Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 8928 / vypisuji: 8311 - 8340

PRŮZKUM POUŽÍVÁNÍ TERAPEUTICKÉ MÍRNÉ HYPOTERMIE PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ V ČESKÉ REPUBLICE

R. Škulec, J. Bělohlávek, T. Kovárník, V. Dytrych, J. Horák, M. Pšenička, S. Šimek, M. Aschermann, A. Linhart (Beroun)

Navození terapeutické mírné hypotermie (MH) u nemocných po srdeční zástavě co nejdříve po obnovení spontánní cirkulace (ROSC) je jediný známý...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ÚČINNOST RŮZNÝCH OCHLAZOVACÍCH REŽIMŮ PŘI INDUKCI MÍRNÉ HYPOTERMIE U NEMOCNÝCH PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ

R. Škulec, J. Bělohlávek, V. Dytrych, T. Kovárník, J. Horák, M. Pšenička, S. Šimek, P. Poláček, M. Aschermann, A. Linhart (Beroun)

Navození mírné terapeutické hypotermie (MH) je součástí poresuscitační péče. Zásadní význam má zahájit MH co nejdříve po obnovení spontánní cirkulace...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

BIOPROTÉZA V AORTÁLNÍ POZICI A JEJÍ HEMODYNAMICKÉ PARAMETRY

P. Šantavý, M. Benčat, M. Troubil, P. Marcián, V. Bruk, P. Němec (Olomouc)

Úvod: Biologické chlopně jsou v současné době díky stárnoucí populaci implantovány stále častěji. Přes technický pokrok nejsou jejich pooperační parametry...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VYUŽITÍ KOMBINACE NEINVAZIVNÍCH VYŠETŘOVACÍCH METOD PRO STRATIFIKACI RIZIKA NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI U PACIENTŮ PO INFARKTU MYOKARDU

P. Lokaj, L. Křivan, M. Kozák, M. Sepši, J. Vlašínová, J. Špinar (Brno)

Cíl: Existuje několik neinvazívních metod pro rizikovou stratifikaci pacientů po infarktu myokardu (IM) léčených koronární angioplastikou. Cílem bylo vytvořit neinvazívní...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

DYNAMICKÁ SUBVALVÁRNÍ OBSTRUKCE U AORTÁLNÍ STENÓZY.

M. Brtko, M. Tuna (Hradec Králové)

Subvalvární obstrukce u významné stenózy aortální chlopně je způsobena výraznou hypertrofií mezikomorového septa a systolickým dopředným pohybem předního cípu mitrální...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti

MORFOLOGICKÉ ZMĚNY KARDIOVASKULÁRNÍHO APARÁTU U PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CHOROBOU SRDEČNÍ – HMOTNOST LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ A TLOUŠŤKA INTIMA A MÉDIE KRČNÍCH TEPEN U PACIENTŮ PO ELEKTIVNÍ PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCI

L. Goláň, T. Paleček, M. Vítovec, S. Šimek, Z. Hlubocká, E. Kejřová, P. Poláček, A. Bani Hani, D. Ambrož, A. Linhart (Praha)

Úvod: Morfologické změny kardiovaskulárního aparátu  představované hypertrofií levé komory srdeční a zesílením komplexu intimy a médie (IMT)  krčních tepen jsou...

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

LEVÁ RADIÁLNÍ TEPNA JAKO STANDARDNÍ PŘÍSTUP KE KORONARNÍM KATETRIZACÍM A INTERVENCÍM

I. Bernat, M. Škvařilová, M. Paďour (Plzeň)

Úvod: Radiální přístup má minimální výskyt lokálních komplikací a pacientům umožňuje po výkonech větší komfort než přístup femorální. Levá radiální...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

KVALITA ŽIVOTA VELMI STARÝCH NEMOCNÝCH PO NÁHRADĚ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ

V. Novák (Hořice v Podkrkonoší)

Staří nemocní představují ve vyspělých zemích rostoucí segment konzumentů zdravotní péče v oblasti chronických a degenerativních onemocnění, mezi kterými v...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

MOŽNOSTI SLEDOVÁNÍ REAKTIVITY AUTONOMNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU U PACIENTŮ S HYPERTENZÍ

J. Galuszka, I. Buriánková, Š. Vladařová, E. Lokočová, V. Horancová (Olomouc)

Cíl práce: Předvést možnosti a význam neinvazivního hodnocení autonomního nervového systému u pacientů s hypertenzí. Metodika:Vyšetření souboru 30 pacientů s...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

METABOLICKÝ SYNDROM A ROZSAH KORONÁRNÍ ATEROSKLERÓZY U PACIENTŮ PO ELEKTIVNÍ PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCI

L. Goláň, S. Šimek, J. Horák, J. Lubanda, S. Beran, L. Skalická, O. Dostál, G. Dostálová, P. Kuchyňka, A. Linhart (Praha, Brno)

Úvod:Metabolický syndrom je komplex hlavních rizikových faktorů aterosklerózy. Zajímala nás prevalence tohoto syndromu u pacientů po perkutánní elektivní koronární intervenci...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VLIV LÉČBY POMOCÍ KONTINUÁLNÍHO POZITIVNÍHO PŘETLAKU V DÝCHACÍCH CESTÁCH NA PARAMETRY VARIABILITY SRDEČNÍ FREKVENCE U PACIENTŮ SE SYNDROMEM SPÁNKOVÉ APNOE

J. Galuszka, M. Hobzová, E. Sovová, J. Zapletalová, J. Lukl (Olomouc)

Cíl práce:Posouzení vlivu terapie syndromu spánkové apnoe (SSA) pomocí domácího pozitivního přetlakového dýchaní (režim CPAP continuous positive air-way pressure) na...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ZBYTKOVÉ SÍŇOVÉ TACHYKARDIE PO ABLACI FIBRILACE SÍNÍ PŘEDSTAVUJÍ ŠIROKÉ SPEKTRUM REENTRY OKRUHŮ A JEJICH KRITICKÝCH MÍST

J. Chovančík, M. Fiala, H. Szymeczek, D. Wojnarová, R. Moravec, R. Neuwirth, R. Nevřalová, O. Jiravský, I. Nykl, M. Branny (Třinec, Třinec-Podlesí)

Cílem práce je prezentace klinických charakteristik a výsledků mapování a katetrové ablace pro levosíňovou tachykardii ( LST) po dřívější ablaci...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

EFEKT PLICNÍ ENDARTEREKTOMIE NA TÍŽI SEKUNDÁRNÍ TRIKUSPIDÁLNÍ REGURGITACE U JEDINCŮ S CHRONICKOU TROMBOEMBOLICKOU PLICNÍ HYPERTENZÍ

T. Paleček, P. Jansa, J. Lindner, Z. Hlubocká, D. Ambrož, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

Úvod a cíl práce: Plicní endarterektomie (PEA) vede u operabilních jedinců s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí (CTEPH) k výraznému poklesu...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ECHOKARDIOGRAFICKÉ DETERMINANTY VÝZNAMNOSTI MITRÁLNÍ REGURGITACE V BĚŽNÉ KLINICKÉ PRAXI

M. Vítovec, T. Paleček, Z. Hlubocká, L. Goláň, A. Linhart (Praha)

›Cíl práce: posoudit, jakým způsobem odlišují běžně stanovované  echokardiografické ukazatele nemocné s významnou neischemickou mitrální regurgitací od pacientů s méně...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ZAVEDENÍ LEVÉHO RADIÁLNÍHO PŘÍSTUPU NA NAŠEM PRACOVIŠTI A JEHO VÝHODY PRO PACIENTA A OŠETŘUJÍCÍ PERSONÁL

E. Drtinová, M. Ondráčková, M. Vlková, J. Zemanová, L. Kleslová, V. Kvapilová, I. Bernat (Karlovy Vary)

Radiální přístup je alternativou femorálního přístupu ke katetrizačním a intervenčním výkonům na koronárních tepnách.Výhodou je časná mobilizace pacienta po výkonu...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

RUTINNÍ AMBULANTNÍ PCI V PODMÍNKACH ČR. REGISTR KARDIOCENTRA NEMOCNICE PODLESÍ TŘINEC

J. Černý, M. Branny, J. Indrák, J. Januška, A. Vodzinská, I. Nykl (Třinec)

Cíl: sledování rozdílu počtu komplikací u pacientů propuštěných domů v den transradiální PCI a pacientů zůstávajících "do druhého dne".  Soubor: Kardiocentrum...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

BNP JE LEPŠÍ NEŽ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE V KRÁTKODOBÉ PREDIKCI VZNIKU SYMPTOMŮ U MUŽŮ S ASYMPTOMATICKOU CHRONICKOU VÝZNAMNOU AORTÁLNÍ REGURGITACÍ

T. Marek, J. Kautzner, V. Lánská, L. Karasová (Praha 4, Praha)

Cíl: Zhodnocení významu zátěžové echokardiografie a hladin BNP v predikci krátkodobého vývoje onemocnění = vznik symptomů, v průběhu 18měsíčního sledování...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

DIAGNOSTIKA PLICNÍ EMBOLIE NA PODKLADĚ SPIRÁLNÍ CT ANGIOGRAFIE PLIC

M. Novotná (K. Vary)

Cilem práce je posoudit  vylouceni nebo potvrzeni konecne diagnozy akutni plicni embolie provedenim spiralni CTangiografii plic u pacientu se suspektni...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

PŘÍSPĚVEK KE STANOVENÍ „OPTIMÁLNÍHO“ DYNAMICKÉHO ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO INTERVALU POMOCÍ TRANSTORAKÁLNÍ IMPEDANČNÍ KARDIOGRAFIE U PACIENTŮ S POKROČILOU ATRIOVENTRIKULÁRNÍ BLOKÁDOU KORIGOVANOU PM DDD

M. Novák, P. Kamarýt, J. Lipoldová, P. Homolka, T. Vykypěl, K. Buchtová, J. Sieglová (Brno)

Cíl: Pomocí impedanční kardiografie (IKG) zjistit atrioventrikulární intervaly (AVI) s největším srdečním výdejem – cardiac output (max CO) při sekvenční...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPIE – HODNOCENÍ ČASNÉHO KLINICKÉHO A HEMODYNAMICKÉHO EFEKTU

R. Praus, P. Pařízek, M. Tauchman, L. Haman, J. Fridrich, V. Mašín (Hradec Králové)

Cíl: V prospektivním sledování posoudit časný efekt srdeční resynchronizační terapie (SRT).Soubor a metody: 21 pacientům průměrného věku 67 let (44-77),...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

TRANSPLANTACE KRVETVORNÝCH BUNĚK PRO HEMATOLOGICKÉ ONEMOCNĚNÍ A JEJÍ VLIV NA KREVNÍ TLAK A TEPOVOU FREKVENCI

J. M. Horáček, L. Jebavý, M. Jakl, L. Slováček, J. Pástorová (Hradec Králové)

Cíl: Sledování změn krevního tlaku (TK) a tepové frekvence (TF)  při převodu štěpu krvetvorných buněk a posouzení vlivu kryokonzervační látky...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

DLOUHODOBÝ VÝSKYT REVASKULARIZACÍ PO AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU. 5-LETÉ VÝSLEDKY STUDIE PRAGUE-2

D. Mocová, V. Kočka, P. Widimský, M. Pěnička, M. Novák, M. Laníková, L. Groch, M. Želízko, T. Buděšínský, M. Aschermann (Praha, Brno, Hradec Králové)

Primární PCI zlepšuje časnou prognózu ve srovnání s trombolýzou, méně je však známo o dlouhodobé prognóze a následných revaskularizacích po...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ENDOKARDITÍDA PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ VZNIKLÁ V SOUVISLOSTI S PRAVOSTRANNOU KATETRIZACÍ

P. Telekes, P. Pavel, F. Holm, Z. Holý (Liberec, Praha, Česká Lípa)

Infekční endokarditídy(IE) pravostranných chlopní představují méně než 5% všech infekčních endokarditíd. Zpravidla postihují trikuspidální chlopeň, IE pulmonální chlopně(PV) je extrémně...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ČASNÁ INDIKACE K OBOUSTRANNÉ MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPOŘE PO SRDEČNÍ OPERACI – KAZUISTIKY

M. Dobiáš, S. Romaniv, R. Demeš, J. Lindner, M. Semrád, M. Stříteský (Praha)

Připravenost celého týmu lékařů kardiocentra na možné pooperační komplikace je jednou z podmínek komplexní péče o stále více nemocné pacienty...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VÝSLEDKY JEDNOROČNÍHO SLEDOVÁNÍ NEMOCNÝCH S INTRAKORONÁRNÍM PODÁNÍM INHIBITORU IIB/IIIA ABCIXIMAB BĚHEM DIREKTNÍ PCI

R. Štípal, P. Matoška, T. Minařík, A. Káňa, L. Pleva, M. Rubáček (Ostrava, Olomouc)

Cíl: V pilotní studii byly zhodnoceny výsledky jednoročního sledování nemocných s intrakoronárním (i.c.) podáním abciximabu během direktní perkutánní koronární angioplastiky (PCI) u...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

NEČEKANÉ NÁLEZY NA KORONÁRNÍCH TEPNÁCH U PACIENTŮ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU V DOSPĚLOSTI

M. Šídová, J. Popelová, Š. Černý, R. Gebauer, P. Kmoníček, P. Niederle (Praha)

Ze 121 pacientů, kteří byli v dospělosti operováni nebo reoperováni pro vrozenou srdeční vadu na kardiochirurgii nemocnice Na Homolce v...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

PROGNOSTICKÝ VÝZNAM PRŮMĚRU DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY U PACIENTŮ S AKUTNÍM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

R. Pudil, M. Tichý, V. Bláha, J. Vojáček, R. Praus (Hradec Králové)

Úvod: Měření velikosti a změn dolní duté žíly (DDŽ) se uplatňuje především při stanovení tlakových poměrů pravé síně srdeční. Méně...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ROBOTEM ŘÍZENÁ NAVIGACE KATETRU

H. Tolaszová, K. Holdová, J. Boháčová, M. Bláhová, L. Svobodová (Praha)

Abstraktum:Řídicí systém pro ovládání katetrů pomocí robotu byl navržen za účelem zjednodušení manipulace s katetrem a přesného umístění katetrů v...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PERFOROVANÉ ANEURYSMA MITRÁLNÍ CHLOPNĚ S ECHOKARDIOGRAFICKÝM OBRAZEM PROLAPSU JAKO VZÁCNÁ KOMPLIKACE INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY

J. Král, J. Hradec, E. Kábrtová, V. Rohn (Praha)

Úvod: Prolaps mitrální chlopně (PMCH) se dělí na primární a sekundární. Primární PMCH se vyskytuje jako familiární, nefamiliární nebo spojený...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ EFEKTU IZOLOVANÉ LEVOKOMOROVÉ A BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACE U NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM NA PODKLADĚ IDIOPATICKÉ DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE

J. Kautzner, L. Riedlbauchová, T. Marek, L. Popová, H. Mlčochová, L. Hošková, P. Peichl (Praha)

±Úvod: Předběžná data ukazují, že izolovaná levokomorová stimulace (LVP) vede ke srovnatelnému zlepšení jako stimulace biventrikulární (BV). Dlouhodobý efekt LVP...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS