Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9272 / vypisuji: 8191 - 8220

VZTAH BNP K VÝSLEDKU SPIROERGOMETRIE U NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

M. Hegarová, I. Málek, A. Jabor (Praha)

Vrcholová spotřeba kyslíku (pVO2) a hyperventilace při zátěži (VE/VCO2 slope) jsou nezávislými predikátory prognózy nemocných s chronickým srdečním selháním.Cíl. Zjistit...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

EFFECTS OF PHASE II CARDIAC REHABILITATION ON INSULIN RESISTANCE AND MYOCARDIAL REMODELING IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

M. Kohzuki, M. Nagasaki, P. Dobšák, J. Siegelová (Sendai, Japan, Brno)

Objectives We have designed a new 2-week hospitalized phase II Cardiac Rehabilitation (CR) program in Japan. The purpose of the...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

VIDEOTHORAKOSKOPIE A SOUČASNÁ KARDIOCHIRURGIE

M. Šetina, M. Horn, J. Burkert, R. Lischke (Praha)

Cíl: Cílem sdělení je předložit naše první zkušenosti s videoasistovanými thorakoskopickými (VAT) kardiochirurgickými výkony ve FN Motol a analyzovat možnosti...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

PRAVÁ KOMORA U HYPERTROFICKÉ KARDIOMYOPATIE: ZOBRAZENÍ POMOCÍ TKÁŇOVÉHO DOPPLERA A STRAIN

D. Zemánek, J. Veselka, P. Tomašov, M. Sedláková, K. Linhartova (Praha)

Úvod: Hypertrofická kardiomyopatie (HCM) je onemocnění podmíněné mutací sarkomerických proteinů. Kromě typické hypertrofie myokardu patří do obrazu HCM abnormality diastolické...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

PERMANENTNÍ JUNKČNÍ RECIPROČNÍ TACHYKARDIE U DĚTÍ

P. Vít, J. Navrátil, D. Humlová (Brno)

Úvod: Permanentní junkční reciproční tachykardie (PJRT) je reentry supraventrikulární tachykardie (SVT) s řídkým výskytem. Její četnost je asi 1% ze...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

KATETROVÁ ABLACE PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACE SÍNÍ CHLAZENOU KONCOVOU ELEKTRODOU: DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY

J. Chovančík, M. Fiala, D. Wojnarová, H. Szymeczek, J. Gorzolka, R. Neuwirth, R. Nevřalová, O. Jiravský, M. Branny (Třinec)

Cílem práce byla retrospektivní analýza výsledků rutinně prováděné katetrové ablace paroxysmální fibrilace síní (FS) při použití ablace chlazenou koncovou elektrodou.Metoda:...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

VYSOKÉ RIZIKO ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ U PACIENTEK S TURNEROVÝM SYNDROMEM: BUDE JIŽ BRZY OBJASNĚN OCHRANNÝ VLIV CHROMOSOMU X PŘED VZNIKEM ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ?

M. Berková, Z. Berka, Z. Krčová (Praha, Olomouc)

Autoři chtějí upozornit na vysoké riziko ischemické choroby srdeční (ICHS) u Turnerova syndromu (TS).Turnerův syndrom je způsoben chyběním jednoho chromozomu...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

MAGNETICKÁ NAVIGACE U KOMPLEXNÍCH VÝKONŮ V INTERVENČNÍ KARDIOLOGII

K. Smolíková, M. Vlasáková (Praha)

Úvod: Výkony v intervenční kardiologii jsou až ve 30 %  limitovány velmi komplexní anatomií intervenované tepny. Standardní techniky neumožňují efektivní...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

LÉČBA AIM KOMBINACÍ PŘEDNEMOCNIČNĚ PODANÉ TENEKTEPLÁZY A AKUTNÍ PCI

S. Janoušek, L. Groch, P. Urbánek, O. Hlinomaz, M. Novák, M. Felšöci (Brno)

Cíl prácePotvrdit příznivé zahraniční zkušenosti s přednemocniční trombolytickou léčbou akutního infarktu myokardu (AIM) s elevacemi ST následovanou intervenční léčbou (PCI)....

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

ALGORITMUS PRO DIAGNOSTIKU SYNDROMU KOMOROVÉ PREEXCITACE NA 12 SVODOVÉM EKG

M. Eisenberger, N. Davidson, D. Todd, K. Buchtova, A. Fitzpatrick (Manchester, United Kingdom, Liverpool, United Kingdom, Brno)

CílCílem této studie bylo sestavit jednoduchý algoritmus, pomocí kterého by bylo možné vyloučit anebo potvrdit komorovou preexcitaci na 12 svodovém...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

VOĽBA VEDENIA PÔRODU U TEHOTNÝCH S VRODENÝMI A ZÍSKANÝMI CHYBAMI SRDCA

K. Vavrovičová, M. Korbeľ, K. Kanáliková (Bratislava, SR)

    Cieľom práce je analýza spôsobu vedenia pôrodu u tehotných s chorobami srdca a jeho vývojového trendu.Pacienti a metodika: retrospektívnou...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

ÚSPĚŠNÉ VYUŽITÍ INTRAAORTÁLNÍ BALONKOVÉ KONTRAPULZACE V TERAPII FULMINANTNĚ PROBÍHAJÍCÍ MYOKARDITIDY

J. Sikora, O. Hlinomaz, B. Fischerová, M. Rezek, J. Vítovec (Brno)

Formou posteru je prezentována kazuistika 62letého pacienta, který byl přijat z okresní nemocnice v plicním edému s podezřením na  STEMI...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ AORTÁLNÍ DISEKCE MANIFESTUJÍCÍ SE JAKO NEPROGREDUJÍCÍ PERIKARDIÁLNÍ VÝPOTEK

M. Felšöci, S. Janoušek, I. Dohnalová, A. Tomášek, M. Šebo, T. Nebeský, P. Němec, J. Špinar (Brno)

Úvod: Akutní aortální disekce je závažným onemocněním s vysokou mortalitou. Jednou z příčin je, že příznaky onemocnění jsou často maskovány...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

PRAVIDELNÁ POHYBOVÁ AKTIVITA (PPA) V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI ICHS – NAŠE ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM AKCELEROMETRU ACTIGRAPH PŘI MONITORACI DOMÁCÍ REHABILITACE KARDIAKŮ (DRK)

J. Bajorek, H. Cypriánová, E. Sovová, P. Stejskal, J. Lukl, Š. Vladařova, I. Buriánková, J. Palčík, J. Mitas (Olomouc)

Cíl práce:1.zhodnocení přínosu akcelerometru Actigraph při monitoraci pohybové aktivity2.posouzení  vlivu edukace na ochotu pacientů s ICHS zúčastnit se programu PPA3....

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

ISCHEMIC COMPLICATION OF AORTIC DISSECTION - ENDOVASCULAR TYPE OF TREATMENT

D. Kučera, M. Válka, V. Čížek, O. Pavlík, M. Pleva, R. Brát (Ostrava)

We have performed 54 thoracic stentgraft placement during last 8 years. 29 procedures were implantation for aortic type B dissection...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

TACHYKARDIÍ INDUKOVANÁ KARDIOMYOPATIE ?

A. Andrášová, V. Bufka, R. Jirmář, P. Gregor (Nitra, SR, Nitra)

Naše sdělení se zabývá 64 letou pacientkou s dlouholetou schizoafektivní poruchou depresivního typu na terapii tricyklickými antideresívy.  Nyní byla  přijata...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

PROČ BYCHOM NEMĚLI PŘED OPERACÍ VYSAZOVAT ANTIAGREGAČNÍ TERAPII?

J. Václavík, J. Strojil, J. Lukl, B. Lačňák (Ostrava, Olomouc, Šternberk)

Antiagregancia, zejména kyselina acetylsalicylová a tienopyridinové preparáty ticlopidin a clopidogrel, jsou často užívanými léky v primární a sekundární prevenci kardiovaskulárních...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

ROLE LOKÁLNÍ INTRAKRANIÁLNÍ TROMBOLÝZY A ANGIOPLASTIKY V LÉČBĚ AKUTNÍ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY

D. Kučera, V. Čížek, M. Válka, O. Pavlík, M. Pleva, D. Václavík (Ostrava)

Cíl práce: retrospektivní zhodnocení našich zkušeností s lokální intraarteriální trombolýzou (LIAT) a intrakraniální perkutánní angioplastikou(PTA) u pacientů s akutní cévní...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE O PACIENTY S AKUTNÍM SRDEČNÍM SELHÁNÍM V JIHOMORAVSKÉM REGIONU – DVOULETÉ SLEDOVÁNÍ

J. Svoboda (Kuřim)

Cíl:Analýza pacientů s akutním srdečním selháním ošetřených  ZS,jejich prehospitalizační terapie,distribuce do jednotlivých  nemocnic ,procentuální zastoupení dle klinických projevů  a příčin....

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

PREVENCE KONTRASTNÍ NEFROPATIE U ELEKTIVNÍCH KATETRIZAČNÍCH VYŠETŘENÍ

Š. Celerýn, D. Zemánek, P. Bradáčová, K. Porazíková, V. Durdil, V. Pavliňák (Praha)

Cíl: Zjistit incidenci kontrastní látkou indukované nefropatie u elektivních pacientů se vstupně vyšší hodnotou kreatininu v séru podstupujících selektivní koronarografii...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

STANDARDY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V KARDIOLOGII

I. Koudelková (Praha)

Standardy ošetřovatelské péče v kardiologii. Zapojeni Pracovní skupiny Ošetřovatelství v kardiologii do této problematiky. Jakým způsobem vytvářet standardy pro kardiologii? Otázky a...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Kardiologických sester a spřízněných profesí

PLICNÍ EMBOLIZACE JAKO NÁSLEDEK UŽÍVÁNÍ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE

L. Pavlíčková, Š. Plochá (Plzeň)

Plicní embolizace je častým, mnohdy obtížně diagnostikovatelným onemocněním, které v 95% vzniká v souvislosti s hlubokou žilní trombózou dolních končetin....

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

VÝZNAM INTERVALU “BOLEST – ODBĚR” NA HLADINU KOMPLEXU PREGNANCY – ASSOCIATED PLASMA PROTEIN-A/PROFORM OF EOSINOPHIL MAJOR BASIC PROTEIN U AKUTNÍHO KORONÁRNÍHO SYNDROMU

P. Hájek, M. Macek Sr., P. Ošťádal, E. Hansvenclová, M. Hladíková, M. Malý, J. Veselka, A. Krebsová (Praha, Berlin, Germany)

Cíl.  Cílem práce bylo potvrdit na větším souboru pacientů naše předchozí výsledky, že hladiny komplexu Pregnancy-associated plasma protein-A/proform of eosinophil...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

VÝSKYT SPONTÁNNÍ KORONÁRNÍ DISEKCE V SELEKTOVANÉ POPULACI KORONAROGRAFICKY VYŠETŘENÝCH PACIENTŮ

J. Bis, J. Šťásek, P. Polanský, J. Dušek, M. Brtko, J. Vojáček (Hradec Králové)

Koronární disekce (intimální trhlina s disekcí medie event. disekce medie s tvorbou intramurálního hematomu) je vzácnou příčinou akutního infarktu myokardu....

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ PO UZÁVĚRU PATENT FORAMEN OVALE (PFO) AMPLATZEROVÝM OKLUDÉREM

J. Kopecký, J. Januška, M. Branny, M. Dorda, L. Škňouřil (Šumperk)

Cíl: Zjistit efektivitu uzávěru pacientů s PFO v krátkodobém až střednědobém sledování. Soubor a metodika: Od r.2003 do konce r.2007 bylo...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ ABLACE PRO FIBRILACI SÍNÍ U PACIENTŮ S DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY

R. Čihák, D. Wichterle, H. Mlčochová, P. Peichl, J. Kautzner (Praha)

   Úvod: výskyt fibrilace síní (FS) u pacientů s dysfunkcí levé komory (LK) je častý a znamená nepříznivou prognosu. Krom...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

TROJROZMĚRNÁ ECHOKARDIOGRAFIE V REÁLNÉM ČASE: PŘÍNOS PRO KVANTIFIKACI MITRÁLNÍ REGURGITACE PISA METODOU

J. Nečas, S. Kovalová, J. Vespalec (Brno)

Cíle1) Pomocí real-time 3D echokardiografie stanovit skutečný tvar konvergenční zóny u mitrálních regurgitačních vad a její případnou proměnlivost v průběhu...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

MAGNETICALLY GUIDED LEFT VENTRICULAR LEAD IMPLANTATION IN CRT PATIENTS

M. Táborský, P. Neužil, F. Holý, J. Balák, M. Schejbalová (Olomouc)

Introduction:  Left ventricular (LV) lead placement is a critical part for long-term successful cardiac resynchronization therapy (CRT). However, LV lead...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

REAL-TIME 3D TEE: PRVNÍ KLINICKÉ ZKUŠENOSTI CKTCH BRNO

S. Kovalová, J. Nečas, H. Bedáňová, P. Pokorný, P. Útrata, P. Němec, J. Černý, J. Ondrášek (Brno)

Cíl: Uvést do klinické praxe novou metodu RT-3D TEE vyšetření a demonstrovat její přínos pro předoperační a peroperační ECHO diagnostiku ve...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

RUPTURA ZÁVĚSNÉHO APARÁTU MITRÁLNÍ CHLOPNĚ NEZNÁMÉ ETIOLOGIE – KAZUISTIKA

K. Poloková, J. Meluzín, R. Panovský, J. Sitar, J. Nečas, V. Horváth, P. Němec, P. Fila, J. Ondrášek (Třinec, Brno)

Kasuistika 64-letého pacienta, který byl přijat pod obrazem akutního srdečního selhání, auskultačně výrazný systolický šelest s maximem nad hrotem. Anamnesticky...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS