Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 7532 / vypisuji: 61 - 90

STRATEGIE ABLACE PERZISTUJÍCÍ FIBRILACE SÍNÍ

M. Fiala (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

RATE CONTROL VS RHYTHM CONTROL

D. Wichterle (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

NOVÁ GUIDELINES PRO LÉČBU FIS – CO JE DŮLEŽITÉ?

L. Šedivá (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

REGISTR ICD V ČESKÉ REPUBLICE

J. Kautzner (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

REGISTR KARDIOSTIMULÁTORŮ V ČESKÉ REPUBLICE

M. Táborský (Olomouc)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKA 2: ELEKTROKARDIOGRAM A UMELÁ INTELIGENCIA

R. Hatala (Bratislava, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKA 1: KAM SMĚŘUJE LÉČBA KOMOROVÝCH TACHYKARDIÍ?

P. Peichl (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

RENÁLNÍ SYMPATICKÁ DENERVACE – NEPŘÍMÉ SRDEČNÍ EFEKTY

A. Bulava (České Budějovice)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KONKOMITANTNÍ MODULACE PERIATRIÁLNÍCH GANGLIOVÝCH PLEXŮ – ZVYŠUJE ÚČINEK ABLACE FIS?

P. Stojadinovič (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ABLACE SRDEČNÍHO PARASYMPATICKÉHO NERVOVÉHO SYSTÉMU V LÉČBĚ FUNKČNÍCH BRADYARYTMIÍ

D. Wichterle (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

INTERVENCE SRDEČNÍHO SYMPATICKÉHO NERVOVÉHO SYSTÉMU V LÉČBĚ KT/FIK A ANGINY PECTORIS

J. Kautzner (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ANTIARYTMICKÁ LÉČBA, UPSTREAM MEDIKACE

O. Toman (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

REGISTR KARDIOSTIMULÁTORŮ A ICD V SLOVENSKÉ REPUBLICE

G. Kaliská (Banská Bystrica, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

AUTOMATED DETECTION OF QS UNIPOLAR MORPHOLOGY AT ELECTROGRAPHIC FLOW MAPPING-IDENTIFIED SOURCES PRE- AND POST-ABLATION

P. Neužil, M. Funasako, J. Petrů, M. Janotka, M. Chovanec, P. Hála, Š. Královec, M. Mudroch, J. Baroch, L. Kalistová (Praha)

BackgroundElectrographic flow (EGF) mapping estimates electrical wavefront propagation through atrial myocardium as a result of transmembrane voltage changes represented by...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

FARAPULSE PULSED FIELD ABLATION SYSTÉM FOR PULMONARY VEIN ISOLATION: REAL CLINICAL DATA

P. Neužil, J. Petrů, M. Funasako, M. Chovanec, M. Janotka, M. Mudroch, L. Šedivá, J. Škoda, Š. Královec, P. Hála (Praha)

Background: Catheter ablation of atrial fibrillation using thermal energies such as radiofrequency or cryothermy is associated with indiscriminate tissue destruction....

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ABLACE PAROXYSMÁLNÍ A PERZISTUJÍCÍ FIBRILACE SÍNÍ PULSNÍM POLEM - ZHODNOCENÍ KLINICKÝCH STUDIÍ IMPULSE, PEFCAT, PEFCAT II, PERSAFONE

J. Petrů, V. Reddy, M. Funasako, L. Šedivá, M. Chovanec, P. Hála, M. Janotka, J. Škoda, Š. Královec, P. Neužil (Praha, New York, United States)

Cíl: Cílem sdělení je představit a shrnout výsledky unikátních klinických studií nové metody katetrizační ablace pomocí pulsího elektrického pole metody –...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KOMBINACE RF/PF ENERGIE MŘÍŽKOVÝM KATETREM SPHERE-9 PŘI KATETRIZAČNÍ ABLACI FIBRILACE SÍNÍ, PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY

J. Škoda, V. Reddy, J. Petrů, T. Funasako, L. Šedivá, M. Janotka, M. Chovanec, P. Hála, P. Neužil (Praha, New York, United States)

Cíl: Cílem studie je zhodnotit bezpečnost a účinnost katetrizační ablace fibrilace síní (FS) kombinací aplikací RF (radiofrekvenčního) proudu v režimu...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

NEFARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PERSISTUJÍCÍ FS, APLIKACE PULSNÍHO POLE – NEJEN IZOLACE PLICNÍCH ŽIL

L. Šedivá, J. Petrů, M. Janotka, J. Škoda, M. Funasako, P. Hála, M. Chovanec, P. Neužil (Praha, Osaka, Japan)

Úvod: Izolace plicních žil bod po bodu je úhelným kamenem v nefarmakologické léčbě fibrilace síní. Ve snaze nabídnout tuto léčbu...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

DURABILITA LÉZÍ V LEVÉ SÍNI PO ABLACI SYSTÉMEM FARAPULSE S MODIFIKOVANÝM PULSNÍM POLEM

J. Petrů, M. Funasako, V. Reddy, P. Hála, L. Šedivá, M. Chovanec, M. Janotka, Š. Královec, M. Mudroch, P. Neužil (Praha, New York, United States)

Cíl: Ablace s využitím pulsního elektrického pole (PFA - pulsed field ablation) je novou a rychle se rozvíjející metodou katetrizačních...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

AKUTNÍ A KLINICKÁ EFEKTIVITA LASEROVÉ IZOLACE PLICNÍCH ŽIL S POUŽITÍM KONTINUÁLNÍHO „RAPID“ MODU (X3 LASER BALLOON 3. GENERACE)

J. Petrů, M. Funasako, L. Šedivá, M. Chovanec, J. Škoda, M. Janotka, P. Hála, M. Mudroch, M. Hrachovina, P. Neužil (Praha)

Cíl: Laserová izolace plicních žil je zavedenou a klinicky ověřenou metodou katetrizační ablace fibrilace síní (FS). Cílem naší studie bylo...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

RETROSPEKTIVNÍ HODNOCENÍ VLIVU PŘÍTOMNOSTI SPONTÁNNÍHO ECHOKONTRASTU PŘI JÍCNOVÉ ECHOKARDIOGRAFII NA REKURENCI FIBRILACE SÍNÍ U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH KATÉTROVOU ABLACI

F. Souček, J. Jež , F. Lehár , M. Pešl, Z. Stárek (Brno)

ÚvodCílem práce bylo zjistit, zda přítomnost spontánního echokontrastu v levé síní ( LS) u pacientů s perzistující fibrilací síní při...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

COMPARISON OF QRS DURATION MEASUREMENT METHODS IN PATIENTS WITH HIS BUNDLE PACING AND RIGHT VENTRICULAR PACING

O. Süssenbek, R. Smíšek, F. Plešinger, P. Jurák, K. Čurila (Praha 10, Brno)

BackgroundQRS duration (QRSd) is clinically relevant parameter of ventricular dyssynchrony. Its measurementusing different methods lead to different results and it...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA SOUBORU PACIENTŮ S KANÁLOPATIÍ SCN5A

A. Ševčík, A. Krebsová, M. Segeťová, P. Votýpka, J. Hašková, M. Kubánek, H. Wünschová , M. Macek , P. Peichl, J. Kautzner (Praha)

 Cíl Retrospektivní analýza kardiogeneticky vyšetřených pacientů za cílem hledání společné charakteristiky EKG a projevů, které by při běžném klinickém vyšetření mohly...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ECHOKARDIOGRAFICKÁ OPTIMALIZACE AV PŘEVODU: JAK KRÁTKÉ MŮŽE BÝT OPTIMÁLNÍ AV ZPOŽDĚNÍ?

M. Válek, J. Marek, Z. Řídel, M. Pšenička (Praha)

Úvod: U většiny pacientů je tovární nastavení kardiostimulátoru vyhovující potřebám pacientů, nicméně u části nemocných je třeba jej individualizovat.Kazuistika: Jedná...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

MLADÝ PACIENT S DOBŘE TOLEROVANÝM AV BLOKEM III. STUPNĚ, NESPLŇUJÍCÍ KRITÉRIA K TRVALÉ KARDIOSTIMULACI

J. Šmída, L. Šmídová  (Náchod)

Kazuistika mladého pacienta s náhodně zjištěným AV blokem III. stupně. Během sledování od roku 2007 u nás podstoupil pacient více...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

BIPOLÁRNÍ ABLACE, TECHNICKÉ PROVEDENÍ A ZKUŠENOSTI IKEM

J. Menclová, P. Stojadinovič, S. Vogeltanzová, P. Peichl, J. Svoboda, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Bipolární ablace představuje alternativní způsob aplikace radiofrekvenční energie (RF) v bipolárním nastavení (ablační katétr proti ablačnímu katétru) s cílem...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

INICIÁLNÍ ZKUŠENOSTI S KARDIONEUROABLACEMI VE FN OSTRAVA

L. Kohoutková (Ostrava Poruba)

Kardioneuroablace se jeví jako účinná metoda při léčbě bradyarytmií, jejíž mechanismem je aktivita parasympatické komponenty srdečního autonomního nervového systému. Ganglionované...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

STATISTICKÁ ANALÝZA VOLTÁŽOVÝCH MAP LEVÝCH SÍNÍ U PACIENTŮ S PAROXYSMÁLNÍ A PERZISTUJÍCÍ FIBRILACÍ SÍNÍ

I. Jordánová, Z. Stárek, F. Lehar, J. Jež, F. Souček, T. Kulík, E. Kubalová, A. Širůčková (Brno)

ÚvodBylo prokázáno, že snížená amplituda elektrogramu koreluje s onemocněním myokardu. Tyto nízkovoltážové oblasti mohou být důležité při léčbě fibrilací síní....

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

IREVERZIBILNÍ ELEKTROPORACE (ABLACE PULZNÍM ELEKTRICKÝM POLEM), APLIKACE SINGLE SHOT KATETRY PRO IZOLACI PLICNÍCH ŽIL V KATETRIZAČNÍ LÉČBĚ FIBRILACE SÍNÍ.

Š. Královec, M. Mudroch, J. Baroch, T. Drtina, M. Hrachovina, M. Mráček, F. Müller, J. Petrů, P. Neužil (Praha)

úvod:Ireverzibilní elektroporace (IRE) je metoda aplikace energie v katetrizační léčbě srdečních arytmií. Při ablaci, díky krátkým aplikacím intenzivní energie, jsou...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SROVNÁNÍ AKUTNÍ ÚSPEŠNOSTI A KOMPLIKACÍ U KATÉTROVÉ ABLACE KLASICKÝCH PRAVOSÍŇOVÝCH ARYTMIÍ ŘEŠENÝCH V RÁMCI JEDNODENNÍ A VÍCEDENNÍ HOSPITALIZACE

E. Kubalová (Brno)

Úvod: Radiofrekvenční katétrová ablace (RFA) srdečních arytmií je u klasických pravosíňových arytmií metoda první volby. Standardem je výkon za vícedenní...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS