Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 8695 / vypisuji: 8671 - 8695

SRDEČNÍ TAMPONÁDA S OBĚHOVOU ZÁSTAVOU JAKO POZDNÍ KOMPLIKACE POOPERAČNÍHO PRŮBĚHU PO KARDIOCHIRURGICKÉM VÝKONU

P. Povolná, P. Povolný, J. Povolný, K. Riegel, M. Podpěrová, P. Luzum, M. Benešová (Kladno, Praha)

Kasuistika popisuje komplikovaný pooperační průběh pacientky po kombinovaném kardiochirugickém výkonu (mitrální valvuloplastika, trikuspidální valvuloplastika, přímá sutura defektu septa síní, MAZE...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

DOČASNÁ IMPLANTACE KARDIOVERTERU-DEFIBRILÁTORU PRO KOMOROVOU TACHYKARDII PŘI MYOKARDITIDĚ ZPŮSOBENÉ VIREM INFLUENZY B - KAZUISTIKA

P. Tůma (Dumfries, United Kingdom)

45-letý pacient, německé národnosti s pozitivní rodinnou anamnezou pro ICHS, sám bez závažnějšího předchorobí, přijat do The Heritage Hospital and Cardiac Centre...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

PROGNOSTICKÉ HODNOCENÍ NEMOCNÝCH PO INFARKTU MYOKARDU

V. Chaloupka, L. Elbl, S. Nehyba (Brno)

Pro prognostické hodnocení nemocných po infarktu myokardu slouží řada ukazatelů, z nichž se nejčastěji udávají funkce LK, tíže koronárního postižení,...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

VLIV REHABILITACE NA VRCHOLOVOU SPOTŘEBU KYSLÍKU U NEMOCNÝCH LÉČENÝCH BETA-BLOKÁTORY

V. Chaloupka, L. Elbl, S. Nehyba, I. Tomášková, F. Jedlička (Brno)

U nemocných, kteří jsou léčeni beta blokátory  není jednotný názor na vliv pravidelního cvičení v rámci řízeného rehabilitačního programu na...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

KOMBINAČNÍ LÉČBA PO TRANSPLANTACI SRDCE

L. Špinarová (Brno)

Srdeční transplantace(OTS)je   metodou volby léčby pacientů s těžkým srdečním selháním.Kombinační léčba spočívá 1) v kombinaci imunosupresiv, 2) kombinace imunosupresiv s...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Kardiovaskulární farmakoterapie

OD NSTEMI K PARCIÁLNÍ RUPTUŘE VOLNÉ STĚNY LKS

R. Krejčí, F. Toušek (České Budějovice)

Ruptura volné stěny LKS je jedna z nejzávažnějších komplikací infarktu myokardu. Prezentace případu 63-letého muže přijatého na JIP spádového interního oddělení...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ECHOKARDIOGRAFICKÉ 3D MĚŘENÍ VELIKOSTI PERIMEMBRANÓZNÍHO VSD PŘED UZÁVĚREM AMPLATZEROVÝM OCCLUDEREM

J. Januška, L. Škňouřil, M. Branny, J. Indrák, M. Dorda, M. Palowski, J. Černý (Třinec)

Uzávěry perimembranózních defektu komorového septa (PMVSD) pomocí Amplatzerového occluderu naráží na relativně obtížné zjišťování velikosti a tvaru komorového defektu. Vzhledem...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ÚLOHA ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

J. Meluzín (Brno)

Úvod: Srdeční selhání v současnosti představuje závažný medicínský problém. Cílem tohoto souhrnného sdělení je rozbor úlohy echokardiografie v diagnostice srdečního...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

JAK DIAGNOSTIKOVAT SRDEČNÍ SELHÁNÍ? S POMOCÍ NATRIURETICKÝCH PEPTIDŮ

L. Špinarová (Brno)

U akutního i chronického srdečního selhání (SS) dochází ke zvýšené sekreci BNP.V plazmě lze stanovit hladinu BNP a NT-pro BNP...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

HYPERTROFICKÁ KARDIOMYOPATIE ČI SRDEČNÍ AMYLOIDÓZA?

P. Gregor, H. Línková, M. Pěnička, R. Fojt (Praha, Praha 10)

   Demonstrován případ 60letého nemocného poslaného k vyšetření s podezřením na hypertrofickou kardiomyopatii. V anamnéze opakované synkopy. Na EKG jen...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Echokardiografie

KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR SÍŇOVÝCH ZKRATŮ U TOTÁLNÍHO KAVOPULMONÁLNÍHO SPOJENÍ (TCPC) ODPOUTATELNÝMI SPIRÁLAMI. STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY

O. Reich, P. Tax, J. Marek, V. Tomek, J. Gilík, T. Tláskal, B. Hučín, V. Chaloupecký, J. Škovránek (Praha)

Cíl studie: zjistit efektivitu a bezpečnost uzávěru síňových zkratů u TCPC odpoutatelnými spirálami Pacienti a metody: Katetrizačními technikami jsme léčili 43...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

MÁ ČASNĚ KONZERVATIVNÍ (MEDIKAMENTÓZNÍ) PŘÍSTUP JEŠTĚ MÍSTO V LÉČBĚ AKUTNÍCH KORONÁRNÍCH SYNDROMŮ BEZ ST ELEVACÍ?

P. Gregor (Praha)

   Časně invazívní přístup se stal běžným postupem v léčbě akutních koronárních syndromů bez elevací ST (AKS-NSTEMI) a dostal se...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Kardiovaskulární farmakoterapie

ECHOKARDIOGRAFIE: JEDNODUCHÁ A OKAMŽITĚ DOSTUPNÁ METODA PRO DETEKCI VIABILNÍHO MYOKARDU

M. Pěnička (Aalst, Belgium)

Rozsah dysfunkčního leč viabilního myokardu je jedním z hlavních prognostickým faktorů u pacientů s ischemickou dysfunkcí levé komory srdeční. Tudíž...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE MONONUKLEÁRNÍCH BUNĚK KOSTNÍ DŘENĚ U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU. ZHODNOCENÍ VLIVU DÁVKY BUNĚK

J. Meluzín, S. Janoušek, L. Groch, J. Mayer, I. Horňáček, R. Panovský, M. Kamínek, J. Staníček, O. Hlinomaz, J. Vinklárková (Brno, Olomouc)

Úvod: Dosud není známo, zda účinnost autologní transplantace mononukleárních buněk kostní dřeně (MBKD) závisí na množství dodaných buněk. Cílem této...

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ROLE ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE SRDEČNÍCH NÁDORŮ

R. Trčková, L. Škrnová, R. Valentová, T. Paleček, A. Linhart (Praha)

Srdeční nádory představují sice vzácná avšak velmi vážná onemocnění. Většina srdečních tumorů jsou sekundární maligní nádory. Primárních nádorů je menšina,...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

DETEKCE VOLNÉ DNA DÁRCE V KRVI PACIETŮ PO TRANSPLANTACI SDRCE

J. Vymětalová, R. Bohuslavová, J. Hubáček, M. Kocík, I. Málek (Praha)

Úvod:  V současné době jedinou metodou diagnostiky akutní rejekce štěpu po ortotopické transplantaci srdce (OTS) je endomyokardiální biopsie (EMB). Cílem...

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PREVALENCE POSTTROMBOTICKÝCH ZMĚN HLUBOKÝCH ŽIL DOLNÍCH KONČETIN U NEMOCNÝCH S CHRONICKOU TROMBOEMBOLICKOU PLICNÍ HYPERTENZÍ

D. Ambrož, T. Paleček, P. Jansa, S. Jirát, M. Škvařilová, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

Úvod: Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH) se vyskytuje u cca 3-4 % jedinců, kteří přežili ataku plicní embolie (PE). Jako...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

EXTERNÍ KOMPRESE KMENE LEVÉ VĚNČITÉ TEPNY U NEMOCNÝCH S PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ

T. Kovárník, P. Jansa, J. Horák, K. Goričan, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

Úvod: Často udávanou příčinou bolestí na hrudi u nemocných s plicní arteriální hypertenzí (PAH) je dilatace plicnice a relativní ischémii...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

LEVOSTRANNÁ HORNÍ DUTÁ ŽÍLA ANEB ŽIVOT S ANOMÁLIÍ

L. Nováková (Frýdek-Místek)

Nepatrné procento lidí se narodí s určitým druhem anatomické anomálie,která je pro většinu svých nositelů  bez většího klinického významu. I...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

TRANZITORNÍ BALONOVÁ DYSFUNKCE LK - KAZUISTIKA

V. Kaučák, J. Mrozek (Ostrava)

Popis kazuistiky: Popis případu  transitorní apikalní balonové dysfunkce LK-syndromu imitující akutní infarkt myokardu(těž synonyma-emoční omráčení myokardu,Tako-tsubo kardiomypatie,ampulárni kardiomyopatie) Transitorní apikalní balonová dysfunkce ...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ZJIŠŤOVÁNÍ VIABILITY MYOKARDU POMOCÍ RADIONUKLIDOVÝCH METOD

M. Kamínek (Olomouc)

Úvod: Signifikantně horší prognózu mají nemocní s dysfunkčním viabilním myokardem, nejsou-li revaskularizováni, než ti, kteří se podrobili revaskularizaci, nebo než...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

PERIKARDIÁLNÍ VÝPOTEK JAKO PRVNÍ PŘÍZNAK MALIGNITY - KAZUSTIKA

V. Čech (Uherské Hradiště)

Příčiny perikardiálního výpotku jsou různé.  Jednou z možných příčin jsou nádory, nejčastěji jsou to nádory plic a prsu. Vždy je...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

AKTIVITA KREVNÍCH DESTIČEK U PACIENTŮ S PRŮCHODNÝMI A NEPRŮCHODNÝMI BYPASSY - SUBANALÝZA STUDIE PRAGUE 4

P. Osmančík, F. Bednář, H. Móciková, P. Štros, P. Widimský (Praha)

Úvod:Aktivace krevních destiček hraje klíčovou roli v patogenezi akutních koronárních syndromů a komplikacích po perkutánních intervencích. V naší studii jsme...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

LETITÁ POREVMATICKÁ AORTO-MITRÁLNÍ VADA A INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA

H. Burianová (Bílovec)

Prezentuji kazuistiku pacientky s letitou mitrální stenoinsuficienci a aortální regurgitací porevmatické etiologie. Rovněž pacientka vedena jako CHOPN s recidivujícími infekty dýchacích...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

POUŽITÍ SUPRASTERNÁLNÍCH, SUBKOSTÁLNÍCH A JINÝCH MÉNĚ OBVYKLÝCH PROJEKCÍ V ECHOKARDIOGRAFII

I. Mertová, O. Jedličková, J. Strnadová, P. Henyš, E. Mandysová, P. Niederle (Praha)

V našem sdělení bychom rádi v krátkém přehledu připomenuli vyšetřovací projekce, které při echokardiografickém vyšetření nepoužíváme standardně. Jedná se o...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS