Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 6796 / vypisuji: 6781 - 6796

HEMOELIMINAČNÍ METODY V KARDIOLOGII

J. Bělohlávek (Praha)

Hemoeliminační metody (renal replacement therapy, RRT) a to především v podobě kontinuálních hemoeliminačních metod (continuous RRT, CRRT) doznaly výraznějšího rozšíření...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

VIDEOTORAKOSKOPICKÁ SYMPATEKTOMIE V LÉČBĚ REFRAKTERNÍ ANGINY PECTORIS – NAŠE ZKUŠENOSTI

M. Dobiáš, M. Stříteský, R. Demeš, M. Buncová (Praha)

Úvod:  Refrakterní angina pectoris je definována jako přetrvávající AP navzdory maximální farmakoterapii při vyčerpání možností intervenční terapie či chirurgické revaskularizace...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

NOVINKY V LÉČBĚ ŠOKOVÝCH STAVŮ

J. Bělohlávek (Praha)

Šokové stavy zůstávají nadály závažnými, život ohrožujícími situacemi. Diagnosticko-terapeutický přístup v poslední době nedoznal zásadních změn, nicméně lze pozorovat snahu...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace akutní kardiologie

KORONÁRNÍ NEMOC U DIABETIKA – NEKONEČNÝ PŘÍBĚH - KAZUISTIKA

Z. Coufal, T. Fiala, M. Gřiva, R. Náplava, J. Střelec (Zlín)

Autor představuje příběh ženy *1936, diabetičky od r. 1984, z toho od r. 1992 léčené inzulínem. Nemocná byla v lednu...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

JAKÉ JSOU LIMITACE REKONSTRUKČNÍ CHIRURGIE MITRÁLNÍ CHLOPNĚ? SOUČASNOST A PERSPEKTIVA

Š. Černý, M. Benešová, P. Jehlička, V. Jirásek (Praha)

Úvod: Záchovná operace (plastika) mitrální chlopně je v současné době standardním chirurgickým postupem při léčbě  mitrální regurgitace různé etiologie. Přesto existují obecně uznávané...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

DIAGNOSTIKA A LÉČBA CHRONICKÉ TROMBOEMBOLICKÉ PLICNÍ HYPERTENZE

P. Jansa (Praha)

Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH) je důsledkem postupné obstrukce plicních cév při opakovaných embolizacích.  Dříve se odhadovalo, že k rozvoji CTEPH...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Plicní cirkulace

ISCHEMICKÁ MITRÁLNÍ REGURGITACE. MÝTUS NEBO REALITA?

Š. Černý, M. Benešová, P. Jehlička, P. Křiváček, J. Krupička, V. Jirásek (Praha)

Úvod: Tzv. „Ischemická mitrální regurgitace“ je v poslední době středem pozornosti jak kardiologů tak kardiochirurgů. Přes řadu prací zůstává stále mnoho...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ RUPTURA SESTUPNÉ HRUDNÍ AORTY: MOŽNOSTI ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBY

J. Raupach, A. Krajina, V. Lonský, M. Lojík, M. Solař, R. Pelouch (Hradec Králové)

Úvod:Ruptura sestupné hrudní aorty představuje závažný stav, který má bez adekvátní léčby fatální průběh. Příčinou ruptury aorty bývá aneuryzma, disekce,...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ZKUŠENOSTI S IMPLANTACÍ ICD U DĚTÍ, MLADISTVÝCH A PACIENTŮ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

R. A. Gebauer, J. Janoušek, O. Reich, P. Tax, P. Peichl, L. Šedivá (Praha)

V letech 1993-2005 byl na našem pracovišti implantován ICD u 29 pac. ve věku 3,9-33,2 let (medián 14,4 let) s...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

ODBĚR KOSTNÍ DŘENĚ V ČASNÉ FÁZI AKUTNÍHO INFARKTU NEMUSÍ BÝT BEZPEČNÝ

S. Šimek, J. Horák, M. Aschermann, P. Kuchynka, H. Skalická, L. Goláň, J. Bělohlávek, R. Škulec, A. Linhart, V. Mrázek (Praha)

Úvod: Intrakoronární aplikace kmenových buněk do infarktového ložiska může být vhodnou metodou k regeneraci odumřelé myokardiální tkáně.Cíle: Zahájili jsme multicentrickou...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ELEKTROKARDIOGRAFICKÉ ZNÁMKY PSEUDO-STEMI PŘEDNÍ STĚNY JAKO ŘÍDKÝ PROJEV KOMPLEXNÍ METABOLICKÉ DYSBALANCE U PACIENTŮ V DIABETICKÉ KETOACIDÓZE

P. Janicadis, M. Ehrenbergerová, J. Koskuba (Praha)

U pacientů s diabetem I. typu dekompenzovaným do podoby diabetické ketoacidózy akutně přijímaných na jednotky intenzivní péče občas bývají zachyceny...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

PŘÍNOS FILTRACE LEUKOCYTŮ BĚHEM SRDEČNÍ TRANSPLANTACE: VÝSLEDKY KLINICKÉ RANDOMIZOVANÉ STUDIE

L. Dvořák, J. Pirk, Š. Černý, E. Honsová, J. Kovář (Praha)

ÚvodPři transplantaci srdce (TxS) dochází k reperfuznímu poškození dárcovského myokardu působením aktivovaných neutrofilních leukocytů na srdeční endotel, což zvyšuje časnou...

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PROBLEMATIKA PODÁNÍ ZNÁMÉ KONTRASTNÍ LÁTKY U KATETRIZOVANÝCH KARDIOLOGICKÝCH PACIENTŮ HOSPITALIZOVANÝCH NA KJ VE FNKV, V SOUVISLOSTI S HYDRATACÍ PACIENTA

M. Nedělkovová

Cil: Cílem přednášky je seznámit s problematikou podání známé kontrastní látky u katetrizovaných kardiologických pac.ve FNKV,hospitalizovaných na KJv určitém období...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

INTEGRACE 3D CT ANGIOGRAFIE A ELEKTROANATOMICKÉHO MAPOVÁNÍ: KLINICKÉ ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM CARTO MERGE

H. Wünschová, V. Bulková, R. Čihák, P. Peichl, O. Vojvodičová, J. Kautzner (Praha)

Úvod: 3D zobrazovací metody jako CT angiografie (CTA) jsou velmi efektivní v zobrazení přesné anatomie levé síně (LS) a plicních...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

LUNG FUNTION LONG-TERM AFTER CORRECTION OF COARCTATION OF THE AORTA

J. Šulc, V. Chaloupecký, J. Radvanský, B. Hučín, J. Kofránek (Praha)

OBJECTIVES: Cardiopulmonary condition and quality of life of patients after successful repair of coarctation of the aorta (CoA) could be...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

VZDĚLÁVÁNÍ SESTER V KARDIOLOGII - REALITA NEBO SCIENCE FICTION

J. Leso, P. Povolná (Praha)

 

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS