Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9272 / vypisuji: 8221 - 8250

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S CT KORONAROGRAFIÍ U PACIENTŮ S ATYPICKÝMI BOLESTMI NA HRUDI

J. Mikulová, J. Veselka, T. Adla, J. Charouzek (Tábor, Praha)

Cíl:. Tato práce přestavuje  první zkušenosti s CT koronarografií na pracovišti okresního typu, které není vybaveno katetrizační laboratoříSoubor a metody:...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

NOVÝ BEZPLATNÝ PROGRAM PRO ZOBRAZENÍ ZNÁMÝCH I ZACHYCENÍ NOVÝCH LÉKOVÝCH INTERAKCÍ

J. Smržová, M. Kuba (Brno)

Cíl: Interní pacienti užívají často větší množství léků a jsou tak vystaveni riziku lékových interakcí, které zvyšují jejich morbiditu i...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

OPTIMALIZACE VYUŽITÍ BIOMETRICKÝCH ÚDAJŮ PACIENTŮ POMOCÍ PROGRAMU MEDIGRID

J. Smržová, M. Kuba (Brno)

Cíl: V medicíně se používá velké množství biometrických údajů, jejichž dalším zpracováním s využitím různých vzorců získáváme další informace. V...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

PLATYPNEA – ORTHODEOXIA. KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR ASD/PFO AMPLATZEROVÝM OKLUDEREM, RYCHLÉ A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ ZÁVAŽNÉHO STAVU

J. Šťásek, R. Praus, M. Solař, J. Bis, J. Dušek, M. Brtko, P. Polanský, D. Černohorský, J. Vojáček (Hradec Králové)

Syndrom platypnea – orthodeoxia je charakterizovaný těžkou záchvatovitou dušností a hypoxémií. Obtíže  vznikají  ve  vzpřímené poloze s úpravou v  poloze...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY KOMPLEXNÍ LEVOSÍŇOVÉ ABLACE PRO CHRONICKOU FIBRILACI SÍNÍ U 100 PACIENTŮ

M. Fiala, J. Chovančík, D. Wojnarová, H. Szymeczek, R. Nevřalová, R. Neuwirth, O. Jiravský, L. Škňouřil, J. Januška, M. Branny (Brno, Třinec, Tišnov)

Cílem je zhodnocení dlouhodobého klinického výsledku ablace chronické fibrilace síní (CHFS) a klinických a elektrofyziologických parametrů spojených s dlouhodobým udržením...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

AKTIVACE OUŠKA LEVÉ SÍNĚ PO KOMPLEXNÍ ABLACI V LEVÉ SÍNI A KORONÁRNÍM SINU PRO CHRONICKOU FIBRILACI SÍNÍ – RIZIKO OUŠKO-KOMOROVÉ ASYNCHRONIE

M. Fiala, J. Chovančík, D. Wojnarová, H. Szymeczek, R. Nevřalová, R. Neuwirth, O. Jiravský, J. Januška, M. Branny (Brno, Třinec, Tišnov)

Ukončení chronické fibrilace síní (CHFS) ablací je důležité pro trvalé udržení sinusového rytmu (SR). Avšak ablace zahrnující i přední stěnu...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

CHARAKTERISTIKA RECIDIVUJÍCÍCH LEVOSÍŇOVÝCH TACHYKARDIÍ PO KOMPLEXNÍ ABLACI CHRONICKÉ FIBRILACE SÍNÍ

M. Fiala, J. Chovančík, D. Wojnarová, H. Szymeczek, R. Nevřalová, R. Neuwirth, O. Jiravský, J. Januška, M. Branny (Brno, Třinec, Tišnov)

Komplexní ablace v levé síni (LS) a v koronárním sinu (CS) je účinná při trvalém odstranění chronické fibrilace síní (CHFS)....

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

JE REGRESE HYPERTROFIE LEVÉ KOMORY PO CHLOPENNÍ NÁHRADĚ PRO VÝZNAMNOU AORTÁLNÍ STENÓZU SPOJENA S REGRESÍ MNOŽSTVÍ KOLAGENU V MYOKARDU?

R. Jirmář, V. Pelouch, M. Pěnička, H. Línková, J. Karásek, M. Pechová (Praha)

Cíl: zjistit intenzitu a změny metabolismu myokardiálního kolagenu u pacientů s významnou aortální stenózou před a po provedení chlopenní náhrady.Soubor...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

VYUŽITÍ MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY U PACIENTA V KARDIOGENNÍM ŠOKU

A. Volčíková, L. Dostálová, J. Pařenica, R. Miklík, P. Kala, D. Černý (Brno)

Kardiogenní šok (KŠ) je definován těžkou hypotenzí provázenou hypoperfůzí a tkáňovou hypoxií orgánů vedoucí k jejich dysfunkci. Příčinou (KŠ) může být...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

KONTRASTNÍ TRANSTORAKÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFIE A KONTRASTNÍ TRANSKRANIÁLNÍ DOPPLER PŘI SCREENINGU ZKRATOVÉ SRDEČNÍ VADY

J. Januška, M. Dorda, M. Šrámek, L. Škňouřil, M. Branny, V. Tomek (Třinec, Praha)

Cíl: porovnat kontrastní transtorakální echokardiografii (cTTE) a transkraniální kontrastní doppler (cTCD) a porovnat schopnost diagnostikovat zkratové srdeční vadySoubor a metodika:...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

PACIENTI S AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIÍ INDIKOVÁNI K TERAPII SYSTÉMOVOU TROMBOLÝZOU NA JIP IKK HOSPITALIZOVÁNI OD 1/2006 DO 1/2007

R. Karlík (Brno)

Cíl: Stanovení prognosy a stratifikace pacientů s hemodynamicky netabilní akutní plicní embolií léčených akutní trombolýzou na IKK Brno Bohunice v...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ HODNOCENÍ DIASTOLICKÉ DYSFUNKCE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ U HYPERTONIKŮ S METABOLICKÝM SYNDROMEM BIOCHEMICKÝMI A ECHOKARDIOGRAFICKÝMI METODAMI

J. Špác, H. Němcová, M. Souček, J. Hanuš (Brno)

Úvod: Pacienti s metabolickým syndromem (MS a hypertenzí (HT) mají velmi vysoké kardiovaskulární riziko vedoucí ke vzniku  srdeční dysfunkce  diastolického...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU U MLADÝCH - RIZIKOVÉ FAKTORY, KVALITA ŽIVOTA, PROGNÓZA A TERAPIE

G. Dostálová, J. Bělohlávek, T. Paleček, M. Škvařilová, M. Jáchymová, L. Vítek, J. Horák, V. Mrázek, M. Aschermann, A. Linhart (Praha, Olomouc)

Úvod: Na rozvoji ischemické choroby srdeční (ICHS) a akutního infarktu myokardu s ST elevacemi (STEMI) se u mladých nemocných podílí...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

MOBILNÍ TROMBUS LEVÉ SÍNĚ JAKO PŘÍČINA KARDIOEMBOLIZAČNÍ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY - KAZUISTIKA

A. Kupec, A. Novák, J. Dražka, K. Jirásek, M. Krasnovský, P. Červinka (Ústí nad Labem, Praha)

  Úvod: Nitrosrdeční trombóza postihuje především levou síň (LS) a levou komoru (LK). Přítomnost trombu v LS je nejčastěji spojena s...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

VYUŽITÍ KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÉ PÉČE V ČR V POSLEDNÍCH 10 LETECH U VYBRANÉ SKUPINY NEMOCNÝCH S KARDIOVASKULÁRNÍMI CHOROBAMI

R. Holaj (Praha)

Východisko: Posláním kardiovaskulární rehabilitace je vytvoření návyků správného životního stylu a eliminace existujících kardiovaskulárních rizikových faktorů. V České republice zůstává posthospitalizační...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

ELEKTROKARDIOGRAFICKÝ VEKTOR QRS KOMPLEXU A ORIENTACE ELEKTRODY U PACIENTŮ STIMULOVANÝCH Z VÝTOKOVÉHO TRAKTU PRAVÉ KOMORY, RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA 115 PACIENTŮ

L. Kameník, P. Sedloň, T. Hnátek, P. Jarkovský, M. Černohous, I. Jeřábek (Praha)

Úvod: Při implantaci kardiostimulační elektrody do výtokového traktu pravé komory (RVOT) je snahou operatéra umístit elektrodu na komorové septum s...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

TRAUMATICKÁ AVULZE PAPILÁRNÍCH SVALŮ PO AUTOMOBILOVÉ NEHODĚ

M. Troubil, V. Lonský, P. Němec (Olomouc, Brno)

Úvod:  Nepenetrující trauma hrudníku může být spojeno s poškozením srdečních struktur ústících v chlopenní nedomykavost, srdeční kontuzi nebo hemoperikard. Tyto...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

CIRKADIÁNNÍ VARIABILITA INCIDENCE MIMONEMOCNIČNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVY U PŘEŽÍVAJÍCÍCH OSOB

M. Pleskot, R. Hazuková, H. Střítecká, E. Čermáková (Vysoká nad Labem, Hradec Králové)

Úvod:  Zdravotní péče o nemocné se srdeční zástavou je ekonomicky nákladná a málo efektivní. Cílem práce bylo posoudit, zda čas...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

MONITORACE EXTRAKCÍ STIMULAČNÍCH A DEFIBRILAČNÍCH ELEKTROD POMOCÍ INTRAKARDIÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFIE

M. Táborský, P. Neužil, F. Holý, R. Vopálka, J. Petrů, L. Šedivá (Olomouc, Praha)

Cíl: Extrakce stimulačních a ICD elektrod (EL) je spojena s potencionálním rizikem perforace myokardu a vznikem tamponády srdeční. Cílem práce...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

PACING SITE SELECTION BASED UPON TRANS-VALVULAR IMPEDANCE RECORDING

M. Táborský, P. Neužil, R. Vopálka, J. Petrů, J. Kupec (Olomouc, Praha)

Background:  Trans-Valvular Impedance (TVI) is derived between right atrium and ventricle with either tip or ring electrodes. The study was...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

PAPILÁRNÍ FIBROELASTOM VYCHÁZEJÍCÍ Z HROTU LEVÉ KOMORY DOPROVÁZENÝ HYPEREOZINOFILII A NESPECIFICKÝMI SYSTÉMOVÝMI PŘÍZNAKY

V. Dytrych, T. Paleček, J. Lindner, I. Vítková, A. Linhart (Praha)

Primární nádory srdce jsou velmi vzácné. Papilární fibroelastom je benigní tumor, který se vyskytuje méně než v 10 % všech...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

AMBULANTNÍ REHABILITACE PACIENTŮ PO CHIRURGICKÉ KOREKCI CHLOPENNÍCH VAD

S. Nehyba, V. Chaloupka, R. Souček, L. Elbl (Brno)

Úvod: Pacienti po operaci chlopepnní vady tvoří zvláštní skupinu nemocných, kterří vykazují řadu hemodynamických odchylek, jež nebyly operací zcela odstraněny....

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Kardiovaskulární rehabilitace

BEZPEČNOST VYŠETŘENÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ U NEMOCNÝCH S IMPLANTOVANÝM KARDIOSTIMULÁTOREM

M. Táborský, P. Neužil, J. Vymazal, R. Vopálka (Olomouc)

Cíl: Vyšetření magetickou rezonancí (MR) představuje dnes dle platných doporučení absolutní kontraindikaci pro nemocné s implantovaným kardiostimulátorem (KS) resp. kardioverterem-defibrilátorem(ICD). Cílem...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

BILATERÁLNÍ KOMPARTMENT SYNDROM NA PODKLADĚ TĚŽKÉ MYONEKRÓZY PŘI LÉČBĚ STATINY

J. M. Lubanda, L. Skalická, M. Chochola, T. Prskavec, M. Balík, M. Semrád (Praha)

Bilaterální kompartment syndrom na podkladě těžké myonekrózy při léčbě statiny je velmi vzácnou ale potenciálně fatální komplikací hypolipidemické terapie. Autoři...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

VLIV ENZYMATICKÉ SUBSTITUČNÍ TERAPIE NA STRUKTURU A FUNKCI LEVÉ KOMORY U NEMOCNÝCH S FABRYHO CHOROBOU: PROSPEKTIVNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÁ STUDIE

J. M. Lubanda, T. Paleček, A. Linhart (Praha)

Úvod: Fabryho choroba (FCH) je na X chromozom vázáná porucha metabolismu glykosfingolipidů vedoucí k akumulaci substrátu v mnoha tělesných tkáních...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

AEROBNÍ TRÉNINK U NEMOCNÝCH PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ

L. Elbl, F. Jedlička, I. Tomášková, H. Hrstková, I. Vášová, Z. Král, J. Vorlíček (Brno)

Úvod: Až 100% nemocných trpí únavovým syndromem v průběhu onkologické léčby a 40-70% rok a déle po jejím ukončení. Únavový...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

POSTTRAUMATICKÝ DEFEKT SEPTA KOMOR. KAZUISTIKA

M. Šmíd, J. Čech, J. Ferda, V. Zlocha, R. Rokyta (Třemošná, Plzeň)

Úvod: Bodné poranění hrudníku v oblasti srdce je život ohrožující zranění. Nejčastější příčinou smrti je tamponáda srdeční. Další komplikace jsou ischémie...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

JAK MONITOROVAT LÉČBU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ: POMOCÍ HEMODYNAMIKY

P. Lupínek (Praha)

Srdeční selhání bývá spojeno se zvýšeným plnícím tlakem levé komory (LK), plicní hypertenzí (PH) a případně i  zvýšeným plnícím tlakem...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

SROVNÁNÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH DAT U HOSPITALIZOVANÝCH PRO AKUTNÍ SRDEČNÍ SELHÁNÍ V NEMOCNICI OKRESNÍHO TYPU A KARDIOCENTRU

K. Zeman, L. Pohludková, R. Miklík, J. Pařenica, J. Špinar (Frýdek-Místek, Brno)

 Cíl: srovnání základních charakteristik pacientů s akutním srdečním selháním (ASS) na klasickém interním oddělení a ve specializovaném kardiocentru. Soubor a metodika:...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

TUMOR LEVÉ SÍNĚ NS-KAZUISTIKA, DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA EXPANZIVNÍCH PROCESŮ V SRDEČNÍCH ODDÍLECH

T. Gistinger, R. Kološová, V. Mrózek, I. Pavlas, V. Talafa, K. Zeman (Frýdek-Místek)

Cíl.: Formou kazuistiky seznámení s případem rychle rostoucího tumoru v levé síni, který vyžadoval akutní kardiochirurgickou intervenci, dále seznámení s...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS