Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9272 / vypisuji: 8431 - 8460

INTERFERENCE OF IMPLANTED PACEMAKER AND CARDIOVERTER-DEFIBRILLATOR, LEADING TO REPETITIVE ICD SHOCKS AND NON-EFFECTIVE PACING THROUGH PM WITH ASYSTOLY AFTER SHOCKS

J. Lipoldová, M. Novák, P. Kamarýt (Brno)

Theory: In patients with pacemaker (PM) and cardioverter-defibrillator (ICD) implanted later, an interference of both devices can occur. Case study:...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 15th Alpe-Adria

ACUTE DYSFUNCTION OF CHRONIC RESYNCHRONIZATION THERAPY EVALUATED BY B-TYPE NATRIURETIC PEPTIDE

R. Hazuková, M. Pleskot (Hradec Králové)

Background: Although B-type natriuretic peptide (BNP) has been adopted in clinical practice, many of BNP pathophysiological properties are still unknown....

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 15th Alpe-Adria

METABOLIC LIVER FUNCTION IN PATIENTS WITH HEART FAILURE AND ARTERIAL HYPERTENSION

M. Hendrichová, F. Málek, K. Krátká, M. Sedláková, J. Vránová, J. Horák (Praha)

Backround:Abnormalities in liver function tests have impact on prognosis of patients with chronic heart failure ( CHF ). The aim...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 15th Alpe-Adria

DIABETES MELLITUS AND ADMISSION BLOOD GLUCOSE LEVEL AS A RISK FACTOR IN PATIENTS AFTER ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

R. Adámková, A. Tomášek, S. Janoušek, J. Tůmová, Z. Čermáková, J. Špinar (Brno)

Background: High admission blood glucose levels  (BGL) after acute myocardial (AMI) are common and associated with an increased risk of...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, 15th Alpe-Adria

CORD - COMPARISON OF RECOMMENDED DOSES

J. Špinar, J. Vítovec, M. Souček (Brno)

The CORD study is a multicentric, single blinded study testing the antihypertensive and metabolic efficacy of recommended doses of ramipril...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, 15th Alpe-Adria

AHEAD - ACUTE HEART FAILURE DATABASE

J. Špinar, J. Vítovec, J. Kettner, A. Linhart, J. Pařenica, O. Hlinomaz, J. Bělohlávek, H. Al-Hiti, R. Miklík, L. Dušek (Brno, Praha)

The AHEAD (Acute HEArt Failure Database) is a registry of patients with AHF hospitalized at cardiologic departments with 24 hour cath lab...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, 15th Alpe-Adria

PREVALENCE AND PREDICTIVE FACTORS OF HEART FAILURE AFTER NON ST SEGMENT ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION

O. Barthez, J. Eicher, M. Zeller, Y. Cottin, P. Dobšák, J. Siegelová, J. Wolf (Dijon, France, Brno)

Introduction. Coronary artery disease is the most frequent etiology of heart failure (HF) and the prevalence of HF after ST...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PSYCHOLOGICAL AND PHYSICAL EFFECT AFTER TWO-WEEK CARDIAC REHABILITATION (PHASE II) IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

M. Kohzuki, M. Nagasaki, N. Minami, J. Siegelová, P. Dobšák (Sendai, Japan, Brno)

Objective. Lifestyle modification should be acquired during phase II and maintained thereafter. We have designed a new 2-week hospitalized phase...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

MODERN IMAGING OF CARDIAC MASSES

J. Wolf, P. Dobšák, J. Siegelová, O. Barthez, J. Eicher (Dijon, France, Brno)

Before the era of imaging techniques, the diagnosis of cardiac masses wasextremely difficult and often not made antemortem.With the advence...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

VIEWS ON THE ROLE OF ARTERIAL PULSE WAVE REFLECTION

T. Kenner (Graz, Austria)

It seems that recently the interest in the role of pulse wave reflection in the arterial system has been amplified....

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PREVENCE ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ U DĚTÍ

M. Šamánek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

VÝSLEDKY PÉČE O DĚTI S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

V. Chaloupecký (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD V DĚTSKÉM KARDIOCENTRU

T. Tláskal (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

VÝVOJ SRDEČNÍ KATETRIZACE A ANGIOGRAFIE U DĚTÍ

P. Tax (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

ECHOKARDIOGRAFIE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD VČERA, DNES A ZÍTRA

V. Tomek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

VÝVOJ DĚTSKÉ KARDIOLOGIE A KARDIOCHIRURGIE V ČR

J. Škovránek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

JE NUTNÝ KE KAŽDÉMU MINIINVAZIVNÍMU ODBĚRU ŠTĚPŮ PRO REVASKULARIZACI ENDOSKOP?

T. Grus, J. Lindner, K. Vik, G. Grusová, J. Tošovský (Praha)

ÚvodOtevřený odběr štěpů pro revaskularizaci bývá často spojen s rannými komplikacemi ,bolestí v ráně, prodlouženým hojením ,poruchou senzitivity , špatným...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ THORAKOTOMICKÉ A THORAKOSKOPICKÉ VÝKONY PRO EPIKARDIÁLNÍ IMPLANTACI STIMULAČNÍCH ELEKTROD

I. Skalský, T. Martinča, J. Kautzner, R. Čihák, J. Bytešník, J. Pirk, H. Říha, F. Burian (Praha)

Úvod Epikardiální implantace elektrod je jedinou možností pro zajištění stimulace LK při neúspěchu endokardiálního přístupu .Jedná se například o selhání...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

JE ČAS ZMĚNIT STÁVAJÍCÍ PROTOKOL NEINVAZÍVNÍHO KARDIOLOGICKÉHO TESTOVÁNÍ POTENCIÁLNÍCH KANDIDÁTŮ TRANSPLANTACE LEDVINY NA ZÁKLADĚ PĚTILETÝCH ZKUŠENOSTÍ?

J. Ulman, T. Marek, O. Viklický (Praha)

Úvod:  Kardiovaskulární morbidita nemocných  s chronickým selhání ledvin je značná a zhruba polovina příčin úmrtí těchto nemocných je kardiovaskulární. Transplantace...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

JE PUNKCE PERIKARDU RIZIKOVÝ VÝKON?

V. Brzek, V. Lonský, D. Šimkovič, L. Haman (Hradec Králové)

Úvod   Punkce perikardu je považována za život zachraňující výkon při tamponádě srdeční. V literatuře je popisována jako vcelku jednoduchý výkon...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

RELATIONSHIP OF THYROID HORMONES TO OXIDATIVE STRESS IN SLOVAK FEMALES

M. Čaprnda (Bratislava, SR)

Introduction: Atherosclerosis and its complications constitute the most common causes of death in developed countries. This disease is associated with...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

HYBRIDNÍ TERAPIE - ABLACE A PREVENTIVNÍ STIMULACE U NEMOCNÝCH S CHRONICKOU FORMOU FIBRILACE SÍNÍ - STUDIE HAPPI-AF

P. Neužil (Praha)

Cíl: V randomizované studii z jednoho centra ověřit efekt hybridní terapie - katetrizační ablace s použitím algoritmů preventivní stimulace - jako kombinované...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

CIRKADIÁNNÍ VLIVY NA TURBULENCI SRDEČNÍHO RYTMU

P. Trčka, M. Sepši, M. Kozák, L. Křivan, M. Kýr, J. Vlašínová (Brno)

Cílem práce: bylo ověřit cirkadiánní variabilitu HRT u pacientů bez  organického postižení srdce .Soubor: analýza dat pacientů, kteří v letech...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

NOVÁ STRATEGIE V PŘÍSTUPU K ASYMPTOMATICKÝM STENÓZÁM KAROTID PŘI SOUČASNÉ CHIRURGICKÉ REVASKULARIZACI MYOKARDU

M. Dobiáš, D. Rubeš, M. Matias, M. Stříteský (Praha)

Úvod: Optimální strategie u pacientů se současnou ICHS indikovanou k chirurgické revaskularizaci myokardu (ACB) a významným asymptomatickým aterosklerotickým postižením karotid...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

KONCENTRACE HSCRP U PACIENTŮ S INFARKTEM MYOKARDU – VLIV PROSTŘEDÍ A POLYMORFISMUS V GENU CD14

A. Lorenzová, V. Staněk, P. Stávek, J. Hubáček, V. Lánská, R. Poledne (Praha)

Cíl: Zvýšená koncentrace ultrasenzitivně měřeného CRP (hsCRP) souvisí s rizikem vzniku infarktu myokardu, avšak mechanismy regulující koncentraci hsCRP nejsou ještě...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

POUŽITÍ PERKUTÁNNÍ MECHANICKÉ FRAGMENTACE EMBOLU V PLICNICI

A. Krajina, M. Lojík, J. Raupach, V. Chovanec (Hradec Králové)

Cíl: Retrospektivní analýza použití mechanické fragmentace a rozptýlení embolu při masivní plicní embolizaci ke zlepšení plicní hemodynamiky. Teoretickým předpokladem je,...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

X-VÁZANÁ DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE V DŮSLEDKU MUTACE GENU PRO DYSTROFIN (XP21)

H. Poloczková, J. Toman, L. Špinarová, P. Hude, J. Krejčí, L. Fajkusová, M. Vytopil (Brno)

Cíl: V souboru pacientů s idiopatickou dilatační kardiomyopatií (DKMP) vyhledat nemocné s mutací dystrofinového genu a současně pátrat po poškození...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ODLOŽENÝ UZÁVĚR HRUDNÍKU PO OPERACI VROZENÉ SRDEČNÍ VADY U NOVOROZENCŮ

P. Vojtovič, T. Tláskal, M. Selko, R. Gebauer, B. Hučín, J. Hostaša, V. Chaloupecký (Praha)

Bezprostředně po operaci v mimotělním oběhu však často dochází ke zhoršení funkce srdce a plic pod klinickým obrazem nízkého srdečního...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

RHEOLYTICKÁ TROMBECTOMIE AKUTNÍCH CÉVNÍCH UZÁVĚRŮ

S. Heller, P. Vařejka, S. Beran, L. Skalická, M. Chochola (Praha)

Úvod: Akutní tepenné uzávěry jsou závažným medicínským stavem mnohdy ohrožujícím pacienta na životě. Mohou být způsobeny embolizací do nativních tepen...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

CIRKADIÁNNÍ VARIABILITA TURBULENCE SRDEČNÍHO RYTMU U PACIENTŮ PO INFARKTU MYOKARDU

M. Sepši, P. Trčka, M. Kozák, L. Křivan, J. Vlašínová, M. Kýr (Brno)

Cílem práce: bylo stanovit cirkadiánní variabilitu HRT u pacientů po prodělaném infarktu myokardu (IM) a porovnat tuto variabilitu se HRT...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS