÍ OKLUZÍ KMENE LEVÉ KORONÁRNÍ TEPNY: RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA JEDNOHO PCI CENTRA.

F. Holm, J. Kaisler, O. Kánský, M. Erbrt (Praha)

Akutní uzávěr kmene levé koronární tepny je téměř vždy fatální mechanismem náhlé srdeční smrti. V ojedinělých případech pacienti přežívají do...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

20-YEAR FOLLOW UP OF UNSELECTED STEMI PATIENTS TREATED WITH PRIMARY PCI

P. Toušek, V. Kočka, V. Klančík , M. Neuberg, P. Widimský (Praha)

Study goal:To analyse 20 years mortality and cause of death of consecutive patients after STEMI treated with primary PCI from...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

KDYŽ UDĚLÁME VŠECKO, CO MÁME UDĚLAT A JEŠTĚ NĚCO TROCHU NAVÍC MŮŽEME ZACHRÁNIT ŽIVOT.

K. Kubišová (Třinec)

kazuistika: 31-letá pacientka měsíc po spontánním porodu byla přeložená na naše pracoviště z neurologického oddělení pro progredující dušnost. Původně byla...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

MIMONEMOCNIČNÍ OBĚHOVÁ ZÁSTAVA ZPŮSOBENA FIBRILACÍ KOMOR PŘI INTRAMURÁLNÍ CÉVNÍ MALFORMACÍ VĚNČITÉ TEPNY

J. Šimka, R. Bánszky, M. Fialová, T. Kvasnička, L. Haman, K. Sedláček, P. Pařízek (Hradec Králové)

Úvod: Srdeční cévní malformace se vyskytují vzácně a jejich prvním projevem může být náhlá srdeční smrt způsobená komorovou tachykardií nebo...

Tématický okruh: Kardio 35 - kazuistiky
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ LÉČBA FIBRILACE SÍNÍ ELEKTROPORACÍ Z POHLEDU SESTRY

M. Glosová, H. Lásková, P. Stojadinovič , M. Macková (Praha)

Úvod:Elektroporace představuje nejnovější formu energie používanou k elektrické izolaci plicních žil. Hlavní výhody oproti radiofrekvenční energii je nížší riziko poškození...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

PANE DOKTORE, TEN PACIENT JE „DIVNÝ“ ANEB, CO VŠE ŘEŠÍ SESTRA NA ODDĚLENÍ AKUTNÍ KARDIOLOGIE.

K. Rabelová, A. Jelínková (Olomouc)

Cíl: Prezentovat kazuistiku nemocného s atypickým komplikovaným průběhem hospitalizace na OAK.   Popis případu: Kazuistika 72 letého pacienta přijatého z oddělení urgentního příjmu...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

TLAKOVÝ HOLTER V INTERNÍ ORDINACI

P. Školková (České Budějovice)

   Seznámení s problematikou holterova monitorování z pohledu zdravotníků a z pohledu pacientů. Obecné informace o monitorování tlakovým holterem.    Nezbytné...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS