Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 6709 / vypisuji: 61 - 90

PLICNÍ HYPERTENZE JAKO VZÁCNÝ PROJEV GENERALIZOVANÉHO KARCINOMU PRSU

J. Vrtal, J. Mrózek (Ostrava)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2019

LIEČBA CTEPH V KAZUISTIKÁCH

I. Šimková, A. Reptová, T. Valkovičová (Bratislava, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2019

POZDNÉ NÁSLEDKY PľÚCNEJ EMBÓLIE

I. Šimková (Bratislava, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2019

VÝSKYT A RIZIKA NEKOMPLETNÍ REPERFUZE PO PE

J. Mrózek (Ostrava)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2019

ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA, ÚSKALÍ LÉČBY NOAC

J. Kvasnička (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2019

ZÁCHOVNÉ OPERACE AO CHLOPNĚ

P. Němec (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

PATOFYZIOLOGIE A HEMODYNAMIKA

P. Lokaj (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

AKÚTNE KOMPLIKÁCIE INTERVENČNÝCH VÝKONOV V KARDIOLÓGII

J. Lucká (Bratislava, SR)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

VUŽITIE "HAND-HELD" ECHOKARDIOGRAFIE PRI LôŽKU AKÚTNEHO PACIENTA

A. Bohm (Bratislava, SR)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

AKTUALITY V HYPOLIPIDEMICKEJ TERAPII AKÚTNEHO KORONÁRNEHO SYNDRÓMU

M. Vachalcova (Kosice, SR)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

CTA KORONÁRNÍCH TEPEN A KALKULACE FRAKČNÍ PRŮTOKOVÉ REZERVY (FFR)

J. Baxa (Plzeň)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

2D STRAIN V ECHOKARDIOGRAFII

P. Lupínek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

INTRAVASKULÁRNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY A DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ PO KAROTICKÉM STENTINGU

C. Štěchovský (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

ISCHEMICKÁ CHOROBA DOLNÍCH KONČETIN A KRITICKÁ KONČETINOVÁ ISCHÉMIE

P. Czinner

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

ONEMOCNĚNÍ AORTY A ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA

P. Šedivý (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

ONEMOCNĚNÍ KAROTID

J. Veselka (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

SVT UPDATE

O. Toman (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

EKG KVÍZ

J. Plášek (Ostrava)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

ZÁTĚŽOVÉ TESTOVÁNÍ V ARYTMOLOGII - NEJEN U HEREDITÁRNÍCH ARYTMICKÝCH SYNDROMŮ

T. Novotný (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

GENETICKÉ VYŠETŘENÍ U HYPERTROFICKÉ KARDIOMYOPATIE

J. Bonaventura (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

INTEGRATIVE APPROACH TO OPTIMIZE OUTCOMES IN CRT RECIPIENTS

K. Sedláček (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20 years CRT

HIS-BUNDLE PACING – AN EMERGING ALTERNATIVE FOR CRT

K. Čurila (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20 years CRT

THE ROLE OF S-QRS IN PREDICTING THE EFFECT OF CRT

R. Polasek (Liberec)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20 years CRT

ROLE OF CATHETER ABLATIONS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE

T. Skála (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20 years CRT

THE ROLE OF IMAGING IN PREDICTING AND OPTIMIZING THE BENEFIT OF CRT

F. Leyva (Birmingham)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20 years CRT

ENDOCARDIAL LEFT VENTRICLE PACING FOR CRT

J. Petrů (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20 years CRT

ALTERNATIVE TECHNIQUES FOR LV LEAD IMPLANT

M. Fedorco (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20 years CRT

CRT IN CONGENITAL AND PEDIATRIC HEART DISEASE

P. Kubuš (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20 years CRT

TELEMONITORING AND ITS VALUE IN THE MANAGEMENT OF HEART FAILURE PATIENTS

M. Táborský (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20 years CRT

CASE 2 - EMBOLIZACE CHLOPNĚ ES

P. Červinka (Ústí nad Labem)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. workshop ČAIK