Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9502 / vypisuji: 8401 - 8430

PROSPEKTIVNÍ REGISTR KATETRIZOVANÝCH PACIENTŮ S ISCHEMICKOU MITRÁLNÍ REGURGITACÍ

V. Kočka, P. Widimský, M. Pěnička, H. Línková, T. Buděšínský, L. Lisa, J. Dvořák (Praha)

Cíl: Zjistit četnost pacientů s ischemickou mitrální regurgitací v populaci, kde primární PCI je dominantním způsobem léčby akutního infarktu myokardu...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

VZÁCNĚJŠÍ PŘÍČINA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ U STARŠÍ NEMOCNÉ

J. Krejčí (Brno)

Je popsán případ 64-leté pacientky s rychle progredujícím srdečním selháním, která byla postupně hospitalizována na několika pracovištích. Při těchto hospitalizacích...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

PROGNOSTICKÝ VÝZNAM OPAKOVANÉHO STANOVENÍ N-TERMINÁLNÍHO PROBNP U NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM- SROVNÁNÍ S KONVENČNÍMI METODAMI ODHADU PROGNÓZY

M. Kubánek, K. Goode, A. Clark, J. Cleland (Praha, Kingston-upon-Hull, United Kingdom)

N-terminální pro-BNP  (NT-proBNP) je silným prediktorem prognózy u nemocných s chronickým srdečním selháním (CHSS).  Předpokládali jsem, že hladina NT-proBNP po...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

ZAPOMENUTÁ CHLOPEŇ: CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ RELATIVNÍ TRIKUSPIDÁLNÍ NEDOMYKAVOSTI

P. Žáček, J. Harrer, J. Dominik (Hradec Králové)

Relativní nedomykavost trikuspidální chlopně je nejčastější patologií této chlopně v dospělosti. Je součástí klinického obrazu pokročilé chlopenní vady levého srdce...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti

AGREGABILITA DESTIČEK V LEVÉ SÍNI U PACIENTŮ S NON-VALVULÁRNÍ FIBRILACÍ SÍNÍ

P. Šulc, V. Melenovský, J. Charvát, R. Čihák, D. Wichterle, B. Aldhoon, J. Kautzner (Praha)

Hypotéza: U pacientů s fibrilací síní (FS) je trombóza častěji pozorována v levé síni (LS) než v síni pravé (PS)....

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

"NO TOUCH AORTA" TECHNIKA CHIRURGICKÉ REVASKULARIZACE MYOKARDU U OSMDESÁTNÍKŮ

T. Urban, M. Salmay, R. Špunda, M. Semrád, M. Špaček, J. Tošovský (Praha)

Cíl: ověření účinnosti “NO TOUCH AORTA” techniky izolované chirurgické revaskularizace myokardu (bez užití mimotělního oběhu, na bijícím srdci, bez manipulace...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

VYUŽITÍ INTRAKARDIÁLNÍHO ULTRAZVUKU (ICE) V KARDIOLOGII

Š. Královec, J. Brada, P. Neužil, V. Bulková (Praha)

        Intrakardiální ultrazvuk je zobrazovací metoda používaná v invazivní kardiologii. Vyšetření je prováděno katetrovou sondou zaváděnou intravaskulárně do srdce pacienta....

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

GENETICKÁ VARIABILITA V GENU KCNJ11 OVLIVŇUJE RIZIKO MALIGNÍCH SRDEČNÍCH ARYTMIÍ U PACIENTŮ SE STRUKTURÁLNÍM SRDEČNÍM ONEMOCNĚNÍM

K. Sedláček, S. Weber, K. Stark, P. Lichtner, M. Fischer, J. Kautzner, C. Hengstenberg, A. Jeron (Praha, Regensburg, Germany, München, Germany)

Cíl  Identifikovat vliv běžné genetické variability v genech uplatňujících se v mechanismech akčního potenciálu na riziko vzniku maligních srdečních arytmií u...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

ČASNÁ KLINICKÁ ZKUŠENOST S KATETRIZAČNÍ ABLACÍ PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACE SÍNÍ POMOCÍ ROBOTICKÉ NAVIGACE

J. Kautzner, H. Mlčochová, D. Wichterle, R. Čihák, H. Tolaszová (Praha)

Úvod: Elektrická izolace vestibulů plicních žil (PVAI) se stala základem katetrizační ablace paroxysmální fibrilace síní (FS), rezistentní na antiarytmika. Nicméně,...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

VYPOVÍDÁ BNP A ECHOKARDIOGRAFIE O FUNKČNÍCH PARAMETRECH NEMOCNÉHO SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM?

Z. Pozdíšek, O. Ludka, V. Chaloupka, V. Musil, J. Špinar (Olomouc)

Cíl: Posoudit vztah jednorázového stanovení BNP a echokardiografického vyšetření (klidového i zátěžového) k funkčním parametrům (PT, VO2peak, VE/VCO2 slope) u...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

SPECIALIZOVANÁ PRÁCE SESTRY V ECHOKARDIOGRAFICKÉ LABORATOŘI

D. Marek (Přerov)

Práce sestry v echokardiografické laboratoři je je komplexní – vyžadující nejen odbornou erudici, ale také organizační talent, rychlost, manuální zručnost...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Kardiologických sester a spřízněných profesí

INDIVIDUALIZACE RIZIKA NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI U PACIENTŮ S DYSFUNKČNÍ KOMOROU – PROSPEKTIVNÍ SLEDOVÁNÍ

P. Lokaj, L. Křivan, M. Kozák, P. Trčka, M. Sepši, J. Špinar (Brno)

Cíl: zařadit neinvazivní parametr T wave alternans (TWA) do stratifikace rizika náhlé srdeční smrti (NSS) u pacientů s dysfunkční komorou...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

PROBLEMATIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE U PACIENTKY PO KOMBINOVANÉ TRANSPLANTACI SRDCE A PLIC - KAZUISTIKA

A. Nechvílová, P. Pecníková, J. Králová, K. Trefilová (Praha)

Úvod: Kombinovaná transplantace srdce a plic (Tx S+P) je metodou léčby vybraných nemocných s terminálním kardiopulmonálním onemocněním, nejčastěji vrozených srdečních...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

VSTUPNÍ HLADINA SÉROVÉ GLYKÉMIE A DLOUHODOBÁ PROGNÓZA U AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU

R. Adámková, S. Janoušek, A. Tomášek, J. Tůmová, Z. Čermáková, J. Špinar (Brno)

Úvod: U akutního infarktu myokardu (AIM) velmi často nacházíme zvýšenou hladinu vstupní sérové glykémie (VSG) a to i u pacientů...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

SOME REMARKS REGARDING THE ROLE OF RANDOM OSCILLATIONS OF BIOLOGICAL VARIABLES

T. Kenner (Graz, Austria)

SOME REMARKS REGARDING THE ROLE OF RANDOM OSCILLATIONS OF BIOLOGICAL VARIABLES

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

ENDOKARDITIDY PRAVÉHO SRDCE, PĚTILETÉ SLEDOVÁNÍ

A. Novák, J. Dražka, I. Petrová, M. Běhounek, M. Kubíčková, M. Bystroň, P. Červinka (Ústí nad Labem)

Úvod: Pravostranná endokarditida se vyskytuje převážně u intravenosních toxikomanů. U ostatních pacientů je vzácná. Výskyt se liší dle socioekonomických podmínek...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

VÝSKYT FIBRILACE SÍNÍ V PRŮBĚHU JEDNOHO ROKU PO RADIOFREKVENČNÍ ABLACI CAVOTRIKUSPIDÁLNÍHO ISTHMU

R. Polášek, P. Kučera, T. Belza, J. Kautzner (Liberec, Praha)

Cíl: Strukturální změny svaloviny síní a její elektrická remodelace vedou s věkem k narůstajícímu výskytu síňových arytmií z nichž nejčastější...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

VYŠETŘENÍ A DIAGNOSTIKA KORONÁRNÍ NEMOCI SE STRATIFIKACÍ RIZIKA U ASYMPTOMATICKÝCH DIABETIKŮ 2.TYPU POMOCÍ GSPECT

J. Bakala, A. Adamíková, J. Bernátek, P. Kurfürst (Kyjov, Zlín)

Cíl: Sledování významnosti gatovaného perfúzního SPECTu (GSPECT)myokardu u asymptomatických diabetiků 2.typu v klidu a po zátěži Metodika:Autoři vyšetřili 56 asymptomatických diabetiků–36...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S KOMBINOVANOU HYPOLIPIDEMICKOU LÉČBOU STATIN A EZETIMIB U PACIENTŮ V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDCE

A. Novák, J. Jakabčin (Ústí nad Labem)

Úvod: Práce shrnuje zkušenosti s nasazením kombinované hypolipidemické léčby u pacientů s manifestní ischemickou chorobou srdeční nebo v nejvyšším kardiovaskulárním riziku. Dle posledních doporučení ...

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ ARYTMIE V MLADISTVÉM VĚKU – KAZUISTIKA

S. Janíčková, H. Javorková, M. Cveková (Brno)

Syndrom dlouhého intervalu QT je monogenní porucha charakterizovaná prodloužením intervalu QT (časový interval od počátku QRS komplexu do konce vlny...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

VZTAH BNP K VÝSLEDKU SPIROERGOMETRIE U NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

M. Hegarová, I. Málek, A. Jabor (Praha)

Vrcholová spotřeba kyslíku (pVO2) a hyperventilace při zátěži (VE/VCO2 slope) jsou nezávislými predikátory prognózy nemocných s chronickým srdečním selháním.Cíl. Zjistit...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

EFFECTS OF PHASE II CARDIAC REHABILITATION ON INSULIN RESISTANCE AND MYOCARDIAL REMODELING IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

M. Kohzuki, M. Nagasaki, P. Dobšák, J. Siegelová (Sendai, Japan, Brno)

Objectives We have designed a new 2-week hospitalized phase II Cardiac Rehabilitation (CR) program in Japan. The purpose of the...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

VIDEOTHORAKOSKOPIE A SOUČASNÁ KARDIOCHIRURGIE

M. Šetina, M. Horn, J. Burkert, R. Lischke (Praha)

Cíl: Cílem sdělení je předložit naše první zkušenosti s videoasistovanými thorakoskopickými (VAT) kardiochirurgickými výkony ve FN Motol a analyzovat možnosti...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

PRAVÁ KOMORA U HYPERTROFICKÉ KARDIOMYOPATIE: ZOBRAZENÍ POMOCÍ TKÁŇOVÉHO DOPPLERA A STRAIN

D. Zemánek, J. Veselka, P. Tomašov, M. Sedláková, K. Linhartova (Praha)

Úvod: Hypertrofická kardiomyopatie (HCM) je onemocnění podmíněné mutací sarkomerických proteinů. Kromě typické hypertrofie myokardu patří do obrazu HCM abnormality diastolické...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

PERMANENTNÍ JUNKČNÍ RECIPROČNÍ TACHYKARDIE U DĚTÍ

P. Vít, J. Navrátil, D. Humlová (Brno)

Úvod: Permanentní junkční reciproční tachykardie (PJRT) je reentry supraventrikulární tachykardie (SVT) s řídkým výskytem. Její četnost je asi 1% ze...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

KATETROVÁ ABLACE PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACE SÍNÍ CHLAZENOU KONCOVOU ELEKTRODOU: DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY

J. Chovančík, M. Fiala, D. Wojnarová, H. Szymeczek, J. Gorzolka, R. Neuwirth, R. Nevřalová, O. Jiravský, M. Branny (Třinec)

Cílem práce byla retrospektivní analýza výsledků rutinně prováděné katetrové ablace paroxysmální fibrilace síní (FS) při použití ablace chlazenou koncovou elektrodou.Metoda:...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

VYSOKÉ RIZIKO ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ U PACIENTEK S TURNEROVÝM SYNDROMEM: BUDE JIŽ BRZY OBJASNĚN OCHRANNÝ VLIV CHROMOSOMU X PŘED VZNIKEM ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ?

M. Berková, Z. Berka, Z. Krčová (Praha, Olomouc)

Autoři chtějí upozornit na vysoké riziko ischemické choroby srdeční (ICHS) u Turnerova syndromu (TS).Turnerův syndrom je způsoben chyběním jednoho chromozomu...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

MAGNETICKÁ NAVIGACE U KOMPLEXNÍCH VÝKONŮ V INTERVENČNÍ KARDIOLOGII

K. Smolíková, M. Vlasáková (Praha)

Úvod: Výkony v intervenční kardiologii jsou až ve 30 %  limitovány velmi komplexní anatomií intervenované tepny. Standardní techniky neumožňují efektivní...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

LÉČBA AIM KOMBINACÍ PŘEDNEMOCNIČNĚ PODANÉ TENEKTEPLÁZY A AKUTNÍ PCI

S. Janoušek, L. Groch, P. Urbánek, O. Hlinomaz, M. Novák, M. Felšöci (Brno)

Cíl prácePotvrdit příznivé zahraniční zkušenosti s přednemocniční trombolytickou léčbou akutního infarktu myokardu (AIM) s elevacemi ST následovanou intervenční léčbou (PCI)....

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

ALGORITMUS PRO DIAGNOSTIKU SYNDROMU KOMOROVÉ PREEXCITACE NA 12 SVODOVÉM EKG

M. Eisenberger, N. Davidson, D. Todd, K. Buchtova, A. Fitzpatrick (Manchester, United Kingdom, Liverpool, United Kingdom, Brno)

CílCílem této studie bylo sestavit jednoduchý algoritmus, pomocí kterého by bylo možné vyloučit anebo potvrdit komorovou preexcitaci na 12 svodovém...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS