Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 5985 / vypisuji: 91 - 120

KOMOROVÉ EXTRASYSTOLY – KDY VADÍ A CO S NIMI?

H. Lásková, M. Kubelková, H. Javorská , R. Čihák (Praha)

  Ojedinělé komorové extrasystoly (KES) mohou být zcela náhodným záchytem u řady zdravých osob, jindy mohou spouštět závažné komorové arytmie či...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - sesterský, XVI. arytmologické sympozium

IMPLANTACE TRVALÉ KARDIOSTIMULACE A ICD V PROGRAMU JEDNODENNÍ KARDIOLOGIE

D. Wojnarová, M. Hrošová, J. Hečko, M. Galuszková, J. Chovančík, R. Neuwirth, O. Jiravský, B. Szmek, L. Škňouřil (Třinec)

Cíl: Retrospektivní analýza komplikací u pacientů s implantovaným trvalým kardiostimulátorem (TKS) a ICD, kteří byli v den výkonu propuštění domů....

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XVI. arytmologické sympozium

KAZUISTIKA - PACIENT PO KATETRIZAČNÍ OKLUZI OUŠKA LEVÉ SÍNĚ SE SLOŽITOU MORFOLOGIÍ

V. Lekešová, P. Hála, J. Petrů, J. Škoda, L. Šedivá, M. Janotka, M. Prokopová, T. Mráz, K. Molnárová, P. Neužil (Praha)

ÚvodU pacientů s vysokým rizikem kardioembolizace a krvácení bylo prokázáno, že uzávěr ouška levé síně (LAA) je účinnou a bezpečnou...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XVI. arytmologické sympozium

ŠIROKOKOMPLEXOVÁ TACHYKARDIE U NEMOCNÉHO PO INFARKTU MYOKARDU – JE VŽDY INDIKOVÁNA IMPLANTACE ICD?

E. Borišincová, P. Peichl, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)

Úvod: U pacientů se strukturálním onemocněním srdce má širokokomplexová tachykardie téměř vždy komorový původ, výjimečně však může jednat o supraventrikulární tachykardie...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XVI. arytmologické sympozium

5-ROČNÉ SKÚSENOSTI S DIAGNOSTIKOU ARYTMIÍ POMOCOU IMPLANTOVATEľNÉHO SLUČKOVÉHO REKORDÉRA

M. Čaprnda, M. Chudý, J. Kasper (Bratislava, SR, Bratislava)

Úvod: Implantovateľný slučkový rekordér (implantable loop recorder, ILR) sa používa na diagnostiku arytmií pri zlyhaní klasického 24-hodinového EKG Holter monitoringu. Má...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XVI. arytmologické sympozium

BRUGADA SYNDROM S NEGATIVNÍM AJMALINOVÝM TESTEM

M. Nociar (Brno)

Brugada syndrom je vzácné, geneticky podmíněné onemocnění sodíkového kanálu myocytů. Toto onemocnění může být příčinou náhlé smrti zejména u mladších...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XVI. arytmologické sympozium

JE ROZDIEL VO VÝSKYTE RECIDÍV FIBRILÁCIE PREDSIENÍ PO KRYOIZOLÁCII VŠETKÝCH ALEBO LEN ČASTI PľÚCNYCH ŽÍL?

A. Sudzinová, S. Mišíková, A. Bohó, B. Stančák, M. Molčan (Košice, SR)

Úvod a ciele: Balóniková kryoizolácia pľúcnych žíl (kryoIPV) patrí v posledných rokoch k etablovaným metódam liečby fibrilácie predsiení (FP). Cieľom...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XVI. arytmologické sympozium

BEZPEČNOST A ÚČINNOST RADIOFREKVENČNÍ ABLACE PRO FIBRILACI SÍNÍ ZA POUŽITÍ ABLAČNÍHO KATETRU S MĚŘENÍM SÍLY PŘÍTLAKU: NERANDOMIZOVANÁ STUDIE SROVNÁVAJÍCÍ KATETR S MOŽNOSTÍ MĚŘENÍ SÍLY PŘÍTLAKU SE STANDARDNÍM ABLAČNÍM KATETREM

F. Lehar, Z. Svanovská, J. Jež, J. Wolf, T. Kulík , Z. Stárek (Brno)

Úvod: Katetrová ablace fibrilace síní (FS) je léčebnou metodou používanou u selektovaných pacientů. Předpokladem úspěšného výkonu je dosažení trvalé transmurální...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XVI. arytmologické sympozium

KEĎ SA CHRÍPKA PODCENÍ

J. Martinek, K. Richterová, E. Martinková, M. Juhasová (Banská Bystrica, SR, Banská Bystrica)

29 ročná pacientka s dilatačnou kardiomyopatiou na podklade myokarditídy po viróze bola prijatá na naše oddelenie za účelom primoimplantácie ICD...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVI. arytmologické sympozium

VÝSKYT ARYTMIÍ VE FINSKÉ POPULACI

V. Dlugošová, E. Blaschová, D. Kovaříková , P. Laníková, L. Ondrášková , K. Opravilová , V. Pelikánová, Š. Sobotková, V. Bulková (Brno)

Cíl: Zhodnocení výskytu arytmií ve finské populaci. Metodika: V rámci spolupráce s finskými kardiocentry (Oulun Sydänkeskus) bylo od roku 2016 v...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVI. arytmologické sympozium

MOŽNOSTI ELIMINÁCIE RUŠENIA EKG PRI KATÉTROVEJ RF ABLÁCII – SKÚSENOSTI Z NÁŠHO CENTRA

M. Molčan, S. Mišíková, E. Komanová, D. Kučerová (Košice)

Úvod:V intervenčnej artytmológii je popri intrakardiálnych signáloch dôležité aj EKG. Na kvalitu EKG vplýva mnoho faktorov, najmä pri katétrových abláciách....

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVI. arytmologické sympozium

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ANIMÁLNÍHO EXPERIMENTU POMOCÍ 9.4T MRI

A. Vybíralová, G. Caluori, F. Souček , T. Kulík, J. Wolf, Z. Stárek (Brno)

ÚvodAnimální experimenty na velkých zvířatech jsou nedílnou součástí moderní kardiologie. V našem centru provádíme běžně experimenty na praseti obecném (Sus...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVI. arytmologické sympozium

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S RADIOFREKVENČNÍ ABLACÍ HYPERTROFICKÉ OBSTRUKČNÍ KARDIOMYOPATIE – KAZUISTIKA

T. Kulík, F. Lehar, Z. Stárek, J. Jež, J. Wolf, Z. Svánovská (Brno)

Úvod:Hypertrofická obstrukční kardiomyopatie (HOKMP) je vrozené srdeční onemocnění s velice variabilními klinickými příznaky. Stejná variabilita figuruje i v případě následné...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVI. arytmologické sympozium

DÁLKOVÉ SLEDOVÁNÍ AKTUÁLNÍ STAV A BUDOUCNOST

J. Vacek, V. Vejvoda, L. Šimkaninová (Plzeň)

Data zdravotních pojišťoven ukazují že v posledních letech se vzdálená monitorace pacientů s ICD stává běžnou v klinické praxi v...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVI. arytmologické sympozium

KOMPLIKÁCIE STIMULAČNEJ/DEFIBRILAČNEJ LIEČBY S NUTNOSŤOU INTERVENCIE NA IMPLANTAČNEJ SÁLE: RIEŠIŤ ALEBO PREDCHÁDZAŤ?

D. Kučerová, J. Farkaš, M. Kerekanič, E. Komanová, J. Sedlák, B. Stančák, S. Mišíková (Košice, SR, Košice)

Úvod: Výskyt komplikácií závisí od skúseností operatéra ako aj počtu výkonov pracoviska. V nemalej miere k zníženiu objemu komplikácií prisieva...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVI. arytmologické sympozium

HODNOCENÍ KVALITY MRI SRDCE U PACIENTŮ PO IMPLANTACI LEADLESS KARDIOSTIMULÁTORU MICRA TPS

M. Mudroch, J. Petrů, L. Šedivá, H. Mudrochová, P. Moučka, J. Keller, L. Dujka, J. Vymazal, P. Neužil, P. Neužil (Praha)

Úvod: V této nerandomizované jednocentrické klinické studii jsme hodnotili kvalitu zobrazení a míru hodnotitelnosti MRI srdce u pacientů s implantovaným...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVI. arytmologické sympozium

PREDIKCE DLOUHODOBÉHO BENEFITU QUADRIPOLÁRNÍ LEVOKOMOROVÉ ELEKTRODY PŘI BIV STIMULACI NA ZÁKLADĚ MĚŘENÍ ČASOVÝCH INTERVALŮ.

J. Střítecký, P. Pařízek (Hradec Králové)

Úvod: Quadripolární elektroda poskytuje mnoho možností nastavení stimulačního vektoru, potenciálně zasahuje větší část myokardu v porovnání s bipolární elektrodou. Práce...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVI. arytmologické sympozium

VYUŽITIE VYSOKOFREKVENČNÉHO EKG V HODNOTENÍ KOMOROVEJ DYSSYNCHRÓNIE.

M. Matejková, J. Lipoldová, P. Leinveber, J. Halámek, F. Plešinger, P. Jurák, M. Novák (Brno)

Úvod: Srdcová resynchronizačná liečba je v klinickej praxi využívaná už takmer štvrťstoročie, avšak percento jej non-responderov je okolo 30%. V...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVI. arytmologické sympozium

POROVNÁNÍ PARAMETRU ELEKTRICKÉ DYSSYNCHRONIE PACIENTŮ S HISÁLNÍ, PARAHISÁLNÍ A UNIFOKÁLNÍ PRAVOKOMOROVOU STIMULACÍ

R. Procházková, K. Čurila, J. Žďárská, P. Štros, P. Leinveber, J. Halamek, P. Jurak (Praha, Brno)

Úvod:Při trvalé pravokomorové stimulaci dochází k nefyziologické propagaci vzruchu myokardem. To může u některých pacientů vést ke vzniku srdečnímu selhání...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVI. arytmologické sympozium

REVERZNÍ ELEKTRICKÁ REMODELACE STANOVENÁ POMOCÍ VYSOKOFREKVENČNÍ QRS DYSSYNCHRONIE A ŠÍŘKY QRS U CRT PACIENTŮ.

P. Leinveber, J. Halámek, P. Jurák, M. Matejková, J. Lipoldová, M. Novák (Brno)

Reverzní elektrická remodelace (RER) se obvykle hodnotí pomocí šířky QRS (QRSd) před a po srdeční resynchronizační léčbě (CRT) při vypnuté...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVI. arytmologické sympozium

FENOMÉN ANIZOTROPIE INTERVENTRIKULÁRNÍCH KONDUKČNÍCH ČASŮ VE SVĚTLE SLEDOVANÝCH FAKTORŮ

D. Pospíšil, M. Sepši, J. Jarkovský, B. Zobačová (Brno)

Název: Fenomén anizotropie interventrikulárních kondukčních časů ve světle sledovaných faktorůÚvod: Znalost hodnot převodních časů, tedy elektromechanických vlastností myokardu je výhodným...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVI. arytmologické sympozium

INICIÁLNÍ ZKUŠENOST S NOVÝM MAPOVACÍM A ABLAČNÍM SYSTÉMEM AFFERA Z POHLEDU TECHNIKA

V. Nejedlo (Praha)

Úvod Systém Affera je nově vyvinutá ablační a mapovací elektrofyziologická platforma využívající sférický řiditelný katetr (Sphere9) o průměru 9mm. Katetr obsahuje...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVI. arytmologické sympozium

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ LÉČBY PERZISTUJÍCÍ FIBRILACE SÍNÍ RADIOFREKVENČNÍ KATÉTROVOU ABLACÍ

D. Sitek, A. Bulava, M. Šnorek (České Budějovice)

Úvod: Fibrilace síní je nejčastěji se vyskytující supraventrikulární arytmií, která má závažné dopady na mortalitu i morbiditu. Z tohoto důvodu představuje...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVI. arytmologické sympozium

KATETRIZAČNÍ ABLACE KOMPLEXNÍCH FOREM FIBRILACE SÍNÍ KATÉTREM S TLAKOVÝM SENZOREM A S KONCOVOU ELEKTRODOU CHLAZENOU PŘES MIKROPÓRY

V. Bulková, L. Rybka, N. Rotter, A. Mullerová, M. Černošek, J. Maňoušek, O. Toman, M. Fiala (Brno)

Cíl: Kombinace tlakového senzoru s automatickým výpočtem ablačního indexu a chlazení koncové elektrody přes mikropóry (“surround flow“) v katétru Navistar...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVI. arytmologické sympozium

PREVENCE VZNIKU ATRIOEZOFAGEÁLNÍ PÍŠTĚLE U KATETRIZAČNÍCH ARYTMOLOGICKÝCH INTERVENCÍ LEVÉ SÍNĚ - MECHANICKÉ POSUNUTÍ JÍCNU POMOCÍ DEVIAČNÍ SONDY

Š. Královec, J. Baroch, M. Mudroch, T. Drtina, M. Hrachovina, M. Mráček, J. Petrů, J. Škoda, P. Neužil (Praha)

úvod: Atrioezofageální (AE) píštěl je nejzávažnější komplikací katetrizačních ablačních fibrilace síní (FS). Byla poprvé popsána v roce 2004, a i přes...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVI. arytmologické sympozium

ELEKTROANATOMICKÉ „HIGH DENSITY“ MAPOVÁNÍ SÍŇOVÝCH TACHYKARDIÍ

L. Rybka, V. Bulková, N. Rotter, A. Müllerová, O. Toman, M. Černošek, J. Maňoušek, M. Fiala (Brno)

Cíl: Zhodnocení prvních výsledků mapování a katetrizační ablace komplexních síňových tachykardií (AT) pomocí „high density“ mapování Carto Confidense (CCD). Metodika: Systém...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVI. arytmologické sympozium

STANOVENÍ OBJEMU LEVÉ SÍNĚ 3D ELEKTROANATOMICKÝM MAPOVÁNÍM JE OPROTI ECHOKARDIOGRAFII MÉNĚ OVLIVNĚNO ATRIÁLNÍ REMODELACÍ

Z. Fingrová, J. Marek, Š. Havránek, L. Lambert, P. Kuchynka, A. Linhart (Praha)

Úvod: Dilatace levé síně (LA) je prediktorem úspěšnosti radiofrekvenční ablace fibrilace síní (AF). Cílem práce bylo zhodnocení vztahu mezi rozměry...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVI. arytmologické sympozium

STRATIFIKACE CT SNÍMKŮ LEVÝCH SÍNÍ NA ZÁKLADĚ KONFIGURACE PLICNÍCH ŽIL U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH KATÉTROVOU ABLACI FIBRILACE SÍNÍ – PRVNÍ VÝSLEDKY.

B. Zobačová, D. Pospíšil, T. Novotný, O. Toman, L. Křikavová (Brno)

Úvod:Plicní žíly (PŽ) a další struktury v levé síni hrají zásadní roli ve spouštění a udržování arytmie. Izolace PŽ je...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVI. arytmologické sympozium

SROVNÁNÍ UNIPOLÁRNÍCH A BIPOLÁRNÍCH ABLAČNÍCH LÉZÍ V ANIMÁLNÍM EXPERIMENTU

J. Wolf, G. Caluori, J. Jež, F. Lehar, F. Souček, M. Pešl, Z. Stárek (Brno)

ÚvodBipolární ablace je v současné době jednou z alternativních metod léčby komorových tachykardií. Z dostupných studií vyplývá, že bipolární ablace...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVI. arytmologické sympozium

ĽADOM PROTI FIBRILÁCII PREDSIENÍ

S. Chabanová, M. Makovínyová (Banská Bystrica, SR)

Fibrilácia predsiení je arytmia charakterizovaná nekoordinovanou, rýchlou a nepravidelnou elektrickou aktiváciou a kontrakciou predsiení srdca. Predstavuje najčastejšie sa vyskytujúcu arytmiu...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XVI. arytmologické sympozium