Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9272 / vypisuji: 8311 - 8340

POSTIŽENÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU U PACIENTEK S TURNEROVÝM SYNDROMEM

E. Klásková, J. Zapletalová, D. Horák, J. Wiedermann (Olomouc)

Turnerův syndrom (TS) je jednou z nejčastějších chromozomálních abnormalit, která postihuje přibližně jedno  ze 2000-2500 živě narozených děvčátek. Jeho příčinou...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

LOKÁLNÍ KOMPLIKACE PCI PŘI POUŽITÍ CLOSING DEVICE ANGIO-SEAL VIP

J. Pešek, I. Bernat, J. Koza, R. Kollros, H. Brůhová, R. Rokyta (Plzeň)

Cíl: Zjistit výskyt lokálních komplikací u pacientů léčených PCI, u kterých bylo místo vpichu uzavřeno systémem Angio-Seal VIP (AS)Soubor a...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

MÉNĚ OBVYKLÝ VÝVOJ KLINICKÉHO STAVU U PACIENTA SE SPONGIÓZNÍ KARDIOMYOPATIÍ

I. Málek, P. Lupínek, J. Tintěra (Praha)

Úvod. Spongiózní kardiomyopatie představuje vzácnou formu postižení srdečního svalu, průběh je obvykle nepříznivý.  Ukážeme, že po zavedení léčby srdečního selhání...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

ÚSPĚŠNÁ KATETRIZAČNÍ LÉČBA ARYTMICKÉ BOUŘE NA PODKLADĚ IDIOPATICKÉ FIBRILACE KOMOR

J. Ostrihoňová, V. Fišerová, H. Klozová, L. Musilová (Praha)

Kasuistika: Jednalo se o 21-letou pacientku bez významnějších přidružených onemocnění,  v anamnéze pouze jedna epizoda synkopy v roce 2006,  která...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

OPERACE ENDOMAZE: MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ TECHNIKA CHIRURGICKÉ LÉČBY FIBRILACE SÍNÍ

Z. Straka, P. Budera, M. Herold, P. Osmančík, P. Brůček, T. Vaněk (Praha)

     MAZE operace patří k nejúčinnějším způsobům léčby fibrilace síní (FiS). Pro svoji technickou náročnost a většinou i potřebu mimotělního...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

RECIDIVUJÍCÍ POINFARKTOVÁ RUPTURA MEZIKOMOROVÉHO SEPTA JAKO PŘÍČINA KARDIOGENNÍHO ŠOKU, DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA

J. Čech, M. Šmíd, P. Hájková (Plzeň)

54 letý kuřák, jinak doposud bez známého onemocnění, byl přijat pro šestidenní anamnézu typických progredujících stenokardií, s významným vystupňováním obtíží...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

ARE WOMEN WITH CHRONIC HEART FAILURE NEGLECTED?

A. Klabník, M. Koštek, J. Murín (Trstená, SR, Bratislava, SR)

Background:There are significant epidemiological,clinical,treatment and prognostic differences between women and men with heart failure (HF). Patients and methods: 282 consecutive...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

ANEURYSMA OUŠKA LEVÉ SÍNĚ S TROMBY

R. Šreflová, J. Nečas, M. Ošmerová, J. Černý (Brno)

Cíl:  Prezentace raritní vrozené anomálie s manifestací klinických příznaků již v dětském věku Metodika: Kazuistika 11 ti letého děvčátka, které bylo...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

VENTRICULOATRIAL NODAL CONDUCTION IN PATIENTS WITH ATRIOVENTRICULAR REENTRANT TACHYCARDIAS

Š. Havránek, J. Šimek, P. Šťovíček, D. Wichterle, A. Linhart (Praha)

Background:  Character of ventriculoatrial (VA) nodal conduction in patients with accessory pathways may play a role in initiating AV re-entrant...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

CO OČEKÁVAT PŘI ECHOKARDIOGRAFICKÉM VYŠETŘENÍ HIV POZITIVNÍHO PACIENTA LÉČENÉHO KOMBINOVANOU ANTIRETROVIROVOU TERAPIÍ?

O. Ludka, V. Musil, Z. Pozdíšek, J. Špinar, J. Vlašínová, S. Snopková (Brno)

Úvod: Kardiovaskulární onemocnění se v době moderní kombinované antiretrovirové terapie (cART) stávají jedním z limitujících faktorů přežívání HIV pozitivních pacientů....

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÝCH PARAMETRŮ SYSTOLICKÉ FUNKCE PRAVÉ KOMORY U NEMOCNÝCH S CHRONICKOU TROMBOEMBOLICKOU PLICNÍ HYPERTENZÍ

P. Kuchynka, T. Paleček, P. Jansa, D. Ambrož, A. Linhart (Praha)

Úvod a cíl práce: Systolická funkce pravé komory (PK) patří k důležitým parametrům prognózy pacientů trpících řadou kardiovaskulárních onemocnění. Echokardiografie,...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

MOŽNOSTI LÉČENÍ TERMINÁLNÍHO SELHÁNÍ LEDVIN PO TRANSPLANTACI SRDCE, DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ

L. Hošková, I. Málek, O. Viklický, M. Podzimková, M. Hegarová, J. Pirk, Š. Vítko, J. Kautzner (Praha)

Úvod:Podávání imunosupresivní profylaxe, především nefrotoxických kalcineurinových inhibitorů, vede k progresivnímu snížení renálních funkcí. Počet pacientů, kteří dosáhnou konečného stadia selhání...

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

VZNIK ANEURYSMATU V MÍSTĚ PERKUTÁNNÍ BLÓNKOVÉ ANGIOPLASTIKY REKOARKTACE AORTY BEZ UŽITÍ STENTU

O. Reich, P. Tax, J. Lisý, V. Tomek, J. Gilík, T. Matějka, T. Tláskal, V. Chaloupecký, J. Škovránek (Praha)

Cílem studie bylo stanovit incidenci aneurysmat aortálního isthmu po balónkové angioplastice rekoarktace aorty. Pacienti a metody:Angioplastika byla provedena u 99 konsekutivních...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY PERKUTÁNNÍ BALÓNKOVÉ VALVULOPLASTIKY KRITICKÉ AORTÁLNÍ STENÓZY U NOVOROZENCŮ

O. Reich, P. Tax, V. Tomek, J. Gilík, J. Škovránek, V. Chaloupecký (Praha)

Cílem studie bylo stanovit účinnost, dlouhodobé výsledky a prediktory výsledku balónkové valvuloplastiky kritické aortální stenózy u novorozenců Pacienti a metody:Valvuloplastika byla...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ VLIVU STIMULACE SEPTA VERSUS HROTU NA ECHOKARDIOGRAFICKÉ PARAMETRY DYSSYNCHRONIE U NEMOCNÝCH SE ZACHOVANOU FUNKCÍ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ – DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ

K. Lefflerová, J. Kautzner, P. Lupínek, J. Bytešník, R. Čihák, R. Krausová, V. Vančura (Praha)

CÍL PRÁCE:  Řada experimentálních i klinických studií prokazuje, že stimulace hrotu pravé komory (PK) srdeční vede k výrazné asynchronii aktivace...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

ENTERÁLNÍ VÝŽIVA

L. Jágrová, A. Šolarová, I. Sýkorová, M. Krechowská (Plzeň)

Adekvátní výživa je nedílnou součástí komplexní péče u nemocných hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče. U pacientů hospitalizovaných na JIP, je...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ DISEKCE AORTY VZNIKLÁ V POPORODNÍM OBDOBÍ

D. Škombárová, P. Němec (Kyjov, Brno)

Úvod: Disekce aorty v těhotenství nebo po porodu se vyskytuje zřídka, za posledních 50 let bylo popsaných přibližně 200 případů.Těhotenství...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

DOPPLEROVSKÝ ODHAD PLICNÍ VASKULÁRNÍ REZISTENCE U NEMOCNÝCH S CHRONICKOU TROMBOEMBOLICKOU PLICNÍ HYPERTENZÍ

T. Paleček, D. Ambrož, P. Jansa, A. Linhart (Praha)

Úvod a cíl: Plicní vaskulární rezistence (PVR) je důležitou hemodynamickou veličinou v managementu řady onemocnění. Přesné stanovení PVR je možné pouze...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ – ROČNÍ MORTALITA S OHLEDEM NA RIZIKOVÉ FAKTORY

E. Hlavinová, R. Miklík, A. Tomášek, M. Šebo, J. Špinar (Brno)

Cíle: Zjistit roční mortalitu u pacientů s dg. chronického srdečního selhání (CHSS) a stanovit rizikové faktory, které se mohou podílet...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

LÉČBA ZÁVAŽNÉ PLICNÍ HYPERTENSE SILDENAFILEM U PACIENTA S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM, KANDIDÁTA TRANSPLANTACE SRDCE - KAZUISTIKA

M. Cihlová, H. Al-Hiti, V. Melenovský, I. Málek (Strakonice)

Úvod:Plicní hypertense (PH) je definována trvalým zvýšením středního tlaku v a. pulmonalis (AP) nad 20mmHg v klidu a nad 30mmHg...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

PÉČE O PACIENTA S DEHISCENCÍ STERNA A APLIKACE V.A.C. SYSTÉMU

M. Kropáčová, P. Zábranská, J. Omastová (Olomouc)

     Naše přednáška pojednává o klientovi, který byl hospitalizován u svého spádového kardiloga, který klientovi doporučil pro již několik let...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

SRDEČNÍ SELHÁNÍ U PACIENTŮ V POKROČILÉM VĚKU

L. Špinarová (Brno)

Chronické srdeční selhání (CHSS) se v evropských zemích vyskytuje u 0,4 - 2 % populace s výrazným nárůstem ve vyšších...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

ZMĚNA SRDEČNÍ FUNKCE V TĚŽKÉ SEPSI

A. Večeřová, K. Goričan, M. Kocík, T. Veiser, M. Zahin, A. Žák (Praha)

Sepse je stav organismu, který reaguje celým souborem projevů na přítomnost infekce v těle. Jedná se o obranný mechanismus organismu,...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

KARDIORENÁLNÍ POSTIŽENÍ VE STÁŘÍ

F. Málek (Praha)

 Koexistence srdečního selhání a renální insuficience má velmi špatnou prognózu. Někteří autoři označují toto spojení jako kardiorenální syndrom – SCRS...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

PÉČE O PACIENTY PO MVP,TVP A CRYO MAZE

V. Kobková (Praha)

Cílem mé přednášky je představit péči o pacienty na kardiochirurgickém oddělení vnemocnici na Homolce. Začátkem své přednášky chci představit nejčastěji prováděné...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

PŘÍČINY INTOLERANCE ANTIHYPERTENZIV

K. Kluz , M. Tesák, P. Vysočanová, L. Kubková, J. Kaňovský, J. Špinar (Třinec, Třebíč, Brno)

Cíl : Zjistit počet a příčinu intolerancí antihypertezních léků u pacientů navštěvujících specializovanou ambulanci. Metodika : Retrospektivní analýza dat z ambulantních...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

SYNDROM TAKO-TSUBO - STRESEM INDUKOVANÁ KARDIOMYOPATIE

K. Kluz , T. Zatočil, P. Kala, M. Tesák, L. Kubková, J. Kaňovský, J. Špinar (Třinec, Brno, Třebíč)

Cíl : kazuistické sdělení – popis Tako-Tsubo kardiomyopatieMetodika a výsledky : Byli sledováni 2 pacienti (muž 72 let, anamnéza: hypertenze,...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

CHARAKTERISTIKA A PROBLEMATIKA ADAPTACE NA NOVÉM PRACOVIŠTI KATETRIZAČNÍ SÁL VERZUS LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ ARO Z POHLEDU SESTRY

R. Jakl Hübšmanová, V. Kupcová (Hradec Králové, Praha)

Cíl: Problematika změny oboru a tím i získávání nových zkušeností v nových oblastech zdravotnictví je pro sestru jednou z nejdůležitějších etap...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

ON-PUMP VS. OFF-PUMP CORONARY BYPASS GRAFTING - A SINGLE SURGEON EXPERIENCE

M. Gwozdziewicz, P. Olšak, M. Elfmárk, M. Troubil, M. Benčat, I. Fluger, V. Lonsky (Olomouc)

AbstractObjectives. Off-pump coronary bypass grafting (OPCAB) is a routine method of heart revascularization, but its superiority over conventional on-pump coronary...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

METABOLICKÝ SYNDROM INZULÍNOVÉ RESISTENCE V OBECNÉ POPULACI – TERÉNNÍ VÝZKUM 2007

B. Nussbaumerová, H. Rosolová (Plzeň)

Institut metabolického syndromu se systematicky zabývá problematikou zejména kardiovaskulárních civilizačních onemocnění. Projekt byl narozdíl od předchozích výzkumů zaměřen na kardiovaskulární...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS