Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 5985 / vypisuji: 61 - 90

NOVÁ „GUIDELINES“ 2018 PRO SYNKOPU

J. Kautzner (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

JE KATETRIZAČNÍ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ VŠELÉKEM?

J. Kautzner (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKA: NÁHLÁ SRDEČNÍ SMRT V EVROPĚ – PODCEŇOVANÝ NEBO PŘECEŇOVANÝ PROBLÉM?

J. Kautzner (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

REGISTR KATETRIZAČNÍCH ABLACÍ VE SLOVENSKÉ REPUBLICE

S. Mišíková (Košice, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

POINT-BY-POINT IZOLACE NEBO KRYOIZOLACE PŽ PŘI PRVNÍ ABLACI FS?

S. Mišíková (Košice, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

SÍŇOVÉ TACHYKARDIE PO ABLACI FS – JAK DÁL?

P. Hlivák (Bratislava, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

KDY INDIKOVAT KARDIOSTIMULÁTOR/ICD - KRITICKÝ PŘÍSTUP

K. Sedláček (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

REGISTR ICD V ČESKÉ REPUBLICE

K. Sedláček (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

MANAŽMENT PACIENTA PO VÝBOJI ICD

P. Bačík (Banská Bystrica, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

ÚSKALÍ DIAGNOSTIKY SYNKOPY U MLADÝCH PACIENTŮ SE ZDÁNLIVĚ ZDRAVÝM SRDCEM

P. Ďurčíková (Banská Bystrica, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

RIZIKOVÁ STRATIFIKACE A PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍ IMPLANTACE ICD U KANÁLOPATIÍ

T. Novotný (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

OPTIMALIZACE CRT V ROCE 2018

R. Polášek (Liberec)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

CRT

J. Janoušek (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

PŘEHLED GENETICKY DĚDIČNÝCH KANÁLOPATIÍ

A. Krebsová (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

KOMPLIANCE PACIENTŮ KE VZDÁLENÉ MONITORACI PROSTŘEDNICTVÍ CIED

E. Komanová (Košice, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

TYPY A RACIONÁLNÍ INDIKACE IMPLANTABILNÍCH ZÁZNAMNÍKŮ EKG

Ľ. Urban (Bratislava, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST VZDÁLENÉ MONITORACE

P. Mastný (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

KARDIOSTIMULÁTORY

R. A. Gebauer (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

PREVENCE NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI NOSITELNÝMI KARDIOVERTERY-DEFIBRILÁTORY

M. Novák (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

MANAGEMENT AKUTNÍ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY U PACIENTŮ S NOAC?

M. Kovář (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

NOVINKY V ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBĚ PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH INTERVENCE

R. Miklík (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

CRT V NETRADIČNÍCH INDIKACÍCH

B. Stančák (Košice, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

PM/ICD „TROUBLESHOOTING“ KVÍZ

J. Plášek (Ostrava)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

MOŽNOSTI PREVENCE LÉČBY INFEKCE SPOJENÉ S CIED

P. Margitfalvi (Bratislava, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

POSTAVENÍ BIOMEDICÍNSKÝCH INŽENÝRŮ V MEDICÍNSKÉ PRAXI U NÁS A V ZAHRANIČÍ

J. Hrušková (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR JAKO ECHOKARDIOGRAFISTA V KLINICKÉM VÝZKUMU

J. Jakubík (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

KARDIOTECH – KAM JSME SE ZA ROK POSUNULI

D. Pospíšil (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

SUBKUTÁNNÍ ICD

L. Křivan (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

DOWNGRADE Z CRT-D VE SVĚTLE SOUČASNÝCH ZNALOSTÍ

M. Šašov (Bratislava, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

ELEKTROMAGNETICKÁ INTERFERENCE - FAKTA A FIKCE

J. Střítecký (Hradec Králové)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium