Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 9285 / On the page: 8941 - 8970

TAKOTSUBO KARDIOMYOPATIE – KAZUISTIKA

M. Zahin, K. Goričan, J. Humhal, M. Kocík, T. Veiser, A. Žák (Praha)

Takotsubo kardiomyopatie (pozn. takotsubo je japonský název pro nádobu ve tváru džbánu na lov chobotnic) se charakterizuje akutním algickým syndromem...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

VÝSLEDKY PROGRAMU KATETRIZAČNÍCH ABLACÍ SRDEČNÍCH ARYTMIÍ U PRVNÍCH 123 PACIENTŮ V NOVĚ OTEVŘENÉM CENTRU KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC

R. Polášek, P. Kučera, J. Kautzner, T. Belza, F. Holm (Liberec, Praha)

V srpnu 2004 jsme v Krajské nemocnice Liberec zahájili v úzké spolupráci s IKEM Praha program katetrizačních ablací srdečních arytmií....

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

MIKROVASKULÁRNÍ REAKTIVITA U PACIENTŮ S FEOCHROMOCYTOMEM A PRIMÁRNÍM HYPERALDOSTERONIZMEM - VLIV OPERACE

Z. Krupičková, M. Prázný, T. Zelinka, O. Petrák, J. Widimský (Praha 3, Praha)

Dlouhodobě zvýšené hodnoty krevního tlaku nepříznivě ovlivňují mikrovaskulární reaktivitu. Cílem naší práce bylo sledování mikrovaskulární reaktivity u endokrinně podmíněné hypertenze...

Topic: Hypertension
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

SROVNÁNÍ PRŮTOKŮ MEZI TEPENNOU REVASKULARIZACÍ LEVOU A PRAVOU MAMMÁRNÍ TEPNOU (Y GRAFT) A KLASICKOU REVASKULARIZACÍ POMOCÍ LIMA A ŽILNÍCH ŠTĚPŮ V POVODÍ LEVÉ VĚNČITÉ TEPNY

V. Bruk, P. Němec, A. Steriovský, M. Gwozdziewicz, M. Troubil, M. Benčat, I. Fluger (Olomouc)

Úvod: Z  hlediska dlouhodobé průchodnosti je nejkvalitnějším štěpěm k revaskularizaci myokardu a. mammaria. Pomocí levé (LIMA) a pravé (RIMA) a. mammaria...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

KATETRIZAČNÍ ABLACE PRO FIBRILACI SÍNÍ PODPOROVANÁ INTRAKARDIÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFIÍ

J. Kautzner, R. Čihák, P. Peichl, H. Mlčochová, J. Bytešník (Praha)

Úvod: Katetrizační ablace je v současnosti terapeutickou alternativou pro nemocné s fibrilací síní (FS) rezistentní na farmakologickou léčbu. Cílem práce...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

POKROK V LÉČBĚ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU: SROVNÁNÍ MORTALITY A DOBY HOSPITALIZACE U PACIENTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU V ROCE 1992 A V ROCE 2004, HOSPITALIZOVANÝCH NA IKK FN BRNO

J. Kaňovský, S. Janoušek, R. Adámková, A. Tomášek, J. Špinar (Brno)

Cíl: Srovnání mortality a doby hospitalizace u pacientů s AIM hospitalizovaných na koronární jednotce (KJ) FN Brno v roce 1992...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

PRIMÁRNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCE U PACIENTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU A UMĚLOU PLICNÍ VENTILACÍ

I. Perháčová, R. Jirmář (Košice, SR, Cernina)

CÍL:Cílem přednášky je zjistit prognózu pacientů s akutním infarktem myokardu (AIM)  ,léčených primární koronární intervencí(PCI) a nutností umělé plicní ventilace(UPV). METODIKA :Zhodnocení průběhů...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

EXTRAANATOMICKÝ BY-PASS PŘI ŘEŠENÍ ANOMÁLIÍ AORTÁLNÍHO OBLOUKU U DĚTÍ A MLADISTVÝCH

T. Tláskal, B. Hučín, T. Matějka, R. Gebauer (Praha)

Vrozené a získané anomálie aortálního oblouku spojené s obstrukcí je v dětském věku možné řešit plastikou pomocí laloku z levé...

Topic: Congenital disorders
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

ABDOMINAL OBESITY DECREASES ANTIHYPERTENSIVE EFFECT OF AMLODIPINE IN OUT-WARD PATIENTS

V. Kosmálová, J. Lietava, V. Husárová, P. Makara, A. Dukát (Bratislava, SR)

 Metabolic syndrom (MS) represents analogous risk for ischemic heart disease as high LDL, but its therapy is until now  underestimated...

Topic: Primary prevention
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

PROBLEMATIKA GRAVIDITY ŽEN S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

I. Horáková, A. Nečasová, T. Brychta, J. Špinar (Brno)

  Komplexní péče o vrozené srdeční vady u dětí v uplynulých 30 - 40 letech umožnila přežití i dívkám, z...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

MODERNÍ LÉČBA AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU Z POHLEDU KARDIOCHIRURGA

T. Urban, M. Semrád, J. Roháč, V. Vondráček, R. Špunda, J. Tošovský (Praha)

Autoři prezentují na vlastním souboru pacientů možnosti urgentní chirurgické revaskularizace pacientů v akutním infarktu myokardu po zavedení moderních operačních postupů...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

VÝZNAM SYSTÉMU „HOME MONITORING“ U IMPLATABILNÍCH KARDIOVERTRŮ-DEFIBRILÁTORŮ (ICD)

F. Holý, Š. Královec, M. Táborský, P. Neužil, J. Škoda, M. Tregler (Praha)

Na našem pracovišti bylo implantováno celkem 23 ICD u nemocných vybavených  dálkovou monitorací v rámci studie REFORM. Jednomu nemocnému  byl...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

NAŠE ZKUŠENOSTI S POSTKATETRIZAČNÍM UZÁVĚREM A. FEMORALIS POMOCÍ OKLUDERU STARCLOSE

L. Šrejmová, J. Veselka, R. Duchoňová, P. Hájek, D. Zemánek, P. Blaško, M. Malý, J. Choi Širůčková, O. Rataj (Praha 7, Praha)

Cíl: Sledovali jsme výskyt lokálních cévních komplikací u nemocných po selektivní koronarografii (SKG) / perkutánní koronární intervenci (PCI), u kterých...

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

AORTÁLNÍ VADA U ŽENY VE FERTILNÍM VĚKU

J. Rubáčková Popelová, Š. Černý, P. Pavel (Praha)

V souboru 1700 dospělých s vrozenou srdeční vadou (VSV), které sledujeme, je 183 nemocných s vrozenou aortální vadou (11%). Z...

Topic: Valvular disorders
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti

HYPERTENZE A LÉČBA HYPERURIKEMIE

V. Monhart (Praha)

Prevalence hyperurikemie u esenciální hypertenze je několikanásobně vyšší než v normální populaci. Zvýšená hladina kyseliny močové provází hypertoniky s dnou, metabolickým syndromem, nadměrnou...

Topic: Hypertension
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: Česká společnost pro hypertenzi

(SUB)AKUTNÍ TROMBÓZA STENTU – VÁŽNÝ KLINICKÝ PROBLÉM. ANALÝZA SOUBORU NEMOCNÝCH Z LET 2003-2005

L. Groch, J. Sitar, J. Blažek (Brno)

Akutní a subakutní trombóza ve stentu po perkutánní koronární intervenci (PCI) je v éře duální antiagregační terapie sice vzácnou, ale...

Topic: Interventional cardiology
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

PREDIKTIVNÍ HODNOTA BAZÁLNÍ HLADINY CRP A IL-6 NA VZNIK ČASNÝCH POOPERAČNÍCH KOMPLIKACÍ PO AORTOKORONÁRNÍ REKONSTRUKCI U MUŽŮ

M. Šetina, H. Pospíšilová, A. Lorenzová, A. Mokráček, R. Poledne (Praha)

Úvod: Vliv předoperační hladiny zánětlivých markerů na výskyt pooperačních komplikací není jednoznačně definován. Cílem studie bylo zjistit zda existuje vztah...

Topic: Atherosclerosis
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

MYOCARDIAL VIABILITY: WHY, WHEN OR EVER?

M. Henzlová (New York, United States)

There is currently a general consensus that survival after revascularization in patients with chronic CAD and left ventricular dysfunction (defined...

Topic: Nuclear cardiology
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Nukleární kardiologie

MĚŘENÍ VELIKOSTI LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ – SROVNÁNÍ PERFUZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU S ECHOKARDIOGRAFIÍ

O. Lang, M. Pěnička, I. Kuníková (Praha)

Úvod: Mírou velikosti levé komory srdeční pro echokardiografii je lineární vzdálenost septa a zadní stěny na dvourozměrném řezu, mírou velikosti...

Topic: Nuclear cardiology
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

VLIV KREATININU A UREY NA ČASNOU MORTALITU U PACIENTŮ PO KARDIOCHIRURGICKÉ OPERACI

J. Choi-Širůčková, D. Zemánek, J. Burkert, M. Horáček, J. Veselka (Praha)

Úvod: Renální funce jsou známým rizikovým faktorem pro přežívání pacientů po kardiochirurgickém výkonu. Standardně se k jejich hodnocení používá hladina...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

PROTETICKÁ ENDOKARDITIDA: VÝSLEDKY ZA OBDOBÍ 1992-2005

M. Dobiáš, J. Roháč, V. Vondráček, V. Rohn, J. Tošovský (Praha)

Úvod: Protetická endokarditida (PVE) je jednou z nejzávažnějších komplikací chlopenních náhrad. Pro úspěšné chirurgické řešení je důležité optimální načasování reoperace,...

Topic: Valvular disorders
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

TRAUMATICKÁ DISEKCE KORONÁRNÍ TEPNY: RETROSPEKTIVNÍ STUDIE

F. Holm, D. Horák, P. Telekes, R. Šimek, Z. Šembera, V. Hraboš (Praha, Pardubice)

Traumatická disekce koronární tepny je relativně vzácná, úrazový mechanismus spočívá v tupém úderu do hrudníku nejčastěji při autohavárii nebo sportu....

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

JAK JE VÝRAZNÉ POŠKOZENÍ MYOKARDU PŘI ABLACI FIBRILACE SÍNÍ?

R. Čihák, J. Kautzner, P. Peichl, H. Mlčochová, J. Kohoutek, O. Vojvodičová (Praha)

Úvod: při ablaci pro fibrilaci síní (FS) se provádějí leze, široce obkružující ústí plicních žil (PZ).   Dochází k nekrotizaci  části...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

SROVNÁNÍ DVOU ECHOKARDIOGRAFICKÝCH METOD K POSOUZENÍ PLNÍCÍHO TLAKU LEVÉ KOMORY U PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ. KLINICKÉ VYUŽITÍ FENOMÉNU NEJEDNOZNAČNOSTI HLOUBKY VZORKOVACÍHO OBJEMU PULZNÍHO DOPPLERA

J. Sikora (Brno)

Echokardiografie je v současnosti považována za vhodnou metodu pro hodnocení diastolické funkce levé komory. Hodnota poměru vrcholové rychlosti E vlny...

Topic: Echocardiography
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

PERIOPERAČNÍ ISCHÉMIE MYOKARDU: INTERVENOVAT NEBO POSTUPOVAT KONZERVATIVNĚ?

M. Dobiáš, V. Vondráček, S. Romaniv, J. Roháč, J. Tošovský (Praha)

Úvod: Perioperační ischémie myokardu při elektivní chirurgické revaskularizaci myokardu patří mezi komplikace zvyšující pooperační morbiditu i mortalitu.Metodika: Retrospektivně byl zhodnocen...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

TRANSPLANTACE SRDCE U NEMOCNÝCH S DIABETES MELLITUS

M. Lukášová (Praha)

Nemocné s diabetes mellitus a terminálním srdečním selháním je možné léčit transplantací srdce, jsou-li před zařazením na čekací listinu transplantace...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: Česká asociace srdečního selhání

PÉČE O PACIENTY S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM S ST ELEVACEMI OD PRVNÍHO KONTAKTU S LÉKAŘEM ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PO OŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTI S CATHLABEM - SROVNÁNÍ LET 2003, 2004, 2005, ANEB JAK VYPADÁ REÁLNÁ SITUACE?

A. Volčíková, R. Jenyšová, M. Weislamplová, P. Kala, M. Poloczek, J. Pařenica, O. Toman, J. Špinar (Brno)

Akutní koronární syndrom (AKS) je soubor klinických symptomů, které vznikají v důsledku akutní ischémie myokardu.Pro strategii léčby pacientů s AKS je...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

PROFIL PACIENTŮ S INFEKČNÍ ENDOKARDITIDOU NA INTERNÍ KARDIOLOGICKÉ KLINICE FN BRNO

L. Kubková, J. Vlašínová, J. Špinar (Brno)

Cíl: Zjistit hospitalizační mortalitu u pacientů s infekční endokarditidou na naší klinice, posoudit zastoupení positivních hemokultur a infekčních agens u těchto...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACE V LÉČBĚ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

J. Zimová, V. Vávrová (Praha)

Nemocný se srdečním selháním potřebuje komplexní léčbu.Kromě farmakoterapie se uplatňují resynchronizační metody.Resynchronií srdce se dosahuje zavedením stimulačních elektrod do pravé...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

S ROSTOUCÍM HYPERTRIGLYCERIDEMICKÝM PASEM NARUSTÁ I KARDIOVASKULÁRNÍ RIZIKO V POPULACI ČR

M. Jozífová, R. Cífková, Z. Škodová, V. Lánská, V. Adámková, E. Novozámská, M. Plášková, D. Palouš, M. Galovcová, R. Poledne (Praha)

Současný výskyt zvýšeného obvodu pasu a hladiny triglyceridů v plasmě je indikátorem vysokého rizika kardiovaskulárních onemocnění a diabetu. Cíl: zjistit...

Topic: Primary prevention
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress