Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9272 / vypisuji: 8611 - 8640

PÉČE O PACIENTY INDIKOVANÉ K BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACI

I. Prachařová, J. Vlašínová, J. Nováčková, I. Cetlová (Brno)

Na naší klinice bylo provedeno 123  implantací  PM a ICD v biventrikulárnním režimu. U pacientů indikovaných k implantaci máme stanovený...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

DISEKUJÍCÍ ANEURYSMA AORTY KOMPLIKOVANÉ SRDEČNÍ TAMPONÁDOU

T. Hess (Liberec)

  Disekcí aorty rozumíme stav, při kterém dochází v důsledku intramurárního pronikání krve k rozštěpení aortální stěny. Disekující tunel proniká intimou...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

INVAZIVNÍ ELEKTROFYZIOLOGIE U GERIATRICKÝCH NEMOCNÝCH

P. Pařízek, L. Haman, J. Duda, H. Dostálová (Hradec Králové)

    Elektrofyziologické vyšetření srdce (EFV) a katetrizační ablace (KA) jsou v současné době standardními diagnostickými a terapeutickými metodami u nemocných...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

TROMBÓZA AORTÁLNÍ NÁHRADY KOMPLIKOVANÁ EMBOLIZACÍ DO CNS, DIAGNOSTIKA, TERAPIE – KAZUISTIKA

L. Zahálková, J. Vojáček, R. Pudil, M. Solař, M. Měšťan, J. Raupach (Hradec Králové)

Trombóza aortální náhrady komplikovaná embolizací do CNS, diagnostika, terapie – kazuistika. Horáková L, Pudil R, Vojáček J, Raupach J, Solař M,...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

NEKARDIÁLNÍ OPERACE U PACIENTŮ S PLICNÍ HYPERTENZÍ

J. Marešová, P. Jansa, D. Ambrož, M. Aschermann, A. Linhart, M. Stříteský, J. Bláha (Praha 6, Praha)

Úvod:Plicní hypertenze (PH) je syndrom sdružující onemocnění s vážnou prognózou. Kurativní chirurgická léčba PH má svá indikační omezení, zejména u...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTY PŘED A PO VYŠETŘENÍ

M. Pospíšilová, M. Nováková (Praha)

     Fibrilace síní /FS/ je nejčastější arytmie, která se u člověka vyskytuje. Jednou z metod léčby FS je katetrizační...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

OD WILLIAMA HARVEYE KE KOSMICKÉ KARDIOLOGII A K AMBULANTNÍ KARDIOLOGII

Z. Trefný, J. Svačinka, R. Bayevski, S. Trojan, J. Slavíček, O. Kittnar, M. Trefný, P. Smrčka (Praha, Moskva, Russian Federation)

Pohyb srdce a krve se manifestuje silou působící na tělo a to jak v zemské gravitaci tak i ve stavu...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PFO - VÝZNAMNÝ PATOGENETICKÝ FAKTOR RECIDIVUJÍCÍHO STEMI

M. Sluka, J. Ostřanský, M. Richter, J. Lukl (Olomouc)

   Výskyt embolizace do koronárních tepen s následným vznikem STEMI je relativně nízký – kolem 0,5%. Ze zkušeností víme, že...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

PRIMÁRNÍ HYPERALDOSTERONISMUS JAKO PŘÍČINA MALIGNÍCH ARYTMIÍ

T. Zelinka, R. Holaj, V. Vančura, V. Melenovský, J. Widimský Jr. (Praha, Praha 2)

Hypokalémie v poslední době díky časnějšímu záchytu primárního hyperaldosteronismu (PA) vyskytuje méně často, přesto může být vedoucím příznakem onemocnění a...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

OPAKOVANÉ TROMBÓZY VE STENTU PŘI DEFICITU ANTITROMBÍNU III, JAKO DŮSLEDKU PROTRAHOVANÉ TERAPIE HEPARÍNEM

A. Andrášová, P. Osmančík (Nitra, SR, Nitra)

Naše sdělení se zabývá 81 letým pacientem, který byl  na naší kliniku přeložen 2.2.2005 z periferní nemocnice. V ní  hospitalizován...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

PRŮBĚH EXPERIMENTÁLNÍHO INFARKTU MYOKARDU NA ZVÍŘECÍM MODELU

J. Skřivánková, J. Košutová, A. Popková, I. Nečová (Brno)

Naše zkušenosti s experimentálním infarktem myokardu na zvířecím modelu s následnou aplikací kmenových buněk.

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

KORONAROGRAFICKÉ NÁLEZY U MLADÝCH PACIENTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU

M. Kubíčková, J. Košutová, A. Popková (Brno)

Anylýza koronarografických nálezů a rizikových faktorů u pacientů s akutním infarktem myokardu ve věku pod 50 let.

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

VLIV ZALOŽENÍ CÉVNÍHO DIALYZAČNÍHO ZKRATU NA HLADINU NATRIURETICKÉHO PEPTIDU

J. Malík, V. Tuka, Z. Kasalová, M. Slavíková (Praha)

ÚVOD: Vysoký průtok dialyzačním cévním zkratem může vést k rozvoji/dekompenzaci chronického srdečního selhání. Za hemodynamicky významný je považován zkrat, kterým...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PATŘÍ AMIODARON DO LÉČBY SRDEČNÍHO SELHÁNÍ? -NE.

P. Lupínek (Praha)

Amiodaron je antiarytmikum vysoce účinné v léčbě supraventrikulárních i komorových arytmií a je přitom poměrně bezpečný, co se týče proarytmogenního...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

ŘÍZENÁ AMBULANTNÍ REHABILITACE U NEMOCNÝCH PO OPERACI CHLOPENNÍCH SRDEČNÍCH VAD

S. Nehyba, V. Chaloupka, R. Souček (Brno)

Úvod: Náhrada srdeční chlopně upravuje hemodynamiku, zlepšuje funkční stav a prodlužuje život u nemocných s chlopenní vadou. Zlepšení zátěžové tolerance...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

POROVNÁNÍ VYBRANÝCH SKUPIN NEMOCNÝCH S PODEZŘENÍM NA KLINICKY VÝZNAMNOU PORUCHU INTEGRITY SÍŇOVÉHO SEPTA A JEJICH STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY PO KATETRIZAČNÍM UZÁVĚRU

J. Fiedler, P. Blaško, K. Linhartová, T. Honěk, J. Veselka (Praha)

Úvod: Porucha integrity síňového septa - foramen ovale patens (PFO) či defekt síňového septa (DSS) - může vést k paradoxní embolizaci u...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ U RIZIKOVÝCH PACIENTŮ. JSOU CHIRURGICKÉ VÝSLEDKY SKUTEČNĚ TAK ŠPATNÉ JAKO PREDIKCE EUROSCORE?

V. Rohn, J. Tošovský, M. Semrád, T. Urban, J. Lindner, J. Fichtl (Praha)

Cíl: v současné době probíhají klinické studie perkutánní implantace protézy aortální chlopně, která by v brzké době měla být alternativou...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

RUTINNÍ UŽITÍ TRANSRADIALNÍHO PŘÍSTUPU U PCI – CESTA K DOSAŽENÍ NULOVÝCH LOKALNÍCH KOMPLIKACÍ

M. Branny, J. Indrák, J. Černý, A. Vodzinská, I. Nykl, J. Januška, D. Kučera (Ostrava, Třinec)

Klicova slova: perkutanni koronarni intervence, radialni pristup, krvacive mistni komplikace Cíl práce : celkový výskyt krvacivých komplikací v mistě vpichu behem...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

INTERVENČNÍ LÉČBA ILEOFEMORÁLNÍ HLUBOKÉ ŽILNÍ TROMBOSY NA II. INTERNÍ KLINICE VFN

S. Beran, M. Chochola, P. Vařejka, S. Heller, L. Skalická, S. Jirát, P. Procházka, V. Mrázek, A. Linhart (Praha)

Úvod:  Akutní hluboká žilní trombóza (HŽT) je závažné onemocnění s velkým dopadem na morbiditu a mortalitu. Roční incidence HŽT v...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

POLYMORFIZMY V GENECH PRO NUKLEÁRNÍ RECEPTORY PPAR A RXR NEJSOU ASOCIOVÁNY S VÝZNAMNOU ANGIOGRAFICKOU RESTENÓZOU V KORONÁRNÍM STENTU

P. Neugebauer, M. Pávková - Goldbergová, P. Kala, P. Jeřábek, O. Boček, M. Poloczek, M. Vytiska, J. Pařenica, J. Špinar, A. Vašků (Nitra, SR, Brno)

Úvod: Kromě zvyklých klinických a periprocedurálních faktorů ovlivňuje vznik restenózy ve stentu i hereditární složka. Nukleární receptory PPAR a RXR regulují...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

EMBOLIZAČNÍ LÉČBA KORONARO-ATRIÁLNÍHO ZKRATU

J. Škvařil, M. Černohous, P. Jarkovský, F. Charvát, M. Zavoral (Praha)

Úvod: Koronární fistule přestavují relativně vzácnou anomálii. Jejich incidence v dospělé populaci je udávána 0,1%-1%. Léčba je zpravidla indikována pouze...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA IMPELLA RECOVER U "HIGH RISK" PCI

J. Škvařil, M. Černohous, P. Sedloň, M. Zavoral (Praha)

Úvod: Zatímco koronární intervence je v současnosti jednoznačně přijímána jako léčba volby u akutního koronárního syndromu (AKS),  pro zavedení rutinního...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

DLOUHODOBÝ OSUD NEMOCNÝCH PO UKONČENÍ DUÁLNÍ ANTIAGREGAČNÍ LÉČBY U NEMOCNÝCH S IMPLANTOVANÝM LÉKEM POTAŽENÝM KORONÁRNÍM STENTEM. (HOMEDES REGISTR: HEALTH OUTCOMES AND MORTALITY EVALUATIONS AFTER INVASIVE CORONARY TREATMENT USING DRUG ELUTING STENTS)

J. Jakabčin, P. Červinka, J. Jäger, M. Běhounek, R. Špaček, M. Bystroň, M. Kvašňák (Ústí nad Labem)

Cíl: Cílem naší práce bylo zjistit výskyt pozdních (více než 6 měsíců od intervence) klinických příhod způsobených trombózou stentu u...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ECHOKARDIOGRAFIE U STRUKTURÁLNÍCH KOMPLIKACÍ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY

V. Hošková, T. Marek (Praha)

I v éře rozvinuté antibiotické léčby zůstává infekční endokarditida onemocněním s vysokým rizikem závažných komplikací, včetně úmrtí. Jedním z důvodů...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ÚLOHA ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ PERIKARDIÁLNÍHO VÝPOTKU PO KARDIOCHIRURGICKÉM VÝKONU

L. Vajsarová, T. Marek (Praha)

Echokardiografie je základní vyšetřovací metodou v diagnostice a léčbě perikardiálního výpotku. Perikardiální vak obsahuje za normálních okolností malé množství tekutiny....

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

METASTÁZA MELANOMU IMITUJÍCÍ MYXOM PRAVÉ SÍNĚ - KAZUISTIKA

L. Gajdušek, L. Škňouřil (Třinec)

Úvod: K nejčastějším primárním srdečním tumorům patří myxom. Převážně se vyskytuje v levé síni -kolem 80%, v pravé síni do 20%, nitrokomorová lokalizace je vzácná. Sekundární nádory jsou...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

TROMBOEMBOLICKÉ KOMPLIKACE PO RADIOFREKVENČNÍ ABLACI

I. Perháčová (Košice, SR)

Úvod : Přes veškeré snahy v kardiologii a v kardiovaskulární chirurgii ve světě i u nás patří choroby srdce a...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

IDIOPATICKÁ KOMOROVÁ TACHYKARDIE REZISTENTNÍ NA FARMAKOLOGICKOU LÉČBU I ELEKTRICKOU KARDIOVERZI

J. Šimek, J. Gandalovičová, M. Pšenička, D. Wichterle (Praha)

Kazuistika: 33-letý muž bez strukturálního srdečního onemocnění byl přijat pro incesantní tachykardii se širokými komplexy QRS morfologie blokády pravého Tawarova...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

KOMBINOVANÝ CHIRURGICKO-ENDOVASKULÁRNÍ PŘÍSTUP K ONEMOCNĚNÍ HRUDNÍ AORTY

D. Kučera, M. Lišaník, M. Válka, V. Čížek, O. Pavlík, M. Pleva, R. Brát (Ostrava)

Cíl práce: zhodnocení možností hybridního (edovaskulárně-chirurgického) přístupu při řešení onemocnění hrudní aorty.Pacienti a metodika:Na našem pracovišti jsme od r. 1999...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PTA VNITŘNÍ KRKAVICE – VYSTAČÍME JEN S JEDNÍM TYPEM STENTU ČI PROTEKCE?

D. Kučera, M. Lišaník, V. Čížek, M. Válka, O. Pavlík, M. Pleva (Ostrava)

Cíl: Práce retrospektivně zpracovává indikace k výkonu, typy užitých stentů a cerebrální protekce a snaží se nalézt příčiny, které vedli...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS