Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9272 / vypisuji: 8671 - 8700

BNP JE LEPŠÍ NEŽ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE V KRÁTKODOBÉ PREDIKCI VZNIKU SYMPTOMŮ U MUŽŮ S ASYMPTOMATICKOU CHRONICKOU VÝZNAMNOU AORTÁLNÍ REGURGITACÍ

T. Marek, J. Kautzner, V. Lánská, L. Karasová (Praha 4, Praha)

Cíl: Zhodnocení významu zátěžové echokardiografie a hladin BNP v predikci krátkodobého vývoje onemocnění = vznik symptomů, v průběhu 18měsíčního sledování...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

DIAGNOSTIKA PLICNÍ EMBOLIE NA PODKLADĚ SPIRÁLNÍ CT ANGIOGRAFIE PLIC

M. Novotná (K. Vary)

Cilem práce je posoudit  vylouceni nebo potvrzeni konecne diagnozy akutni plicni embolie provedenim spiralni CTangiografii plic u pacientu se suspektni...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

PŘÍSPĚVEK KE STANOVENÍ „OPTIMÁLNÍHO“ DYNAMICKÉHO ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO INTERVALU POMOCÍ TRANSTORAKÁLNÍ IMPEDANČNÍ KARDIOGRAFIE U PACIENTŮ S POKROČILOU ATRIOVENTRIKULÁRNÍ BLOKÁDOU KORIGOVANOU PM DDD

M. Novák, P. Kamarýt, J. Lipoldová, P. Homolka, T. Vykypěl, K. Buchtová, J. Sieglová (Brno)

Cíl: Pomocí impedanční kardiografie (IKG) zjistit atrioventrikulární intervaly (AVI) s největším srdečním výdejem – cardiac output (max CO) při sekvenční...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPIE – HODNOCENÍ ČASNÉHO KLINICKÉHO A HEMODYNAMICKÉHO EFEKTU

R. Praus, P. Pařízek, M. Tauchman, L. Haman, J. Fridrich, V. Mašín (Hradec Králové)

Cíl: V prospektivním sledování posoudit časný efekt srdeční resynchronizační terapie (SRT).Soubor a metody: 21 pacientům průměrného věku 67 let (44-77),...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

TRANSPLANTACE KRVETVORNÝCH BUNĚK PRO HEMATOLOGICKÉ ONEMOCNĚNÍ A JEJÍ VLIV NA KREVNÍ TLAK A TEPOVOU FREKVENCI

J. M. Horáček, L. Jebavý, M. Jakl, L. Slováček, J. Pástorová (Hradec Králové)

Cíl: Sledování změn krevního tlaku (TK) a tepové frekvence (TF)  při převodu štěpu krvetvorných buněk a posouzení vlivu kryokonzervační látky...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

DLOUHODOBÝ VÝSKYT REVASKULARIZACÍ PO AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU. 5-LETÉ VÝSLEDKY STUDIE PRAGUE-2

D. Mocová, V. Kočka, P. Widimský, M. Pěnička, M. Novák, M. Laníková, L. Groch, M. Želízko, T. Buděšínský, M. Aschermann (Praha, Brno, Hradec Králové)

Primární PCI zlepšuje časnou prognózu ve srovnání s trombolýzou, méně je však známo o dlouhodobé prognóze a následných revaskularizacích po...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ENDOKARDITÍDA PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ VZNIKLÁ V SOUVISLOSTI S PRAVOSTRANNOU KATETRIZACÍ

P. Telekes, P. Pavel, F. Holm, Z. Holý (Liberec, Praha, Česká Lípa)

Infekční endokarditídy(IE) pravostranných chlopní představují méně než 5% všech infekčních endokarditíd. Zpravidla postihují trikuspidální chlopeň, IE pulmonální chlopně(PV) je extrémně...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ČASNÁ INDIKACE K OBOUSTRANNÉ MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPOŘE PO SRDEČNÍ OPERACI – KAZUISTIKY

M. Dobiáš, S. Romaniv, R. Demeš, J. Lindner, M. Semrád, M. Stříteský (Praha)

Připravenost celého týmu lékařů kardiocentra na možné pooperační komplikace je jednou z podmínek komplexní péče o stále více nemocné pacienty...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VÝSLEDKY JEDNOROČNÍHO SLEDOVÁNÍ NEMOCNÝCH S INTRAKORONÁRNÍM PODÁNÍM INHIBITORU IIB/IIIA ABCIXIMAB BĚHEM DIREKTNÍ PCI

R. Štípal, P. Matoška, T. Minařík, A. Káňa, L. Pleva, M. Rubáček (Ostrava, Olomouc)

Cíl: V pilotní studii byly zhodnoceny výsledky jednoročního sledování nemocných s intrakoronárním (i.c.) podáním abciximabu během direktní perkutánní koronární angioplastiky (PCI) u...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

NEČEKANÉ NÁLEZY NA KORONÁRNÍCH TEPNÁCH U PACIENTŮ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU V DOSPĚLOSTI

M. Šídová, J. Popelová, Š. Černý, R. Gebauer, P. Kmoníček, P. Niederle (Praha)

Ze 121 pacientů, kteří byli v dospělosti operováni nebo reoperováni pro vrozenou srdeční vadu na kardiochirurgii nemocnice Na Homolce v...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

PROGNOSTICKÝ VÝZNAM PRŮMĚRU DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY U PACIENTŮ S AKUTNÍM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

R. Pudil, M. Tichý, V. Bláha, J. Vojáček, R. Praus (Hradec Králové)

Úvod: Měření velikosti a změn dolní duté žíly (DDŽ) se uplatňuje především při stanovení tlakových poměrů pravé síně srdeční. Méně...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ROBOTEM ŘÍZENÁ NAVIGACE KATETRU

H. Tolaszová, K. Holdová, J. Boháčová, M. Bláhová, L. Svobodová (Praha)

Abstraktum:Řídicí systém pro ovládání katetrů pomocí robotu byl navržen za účelem zjednodušení manipulace s katetrem a přesného umístění katetrů v...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PERFOROVANÉ ANEURYSMA MITRÁLNÍ CHLOPNĚ S ECHOKARDIOGRAFICKÝM OBRAZEM PROLAPSU JAKO VZÁCNÁ KOMPLIKACE INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY

J. Král, J. Hradec, E. Kábrtová, V. Rohn (Praha)

Úvod: Prolaps mitrální chlopně (PMCH) se dělí na primární a sekundární. Primární PMCH se vyskytuje jako familiární, nefamiliární nebo spojený...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ EFEKTU IZOLOVANÉ LEVOKOMOROVÉ A BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACE U NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM NA PODKLADĚ IDIOPATICKÉ DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE

J. Kautzner, L. Riedlbauchová, T. Marek, L. Popová, H. Mlčochová, L. Hošková, P. Peichl (Praha)

±Úvod: Předběžná data ukazují, že izolovaná levokomorová stimulace (LVP) vede ke srovnatelnému zlepšení jako stimulace biventrikulární (BV). Dlouhodobý efekt LVP...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

VÝSKYT RIZIKOVÝCH FAKTORŮ ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ U PACIENTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU A JEJICH VÝZNAM PRO KRÁTKODOBOU PROGNOSU

Z. Monhart, V. Faltus, H. Grünfeldová, D. Ryšavá, J. Hubač, T. Velimský, J. Ballek, P. Janský (Znojmo, Praha, Čáslav)

Cíl: Posoudit prognostický význam přítomnosti některých rizikových faktorů (RF) ischemické choroby srdeční (ICHS) u pacientů s infarktem myokardu (IM).Soubor a...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

KLINICKÉ VYUŽITÍ DÁLKOVÉHO MONITOROVÁNÍ (HOME MONITORING)IMPLANTABILNÍCH PACEMAKERŮ A DEFIBRILÁTORŮ

J. Lipoldová, M. Novák, I. Dvořák, T. Vykypěl, P. Kamarýt (Brno)

Úvod: Biotronik Home Monitoring (HM) je v ČR nejrozšířenějším systémem dálkového monitorování nositelů pacemakerů (PM) a defibrilátorů (ICD). Implantovaný PM...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

DIABETES MELLITUS A VSTUPNÍ HLADINA SÉROVÉ GLYKÉMIE U PACIENTŮ PO AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU

R. Adámková, A. Tomášek, S. Janoušek, J. Tůmová, Z. Čermáková, J. Špinar (Brno)

Úvod: Vysoká hladina vstupní sérové glykémie při akutním infarktu myokardu (AIM) je častá a je spojená se zvýšeným rizikem smrti...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

KVANTIFIKACE MITRÁLNÍ REGURGITACE U PROMĚNLIVÉHO REGURGITAČNÍHO ÚSTÍ

J. Nečas, S. Kovalová, P. Pokorný, P. Útrata, H. Bedáňová, E. Petrikovits, P. Růžička, J. Vespalec (Brno, Jihlava)

ÚvodKvantifikace mitrální regurgitace je jedením z neoblíbených úkolů echokardiografistů. Kromě problémů s tvarem konvergenční zóny je třeba se často vypořádat...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ANALÝZA SOUBORU PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ LÉČENÝCH AMBULANTNÍMI KARDIOLOGY V ČESKÉ REPUBLICE

V. Bulková, M. Fiala, J. Chovančík, D. Wichterle, J. Čihák, M. Branny, J. Kautzner (Brno, Třinec, Praha)

Cílem  práce byla analýza demografických a medicínských dat od neselektovaných pacientů (pac) s diagnózou fibrilace síní (FS) léčených běžnými metodami. ...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

OBĚHOVÁ KOMPENZACE A HODNOTA BNP KARDIAKA PŘI PŘIJETÍ A PŘI UKONČENÍ HOSPITALIZACE

I. Oral, J. Mistrík, R. Náplava (Olomouc, Zlín)

Úvod: Hodnota BNP je užívána jako diagnostický i prognostický marker pro pacienty se srdečním selháním. Zvažuje se řízení léčby srdečního...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VZTAH ÚROVNĚ ENERGETICKÉHO METABOLISMU MYOKARDU K PROGRESI HMOTNOSTI LEVÉ KOMORY U NEMOCNÝCH S FABRYHO CHOROBOU

P. Kuchynka, J. Bultas, M. Hájek, T. Paleček, G. Dostálová, D. Karetová, S. Magage, L. Goláň, S. Šimek, A. Linhart (Praha)

Úvod:  Fabryho choroba (FCH) je na chromozóm X vázané onemocnění, charakterizované střádáním substrátu, ceramidtrihexosidu, v mnoha orgánech a tkáních těla....

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

MÉNĚ OBVYKLÉ PŘÍČINY KORONÁRNÍ NEMOCI ANEB NEMYSLEME JEN NA ATEROSKLERÓZU

I. Nykl, M. Branny, J. Černý, J. Indrák, J. Januška, A. Vodzinská (Třinec)

Úvod : Koronární nemoc je obecně až příliš vnímána jako jen  projev aterosklerosy (= AS).Proto nás někdy až překvapí pacienti (=...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

KAZUISTIKA PACIENTKY SE SYNDROMEM TAKO-TSUBO

P. Jarkovský, J. Škvařil, P. Sedloň, M. Černohous, I. Jeřábek, M. Zavoral (Praha)

Úvod: Tako-tsubo syndrom zahrnuje typickou bolest na hrudi spojenou s přechodnou dyskinézou hrotu s ev. postižením středních segmentů LK, ST...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

PROSPEKTIVNÍ REGISTR PACIENTŮ S AKUTNÍM SRDEČNÍM SELHÁNÍM HOSPITALIZOVANÝCH NA III. INTERNÍ-KARDIOLOGICKÉ KLINICE 3. LF UK A FNKV

J. Karásek, P. Widimský, P. Ošťádal, K. Hesová, H. Hrabáková, R. Špaček, M. Pěnička (Praha)

Cíl: Vytvořit prospektivní registr pacientů s akutním srdečním selháním, detailně charakterizovat populaci těchto pacientů a stanovit jejich krátkodobou prognózu. Metodika:...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA PO ENDOVASKULÁRNÍM VÝKONU

I. Kostkova, H. Kneřová, S. Beran, A. Linhart (Praha)

      Řada srdečních  a cévních onemocnění je v dnešní době spíše než chirurgicky, řešena pomocí katetrizačních metod. Pro pacienta to...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

VYUŽITÍ PRAVOSTRANNÉ SRDEČNÍ KATETRIZACE V LÉČBĚ AKUTNÍHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ NA KORONÁRNÍ JEDNOTCE

A. Volčíková, K. Marcinechová, J. Pařenica, J. Špinar (Brno)

  Ve vyšetřování centrální hemodynamiky představuje zlatý standard pravostranná srdeční katetrizace. První měření pravostranné srdeční katetrizace na koronární jednotce FN...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

KLINICKÁ MANIFESTACE RECIDIVY MYXOMU LEVÉ SÍNĚ SRDEČNÍ ČASNĚ PO KARDIOLOGICKÉ KONTROLE S NEGATIVNÍM ECHO NÁLEZEM

J. Vopelková (Karlovy Vary)

Úvod: Myxom je udáván jako nejčastější srdeční nádor. Incidence je ovlivněná věkem i pohlavím, jsou známé i dědičné formy myxomu.Myxom...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VÝSKYT PLICNÍ HYPERTENZE U PACIENTŮ SE SYNDROMEM OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ APNOE

E. Sovová, J. Lukl, M. Hobzová, V. Kolek, I. Benušová, I. Mejtská, V. Nováková, Š. Hrachovinová (Olomouc)

Cílem studie bylo stanovit výskyt plicní hypertenze u pacientů s diagnózou obstruční spánkové apnoe.Soubor a metodika. 61 pacientů (48 mužů)...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

IABK INTRAAORTÁLNÍ BALONKOVÁ KONTRAPULZACE, MECHANICKÁ PODPORA LEVÉ SRDEČNÍ KOMORY

P. Vrábelová, L. Arnoštová, J. Mácha (Praha)

Princip IABK jak ji známe dnes se poprvé v klinické praxi použil již v 60tých letech minulého století.Přwsto má tato...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU SPODNÍ STĚNY U MLADÉHO PACIENTA S KORONÁRNÍ ANOMÁLIÍ

R. Náplava, M. Slabák, Z. Coufal, Č. Číhalík, D. Horák (Kroměříž, Zlín)

Prezentujeme dokumentovaný případ mladého pacienta, kuřáka, který byl přijat na naše oddělení pro akutní IM spodní stěny při uzávěru proximální...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS