Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 8928 / vypisuji: 601 - 630

ASYMPTOMATICKÁ EMBOLIZACE OKLUDERU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ - INTERVENČNÍ ŘEŠENÍ

M. Plíva, I. Varvařovský, J. Vondrák, J. Matějka (Pardubice)

Hlavní příčinou kardioembolizačních příhod je trombóza ouška levé síně při fibrilaci síní. Standardní prevencí těchto příhod je v současné době...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

MÍŠNÍ STIMULACE V LÉČBĚ REFRAKTERNÍ ANGINY PECTORIS: 23LETÉ ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

P. Volf, J. Naar, D. Urgošík, P. Michálek, P. Neužil (Praha)

Úvod:Míšní stimulace (SCS) je využívána v léčbě refrakterní anginy pectoris (RAP) od roku 1987. Zlepšení intenzity anginózní bolesti či kvality...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ LÉČBA MITRÁLNÍ REGURGITACE A UZÁVĚRU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ V JEDNÉ DOBĚ

M. Branny, D. Šipula, J. Mrozek, M. Ráchela, E. Lichnerová, J. Dudíková, R. Madry, M. Warmužová (Ostrava)

Úvod: Předmětem sdělení je kazuistika nemocného s významnou mitrální regurgitací, fibrilaci síní a historií opakovaných nekurabilních krvácení do GIT při...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

LEFT ATRIAL APPENDAGE OCCLUSION GUIDED BY INTRACARDIAC ECHOCARDIOGRAPHY - SINGLE CENTRE EXPERIENCE

M. Podolec, B. Janek, P. Peichl, J. Kautzner (Praha)

Aims: Intracardiac echocardiography (ICE) has been proposed as an alternative to transoesophageal echocardiography (TOE) for periprocedural guidance of percutaneous left atrial...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM KRÁTKODOBÉ MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY SYSTÉMEM IMPELLA U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍ AKUTNÍ ČI ELEKTIVNÍ VYSOCE RIZIKOVOU PCI V CENTRU BEZ ZÁZEMÍ KARDIOCHIRURGIE - POHLED INTERVENČNÍHO KARDIOLOGA

M. Plíva, I. Varvařovský, T. Lazarák, V. Novotný, P. Zdráhal, J. Matějka (Pardubice)

Kardiogenní šok v důsledku akutního infarktu myokardu či elektivní vysoce riziková perkutánní koronární intervence stále představují výzvu nejen pro personál...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY LÉČBY MITRÁLNÍ REGURGITACE POMOCÍ MITRACLIPU

M. Hudec, J. Januška, O. Jiravský, M. Dorda, L. Gajdušek, M. Urban (Třinec)

Cíl: Analýza prospektivního registru zahrnující pacienty léčených pomocí Mitraclipu. Soubor a výsledky: střednědobé sledování (median 34 měsíců) v našem registru zahrnuje...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

VÝSTUPY GENETICKÉHO VYŠETŘENÍ JEDINCŮ PŘEŽIVŠÍCH NEISCHEMICKOU SRDEČNÍ ZÁSTAVU (CARDIAC ARREST SURVIVORS)

A. Krebsová, P. Votýpka, P. Peldová, T. Tavačová, V. Zoubková, M. Kubánek, P. Peichl, M. Segeťová, J. Hašková, H. Wünschová, M. Macek, J. Janoušek, M. Šramko, J. Kautzner (Praha)

Cíl: Určení příčiny neischemické srdeční zástavy u reprezentativní kohorty jedinců po oběhové zástavě (CAS).Soubor a Metodika: U 200 případů CAS...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

AKÉ SÚ KONCENTRÁCIE DOAK U PACIENTOV S FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ V ČASE NEŽIADUCICH PRÍHOD? - VÝSLEDKY PILOTNEJ MULTICENTRICKEJ ŠTÚDIE

M. Samoš, T. Bolek, V. Nosáľ, I. Škorňová, A. Petrovičová, A. Kamenišťáková, J. Staško , G. Hajaš, E. Kurča, M. Mokáň  (Martin, SR, Martin, Nitra, SR)

Úvod: Nevyhovujúce bazálne plazmatické koncentrácie priamych (direktných) orálnych antikoagulancií (DOAK) boli asociované s rizikom nežiaducich (embolických a krvácavých) príhod u...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

TRANSVENÓZNÍ EXTRAKCE KARDIOSTIMULAČNÍCH A DEFIBRILAČNÍCH ELEKTROD - ANALÝZA ÚSPĚŠNOSTI A KOMPLIKACÍ VELKOOBJEMOVÉHO CENTRA ZA OBDOBÍ 10 LET

M. Fedorco, J. Pyszko, O. Moravec, T. Skála, P. Šantavý, M. Šimek, M. Táborský (Olomouc)

ÚvodS narůstajícím počtem implantovaných kardiostimulátorů a ICD roste i počet pacientů s komplikacemi spojenými s implantáty a tím i potřeba...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA PŘÍPADŮ MITRÁLNÍ ANULÁRNÍ DISJUNKCE (MAD) PŘI PROLAPSU MITRÁLNÍ CHLONĚ (MVP) U GENETICKY VYŠETŘENÝCH PACIENTŮ S KOMOROVÝMI ARYTMIEMI

A. Krebsová, M. Segeťová, K. Bouzková, B. Skalická, P. Votýpka, P. Peldová, M. Macek, M. Kotrč, J. Kautzner (Praha)

Cíl: Retrospektivní echokardiografická analýza MAD u geneticky vyšetřených pacientů se závažnou formou komorové arytmie (srdeční zástava, dokumentovaná setrvalá komorová arytmie,...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

KARDIONEUROABLACE - VÝKON S VYSOKOU ÚSPĚŠNOSTÍ

B. Chudiak, J. Petrů, M. Chovanec, M. Funasako, M. Janotka, L. Šedivá, J. Škoda, P. Hála, M. Tousek, P. Neužil (Praha, Osaka, Japan)

Cíl: Prezentace souboru nemocných, kteří v našem kardiocentru podstoupili ablaci pro opakované presynkopy, synkopy nebo symptomatické bradykardie s dokumentovanými asystolickými...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

VLIV POUŽITÍ TECHNOLOGIÍ TYPU „SMART“ NA ZMĚNU HMOTNOSTI U PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ VE STUDII HOBIT-FS

K. Koščálová, J. Kautzner, M. Haluzík, I. Jakubíková (Praha)

Cíl: Přiblížit praktické aspekty spolupráce kardiologa a diabetologa v péči o obézní pacienty s FS a popsat možnost monitorace vlivu...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

ELEKTROFYZIOLOGICKÉ NÁLEZY PŘI REABLACI FIBRILACE SÍNÍ U NEMOCNÝCH PRVOTNĚ LÉČENÝCH PULSNÍM POLEM SYSTÉMEM FARAPULSE

J. Petrů, M. Funasako, L. Šedivá, J. Škoda, M. Chovanec, P. Hála, M. Janotka, M. Mudroch, S. Královec, J. Baroch, J. Brada, P. Neužil (Praha)

Úvod:Výhody pulsního elektrického pole a výsledky katetrizačních ablací s použitím elektroporace jsou v současné době velmi diskutovány. Cílem sdělení je...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

SOUČASNÁ DETEKCE AL I TTR AMYLOIDÓZY U PACIENTA SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM

R. Aiglová, M. Táborský, I. Šimková, E. Mázsárová, P. Flodrová, P. Flodr, M. Kamínek, Z. Tüdös (Olomouc)

Úvod:Amyloidóza je vzácné systémové onemocnění podmíněné depozicí amyloidu v řadě orgánů. Součástí klinického obrazu amyloidózy je i kardiální postižení, které...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

MORTALITA PACIENTŮ S HYPERTROFICKOU KARDIOMYOPATIÍ SE NELIŠÍ MEZI PACIENTY S POZITIVNÍM A NEGATIVNÍM GENOTYPEM

J. Bonaventura, E. Rowin, M. Chin, V. Puchnerová, E. Polaková, M. Macek Jr., B. Koethe, J. Veselka, B. Maron, M. Maron (Praha, Burlington, MA, United States, Boston, MA, United States)

Úvod: U pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií (HCM) a patogenní mutací byla v některých studiích reportována nepříznivá prognóza. Genetický podklad HCM...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

TRNITÁ CESTA K DIAGNÓZE A ZAHÁJENÍ TERAPIE PROGREDUJÍCÍ NÁMAHOVÉ DUŠNOSTI

K. Zeman, T. Gistinger, M. Pleva, R. Kološová, L. Pohludková, I. Pavlas, A. Mališová, R. Hluchníková (Frýdek-Místek, Třinec)

65 letá žena přichází k vyšetření pro progredující námahovou dušnost a kašel. Již dříve vyšetřována cestou interní ambulance včetně echokardiografie...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

LYMENSKÁ KARDITIDA, DIAGNOSTIKA A TERAPIE - SOUBOR KAZUISTIK

K. Luxová, T. Novotný, P. Vysočanová, L. Křikavová, P. Kala (Brno)

Úvod: Lymenská karditida (LC) je vzácný projev lymeské boreliózy. Nejčastěji se projevuje různými stupni poruchy převodu v AV uzlu. Vzniká...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

LöFFLEROVA ENDOKARDITIDA U 32 – LETÉHO PACIENTA S NOVĚ DIAGNOSTIKOVANOU EOSINOFILNÍ GRANULOMATÓZOU S POLYANGIITIS (CHURG - STRAUSS SYNDROM): KAZUISTIKA

J. Pudich, M. Pleva, J. Václavík, P. Šulc (Ostrava, Třinec)

Löfflerova endokarditida u 32 – letého pacienta s nově diagnostikovanou eosinofilní granulomatózou s polyangiitis (Churg - Strauss syndrom): kazuistika32 -...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

STANOVENÍ VLIVU POHLAVÍ NA VÝVOJ ECHOKARDIOGRAFICKÝCH A FUNKČNÍCH PARAMETRŮ U NEMOCNÝCH S ČERSTVĚ VZNIKLOU DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIÍ.

H. Poloczková, J. Krejčí, P. Hude, E. Ozábalová, J. Godava, T. Honek, S. Littnerová, V. Žampachová, T. Freiberger, L. Špinarová (Brno)

Úvod: Dilatační kardiomyopatie (DKMP) je závažné onemocnění často vedoucí k rozvoji srdečního selhání. Až v polovině případů je  příčinou  DKMP myokarditida,...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

FGF-23 IS A BIOMARKER OF RV DYSFUNCTION AND CONGESTION IN PATIENTS WITH HFREF

J. Beneš, K. Kroupová, M. Kotrč, J. Petrák, P. Jarolím, V. Novosadova, J. Kautzner, V. Melenovský (Praha, Boston, United States)

Aims: No biomarker reflecting right ventricular dysfunction in HFrEF patients is used in clinical practice. Our study aimed to search...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

MORTALITA U KARDIOGENNÍHO ŠOKU PŘI INFARKTU MYOKARDU PO ZAVEDENÍ STANDARDIZOVANÉHO PROTOKOLU S VYUŽITÍM MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY IMPELLA-CP.

M. Šramko, A. Benák, M. Želízko, B. Janek, V. Pořízka, M. Hrnčárek, V. Karmazín, M. Kleissner, M. Pazderník, M. Holek, J. Kettner, J. Malý, O. Szárszoi, I. Netuka, J. Kautzner (Praha)

  Cíl: Cílem práce bylo ověřit 30-denní mortalitu u pacientů s kardiogenním šokem u akutního infarktu myokardu (AMICS) po zavedení standardizovaného...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

VLIV STIMULAČNÍ FREKVENCE NA MECHANICKOU A ELEKTRICKOU DYSSYNCHRONII LEVÉ KOMORY U PACIENTŮ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM LÉČENÝCH SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBOU

J. Naar, F. Prinzen, P. Volf, P. Doškář, J. Lumens, L. Heckmann, M. Prokopová, P. Neužil, M. Ståhlberg (Praha, Maastricht, Netherlands, Stockholm, Sweden)

Cíl: Existují omezené důkazy, že vyšší frekvence biventrikulární (BiV) stimulace vede k synchronnější kontrakci levé komory (LK). Hlavním cílem studie...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

PŘÍTOMNOST A STUPEŇ HEMOLÝZY U KRÁTKODOBÝCH MECHANICKÝCH PODPOR SRDCE A MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVÉ OXYGENACE

A. Krüger, P. Ošťádal, M. Janotka, J. Naar, D. Vondráková, P. Neužil (Praha)

Úvod. Rozvoj používání mimotělní membránové oxygenace (ECMO) a krátkodobých mechanických podpor oběhu podstatně zlepšily šance na přežití u kriticky nemocných....

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

INVASIVE VALIDATION OF H2FPEF SCORE FOR DIAGNOSIS OF HEART FAILURE WITH PRESERVED EJECTION FRACTION (HFPEF)

M. Podolec, M. Šramko, P. Peichl, D. Wichterle, J. Kautzner, V. Melenovský, J. Beneš (Praha)

Background: The diagnosis of heart failure is hemodynamically defined as an inappropriate elevation of filling pressures at rest or during...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

INDIKÁTORY ČASNÉ DYSFUNKCE SRDEČNÍCH KOMOR U GENOTYP-POZITIVNÍCH PŘÍBUZNÝCH PACIENTŮ S DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIÍ- VÝSLEDKY PILOTNÍ STUDIE.

M. Kotrč, A. Krebsová, J. Beneš, J. Bínová, M. Lukášová, L. Piherová, P. Peldová, R. Dobrovolný, M. Macek, S. Kmoch, J. Kautzner, M. Kubánek (Praha)

Cíl: Cílem práce bylo odhalit echokardiografické indikátory počínající systolické nebo diastolické dysfunkce srdečních komor a zhodnotit význam měření globálního longitudinálního...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

ANALÝZA VÝVOJE A DETERMINANTŮ EJEKČNÍ FRAKCE LEVÉ KOMORY U PACIENTŮ S INFARKTEM MYOKARDU V SOUČASNÉ ÉŘE KORONÁRNÍCH INTERVENCÍ

D. Jenča, P. Wohlfahrt, M. Šramko, V. Melenovský, M. Kotrč, M. Želízko, J. Mrázková, J. Piťha, V. Adámková, J. Kautzner (Praha)

ÚVOD: Ejekční frakce levé komory (EF LK) je nezávislým prediktorem prognózy u pacientů s infarktem myokardu (IM). Existuje málo dat...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

RODINNÁ ANAMNÉZA NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI A KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ U SPORTOVCŮ: RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA

B. Jiravská-Godula, P. Pešová, L. Jelínek, K. Moravcová, J. Ožana , E. Sovova, O. Jiravský (Ostrava, Karviná, Třinec Podlesí, Olomouc)

Úvod:Náhlá srdeční smrt (SCD) je hlavní příčinou úmrtí u sportovců a rodinná anamnéza SCD a kardiovaskulárních onemocnění je známým rizikovým...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

POROVNÁNÍ PŘESNOSTI VZORCŮ PRO STANOVENÍ MAXIMÁLNÍ TEPOVÉ FREKVENCE SPORTOVCŮ: RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA DAT Z AMBULANCÍ TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘE

O. Jiravský, B. Jiravská Godula, P. Pešová, L. Jelínek, K. Moravcová, J. Ožana, E. Sovová (Třinec, Třinec Podlesí, Olomouc)

Úvod: Tělovýchovní lékaři často potřebují určit maximální tepovou frekvenci sportovců, aby mohli lépe plánovat tréninksvých klientů. Existuje několik různých vzorců,...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

6 MINUT PRO ZDRAVÍ- PILOTNÍ PROJEKT VYUŽITÍ TESTU ŠESTIMINUTOVÉ CHŮZE VE VEŘEJNÉM PROSTORU KE ZLEPŠENÍ ADHERENCE K LÉČBĚ U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM A JAKO PREVENCE CIVILIZAČNÍCH CHOROB

I. Petrová, L. Palubová (Ústí nad Labem)

Sdělení představuje pilotní projekt vybudované zdravotně preventivní stezky 6 minut pro zdraví - která transformuje známou metodu -Test šestiminutové chůze...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

PREVALENCE HYPERTENZE V TĚHOTENSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 2012-2021

J. Václavík, J. Jarkovský, R. Pohlová, J. Jírová, A. Zouharová  (Ostrava, Brno, Praha)

Úvod: Arteriální hypertenze v těhotenství postihuje asi 5-10% těhotenství s nepříznivými dopady na výsledky těhotenství u matky, plodu a novorozence....

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS