Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 6796 / vypisuji: 61 - 90

EKG U PACIENTŮ PO MIMONEMOCNIČNÍ ZÁSTAVĚ OBĚHU (OHCA)

J. Karásek, K. Boušková, R. Pospíšil, J. Seiner, M. Strýček, R. Polášek (Liberec, Praha)

Úvod:EKG je jednoduchá metoda dostupná i v přednemocniční péči a je rutinně používána v managementu OHCA.Cíl:Stanovit incidenci různých patologií EKG...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

REGENERACE MYOKARDU. UPDATE 2019.

J. Vojáček (Hradec Králové)

Možnost regenerace kardiomyocytů je dlouhodobě předmětem výzkumu na tkáňových kulturách, na zvířeti a v klinice.Experimentální práce. U dospělých savců schopnost...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

VLIV PRŮTOKU VA ECMO NA ELEKTRICKOU IMPEDANCI PLIC U MODELU AKUTNÍHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

M. Popková, E. Kuriščák, P. Hála, D. Janák, M. Hrachovina, J. Bělohlávek, P. Ošťádal, P. Neužil, O. Kittnar, M. Mlček (Praha)

Úvod: Distenze levé komory srdeční a následně až vznik plicního edému jsou často diskutované komplikace veno-arteriální membránové oxygenace (VA ECMO)...

Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

EFEKT URGENTNÍ ULTRAZVUKEM NAVIGOVANÉ UNILATERÁLNÍ BLOKÁDY GANGLION STELLATUM U OBĚHOVĚ NESTABILNÍCH PACIENTŮ S ARYTMICKOU BOUŘÍ

M. Šramko, P. Peichl, P. Stojadinovič, J. Kautzner (Praha)

  Úvod: Ultrazvukem navigovaná blokáda ganglion stellatum (BGS) je jednoduchý léčebný výkon, který může potlačit pohotovost k srdečním arytmiím. Existuje však...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

HODNOCENÍ ODPOVĚDI NA OBJEM POMOCÍ ULTRAZVUKOVÝCH PARAMETRŮ KAROTICKÉHO PRŮTOKU U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM NEBO KARDIOGENNÍM ŠOKEM

M. Janotka, A. Krüger, D. Vondráková, J. Naar, P. Neužil, P. Ošťádal (Praha)

Úvod:V odhadu responzivnosti na volum(VR) u kriticky nemocných,preferujeme testy reverzibilně zvyšující preload před podáním velkých objemů tekutin.Nová data naznačují v tomto použitelnost...

Tématický okruh: Srdeční selhání a kardiogenní šok
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

VLIV VA ECMO NA HEMODYNAMIKU AKUTNĚ DEKOMPENZOVANÉHO CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

P. Hála, M. Mlček, P. Ošťádal, M. Popková, D. Janák, T. Bouček, S. Lacko, J. Kudlička, P. Neužil, O. Kittnar (Praha)

Venoarteriální (VA) ECMO je rozšířenou metodou léčby oběhové dekompenzace. V experimentech byla tato podpora aplikována zatím pouze u akutní srdeční...

Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

INFLUENZA B KOMPLIKOVANÁ ARDS A AKUTNÍ MYOKARDITIDOU S ROZVOJEM VÝZNAMNÝCH KALCIFIKACÍ MYOKARDU LEVÉ KOMORY

R. Špaček, R. Pös, M. Koza, L. Škňouřil, R. Hanák (Třinec)

kalcifikací myokardu levé komory ÚvodInfluenza B zpravidla patří mezi méně závažné původce chřipky. Prezentujeme kazuistiku mladého muže, u nějž naopak měla...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

DEKANYLACE VA ECMO POMOCÍ CÉVNÍCH UZÁVĚROVÝCH SYSTÉMŮ.

J. Sikora, D. Nešpor, J. Ondrášek, P. Němec, P. Fila, R. Ňorek (Brno)

Úvod: V souvislosti s rozvojem strukturálních intervencí na srdci i endovaskulárních intervencí na aortě došlo k rozvoji uzávěrových cévních systémů,...

Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

SPONTÁNNÍ DISSEKCE VĚNČITÉ TEPNY

M. Paďour, J. Bělohlávek, T. Kovárník, A. Linhart (Praha)

Spontánní dissekce věnčité tepny (SDVT) je relativně vzácným, ale závažným onemocněním způsobujícím často akutní koronární syndrom (AKS) u mladých žen....

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

PŘÍČINY HOSPITALIZACE PRO SRDEČNÍ SELHÁNÍ U PACIENTŮ NA OPTIMÁLNÍ MEDIKAMENTOSNÍ LÉČBĚ, VČETNĚ SACUBITRIL/VALSARTAN, (ARNI) ROČNÍ RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA

A. Novák (Ústí nad Labem)

Na základě posledních aktualizovaných guidelines pro srdeční slabost by měl mít pacient s nižší ejekční frakcí než 40% nasazenu optimální...

Tématický okruh: Srdeční selhání a kardiogenní šok
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

PERIPROCEDURÁLNÍ DISEKCE AORTY PŘI PRIMÁRNÍ PCI U NEMOCNÉ S TĚŽKOU KYFOSKOLIÓZOU – KAZUISTIKA

Z. Coufal, M. Slabák, J. Šťastný (Zlín)

Pacientka s těžkou kyfoskoliózou a CHOPN byla referována k urgentní koronarografii a primární PCI pro STEMI inferoseptálně.Z pravé a. radialis...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

STAV DALŠÍ PÉČE O PACIENTY PO AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMU A PO KORONÁRNÍ REVASKULARIZACI - STUDIE CZECH EUROASPIRE V.

J. Bruthans, O. Mayer , P. Šulc, J. Seidlerová - Mlíková (Praha, Plzeň)

Cíl: Zjistit, jak jsou v praxi implementována současná doporučení sekundární prevence ICHS. Soubor a metodika: Retrospektivně vybráni pacienti, muži a ženy...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

DELŠÍ ČASOVÁ PRODLEVA OD SRDEČNÍ ZÁSTAVY DO ZAHÁJENÍ KOMPRESÍ HRUDNÍKU VEDE K SNÍŽENÍ EFEKTIVITY GOAL-DIRECTED KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE.

P. Hála, J. VanZalen, A. Prater, M. Popková, B. McCracken, M. Tiba, C. Hsu, R. Bartlett, A. Rojas-Pena, R. Neumar (Praha, Ann Arbor, United States)

Časová prodleva od srdeční zástavy do zahájení kompresí hrudníku (čas „no-flow“) hraje významnou roli v úspěšnosti restituce oběhu. Úkolem této...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

ANALÝZA PACIENTŮ PŘIJATÝCH PRO KARDIOGENNÍ ŠOK NA KARDIOLOGICKÁ LŮŽKA FN HK ZA ROK 2017

J. Dokoupil, J. Hrečko, R. Pelouch, R. Pudil (Hradec Králové)

Fakultní nemocnice Hradec Králové představuje terciární centrum zdravotnické péče pro 550 tis. obyvatel Královéhradeckého kraje a současně je jedinou nemocnicí...

Tématický okruh: Srdeční selhání a kardiogenní šok
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

CO PREDIKUJE EFEKTIVITU ANESTETICKÉ BLOKÁDY GANGLION STELLATUM V LÉČBĚ MALIGNÍ BOUŘE?

R. Špaček, O. Jiravský, M. Hudec, J. Fismol, L. Škňouřil (Třinec)

ÚvodMaligní arytmická bouře (MB) je akutním stavem jež zasluhuje sofistikovaný přístup. Masivní aktivace sympatiku, takřka vždy spojená s MB, zvyšuje...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

PLICNÍ EMBOLIE S TROMBY V PRAVÉ KOMOŘE A TROMBÓZOU VENA CAVA INFERIOR

P. Syrovátka, M. Hozman, M. Novotná, A. Veinfurtová, A. Schee (Karlovy Vary)

Prezentujeme kazuistiku 61letého hypertonika, diabetika 2. typu na PAD, po dvakrát plicní embolii v anamnéze, recentně po artroskopii pravého kolene...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

RUPTURA VOLNÉ STĚNY U PACIENTKY S TAKO – TSUBO SYNDROMEM

J. Seménka, L. Groch, O. Hlinomaz, M. Rezek, J. Sitar, V. Žampachová (Brno)

Úvod: Tako – tsubo syndrom (TTKMP) je diagnostikován přibližně až u 2% pacientů s podezřením na AKS. Přednostně postihuje postmenopauzální...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

SIMULTANEOUS PERCUTANEOUS UNLOADING OF LEFT VENTRICLE DURING VENO-ARTERIAL ECMO IN REFRACTORY CARDIOGENIC SHOCK

M. Pazderník, M. Gramegna, M. Morosin, A. Azzu, A. Rosenberg, R. Trimlett, S. Davies, S. Ledot, S. Price (Praha, London, United Kingdom)

Introduction: Effective unloading of left ventricle (LV) might mitigate negative side effects of increased afterload in V-A ECMO patients. However,...

Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

ÚSPEŠNÝ MANAŽMENT MASÍVNEJ PERIKARDIÁLNEJ TAMPONÁDY POČAS KORONÁRNEJ INTERVENCIE.

D. Brozmannová, Ľ. Baldovský, S. Balková, O. Hlinomaz, D. Liška, P. Michalka, J. Sumbal, I. Vulev (Bratislava, SR)

Úvod: Perforácia koronárnej artérie je zriedkavou, avšak obávanou komplikáciou v katetrizačnej sále, ktorá môže viesť k  perikardiálnej tamponáde. Hemoragická perikardiálna...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

FUNKČNÍ HODNOCENÍ MIKROCIRKULACE U TAKOTSUBO KARDIOMYOPATIE – PILOTNÍ STUDIE

V. Brázdil, M. Hudec, M. Poloczek, R. Štípal, P. Jeřábek, O. Boček, J. Kaňovský, E. Chvátalová, V. Kadlecová, P. Kala (Brno)

Úvod:Takotsubo kardiomyopatie (TTC) představuje akutní stav v kardiologii imitující akutní infarkt myokardu. Patogeneze TTC nebyla doposud objasněna, nicméně je známo,...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

PŘÍNOS COPEPTINU A CRP K DIAGNOSTICE AKUTNÍ MYOKARDITIDY MIMIKUJÍCÍ AKS V MLADÉ POPULACI

J. Pařenica, E. Ganovská, K. Helánová, J. Jarkovský, P. Kala, K. Marcinechová, M. Šmerdová, R. Hledíková, P. Lokaj, S. Littnerová (Brno)

Akutní myokarditida mimikující akutní infarkt je relativně častým onemocněním přivádějícím mladé pacienty do nemocnice pro bolesti na hrudi. Podle doporučení...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

AKUTNÍ DISEKCE AORTY U PACIENTA PO TAVI PODMÍNĚNÁ ONEMOCNĚNÍM POJIVA.

Z. Komorová, L. Groch, J. Seménka, J. Sitar (Brno)

TAVI se stává stále častější metodou terapie význ. aort.vad u pac. s vysokým operačním rizikem konvenční chir. náhrady a na...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

NEČEKANÝ NÁLEZ U PACIENTKY S BOLESTMI NA HRUDI

P. Chládková, O. Hlinomaz, T. Hnát (Brno)

Jedná se o případ 36-leté pacientky, která byla akutně vyšetřena pro atypické bolesti na hrudi dne 28. 8. 2018. Doposud...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

TAKO-TSUBO KARDIOMYOPATIE PŘI HEMORAGICKÉ PERIKARDITÍDĚ

S. Hermanová, M. Novák, M. Rezek, J. Seménka (Brno)

75 letá žena byla přijata akutně pro dva týdny progredující dušnost. V laboratořích nález NTproBNP 2142ng/l, D-dim. 0,68mg/l, CRP 4,2mg/l,...

Tématický okruh: Srdeční selhání a kardiogenní šok
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ JAKO ŘEŠENÍ KRVÁCENÍ PŘI NUTNÉ ANTIKOAGULAČNÍ TERAPII.

Z. Weberová, P. Kala, M. Poloczek, I. Vičíková (Brno)

Kazuistika: Řešení komplikace u pacienta s perzistentní fibrilací síní na trvalé antikoagulační terapii novými antikoagulancii se silným, nárazovým krvácením z hemeroidů a výrazným poklesem...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 17. konference ČAAK

PROBLEMATIKA KOMUNIKACE U PACIENTŮ V ANALGOSEDACI

D. Šloufová, H. Lazebníková, J. Stočesová, M. Hromádka, R. Rokyta  (Plzeň)

   Komunikace slouží jako prostředek k navázání kontaktu a propojení s okolním světem. Náš výzkum se zaměřil na problematiku komunikace s...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 17. konference ČAAK

PREVALENCE CTO U PACIENTŮ S REFRAKTERNÍ MIMONEMOCNIČNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVOU

B. Soukupová (Praha 2)

Refrakterní srdeční zástava je stav, kdy u nemocných se srdeční zástavou nedochází k obnově spontánní cirkulace – ROSC (Return of...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 17. konference ČAAK

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE PACIENTA S ICD-NA CO JE TŘEBA MYSLET?

M. Navrátilová, T. Janota, A. Šipková, E. Horálková, V. Radvanovská (Praha)

Implantovaný kardioverter-defibrilátor (ICD) efektivně brání náhlé zástavě oběhu na podkladě fibrilace komor nebo komorové tachykardie. Standardně je v současnosti generátor...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 17. konference ČAAK

BALÓNKOVÁ ANGIOPLASTIKA PLICNICE

Š. Lexová, P. Jansa, S. Heller (Praha)

Plicní hypertenze je hemodynamický stav definovaný zvýšením středního tlaku v plicnici na 25 mmHg a více. Chronická tromboembolická plicní hypertenze...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 17. konference ČAAK

EXTERNÍ ELEKTRICKÁ KARDIOVERZE - JAK JI PROVÁDĚT NEJLÉPE?

D. Hetclová, M. Hutyra, A. Zezulková (Olomouc)

Externí elektrická kardioverze (EKV) patří v současné době mezi standardní výkony v léčbě fibrilace síní (FS). Její provedení je spojeno...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 17. konference ČAAK